– seuraa lopun ajan aiheita

Ääri-ideologinen Elokapina-liike kouluissa

Kansanedustaja Immonen: Ääri-ideologisten Elokapina aktivistien vierailut kouluissa lopetettava

”Tällaisia liikkeitä ei pidä päästää Suomen kouluihin mainostamaan toimintaansa. Esimerkiksi Britanniassa liike on asetettu paikallisen terrorismipoliisin ääriliikelistalle.”

Artikkeliin liittyvä kuva

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen vaatii hallitusta puuttumaan Elokapina-liikkeen aktivistien vierailuihin ja laittomuuksiin rohkaisevan ääri-ideologian levittämiseen toisen asteen oppilaitoksissa.

Muutosta ilmastoasioihin suoralla toiminnalla vaativa Elokapina liikkeen aktivistien on uutisoitu kiertävän kertomassa toiminnastaan muun muassa useissa lukioissa. Elokapinan aktivistit ovat käyneet kertomassa ryhmästään esimerkiksi filosofian ja elämänkatsomustiedon tunneilla.

– Tällaisia liikkeitä ei pidä päästää Suomen kouluihin mainostamaan toimintaansa. Esimerkiksi Britanniassa liike on asetettu paikallisen terrorismipoliisin ääriliikelistalle. Myös Suomessa Elokapina on mainittu huhtikuussa julkaistussa sisäministeriön väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa. Katsaus antaa tietoa Suomessa toimivista väkivaltaisista ääriliikkeistä, Immonen sanoo.

Tiedotusvälineissä uutisoitiin laajasti 3.10.2020 Helsingissä tapahtuneesta Elokapina ympäristöaktivistien mielenilmauksesta, jossa poliisi joutui turvautumaan voimakeinoihin aktivistien saamiseksi pois ajoradalta estämästä liikennettä. Keinot olivat poliisin mukaan painottuneet tuloksetta jo tuntien ajan kehotuksiin ja käskyihin. Poliisihallitus on todennut selvityksessään, että poliisille ei ollut annettu etukäteen tietoa mielenosoittajien suunnitelmasta estää liikenne ajoradoilla.

Elokapina-liike ja Extinction Rebellion

Elokapina-liike on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -liikehdintää, joka on saanut paljon huomiota erityisesti Britanniassa. Liikkeen ydinajatuksena on vaatia päättäjiltä nopeampia toimia ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Elokapina kertoo suomenkielisillä verkkosivuillaan käyttävänsä kansalaistottelemattomuutta ja väkivallatonta suoraa toimintaa tavoitteidensa saavuttamiseksi.

– Liike on oman ilmoituksensa mukaan valmis tarvittaessa rikkomaan lakia. Aiemmin Elokapina on Suomessa muun muassa pysäyttänyt liikenteen Kaivokadulla, tukkinut Metsä Groupin pääkonttorin sisäänkäynnin ja yrittänyt estää risteilyaluksen lähtöä veneillä Helsingin Hernesaaressa, Immonen sanoo.

Yleisradio tutustui Elokapinan syyskapinaan liittyviin kokouspöytäkirjoihin ja muistioihin sekä liikkeen verkkofoorumilla käytyyn keskusteluun. Niistä ilmeni, että liike on suunnitellut erilaisia laittomuuksia, kuten lentokoneen nousun estämistä sekä liikenteen tukkimista Helsingin keskustassa. Pöytäkirjassa mainitaan lista potentiaalisia rikoslain ylittävien tekojen kohteista: poliittiset päättäjät, kunnalliset ja kansalliset poliitikot, pankit, infrastruktuuri, suuryritykset, metsäteollisuus, turveteollisuus, satamat ja risteilyt.

Liikkeen perustaja Roger Hallam on ehdottanut puheessaan yritysjohtajien ja kansanedustajien ampumista. Hallam on myös kertonut Venäjän valtion hallinnoimalla tv-kanava RT:llä, että liike haluaa murskata nykyisen talousjärjestelmän ja edustuksellisen demokratian.

Ruotsalaisen Elokapinan johtohahmo Jonathan Pye on muuan muassa tuomittu neljän vuoden ehdottomaan vankeustuomioon poliittisista rikoksistaan. Pye on ruotsalaisten tiedotusvälineiden mukaan sanonut, että ainoa syy välttää poliittisten murhien suorittamista on se, ettei murhista ole tarpeeksi suurta strategista hyötyä.

Suomessa Elokapinan taustayhdistyksenä toimivan Elonvaalijat Ry:n puheenjohtajana toimii aktiivi, joka osallistui vuonna 2013 Kiakkovierasjuhla-nimellä tunnettuun mellakkaan, jossa äärivasemmistolaiset riehuivat Tampereella rikkoen paikkoja vähintään kymmenien tuhansien eurojen edestä ja vahingoittivat poliisien hevosia.

– Elokapinan toiminnan ytimeen kuuluu lakia rikkovat mielenilmaukset sekä ihmisten kouluttaminen niihin. Koulutuksessa toiminnan seuraukset käydään osallisten kanssa läpi. Elokapinassa mukana olevat aktivistit valmistautuvat kohtaamaan viranomaisia esimerkiksi tilanteissa, joissa he ovat katkaisseet liikenteen istumalla ajoradalla. Julkisen omaisuuden tuhoamista ei liikkeessä katsota myöskään kriittisesti. Ylen haastatteleman aktivistin mukaan julkisen omaisuuden sotkeminen voi olla yksi keino väkivallattomassa mielenilmauksessa, Immonen sanoo.

– Elokapinan pyrkimyksenä on värvätä mukaan erityisesti nuoria, jotka potevat valtamedian viime vuosina lietsomaa ”ilmastoahdistusta”. Radikaali puhe toimii tärkeänä osana Elokapinan jäsenhankintaa. Hauraita nuoria lietsotaan kiihkoon maailmanloppua julistavalla propagandalla. Elokapinan esitteiden mukaan ”kyse on elämästä ja kuolemasta” ja koko yhteiskunta on tuhoutumassa ja lajit häviävät. Liike käyttää häikäilemättä hyväkseen nuorten ahdistusta ja yllyttää heitä kapinaan sekä demokratiasta luopumiseen.

Ääriliikkeiden aktivistien propagandaa

Immosen mukaan ei ole hyväksyttävää, että verovaroin ylläpidetyissä toisen asteen oppilaitoksissa filosofian ja elämänkatsomustiedon opetukseen integroidaan ääriliikkeen aktivistien propagandaa.

– On täysin edesvastuutonta, että oppilaitoksiin päästetään aktivisteja pelottelemaan nuoria ilmastokatastrofilla, mainostamaan liikettään sekä potentiaalisesti rohkaisemaan heitä kansalaistottelemattomuuteen ja laittomuuksiin. Nuorilla on oltava oppimisrauha, eikä heitä saa traumatisoida maailmanlopun ilmastonmuutosideologian nimissä.

– Koulutusjärjestelmän tehtävä ei ole nuorten poliittis-ideologinen ohjaaminen, käännyttäminen ja laittomuuksiin rohkaiseminen. Opetuksen on perustuttava tietoon ja lakien kunnioittamiseen ääriajattelun tyrkyttämisen sijaan. Nuorten rekrytoiminen politisoituneeseen ilmastonmuutosaktivismiin kesken koulupäivän ei ole hyväksyttävää, Immonen sanoo.

Immosen mukaan hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti toimenpiteisiin Elokapinan ja muiden laittomuuksiin nojaavien liikkeiden kouluvierailujen kieltämiseksi.

Myös Mauri Peltokangas kirjoitti facebook seinällään tänään 23:20:
”On jäänyt kiireessä sanomatta, että ääri-ideologisten Elokapina aktivistien vierailut kouluissa on välittömästi kiellettävä. Mielestäni tuon sairaan ideologian kouluunsa kutsuneet rehtorit on erotettava tehtävistään. Poliitikkojen ampumista ihanoivan kultin kutsuminen lasten pariin on rikollista toimintaa. ”

LÄHDE: OikeaMedia/Jukka Rahkonen 18.10.2020

[ Väliotsikointi taakkatoimitus ]