”Ajatustauti WOKE” tuhoaa länsimaita

Uusi Suomi sensuroi tämän artikkelin: ”Ajatustauti WOKE” tuhoaa länsimaita – Horisontissa siintää jo toivo

Douglas Murray on brittiläinen alunperin Euroopassa alulle laitetun ja USA:ssa kätilöidyn WOKE’n johtava kriitikko maailmassa. WOKE on syöksenyt länsimaat kaaokseen ja voimattomuuden tilaan ja mahdollistanut ensimmäistä kertaa autoritäärisen yhteiskunnallisen kehityksen länsimaissa sitten 1930-luvun. Douglas Murray’n mukaan länsimailla ei ole institutionaalista muistia äärivasemmistolaisen ajattelun vaaroista, mikä on helpottanut WOKE’n leviämistä kaikille yhteiskunnan osa-alueille länsimaissa. Euroopan Unionissa se tarkoittaa poliittistaloudellishallinnollista kaaosta, jolla on vakavat turvallisuuspoliittiset ulottuvuutensa. Euroopan Unionin todellisuuteen perustumatonta lainsäädäntöä ohjaillaan globalististen voimien avulla Davosista ja YK:sta. Entiset erityisesti nuoret uusfeministiset naiset valtaan nostaneiden vanhojen vasemmistopuolueiden toimijat ovat tehneet epäpyhän liiton todellisen patriarkaatin eli Davosin setämiesten eli WOKE-suurruhtinaiden kanssa. USA:sta kantautuu nyt hyviä uutisia äärivasemmistolaisen WOKE’ilun etenemisen pysähtymisestä, mikä on ollut seurausta presidentti Bidenin hallinnon täydellisestä romahtamisesta ja epäsuosiosta tilanteessa, jossa sen aiemman käsikirjoituksen mukaan pitäisi edelleen nauttia äänestäjien ja hänen välisestä kuherruskuukaudesta. Mediakentän teknologiasta johtuvan myllerryksen ja demokratisoitumisen myötä äärivasemmistolainen vahingollinen yhteiskunnallinen kehitys on myös pysähtymässä. Aika näyttää, kuinka nopeasti USA:sta alkanut vastaava kehitys alkaa myös Suomessa ja kuinka kova vastarekyyli ”pimpoa” WOKE’a vastaan lopulta syntyy myös Suomessa.

Brittiläinen ajattelija ja ehkä maailman ykkösWOKE-kriitikko Douglas Murray on kaksi kuukautta sitten esitelmässään https://www.youtube.com/watch?v=4CR4f559SWk St Louis’ssa kertonut Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja johtavien ranskalaisten intellektuellien haluavan pitää WOKE’n Ranskan rajojen ulkopuolella. Douglas Murray pitää WOKE’a ajatussairautena.

Keskustavasemmistosta aikoinaan poimitulla Emmanuel Macronilla ei ole ollut muuta mahdollisuutta kuin hylätä globalistiystävänsä, koska hänen äärioikeistolainen kilpailijansa ja hyvin merkittävä mediahahmo Eric Zemmour on suvereenisti määrännyt keskusteluagendan Ranskassa nyt käytävässä presidentin vaalitaistossa. Macron on ilmeisesti todennut hiljan, että maailman täytyy päästä eroon kahdesta vitsauksesta, jotka ovat korona ja WOKE.

Ranska saattaa olla sisällissodan partaalla, koska islamistinen väkivaltainen liikehdintä on viimeiset parikymmentä vuotta saanut toimia WOKE’n intersektionaalisen uhrisäännöstön suojissa. Uhrisäännöstön peruslähtökohta on, että valkoinen heteroseksuaalinen mies ja hänen ylivaltapyrkimykset (engl. White Supremacy) on muiden identiteettien sortaja ja alistettujen identiteettien on taisteltava näin aiemman luokkataistelun sijaan nyt valkoista ylivaltaa vastaan yhdenvertaisuuden nimissä.

WOKE on nyt kaikenkattava punavihreän ajattelun ylätaso. Nuorten vihaisten WOKE-naisten kärkinimet Greta Thunberg ja USA:n kongressinainen Alexandria Ocasio Corte pitävät ilmastonmuutoksen perussyynä valkoisia keski-ikäisiä keskiluokkaisia miehiä.https://www.stylist.co.uk/people/greta-thunberg-alexandria-ocasio-cortez-climate-crisis-interview/276739

Douglas Murray: ”Länsimaat olleet kyvyttömiä estämään WOKE’n voittokulkua, koska niillä ei ole institutionaalista muistia äärivasemmistolaisen ajattelun vaaroista”

WOKE on synteesi alunperin Euroopasta alkunsa saaneesta saksalaisesta (neomarxilainen Frankfurtin koulukunta) ja ranskalaisesta postmodernistisesta äärivasemmistolaisesta ajattelusta, jotka tuotiin USA:han osin jo ennen Toista Maailmansotaa ja jonka puitteissa USA:n yliopistoissa kehitettiin 2000-luvulla WOKE:n kaikkein vaarallisin läntisiä yhteiskuntia hajoittava ja ristiriitoja synnyttävä osatarina eli kriittinen rotuteoria (engl. Critical Race theory eli CRT). Lopullinen päätökseni erota SDP:stä johtui siitä, että SDP 2010-luvulla oli puoluekokouksessa hyväksyttyyn yhdenvertaisuusohjelmaansa ottanut kaikki CRT:n käsitteet lukuunottamatta valkoista raivoa (engl. White Rage).

Douglas Murray on argumentoinut, että länsimailla ei ole institutionaalista muistia äärivasemmistolaisen ajattelun kauhuseurauksista samalla tavalla kuin niillä on kollektiivinen muisti äärioikeistolaisen ajattelun aiheuttamista vaaroista. Monet Itä-Euroopasta Amerikkaan tulleet maahanmuuttajat ovat nyt kauhuissaan varoittaneet liberaaliksi naamioidun autoritäärisen WOKE-ajattelun vaaroista ja hiljattain Venäjän presidentti Vladimir Putin puheessaan kertoi yli sata vuotta sitten silloisen WOKE-ajattelun aiheuttaneen 1918 bolshevikkivallankumouksen tragedian. Viime kesänä Pohjois-Koreasta loikannut nuori naisopiskelija totesi kauhuissaan newyorkilaisessa Columbian yliopistossa vallitsevan WOKE-ajattelun olevan sukua Pohjois-Koreassa vallitsevalle ajattelulle sillä erolla, että WOKE-ajattelu on jopa verrattuna Pohjois-Koreaan täysin pimpoa (engl. nuts).https://nypost.com/2021/06/14/north-korean-defector-slams-woke-us-schools/

Renaz Ebrahim toi WOKE’n vaarallisen ääriajattelun ja sen tolkuttomat kaksoisstandardit laajalti suomalaisten tietoon

Suomalaisten suuri enemmistö sai ensimmäistä kertaa kunnon tuntuman WOKE-ajattelun autoritaarisuudesta ja vaarallisuudesta, kun YLE:n toimittajan Renaz Ebrahimin aivopierut ja törkeä kiittämätön yksimielisyyttä vanhalta kiltiltä mieheltä vaativa kaksinaismoralistinen käytös paljastui TV1:n Sannikka ohjelmassa. Ebrahimin on itse saanut hölistä satoja kertoja n- ja naista halventavaa h-sanaa YLE:n juhlavuoden rap-kimarassa, mutta kun Sannikkassa Professori Esko Valtaoja kertoi Peppi Pitkätossun isän olevan n-kuningas, Ebrahim pillastui. Pelkästään YLE:n Areenassa ohjelmaa on katsottu yli 560 000 kertaa, kun normaalisti Sannikka ohjelman jaksoja on katsottu noin 30 000 kertaa Areenassa.

WOKE’lle tunnusomaista on kaiken kriittisen ajattelun, tosiasioiden ja todellisen tieteellisen keskustelun syrjään sysääminen. Se mitä punavihreä eliitti markkinoi ”tieteellisenä” viestintänä kansalle ilmastonmuutoksesta tai luontokadosta on politisoituneiden tiedeinstituutioiden luoma tiedekulissi, jossa oikea aina itseään epäilevä tiede on korvattu tiedeuskolla. Nuoret punavihreät päivääkään tiedettä tekemättömät milleniaaritoimittajat ja somen nuoret punaviheraktivistit ovat opetelleet ilmastonmuutoksen ja luontokadon lisäksi sanat vertaisarviointi ja konsensus ja kuorossa huutavat kadotusta ja känselöintiä heidän WOKE-tiedeuskontoa epäileville. Sähköä saa töpselistä, rahaa saa pankista ja ruokaa saa kaupasta. Simple like that ja velkojakaan ei tarvitse maksaa takaisin.

Euroopan Unionin WOKE’n aiheuttama poliittishallinnollinen kaaos on tosiasia kaikilla hallinnonaloilla

Kun WOKE on vallannut Euroopassa kaikki instituutiot poliittinen ja hallinnollinen kaaos on nyt valmis. EU:n ilmastopaketti, taksonomia-asetus – huolimatta siitä, että siinä kohta toivottavasti luokitellaan viisaasti ydinvoima kestäväksi energiaksi – EU:n kiertotalouspaketti, kertakäyttömuovidirektiivi ym. EU:n ympäristöWOKE’een tukeutuvat lainsäädäntöinstrumentit ovat johtamassa yhteiskunnalliseen kaaokseen koko Euroopassa.

Ei ole olemassa yhteiskunnallisen elämän tai politiikkalohkon saraa, jota ei WOKE murjoisi ja kovaa. Yhteiskuntien perustan luovat energia- ja jätehuollon ja liikenteen infrastruktuuri ajetaan kaoottiseen tilaan koko Euroopan Unionissa, jota täydentää kaiken em. infrastruktuurin palvelujen tai infraan tukeuvan hyödyntämisen ja infran mahdollistamien palveluiden hallitsematon kallistuminen.

Energiasektorilla esimerkiksi käy Euroopassa sekä Suomessa tapahtunut harkitsematon kivihiilienergian WOKE-alasajo tai harkitsematon ydinvoimasta WOKE-luopuminen Saksassa ja Belgiassa, jotka ovat johtaneet energiakriisiin EU:ssa. Euroopan Keskuspankin jäsen Isabel Schnabel on WOKE’ilun energiapoliittista suurista vaaroista on meitä hiljan varoittanut.

Jätehuollossa käy esimerkiksi komissaari Jyrki Kataisen kiertotalouspaketin nyt Suomenkin jätelainsäädäntoön kirjatut mahdottomat säädökset ja alati kallistuvat jätelainsäädännöstä syntyvän suunnitelmataloutta muistuttavan ympäristölle ja terveydelle haitallisen kiertotalouden jyrkästi seuraavina vuosina nousevat kustannukset. Kiertotalouden kustannusnousu uhkaa jopa vesihuoltoa, koska jätehuollon järjestäminen kiertotalouden regulaatiolla vie resursseja puhtaan vedenjakelun turvaamisesta eli vähentää esimerkiksi HSY:n mahdollisuuksia maksaa puhtaan vedenjakelun korjausvelkaa.

Esimerkkinä järjettömästä ”raidekiimassa” tehdystä liikenneinfrainvestoinnista voidaan pitää nyt jo lähes miljardi euroa maksavaa kevyelle liikenteelle ja raitiovaunuille tarkoitettua Kruunuvuoren rannan siltaa. Helsingin valtuustossa Sirpa Asko-Seljavaaran pitämästä puheenvuorosta ilmeni, että Kruunuvuoresta vedettävä raitiotie on kenties vedettävä kalliisti maan alle, koska Helsingin keskusta on liian täynnä raitotietä. Nyt hallituksen liikenneministeri Timo Harakan kaavailemat biopolttoaineiden sekoitevelvoitteet merkitsevät hallitsemattomia lisäkustannuksia maamme kuljetusyrityksille, elintärkeälle vientiteollisuudelle ja kaikille haja-asutusalueilla asuville.

Maamme varhaiskasvatus, perusopetus aina korkeakouluihin asti erityisesti yhteiskunnallisissa aineissa ovat tukevasti WOKE’n hallussa. Perusopit ovat uudessa epäonnistuneessa peruskoulun opetussuunnitelmassa alistettu WOKE’n ympäristönarratiiville ja osana Valtakunnallista jätesuunnitelmaa ympäristöviranomaiset luovat Opetushallitukselle lapsille tarkoitettua opetusohjelmaa WOKE-kiertotalouden auvoisuudesta. Naurettava Afrikan tähti skandaali osoitti, kuinka Helsingin yliopisto on täysin WOKE’n kourissa. Ja miksei olisi, onhan Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtajana WOKE-presidentti Tarja Halonen, jolla ei ole lainkaan esimerkiksi kirjallisia tai ajatuksellisia meriittejä.

Jopa maamme hengellinen elämä on valjastettu WOKE’n palvelukseen

Myös maamme hengellinen elämä on valjastettu WOKE’n palvelukseen Paavi Fransiskuksen Laudato Si ensyklikaa matkien. (Arkki)piispat saavat nyt mitä ovat tilanneet, koska osana EU:n ilmastopakettia Ev lut kirkkokin joutuu Museoviraston kauhuksi korjaamaan kolme prosenttia kirkoistaan per vuosi 0-energiatiiveiksi, mikäli komissio saa tahtonsa lävitse energiatehokkuusdirektiivin muutosesityksessään.

Maan mainiosti Turun Sanomien entisen känselöidyn pilapiirtäjän Mika Rantasen kuvittamassa Hourulanväen omakustannekirjassani vitsailen sillä, että Helsingin uusi sympaattinen ja YLE:n poliittisesta sketsiohjelmasta tunnettu vihreä Kesä Steiner eli piispa Teemu Laajasalo saarnasi kaikille yllätykseksi Jeesus Kristuksesta eikä ilmastonmuutoksesta ollessaan Kallion kirkon kirkkoherra.

Douglas Murray kertoi huumorin merkityksen olevan ratkaiseva mietittäessä keinoja tämän ”ajatustaudin” vastaisessa kamppailussa. Hän kertoi olleensa kerran Ruotsissa vihamielisen yleisön edessä. Yleisö ei tykännyt Murrayn eurabisaatio- ja islamkritiikistä. Niinpä hänet laitettiin keskustelussa altavastaajaksi Ruotsin arkkipiispan kirjoittaman kirjan perusteella. Kirjassaan Ruotsin arkkipiispa vetosi maahanmuuttomyönteisyyden puolesta muistuttamalla, että myös Jeesus Kristus oli maahanmuuttaja. Douglas Murray muistutti yleisöä, että Jeesus kyllä palasi kotimaahansa. Tämä taas tuo mieleen entisen kovan linjan stalinistin Sampo Laurikaisen vuotuisen Kaisaniemen puistossa pidettävän ”Maailma kylässä” kansanjuhlan, jossa vieraat tulivat kylään, mutta unohtivat palata kotiin.

Jopa Puolustusvoimat…

WOKE tekee tuloaan nyt jopa Puolustusvoimiin, koska puolustusministeriössä istuu työryhmä miettimässä naisten pakkokutsuntoja WOKE-yhdenvertaisuuden nimissä. Meillä tilanne ei ole yhtä paha kuin Yhdysvalloissa, jossa yllä linkkaamassani Douglas Murray’n esitelmän kysymys-/vastaussessiossa Murray kertoo Yhdysvaltain laivaston saaneen juuri ensimmäisen transsukupuolisen amiraalin.

Douglas Murray on avoimesti kertonut olevansa homoseksuaali, mutta hän ei voi hyväksyä LBGQT+-ääriajattelua. Hänen eräs terävä huomionsa QT-keskusteluun on, että on merkillistä, miksi sukupuolisuutta sosiaalisena valintana pitävät WOKE’t eivät ihmettele sitä, että transihmiset ovat syntyneet väärään biologiseen ruumiseen. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että WOKEilu ei anna tosiasioiden turhaan sotkea ”tärkeistä” asioista kuten sadasta sukupuolesta käytävää keskustelua.

Puhumattakaan elinkeinoelämästä…

Ehkä merkillisin yhteiskunnallisin muutos, minkä WOKE on saanut aikaan on elinkeinoelämän WOKEistuminen ja siltä vaadittavat uskollisuuden osoitukset WOKEismille, jotka ilmenevät kohta EU:n lainsäädännössä kirjatuilla vaatimuksilla laatia paljon rahaa maksavia vastuullisuusraportteja ja myös siinä, että aivan viime vuoden aikana ei ole enää mainoksia TV-ruudussa näkynyt ilman, että niissä ei vilahtaisi tummempi-ihoisia ihmisiä.

Sain tänä vuonna kurkistaa korkealla tasolla tähän elinkeínoelämän vastuullisuusmaailmaan eräällä kurssilla, jolla opetettiin kaikki olennainen WOKE’sta eli ilmastonmuutoksesta, luontokadosta ja sukupuolisesta ja rodullisesta yhdenvertaisuuden WOKE-vaatimuksista. Erään harjoitustehtävän yhteydessä saimme tehtäväksi kilpailijana moukaroida ”Saarioisten äitien tekemään ruokaa”. Niinpä teimme parodian Saarioisten valmisuokien epäWOKEisuudesta toteamalla sen edistävän vanhanaikaista patriarkaattia ja sitä, että äidit kuuluvat hellan ja nyrkin väliin. Opettaja ihasteli ryhmätyön purkua, eikä ymmärtänyt meidän tehneen parodiaa harjoituksesta ja WOKE’sta.

Nuoret WOKE-naispoliitikot liittoutuneet DAVOS’n patriarkaatin kanssa!

Entiset vasemmistopuolueet ovat WOKE’istumisen myötä menettäneet kokonaan kontaktinsa entisiin äänestäjiinsä. Merkillisintä tässä on se, että nuoret WOKE-naiset uusfeministisessä innossaan ottavat neuvot kuten EU:n ilmastopaketin, suoraan Davosin raharikkaalta patriarkaattiin kuuluvilta setämiehiltä kuten Klaus Schwabilta ja George Sorosilta. Vasemmistoliiton Helsingin valtuuston jäsen Mia Haglund julistaa kotisivullaan, että hän ”soisi Helsingissä palavan turpeen sijasta mielummin patriarkaatin”. https://miahaglund.fi/mia/

WOKE:n loppu häämöttää ja Yhdysvaltain kehitys ratkaisee Douglas Murray esitelmänsä kysymys/vastaus session lopuksi toteaa Yhdysvaltain yhteiskunnallisen kehityksen ratkaisevan menevätkö länsimaat kohti totalitaarista yhteiskuntaa vai orastaako ja toteutuuko uusi länsimaiden kultakausi yksilön vapauksineen 2100-luvulla. Olen hänen kanssaan samaa mieltä, että Yhdysvaltain poliittinen kehitys ratkaisee tilanteen.

Douglas Murray St Louis’n kaksi kuukautta sitten tapahtuneen esiintymisen jälkeen on USA:ssa tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. Yksikään USA:n Joe Bidenin hallinnon äärivasemmistolaiseen kumoukseen tähdännyt WOKE-lainsäädäntöehdotus ei ole mennyt läpi USA:n liittovaltion lainsäädäntöelimissa, eikä tule näillä näkymin menemään, koska Bidenin hallinto syöksyy nyt kohti mustaa aukkoa.

Näin HR1, joka olisi federalisoinut USA:n vaalit ja estänyt vaatimuksen, että äänestäessä on näytettävä henkilöllisyystodistusta, ei mene läpi. Tämä olisi mahdollistanut miljoonien jopa yli kymmenen miljoonan laittomasti USA:ssa olevan osallistumisen esimerkiksi presidentin vaaleihin ja se olisi äärivasemmistolaisten demokraattistrategien mukaan taannut ikuisen yksipuoluejärjestelmän Yhdysvaltoihin. Myöskään EU:n kaltaisen ilmastopaketin sisältänyt Davosin oligarkkien ja YK:n pääsihteerin hokema Build Back Better ”rahaa kaikille” sosiaalipaketti on pysähtynyt kuin seinään, samoin on käynyt Equality Act’n. Jälkimmäinen laki olisi känselöinyt sellaiset kirkkokunnat, jotka eivät hyväksy sadan sukupuolen transsanomaa tai homoavioliittoja.

Samoin on käynyt ns. Filibusterin eri jarrutussääntöjen poistamiseen tähtäävälle aloitteelle ja pari päivää sitten Korkein Oikeus tyrmäsi Bidenin työturvallisuuslainsäädäntöön perustuvat pakkorokotusaikeet.

Bidenin suosio on nyt alempi kuin yhdenkään modernin presidentin, kun vertailukohtana pidetään hetkeä vuosi inauguraatiosta.

Soroksen Davosin kumppaneilta Bidenin hallinnon omaksuma ”Avoimet rajat” politiikka on tuonut USA:han kaksi miljoonaa laitonta siirtolaista maan etelärajan kautta 150 eri maasta ja ihmissalakuljettajasyndikaatit ovat tienanneet miljardeja sillä seurauksella, että USA:n sairaaloiden ensiapu- ja sosiaalihuollon pisteet – samoin kuin Suomen – täyttyvät laittomista maahanmuuttajista. USA:ssa on nyt inflaatio korkeimmillaan 40 vuoteen ja USA:n demokraattien hallitsemissa suurkaupungeissa murhaluvut ovat entisestään synkistyneet ja vetäytymistä Afganistanista pidetään häpeällisenä.

Joe Biden’n ”gaffet” eli julkiset hölmöilyt huolestuttavat nyt yhä enemmän kansalaisia; vuoden vaihteessa hän toivotti hyvää alkanutta vuotta 2020 kansalaisille. Virginian yllätysvaalit, joissa vanhemmat olivat heränneet siihen, että heidän lapsilleen opetetaan äärivasemmistolaista CRT:tä, ennakoi nyt 2022 marraskuun täytevaaleissa äärivasemmistolaistuneen demokraattipuolueen täydellistä luhistumista. Varapresidentti Kamala Harrisin suosioluku on ennen kuulumattomasti alle 30 %. Harris pitää suosionsa heikkouden syynä valkoista miestä, joka ei arvosta häntä tummaihoista naista.

Ehkä tärkein myönteinen kehitys USA:ssa liittyy joukkoviestinnän demokratisoitumiseen uuden teknologian rynnistyksen myötä. Vaikka suuret teknologiayritykset ovat yrittäneet kaikin keinoin mm. varjobännäyksellä (engl. Shadow ban) tai känselöinnillä estää kriittisen keskustelun WOKE’sta, se ei ole onnistunut siinä. Joe Rogan niminen entinen vasemmistosymppari on johdonmukaisesti kääntynyt lopulta nyt WOKE’n pahimmaksi viholliseksi demokraattien kauhuksi. Hänen autotallista lähetettyjä podcast’jä katselee ja kuuntelee 22 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa valtamedian ihannoimaa kääpiöksi kutistunutta (enää 500 000 katsojaa per ohjelma) CNN:ää.

Ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, että tietää mediakentän olevan USA:ssa kohta melkoisessa myllerryksessä.

Muutama ajatus Suomesta…

Suomen WOKEistumisesta ehkä sen verran, että narratiivi sopii meille kovin huonosti. Meillä ei ole kolonialistista menneisyyttä, emmekä me ole tänne orjia rahdanneet ja maata intiaaneilta vallanneet. Näin Suomen suurimman päivälehden ja YLE:n yritykset keksiä todisteita Suomen häpeällisestä kolonialistisesta historiasta tervan viennistä tai orjista eivät ole oikein ottaneet tuulta alleen. Suomesta vietiin Ison Vihan aikana 1720-luvulla väestöön nähden enemmän orjia kuin koskaan Afrikasta ja väitteet suomalaisen tervan mahdollistaneen Ison Britannian laivaston välityksellä kolonialismin köyhissä maissa, ovat absurdeja. Eikä saamelaisten sorrostakaan saa ihan samanlaista rumaa tarinaa kuin sosialidemokraattisesta Kansankodista Ruotsista. WOKE’a ei myöskään edistänyt puolentoistavuoden takaisessa BLM-mielenosoituksessa Suurkirkon portailla somalityttöjen somessa levinnyt youtube-video, jossa he kertoivat heidän esi-isiensä rakentaneen orjatyöllä Valtioneuvoston ja Helsingin yliopiston rakennukset ja Suurkirkon ja että heillä on nyt oikeus rikkoa nämä rakennukset kostona George Floydin murhasta.

YLE:n ja HS:nkin toimittajatkin lopulta huomaavat puopoloiden, koskeloiden ja heikelöiden ajavan heidän ohitseen, koska Suomen vastuullisen median tuottama journalismi on niin kehnoa, yksipuolista ja vähäinformatiivista. USA:ssa on poliittinen käsite ”low information voter” eli vähäisen informaation äänestäjä, joka on toistaiseksi mahdollistanut sen, että V-media on saanut vaalikarjaa ohjattua WOKE’n taakse ja näin kyennyt takaamaan WOKE:n hegemonian.

LÄHDE: Oikea Media/blogi/Mikko Paunio 16.01.2022