Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Asiakasmaksujen uudistus

Asiakasmaksujen uudistus: Tutkija selvitti voittajat ja häviäjät – Näin ”pommi” todella vaikuttaa

LÄHDE: Uusi Suomi/Olli Kurki-Suonio 18.01.2019
Kuva: Pekka Karhunen / Alma Talent arkisto
Uudessa asiakasmaksulaissa häviäjiä on enemmän kuin voittajia, kirjoittaa THL:n terveys- ja sosiaalitalous -osaston tutkimuspäällikkö Jussi Tervola blogissaan. Tervola on laskenut uuden asiakasmaksulain vaikutuksia eri tulokymmenyksittäin. Uusi asiakasmaksulaki ei kuitenkaan jakaisi voittajia ja häviäjiä tulojen mukaan, vaan se laskisi ja nostaisi maksuja niin pieni- kuin suurituloistenkin keskuudessa. Euromääräisesti suurimmat maksuhuojennukset osuisivat kuitenkin toiseksi ja kolmanneksi alimpaan tulokymmenykseen. ”Uusi asiakasmaksulaki sekoittaa asiakasmaksujen pakkaa siirtämällä maksutaakkaa lapsiperheiltä lapsettomille aikuisille. Niin pienituloisissa kuin paljon sairastavissa on sekä niitä, joiden maksut alenevat että niitä, joiden maksut kasvavat”, Tervola arvioi. Tervola huomauttaa, että laki on tehty kustannusneutraaliksi, eli laki ei nosta tai laske julkisia kuluja. Lopputulos on keskimäärin hieman maksuja alentava, mutta vaikutukset jakautuvat eri tavoin. ”Määrällisesti häviäviä kotitalouksia on kuitenkin enemmän kuin voittajia. Noin kolmannes kotitalouksista maksaisi enemmän, ja neljännes maksaisi vähemmän kuin ennen. Lähes puolella kotitalouksista maksurasitus ei muuttuisi”, Tervola kirjoittaa. Kuvion lähde: Jussi Tervola / THL Hallituksen esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi on parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Yksi uuden lakiesityksen kiistellyimpiä kohtia on asiakasmaksujen niin kutsutun välikaton poistaminen. Asiakasmaksuille on asetettu vuosittainen 683 euron vuotuinen maksukatto, joka säilyisi myös uudessa esityksessä, mutta nykyisin terveyskeskuskäynneille on säädetty oma ”välikattonsa”, joka on tarkoittanut, että maksuja peritään enintään kolmesta terveyskeskuskäynnistä joka vuosi. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Aino-Kaisa Pekonen on kutsunut välikaton poistoa koko lakiesityksen ”suurimmaksi pommiksi”. LUE MYÖS: Asiakasmaksujen ”pommi” järkyttää – Nyt vastaa Annika Saarikko Asiakasmaksujen ”pommi” kuohuttaa: 62 euron omavastuu nousee jopa sadoilla euroilla – ”Tämä on valtava hinnankorotus” Tervola pitää välikaton poistoa heikennyksenä mutta huomauttaa, että samalla hallitus laajensi maksukattoa kerryttävien palvelumaksujen joukkoa. Jatkossa myös hammashoidon maksut huomioitaisiin. ”Aikaisemmin maksukatto on täyttynyt arvioni mukaan noin viidellä prosentilla väestöstä, kun hallituksen esityksen myötä heidän määrä kaksinkertaistuisi”, Tervola toteaa. ”Keskimääräinen häviö on 30–50 euroa vuodessa. Voittamisen todennäköisyys kuitenkin kasvaa mitä enemmän palveluja käyttävästä on kyse. Niistä viidestä prosentista, jotka käyttävät kaikista eniten palveluita ja joiden maksukatto on täyttynyt jo nykyisin, lähes kaikki voittavat, koska he saisivat käytännössä suun terveydenhuollon jatkossa ilmaiseksi (pl. protetiikka). He säästäisivät keskimäärin 100–200 euroa vuodessa”, Tervola jatkaa. Nyt käsiteltävän asiakasmaksulain suurimpia voittajia olisivat Tervolan arvion mukaan kotihoidossa olevat ikäihmiset ja lapsiperheet. Säännöllisen kotihoidon maksut alenisivat noin 30 euroa kuukaudessa ja alle 18-vuotiaat olisivat jatkossa vapautettuja terveyskeskus- ja hammashoitomaksujen lisäksi myös muun sairaanhoidon maksuista.