– seuraa lopun ajan aiheita

Atlantin merivirtojen hiipuminen

Tutkimus: Atlantin merivirtojen hiipuminen saattaa ylittää pisteen, josta ei ole enää paluuta – vaikuttaisi katastrofaalisesti ilmastoon

Golfvirran merkittävällä heikentymisellä tai jopa pysähtymisellä olisi tutkijoiden mukaan katastrofaalisia vaikutuksia ilmastolle.

Golfvirta vaikuttaa suuresti ilmastoon Länsi- ja Pohjois-Euroopassa. Kuva: Silja-Riikka Seppälä / Lehtikuva

Atlantin valtameren suuri, termohaliininen kierto (AMOC) saattaa heikentyä niin paljon, että ilmasto tulee muuttumaan merkittävästi. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, josta ovat uutisoineet muun muassa Guardian ja Reuters. Tutkimus on julkaistu Nature Climate Change -lehdessä.

Termohaliininen kierto on veden lämpötila- ja suolapitoisuuserojen aiheuttama valtameren kiertoliike. Se kuljettaa lämmintä vettä Meksikonlahdelta aina Pohjoiselle jäämerelle. Golfvirta, joka vaikuttaa suuresti ilmastoon Länsi- ja Pohjois-Euroopassa ja näin ollen myös Suomessa, on osta tätä kiertoa.

Ilmastomallinnukset ovat jo aiemmin osoittaneet, että heikkenevä Golfvirta on nyt hitaimmillaan yli tuhanteen vuoteen, mutta tuoreen analyysin mukaan se saattaa itse asiassa olla jopa pysähtymässä. Independent kertoo tutkijoiden kuvailleen havaintoa ”sekä huolestuttavaksi että yllättäväksi”.

Mikäli kiertoliike pysähtyisi, sillä olisi katastrofaalisia vaikutuksia ilmastoon ympäri maailmaa. Guardian kirjoittaa, että virtauksen pysähtyminen muun muassa vähentäisi merkittävästi sateita, joista miljoonien ihmisten ruoantuotanto Intiassa, Etelä-Amerikassa ja Länsi-Afrikassa on riippuvainen.

Euroopassa lämpötilat laskisivat ja myrskyt lisääntyisivät, ja Yhdysvaltojen itärannikolla merenpinta nousisi. Golfvirran pysähtyminen olisi myös vaaraksi Amazonin sademetsille ja Etelämantereen jäätiköille, lehti kirjoittaa.

Tutkijat pitävät merivirtauksen heikkenemisen todennäköisenä syynä ilmaston lämpenemistä. Kun ilmakehä lämpenee muun muassa hiilen polttamisen ja puiden hakkaamisen myötä, 90 prosenttia lämmöstä imeytyy meriin.

— Suurin osa tästä lämmöstä on pintavesissä. Meristä on tullut entistä kerrostuneempia, eivätkä pintavedet sekoitu syviin vesiin niin helposti. Tämä voi heikentää kiertoa, Ilmakehätieteiden instituutti INARin professori Petteri Uotila totesi Helsingin yliopiston Yliopisto-lehdelle muutama vuosi sitten.

Sademäärät

Sademäärien kasvaminen ja jäätiköiden sulaminen myös muuttavat kiertoa, kun meriveteen sekoittuu suuria määriä makeaa vettä.

Aiemmin tänä vuonna Nature Geoscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ennustettiin, että kierron voimakkuus saattaisi tämän vuosisadan loppuun mennessä laskea noin 34–45 prosenttia, mikä saattaisi olla kynnys, josta ei ole enää paluuta. Kynnyksen ylityttyä AMOC:sta saattaisi tutkijoiden mukaan tulla peruuttamattomasti epävakaa.

Tutkijoiden mukaan tuoreen tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä olettamaa, ettei AMOC:n hidastuminen ole vain kausittaista vaihtelua tai lineaarinen reaktio maapallon lämpenemiseen, vaan että todennäköisesti ollaan saavuttamassa tämä kriittinen kynnys, jonka jälkeen koko termohaliininen kierto romahtaa.

Tutkijoiden mukaan on kuitenkin mahdotonta ennustaa, milloin tämä voisi tapahtua, sillä termohaliininen kierto on hyvin monimutkainen järjestelmä, ja ilmaston lämpenemiseen liittyviin mallinnuksiin liittyy monenlaisia epävarmuuksia.

Tutkijoiden mukaan virtauksen luhistuminen voisi tapahtua vuosikymmenessä tai parissa, tai useiden satojen vuosien kuluttua. Aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu, että AMOC:n romahtaminen ennen vuotta 2100 on epätodennäköistä.

Golfvirran hiipumisella olisi joka tapauksessa niin kolossaalisia vaikutuksia, että sitä ei tutkijoiden mukaan saa koskaan tapahtua.

Lue lisää: Tutkimukset paljastavat: Golfvirta hidastuu – miten käy Suomen ilmaston?

LÄHDE: IS.fi/Pipsa Havula 05.08.2021


Tutkijakin hätkähti: Uusi tutkimus löysi viitteitä Golfvirran romahtamisesta – ”Se on pelottavaa”

Keväällä uutisoitiin, että ilmastonmuutoksen hidastama Golfvirta on heikoimmillaan yli tuhanteen vuoteen.

Golfvirran reunalla. Atlantilla esiintyy hurrikaaneja lähinnä niillä alueilla, joille Golfvirta kuljettaa lämmintä vettä.Kuva: Nasa GSFC
Golfvirran reunalla. Atlantilla esiintyy hurrikaaneja lähinnä niillä alueilla, joille Golfvirta kuljettaa lämmintä vettä.Kuva: Nasa GSFC

Tutkijat ovat jo pitkään olleet huolissaan Golfvirran heikkenemisestä. Nyt tuoreessa tutkimuksessa on löytynyt viitteitä sen suoranaisesta romahtamisesta.

Tutkimuksen on julkaissut arvostettu tiedelehti Nature Climate Change. Kirjoittaja on saksalaisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkivan saksalaisen PIK-instutuutin (Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) Niklas Boers.

Golfvirran romahtamisella olisi tuhoisia vaikutuksia ympäri maailmaa, eikä sen saa antaa tapahtua, Boers sanoo brittilehti Guardianin mukaan.

Maaliskuussa uutisoitiin ilmastonmuutoksen hidastaneen Golfvirtaa, joka virtaa nyt heikoimmillaan yli 1 000 vuoteen.

Golfvirran romahtaminen on yksi maailman keskeisimmistä keikahduspisteistä eli rajapyykeistä, joiden ylittyessä muutokset maapallon ilmastossa ovat valtavia, nopeita ja peruuttamattomia.

Tekniikka&Talouden viimesyksyinen Supergraafi kuvasi, kuinka keikahduspisteet voivat tyrkätä ilmaston kuumenemisen uudelle tasolle. Yhdeksän keikahduspistettä saattaa olla jo ylittynyt.

Tutkimuksessa löytyi Golfvirran ”lähes täydellinen vakauden puute viimeisen sadan vuoden aikana”. Boer kertoo, ettei odottanut Golfvirran järkkymisen merkkien olevan vielä näkyviä.

”Se on pelottavaa”, Boer sanoo.

Golfvirta näyttää siis uuden tutkimuksen mukaan olevan lähellä romahdusta.

Se tarkoittaisi erittäin vakavia häiriöitä sateisiin, joista riippuu miljardien ihmisten ruokaturva Intiassa, Etelä-Amerikassa ja Länsi-Afrikassa. Euroopassa myrskyt lisääntyisivät ja lämpötilat laskisivat. Merenpinta nousisi Pohjois-Amerikassa. Amazonin sademetsä ja Antarktiksen jäätikkö olisivat jo nykyistä suuremmassa vaarassa.

Golfvirran romahtamisen ennustamisen tekee mahdottomaksi merivirran monimutkaisuus ja toisaalta ilmaston kuumenemistahdin vaikea ennustettavuus. Kyse voi olla muutamasta vuosisadasta – tai vain parista vuosikymmenestä.

Tiedossa ei ole, mikä määrä hiilidioksidia ilmakehässä saisi Golfvirran pysähtymään. Jokainen ilmakehään päästetty hiilidioksidigramma lisää katastrofin todennäköisyyttä, Boers sanoo.

Keikahduspisteiden ylittyminen huolestuttaa tutkijoita enenevissä määrin. Heinäkuussa uutisoitiin esimerkiksi, että perinteisesti hiilinieluna tunnettu Amazonin sademetsä päästää nyt ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin sitoo. Amazonin alueen luonnon nettopäästöt ovat jo luokkaa miljardi tonnia hiilidioksidia vuodessa, mikä vastaa Japanin päästötasoa.

LUE MYÖS

Voiko hellejakso aiheuttaa laajat metsäpalot myös Suomessa? – Näin tutkija arvioi tilannetta

Intian elämän ja kuoleman joet: Virtaava vesi tuo elannon monille, mutta maa kärsii vesikriisistä

Uuteen tutkimukseen viimeisen 100 000 vuoden ajalta kerätty data osoittaa, että Golfvirralla on kaksi erilaista olotilaa: toinen nopea ja voimakas, ja toinen, nyt nähtävä hidas ja heikko. Tutkimusdatan mukaan Golfvirta voi vaihtaa olotilasta toiseen nopeasti 10–50 vuoden aikana.

Golfvirtaa ajaa tiheän ja suolaisen meriveden uppoaminen Pohjoiseen Jäämereen. Grönlannin jäätiköstä sulava makea vesi hidastaa tätä prosessia, ja vieläpä aiemmin kuin ilmastomallit ovat ennakoineet.

Boers tarkasteli tutkimuksessaan kahdeksaa erillistä lämpötilaa ja suolapitoisuutta kuvaavaa tietoaineistoa 150 vuoden ajalta. Niiden perusteella globaali kuumeneminen todellakin tekee merivirroista epävakaita, ei vain muuta virtausten muotoa.

“Tutkimuksen metodi ei anna tarkkaa tietoa pysähtymisen tarkasta ajoituksesta, mutta analyysi tarjoaa todisteita siitä, että Golfvirta on jo menettänyt vakautensa. Otan sen varoituksena siitä, että saatamme olla lähempänä Golfvirran keikahduspistettä kuin luulemmekaan”, kommentoi irlantilaisen Maynoothin yliopiston Levke Caesar, joka ei ollut mukana tutkimuksessa.

LÄHDE: Uusi Suomi/Rosa Lampela 07.08.2021