Bill Gates ja ilmastokatastrofin välttäminen

Bill Gatesilta on juuri ilmestynyt uusi kirja, joka on otsikoitu seuraavasti: Kuinka välttää ilmastokatastrofi: Nykyiset ratkaisut ja läpimurrot, joita vielä tarvitsemme (WSOY, 2021). Gatesin kirja ilmestyi samanaikaisesti eri puolilla maailmaa helmikuun puolivälissä. Helsingin Sanomien 5.3.2021 päivätty pääkirjoitus ”Miljardööri uskoo ihmisälyn voimaan” noteerasi Gatesin tuoreen kirjan seuraavasti:

”Microsoftin perustaja Bill Gates kulutti elämänsä alkupuolen kooten yli sadan miljardin dollarin omaisuuden ja aikoo käyttää elämänsä loppuosan luovuttaakseen tuon omaisuuden pois. Vuonna 2000 perustettu Bill ja Melinda Gatesin säätiö on lahjoittanut aiemmin miljardeja kehitysmaiden lasten koulutukseen, mutta nyt pääkohteeksi on noussut ilmastonmuutoksen vastustaminen.”

”Haaste on suuri, sillä ilmakehään päästetään 51 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa. Määrä pitäisi laskea 20 vuodessa nollaan tai maapallolle tulee liian kuuma. Tämän ongelman ratkaisuista Gatesilta on ilmestynyt kirja Kuinka välttää ilmastokatastrofi, josta hän kertoi kansainväliselle toimittajajoukolle. HS Vision jutussa Gates puhui siitä, kuinka ongelmat ratkaistaan keksinnöillä ja politiikalla. Silti yksi asia pisti silmään: omat öljy- ja kaasuyhtiöiden osakkeensa Gates myi vasta vuonna 2019. Muutoksen tahti on ollut nopea kaikkein viisaimmillekin.”

Gatesin kirjan etulieve esittelee kirjoittajansa näin:

”Bill Gates on yhdysvaltalaisen ohjelmistojätti Microsoftin perustaja ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Vuonna 2000 hän perusti vaimonsa kanssa Bill ja Melinda Gatesin säätiön, joka on rahoittanut miljardeilla dollareilla erilaisia humanitaarisia hankkeita erityisesti kehitysmaissa”.

Kirjan takakannen mukaan Gatesin perussanoma on toiveikkaan optimistinen: ”Ihmiskunnalla ja planeetallamme on vielä toivoa.” Takakannessa todetaan näinkin:

”Bill Gates on perehtynyt viime vuosina syvällisesti ilmastonmuutoksen mekanismeihin ja vaikutuksiin, ja uudessa kirjassaan hän esittää näkemyksensä siitä, millä keinoilla ihmiskunta voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Hyvä uutinen on se, että suuri osa tarvittavasta teknologiasta on jo olemassa ja toinen osa, kuten hiilidioksidin poistaminen ilmakehästä, on sekin mahdollista kehittää, kunhan poliittista tahtoa löytyy”.

Gates katsoo seuraavasti:

”Ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten estämiseksi meidän on päästävä kasvihuonekaasujen nollapäästöihin. Ongelma on kiireellinen ja siitä käytävä keskustelu mutkikasta, mutta uskon, että voimme yhdessä keksiä uusia nollapäästöisiä teknologioita, joita meillä jo on, ja välttää lopulta ilmastokatastrofin”.

Näin siis Bill Gates kirjassaan. Mutta ennen kuin jatkan Gatesin näkemysten selostusta, viittaan mielenkiintoiseen ja 2.3.2021 päivättyyn Verkkouutisten Juha-Pekka Tikan artikkeliin, jonka otsikko kuuluu näin: ”Ennusteissa tuho on keskimäärin 21 vuoden päässä”. Artikkeli käsittelee viime vuosikymmenien aikana esitettyjä ja asiantuntevina pidettyjä maapallon tuhoutumisennustuksia, siis nimenomaan eko- ja ilmastokatastrofien näkökulmasta. Ingressin mukaan ”Dramaattisissa väitteissä on tutkijoiden mukaan riskinsä.” Artikkeli kuuluu seuraavasti:

International Journal of Global Warmingissa on julkaistu Carnegie Mellon Universityn tutkijoiden katsaus eri aikoina tehdyistä 79:stä ’maailmanlopun ennusteesta’. Kyse on ilmastonmuutosta koskevista, ’meillä on vain 20 vuotta aikaa ennen kuin’ -tyyppisistä lausunnoista ja tutkimuksista. Dramaattisilla ennusteilla tutkijat ja aktivistit ovat pyrkineet vaikuttamaan mielipiteisiin. Tutkijoiden mukaan kuitenkin ’todella apokalyptisia ennusteita voidaan tarkastella vain niiden epäonnistumisista – kun maailma ei loppunut kuten ennustettiin, ja epäonnistuneiden ennusteiden toteaminen voi heikentää yleisön luottamusta taustalla olevaan tieteeseen’”.

”Ensimmäiset alan tuomiopäivän profetiat annettiin USA:ssa vuoden 1970 Earth Dayn aikaan. Useimpien ennusteiden (61 prosenttia) antama toiminta-aika parannuksen tekoon oli mennyt umpeen ennen vuoden 2020 loppua. Ne siis olivat väärässä. – Ennustamisen näkökulmasta ’ongelma’ ei ole vain se, että kaikki vanhentuneet ennusteet olivat väärässä, vaan myös että niin monet niistä eivät koskaan myöntäneet mitään epävarmuutta ajankohdistaan. 43 prosenttia ennustuksista ei maininnut mitään epävarmuudesta, tutkijat toteavat.”

”Tutkijoiden mukaan ennen vuotta 2000 tehdyissä 11 ennustuksessa ilmastotuhosta annettiin aikaa keskimäärin 22 vuotta. Sen jälkeen tehdyissä 68 ennustuksessa keskimääräinen aika on ollut 21 vuotta. Joissain tapauksissa ennustajat ovat olleet sekä täsmällisiä että varmoja. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Stanfordin Paul Ehrlich ja prinssi Charles, jotka ovat tutkijoiden mukaan lausuneet sarjan pieleen menneitä ennusteita. Ehrlich sanoi niitä 1970-luvulla ’lähes varmoiksi’. Varmoina esitetyt ennusteet saivat tutkijoiden mukaan enemmän palstatilaa kuin epävarmuuksista maininneet.”

Huomaa, että dramaattisilla ilmastonmuutostuhoennustuksilla todellakin vaikutetaan massojen mielipiteisiin, pelotellaan. Tuhoennusteet eivät siis sellaisinaan ole tiedettä, vaan politiikkaa, mielenkontrollia, massamanipulaatiota. Merkille pantavaa on, kuten artikkeli suoraan toteaa, että tällaista mielipiteisiin vaikuttamista keinotekoisen dramaattisten tuhoennusteiden avulla harjoittavat sekä tutkijat että aktivistit. Tutkijatkaan eivät ole vapaita tämänkaltaisista pyrinnöistä, aktivisteista puhumattakaan.

Mutta ennen kaikkea pane merkille se, että kaikki tällaiset tuhoennusteet, joita on viime vuosikymmeninä lausuttu todella paljon ja niin sanotusti arvovaltaisista lähteistäkin käsin, ovat menneet pieleen. Ne ovat olleet virheellisiä. Vääriä ja valheellisia, epätosia. Ja mitä varmempina ennustukset on esitetty, sitä virheellisemmiksi ne ovat osoittautuneet. Kuitenkin juuri tällaisia äärivarmoja ja sitä myöden erittäin virheellisiä ja epätosia ennustuksia media on pitänyt esillä eniten ja suurimmin kirjaimin. Media on siis halunnut myös osallistua aktiivisesti puheena olevaan teemaan liittyvän massojen mielenkontrollin edistämiseen.

Tällaiset tilastofaktat ja tarkoitushakuinen mielipiteenmuokkausaktivismi ovat myös omiaan täysin perustellusti heikentämään ja horjuttamaan sellaista pelkistetyn kritiikitöntä ja sinisilmäistä niin kutsuttujen asiantuntijoiden arvovaltaan kohdistuvaa luottamusta, jollaista monet etenkin juuri nyt varsin naiivisti kuuluttavat tarvittavan.

Mutta nyt Bill Gatesin uuden ilmastonmuutoskirjan linjauksiin. Myönteistä on havaita, että myös Gates muistuttaa kirjansa sivuilla 150–151 siitä, että radikaaleimmat vihreät tuhoennustukset kuten Paul Ehrlichin vuonna 1968 julistama malthusilainen väestöräjähdys-, ravintopula ja nälkäkuolemaennustus ei toteutunut. Gatesin mukaan tämä johtuu siitä, että tällaiset ennustelijat eivät ole ottaneet lukuun innovaatioiden voimaa, jonka merkitystä Gates itse haluaa vahvasti painottaa.

Gates toteaa kirjansa sivulla 37 saman tosiasian kuin mitä itse korostan omassa Vaarallinen vihreä valhe -kirjassani, joka on jo viidennessä painoksessaan ja joka on hankittavissa Kuvan ja Sanan verkkokaupasta. Tosiasia on tämä, Gatesin toteamana:

”Ongelmana on sekin, että tietokonemallit ovat kaikkea muuta kuin täydellisiä. Ilmasto on häkellyttävän monimutkainen…”

Gates, aivan oikein, muistuttaa siitäkin, että maailman energia tulee suurimmaksi osaksi edelleen fossiilisista lähteistä ja että näitä ei voi tuosta vain jättää pois käytöstä kuten radikaaleimmat vihreät vaateet esittävät. Gatesin mukaan me tarvitsemme paitsi runsaasti halpaa ja tehokasta energiaa myös kaikkea sitä, mitä fossiiliset energialähteet ovat mahdollistaneet, kuten terästä, betonia ja muovia. Mutta Gates kuitenkin katsoo, että meidän täytyy vähitellen korvata kaikki fossiiliset energialähteet uusien innovaatioiden avulla ja ydinvoiman avulla. Gates arvostaa aurinko- ja tuulivoimaenergiaa mutta muistuttaa sinänsä realistisesti, että ne yksin eivät mitenkään voi olla mikään korvaava ratkaisu.

Kirjansa sivuilla 12–14 Gates viittaa siihen kirjallisuuteen, jota lukemalla hän on syventänyt tietämystään energia- ja ilmastonmuutosasioista. Gates, joka on täysin itseoppinut ja jolla ei ole mitään yliopistollista loppututkintoa miltään alalta, arvostaa etenkin tieteilijä ja kirjailija Vaclav Smilin, tshekkiläiskanadalaisen ympäristöalan tieteiden emeritusprofessorin näkemyksiä. Smilin näkemyksistä saa edustavan kuvan esimerkiksi lukemalla hänen Growth: From Microorganisms to Megacities (MIT Press, 2019) –kirjaansa käsittelevä arvioartikkeli.

Tietystä realismistaan ja käytännön järkevyydestään huolimatta Gates toki on pesunkestävä ilmastonmuutosuskovainen. Hänen mukaansa maapallo lämpenee ja syy on ihmisen toiminta. Päästöt täytyy Gatesin mukaan pudottaa nollaan. Tätä hän kirjassaan ajaa ja selostaa niitä uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla tähän Gatesin mukaan ehdottoman välttämättömään tavoitteeseen voidaan päästä. Sivulla 14 Gates toteaa varsin suurellisesti, että ”Opiskelin kaiken mahdollisen ilmastonmuutoksesta”. Tällaisen itseopiskelun myötä Gates on päätynyt katsomaan, että, kuten hän niin ikään kirjansa sivulla 14 kirjoittaa, ”IPCC on YK:n perustama elin, joka edustaa tieteellistä käsitystä ilmastonmuutoksesta”.

Kirjansa sivulla 68 Gates toistaa kritiikittömän poliittisen korrektisti surullisenkuuluisan iskulauseväitteen, jonka mukaan 97 prosenttia tutkijoista on yhtä mieltä ilmastonmuutoksen antropogeenisestä alkuperästä eli siitä, että ihmisen toiminta on ilmastonmuutoksen pääasiallinen syy. Tämä prosenttiluku- ja konsensusväite on edelleen yhtä kestämätön ja virheellinen kuin se on koko ajan ollutkin, kuten dokumentoin ja perustelen Vaarallinen vihreä valhe -kirjan sivuilla 130–137, alaotsikoiden ”Mistä ilmastotutkijat ovat ja eivät ole yksimielisiä?” ja ”Mihin väite ilmastotutkijoiden 97-prosenttisesta yhteisymmärryksestä perustuu?”.

Gates on käytännössä myös vahvasti Great Reset -ratkaisun kannalla. Hän ei kirjassaan tuota termiä suoraan käytä eikä siihen välittömästi viittaa, mutta hänen linjauksensa edustavat vahvasti Great Reset -eetosta.

Sivuilla 9–10 Gates ilmoittaa ykskantaan, että jokaisen valtion on muutettava toimintatapojaan. Hän katsoo, että mitään näin valtavaa kuin mitä nyt täytyy tehdä, ei ole tehty koskaan ennen. Eli nyt – ”Jos toimimme riittävän nopeasti, voimme välttää ilmastokatastrofin” – täytyy toimia globaalisti paitsi nopeasti myös aivan ennenkokemattomalla tavalla. Sivulla 17 Gates toteaa ihailevansa ilmastohenkistä opiskelija- ja nuorisoaktivismia, jolla Gates näkee olevan samanlaisen vaikutusmahdollisuuden kuin aikoinaan oli vastaavalla vasemmistoradikaalilla Vietnamin sotaa ja Etelä-Afrikan apartheidhallintoa vastustaneella aktivismilla. Politiikkaa ja aktivismia siis Gatesin mukaan tarvitaan, jotta muutos saadaan aikaiseksi.

Kirjansa sivuilla 143, 240, 243, 280 ja 66 Gates ilmoittaa muutoksen aikaansaamiseksi tarvittavan julkisen vallan määräyksiä ja sääntelyä, uutta politiikkaa ja varsinkin energia-alan sääntelyä eli valtion ja USA:n tapauksessa liittohallituksen vahvaa roolia esimerkiksi vihreän kysynnän luomiseksi, koska politiikalla on valtava vaikutus yritysten ja ihmisten toimintaan. Sivulla 243 Gates toteaa, että ”todella suurissa hankkeissa” kuten ”maailman lasten rokottaminen” ja koko ”maailmantalouden muuttaminen hiilineutraaliksi” on valtioilla ”valtava rooli oikeiden kannustimien luomisessa ja sen varmistamisessa, että kokonaisuudessaan nämä järjestelmät toimivat kaikkien eduksi”. Kaikkien edun käsite määrittyy tässä yhteydessä toki Gatesin edustamasta laajemmasta ideologismaailmankatsomuksellisesta viitekehyksestä käsin.

Mielenkiintoista on sekin, että Gates toteaa sivulla 288 talouden olevan tarvittaessa vahvan kiristysvälineen vastaanhangoittelijoiden tahdon murtamisessa:

”Entä sitten ne, jotka kieltäytyvät lähtemästä mukaan?…Periaatteessa valtiot voivat siis sanoa: ’Jos haluatte tehdä kauppoja kanssamme, teidän on otettava ilmastonmuutos vakavasti’”.

Ehkä merkille pantavimman yksittäisen toimintasuosituksen Gates esittää kirjansa sivuilla 233–236. Gates nimittäin suosittelee niin kutsutun ilmastonmuokkauksen, Climate engineering, käyttöönottoa ja soveltamista, jonkinlaisena välttämättömän viimeisenä keinona. Gates kirjoittaa:

”Jos alkaa vaikuttaa siltä, että olemme matkalla kohti tällaista käännekohtaa, saamme kuulla entistä enemmän uskaliaita – joidenkin mielestä hulluja – ideoita, joita yhdistää termi ’ilmastonmuokkaus’. Näitä menetelmiä ei ole testattu, ja niissä on kimurantteja eettisiä ongelmia. Mutta niitä kannattaa tutkia ja niistä keskustella nyt, kun meillä on vielä mahdollisuus oppimisen ja keskustelun kaltaisiin ylellisyyksiin.”

”Ilmastonmuokkaus on huipputeknologiaa, ’riko lasi hätätapauksessa’ -tyylinen keino. Perusideana on aiheuttaa valtamerissä tai ilmakehässä väliaikaisia muutoksia, jotka laskevat maapallon lämpötilaa. Näiden muutosten tarkoituskaan ei ole vapauttaa meitä vastuustamme vähentää päästöjä. Ostamme niillä vain aikaa kootaksemme voimaamme…”

”Suurin osa ilmastonmuokkauksen menetelmistä perustuu ajatukseen, että korvataksemme lämpötilan nousun, joka johtuu ilmakehään päästämistämme kasvihuonekaasuista, meidän on vähennettävä maapalloon osuvaa auringonvaloa noin prosentin verran. Se voidaan tehdä usealla eri tavalla. Yhdessä vaihtoehdossa erittäin pieniä hiukkasia…levitetään ilmakehän ylimpiin kerroksiin…Toisessa ilmastonmuokkauksen menetelmässä pilviä kirkastetaan…Muitakin ilmastonmuokkauksen menetelmiä kehitellään…”

”Eräät kriitikot ovat hyökänneet ilmastonmuokkausta vastaan ja syyttäneet sitä valtavaksi kokeeksi, joka tehdään maapallolla…On kuitenkin reilua myöntää, että tarvitsemme lisää tietoa ilmastonmuokkauksen paikallisista vaikutuksista. Huoli on aivan aiheellinen, ja siksi ilmastonmuokkaus vaatii paljon lisää tutkimusta ennen kuin voimme edes harkita kokeilevamme sitä…Ilmastonmuokkaus vaatii yksimielisyyttä…Ilmastonmuokkaus on kuitenkin ainoa tunnettu keino, jonka voimme edes toivoa laskevan maapallon lämpötilaa lähivuosina tai edes lähivuosikymmeninä ilman, että talous lamautuu.”

Gates todellakin puhuu kirjassaan ilmastonmuokkauksesta ja suositteleekin sitä tietyin edellytyksin. Gates myös aivan oikein toteaa senkin, että tähän teemaan liittyy vakavia kysymyksiä ja asiayhteyksiä. Näistä asiayhteyksistä tekee hyvin selkoa valtamedialaatulehdeksi luokiteltu Guardian 16.2.2015 päivätyssä Patrick Barkhamin artikkelissa ”Can the CIA weaponise the weather?” sekä 17.2.2015 päivätyssä ilmastotieteen professorin Alan Robockin artikkelissa ”The CIA asked me about controlling the climate – this is why we should worry” .

Yllä viitatuissa asiayhteyksissä tullaan jo melko lähelle myös HAARP-tematiikkaa eli High Frequency Active Auroral Research Program -hankkeiden – joissa on kyse ionosfäärin sähkömagneettisten prosessien simuloimisesta, kontrolloimisesta ja niihin vaikuttamisesta – teemoja. Gates on aivan oikeassa siinä, että ilmastonmuokkaushankkeet eivät ylisummaan todellakaan ole ihan huolettomia hankkeita.

Jos yllä mainitun kaltaisista ”hulluista” ja ”uskaliaista” ideoista puhuisi joku muu kuin Gates kirjassaan, aloitettaisiin heti jälleen foliohattu- salaliittoteoriaretoriikan viljely. Mutta tuskin aloitetaan Gatesin kirjan kohdalla. Joka tapauksessa Gates aivan tosissaan suosittelee uskaliaanhullua ilmastonmuokkausta yhtenä hätäkeinona ilmastonmuutoksenvastaisessa taistelussa. Tällaisiakin keinoja kaikenlaisine eri sovelluksineen ja niiden käyttöhalukkuuksineen tämänhetkisten globaalien vaikuttajien ideaaliseen työkalupakkiin näköjään sisältyy.

Koronapandemiaankin Gates kirjassaan viittaa ilmastonmuutostaistelun yhteydessä. Sivuilla 305–306 Gates korostaa, että sekä pandemian että ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä ja tieteen johtavaa roolia sekä politiikkaa kuten tuloerojen kaventamista ja rokotteiden oikeudenmukaista jakamista. Rokotteiden Gates toteaa tulleen ”kehitetyiksi ja testatuiksi ennätysajassa”. Siihen, että kuinka hyvin näitä ennätysajassa kehitettyjä rokotteita on todella kyetty testaamaan, Gates ei ota kantaa. Sivuilla 21–22 Gates toteaa ohjelmallisesti omista prioriteeteistaan, että ”Melinda ja minä nostimme koronaviruspandemian Gatesin säätiön tärkeimmäksi kysymykseksi”. Gates haluaa keskittyä koronatestien, -hoitojen ja -rokotteiden ”tehostamiseen ja jouduttamiseen”. Kirjansa sivulla 218 Gates kirjoittaa:

”Maailmanlaajuinen rokotusohjelma GAVI on estänyt 13 miljoonaa kuolemaa vuodesta 2000 lähtien, ja sitä voidaan pitää yhtenä ihmiskunnan suurimmista saavutuksista. (Gatesin säätiön osuus tässä maailmanlaajuisessa hankkeessa on yksi suurimmista ylpeydenaiheistamme.) Emme saa antaa ilmastonmuutoksen tuhota tätä kehitystä. Itse asiassa meidän on kiihdytettävä sitä, kehitettävä rokotteita muihin sairauksiin, esimerkiksi HIV:hen ja tuberkuloosiin, ja taattava ne kaikille tarvitseville.”

Näin Gates itse näkee suurellisten vaikutushankkeidensa prioriteetit ja pyyteettömän hyväntekeväisyysluonteen.

Itseoppinutta miljardööri Bill Gatesia pidetään arvovaltaisena henkilönä sekä ilmasto- että pandemia- ja rokotusasioissa. Hänen tuoreimmassa kirjassaan esiin tuomista näkemyksistään ilmastonmuutoksesta ja koronapandemiasta ja niiden vastaisista taistelukeinoista on hyvä olla selvillä. Gatesin rahoilla ja niiden myötä hänen näkemyksillään ja suosittelemillaan keinoilla on merkitystä. Gatesin mielenkiintoinen kirja kannattaa ilman muuta lukea, vaikkapa rinnakkain oman Vaarallinen vihreä valhe -kirjani ja Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2. painos 2021) -kirjani kanssa.

LÄHDE: Patmos blogi/Juha Ahvio 05.03.2021

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.