– seuraa lopun ajan aiheita

Demokraattisesta internetistä

Puheenvuoro: On aika siirtyä ulkomaalaisten jättien yksinvallasta demokraattisempaan internetiin

Pohjoismaisille arvoille olisi kysyntää myös digitaalisessa maailmassa, kirjoittavat Markus Hautala ja Antti Kettunen.

Antti Kettunen ja Markus Hautala. Artikkeliin liittyvä kuva

Pia Erkinheimo kysyi Tekniikka & Talous lehden kolumnissa 1.11. miten Suomesta voidaan tehdä omadatan suurvalta ja miten saisimme omadata-mallin ja -ymmärryksen leviämään laajasti myönteisten esimerkkien kautta.

Tällä hetkellä keskeisimmät globaalit digitaaliset palvelut tulevat Aasiasta ja Yhdysvalloista. Samalla meidän digitaalisen maailmamme infrastruktuurit ovat muutaman yksittäisen yrityksen hallussa.

Mutta mikä tässä kilpailussa voisi olla Suomen ja Euroopan vahvuus? Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli rakentuu demokratialle ja keskinäiselle vastuunjaolle, mutta nämä arvot loistavat nykyisessä alustataloudessa poissaolollaan. Uskomme kuitenkin, että tämän kaltaisille arvoille ja sosiaalisille järjestelmille on laajalti kysyntää myös digitaalisessa maailmassa.

Sen sijaan, että pyrkisimme kilpailemaan globaalien jättien kanssa heidän luomilla säännöillään, meidän kannattaa panostaa yhteisöllisesti hallittujen hajautettujen alustojen rakentamiseen, jotka eivät ole yksittäisten tahojen kontrolloimia.

Osaamisemme esimerkiksi lohkoketjuteknologioista tarjoaa perustan uudentyyppisille yhteisöllisesti hallituille identiteettiverkoille. Näissä tiedon turvallinen jakaminen on helpompaa ja yksilö voi turvallisesti kontrolloida omia tietojaan.

Tämä tarjoaa suomalaisille yrityksille myös paremman kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla, kun pohjana on yksi maailman vahvimmista luottamusinfrastruktuureista.

Yksityinen ja julkinen sektori ovat Suomessa jo useamman vuoden ajan toteuttaneet uraauurtavia, uusia teknologioita hyödyntäviä omadata-mallia noudattavia yhteistyöhankkeita. Meidän tulisikin määrätietoisesti jatkaa tällaisten palveluiden kehittämistä, sekä jalostaa niitä globaaleiksi vientituotteiksi ja menestystarinoiksi.

Jotta Suomesta voisi tulla omadatan suurvalta, tulee yksityisen ja julkisen sektorin rohkeasti kehittää pohjoismaisiin arvoihin nojaavia yhteisöllisesti hallittuja alustoja sekä näitä hyödyntäviä palveluita.

Olennaista on, että tämän kaltaisten yhteistyöhankkeiden tärkeys huomioidaan julkishallinnon palveluita kehitettäessä sekä julkisen rahoituksen tukipäätöksissä. Paljon esimerkkejä ja onnistumisia on jo, mutta lisää tarvitaan.

Markus Hautala on lohkoketju-liiketoiminnasta vastaava johtaja ja Antti Kettunen on lohkoketjukonsultti. Molemmat työskentelevät Tiedolla.

Tieto on MyData Globalin perustajajäsen. Kirjoittajat toimivat MyData-mallin puolestapuhujina Suomessa ja muualla Pohjoismaissa.

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Markus Hautala, Antti Kettunen 20.11.2019