Edellytyksiä oleskeluluvalle

Työpaikka ja riittävä kielitaito edellytys oleskeluluvalle – kokoomus esittää tiukennuksia maahanmuuttoon

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää tiukennuksia Suomen maahanmuutto- ja kotoutuspolitiikkaan. Eduskuntaryhmän mukaan kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, sillä Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on kokoomuksen mukaan sitä, että maahanmuuttajat kotoutetaan töihin eikä työttömäksi.

Maahanmuutto. Kokoomus esittää tiukennuksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Kuva Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksesta.Kuva: ATTE KAJOVA
Maahanmuutto. Kokoomus esittää tiukennuksia Suomen maahanmuuttopolitiikkaan. Kuva Espoon Nihtisillan vastaanottokeskuksesta.Kuva: ATTE KAJOVA

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää muutoksia maahanmuutto- ja etenkin kotoutuspolitiikkaan.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok) on johtanut kokoomuksen eduskuntaryhmän kotoutuslinjausten valmistelua. Valmistelun tueksi on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia kevään aikana esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille järjestöaktiiveille.

Kokoomuksen julkaiseman tiedotteen mukaan kuulemisissa tuli ilmi laaja näkemys siitä, miten kotouttamiseen tarvitaan enemmän velvoitteita, ja että niiden puute on ”karhunpalvelus” tulijoille.

Tiedotteensa mukaan kokoomus haluaa kansainvälisen Suomen, joka kaksinkertaistaa kansainvälisen rekrytoinnin ja jossa aidosti hädässä olevia autetaan. Tämä on kokoomuksen mukaan kestävästi mahdollista vain, kun asiattomin perustein suojelua hakevat henkilöt palautetaan pikaisesti.

Suomeen muuttavien onnistunut kotouttaminen on kokoomuksen mukaan sitä, että maahanmuuttajat kotoutetaan töihin eikä työttömäksi.

LUE MYÖS

Suomessa syntynyt sarjarikollinen karkotetaan Somaliaan – Näin oikeus perustelee poikkeuksellista ratkaisua: ”Vakava uhka yhteiskunnan turvallisuudelle”

”Toimivan kotouttamispolitiikan tavoitteena on oltava, että henkilö integroituu osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tämä edellyttää, että kotouttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota kielen oppimiseen sekä työllistymisen edistämiseen. Tämä edellyttää toimia niin yksilöltä kuin yhteiskunnalta”, Kauma sanoo tiedotteessa.

Kokoomus kiinnittää huomiota siihen, että maahanmuuttajien työllisyys on Suomessa pienempi ja työttömyys korkeampaa verrattuna kantaväestöön. Kokoomus on huolissaan myös siitä, että ulkomailla syntyneiden työllisyysasteen kehitys on Suomessa heikointa verrattuna muihin Pohjoismaihin.

”Muissa maissa on tiukennettu oleskeluluvan sekä sosiaaliturvan saamisen edellytyksiä. Myös Suomen tulisi seurata perässä politiikkatoimissa, joilla saadaan aktivoitua ja kannustettua yksilöitä kotoutumaan”, Kauma muistuttaa.

Kokoomus ehdottaa, että maahanmuuttajien työllisyyden parantamiseksi kotouttamisjärjestelmää tulee kehittää nopeammaksi, tehokkaammaksi ja integroitumiseen kannustavaksi.

”Kotoutustoimet ovat olleet toistaiseksi sellaisia, että annetaan vapauksia ja oikeuksia, mutta ei edellytetä velvollisuuksia ja vastuita. Tämä pitää tasapainottaa kuntoon, ja esitämme nyt tähän ratkaisuja”, Kauma päättää.

Ehdotuksina kotouttamisen edistämiseksi kokoomus esittää esimerkiksi sen, että pysyvän oleskeluluvan edellytyksenä tulee olla työpaikka sekä riittävä kielitaito ja tuntemus suomalaisesta yhteiskunnasta. Kokoomuksen mukaan oikeus täysiin sosiaalitukiin tulee antaa vain työn tai pysyvän oleskeluluvan perusteella.

Lisäksi kokoomus haluaa eriyttää maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten sosiaaliturvan.

LÄHDE: Uusi Suomi/Ville Mäkilä 23.07.2021

LUE MYÖS:

EU, euro, maahanmuutto ja Suomen talous – Näin perussuomalaisten puheenjohtajaehdokkaat linjaavat

Riikka Purra asetti hallitusehdoksi maahanmuuton merkittävät kiristykset – Näin hän vastasi kysymykseen pääministeriydestä