EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta

EU:n digitaalista k-todistusta esitetään kumottavaksi

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

Kansanedustajat Juha Mäenpää (ps) ja Jani Mäkelä (ps) ovat tehneet lakialoitteen, jossa esitetään kumottavaksi tartuntatautilakiin lisätty väliaikainen 58 i § ”EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö” ja poistettavaksi siihen tehdyt viittaukset muualta laista.

Lakialoite laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lakialoitteen perusteluissa vedotaan mm. valtiosääntöasiantuntijan, Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiaisen selvitykseen siitä, ettei perusoikeusrajoituksen hyväksyttävyys täyty. Rautiainen on aiemmin arvostellut perustuslakivaliokuntaa sen tavasta käsitellä Tartuntatautilain muutoksia: vaikka perustuslakivaliokunta näki perus- ja ihmisoikeuksiin liittyviä ongelmia, se ei estänyt lakitorson etenemistä.

[…] säännöksen avulla ihmistä estetään elättämästä itseään työllä (työsuhde ei katkea vaan vain palkanmaksu) ja työnteon näin estyessä työntekijän toimeentuloa ei turvattaisi työttömyysturvalain mukaisilla etuuksilla.

Hänestä ei tule palkanmaksun keskeytyessä työtöntä tai työkyvytöntä, jolloin hän sinkoutuu perustuslain 19.2 §:ään kiinnittyvän perusturvajärjestelmän läpi suoraan perustuslain 19.1 §:ään kiinnittyvälle vähimmäisturvaetuudelle eli toimeentulotuelle, joka on kuten hallituksen esityksessä todetaan viimesijaisena turvana sille säädettyjen edellytysten täyttyessä käytettävissä.

Näihin edellytyksiin kuuluu se, ettei toimeentulotukilaskelmassa huomioitavat varat riitä elämiseen. Toisin sanoen ihmisen on ensin kulutettava oma varallisuutensa itsensä elättämiseen ennen kuin toimeentulotukihana avautuu.

Onko todella niin, että työsuhteisessa työssä itsensä elättävän ihmisen tiputtaminen tällä tavoin perusturvajärjestelmän läpi toimeentulotuelle ei nosta esiin ainuttakaan perusoikeuskysymystä?

Vai onko niin, että perustuslakivaliokunta on epäonnistunut tehtävässään ja jättänyt arvioimatta mitä merkittävimmän perusoikeuskysymyksen, joka on ollut aivan sen nenän edessä? […]

Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen

Myös lakimies, oikeustieteen maisteri Onni Rostila (ps) tyrmää hallituksen koronapassihankkeet.

Mtv kertoi joulukuussa 2021 hallituksen ehdottavan, että että koronapassin käyttö olisi lain nojalla mahdollista myös, kun rajoituksia ei ole voimassa. Terveysturvallisuudesta ei siten ole kyse. Kansalaisaloite ottaa esiin sen, että ”koronarokote on edelleen testiluontoinen ja siksi ehdollisella myyntiluvalla vuoteen 2023 asti, eikä testausvaiheessa olevan rokotteen ottamiseen voida velvoittaa ihmisiä toimeentulon tai tasavertaisten oikeuksien menettämisen uhalla.”

Järjen ääni ry huomauttaa, ettei 16.10.2021 käyttöönotettu koronapassi ”toiminut suunnitellulla tavalla, vaan tartunnat nousivat tasaisesti passin käytöstä huolimatta ja räjähtivät käsiin joulukuussa. Tämän seurauksena koronapassin käyttö vaihtoehtona rajoituksille kiellettiin ravintoloissa 28.12.2021 ja yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa 30.12.2021 lukien.” Koronapassi ei toiminut.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi tammikuussa 2022 Sanna Marinin (sdp/WEF) hallituksen koronapassin käyttöä laajentavan lakiehdotuksen ”sekavaksi, keskeneräiseksi ja puutteelliseksi.” ”Lakiehdotuksen mukaan lain nojalla annettavien säännösten ja päätösten sisällössä olisi aikaisempaa enemmän vaihtoehtoja. Tämä voi periaatteessa parantaa oikeasuhtaisuuden varmistamista. Ehdotetusta sääntelystä tai sen perusteluista ei kuitenkaan ilmene, millä edellytyksillä ja missä tilanteessa erityisesti uusia vaihtoehtoja käytettäisiin ja miten vältettäisiin epäselvyydet samaa toimintaa mahdollisesti koskevissa eri tahojen asettamissa velvoitteissa.” ”Esityksen suhdetta perustuslakiin koskevat perustelut ovat niin puutteelliset, että niiden voidaan sanoa puuttuvan kokonaan. […] Lakiehdotus on vielä niin keskeneräinen ja perustelut kokonaisuutena niin puutteelliset, että hallituksen esitys ei tässä vaiheessa täytä eduskunnalle annettavan esityksen vaatimuksia.”

Marin kertoi tammikuussa 2022, että hallituksen tarkoituksena on ottaa koronapassi jälleen käyttöön helmikuun puolivälin jälkeen.”Tavoitteena on siirtyä sellaiseen malliin, jossa koronapassi olisi itsenäinen työkalu eikä vaihtoehto rajoituksille.” Itsenäisellä työkalulla, joka sekin on rajoitustoimiluonteinen ja syrjivä, Marin tarkoittaa hallituksen luonnostelemia työelämän passia sekä EU:n tavoittelemaa digitaalinen identiteetti-todistusta.

Digitaalinen identiteetti on biometrinen tunniste, johon halutaan kytkettäväksi myös pankkitiedot ja digitaalinen raha. Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi elokuussa 2021 ohjeet hallituksille globaalin rokotuspassin implementoinnin teknisistä vaatimuksista. ”Koronapassi” on ”laajennettujen käyttötarkoitusten” passin alkumarkkinointivaihe. Lopullinen kokonaisuus mahdollistaa yksilön 24/7 seurannan tekoälyn avulla.

Mitä digitaalisen identiteetin ja digitaalisen rahan käyttöönotosta voi seurata, näkyy nyt ennakkoon Kanadassa, jossa Justin Trudeau (liberaalipuolue/WEF) julisti 14.2.2022 maanlaajuisten rokotepakkoa ja koronapassia vastustavien mielenilmausten takia hätätilalain voimaan, ja varapääministeri Crystia Freeland (liberaalipuolue/WEFin johtokunnan jäsen) ilmoitti pankkien ja joukkorahoitusalustojen — mielenosoittajat käyttävät GoFundMe- ja GiveSendGo -alustoja — voivan jäädyttää Freedom Convoy-mielenilmausten kanssa tekemisissä olevien tilit ilman varoitusta.

Trudeau on ensimmäinen Kanadan pääministeri, joka on ottanut Emergencies Act -hätätilalain käyttöön. Marinin hallitus on sekin ottanut sota-ajan lain, valmiuslain käyttöön.

Standardisoinnin keskusjärjestö SFS ry vahvistaa salaliittoanalyytikoiden jo aikaa sitten kertoman tulevaisuuden: ”EU:n digitaalinen identiteettilompakko tulee – standardisointityö alkaa”. Suomessa identiteettilompakon standardisointityötä seurataan ryhmässä SFS/SR 312 Biometriikka ja kortit.”

Kommentti

Lausuntopalvelussa Tartuntatautilain toistuvaa muuttelua on perusteltu viimeksi näin (vastausaika meni umpeen 17.1.2022):

Esityksen tavoitteena on suojata perustuslaillista oikeutta elämään ja terveyteen sekä riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ehkäisemällä tartuntoja ja vähentämällä niiden leviämistä sekä edistämällä näin väestön terveyttä. Samoin tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön. 

Laissa säädettävän EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön tavoitteena on vähentää tartuntojen leviämistä sekä hallita sairaalakuormitusta mahdollistamalla rajoitustoimenpiteiden kohdistumisen keskeisesti rokottamattomaan väestöön.

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Asiakaspalautetta koronapassi-lakialoite on saanut 2614:ltä henkilöltä ja järjestöltä, joukossa sekä ns. taviksia että asiantuntijoita. Jos lausuntojen joukossa oli jokin myönteinen, se vältti katseeni.

Lausuntojen antajat kiinnittävät hallituksen huomiota siihen, että hallituksen perusteluissaan esittämät luvut eivät tue esitettyä tavoitetta — ehkäistä tartuntoja ja turvata terveyttä — vaan päinvastoin osoittavat, että toimet ovat todennäköisesti pahentaneet tilannetta. Samoin on huomattu, että koronapassin käyttöä yritetään jatkaa ja käyttötarkoituksia laajentaa (työelämän passi, digitaalinen identiteetti) vaikka perusteet poistuisivat. Koronapassihankkeen perustuslain, perus- ja ihmisoikeuksien vastaisuus sekä syrjivyys toistuvat lausunnoissa. Hankkeen heikot kohdat ja heikot perustelut on havaittu. Lausuntojen lukeminen oli nautinto.

Iltalehti pyrki raportoimaan koronarajoitusten purkamisen seurauksia artikkelissa ”Näin kävi, kun koronarajoitukset purettiin”. Tärkein tieto on jutun lopussa, korjauksessa: Artikkelia korjattu 12.2.2022 kello 12.45: Jutussa kerrottiin aiemmin, että sairaalalukemat kuvaisivat koronaviruksen takia hoidossa olevia henkilöitä. Lukemat kuvaavat sairaalapotilaita, joilla on todettu koronavirustartunta.

Eli koronapotilaiksi tilastoidut ovat sairaalassa muusta syystä kuin koronan takia. Nousu saattaisi johtua vaikka rokotehaitoista ja koronatoimien aiheuttamasta hoitovelasta. Koronapassista luopuminen ei ole syy tartuntojen, sairaalassaolon tai kuolleisuuden kasvuun.

Aiheesta lisää:

Demokraatti: Oikeusasiantuntija koronapassista – hyväksyttävyys rajoitusten vaihtoehtona tuntuu murentuneen

Heikelä & Koskelon haastateltavana julkisoikeuden yliopistonlehtori Matti Muukkonen – epäjohdonmukaisesta logiikasta koronapassin ja rajoitusten suhteen. 

LÄHDE: Avoin Media/Riikka Söyring 16.02.2022