Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Euroopan afrikkalaistamisesta

Asiantuntija: Kaikkien demokraattisten maiden olisi tullut perääntyä YK:n maahanmuuttosopimuksesta

LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 10.12.2018
Artikkeliin liittyvä kuva

”Jo nyt on selvää, mitä nämä sopimusehdot tarkoittavat käytännössä – YK kielsi äskettäin kanadalaista Rebel Mediaa osallistumasta YK:n maahanmuuttosopimuskonferenssiin”

Gatestone -instituutin ansioitunut vanhempi tutkija, asianajaja, kolumnisti ja poliittinen analyytikko Judith Bergman kysyi kuukausi sitten artikkelissaan, miksi EU:ssa – joka mukamas ”on ryhtymässä ankariin toimenpiteisiin” maahanmuuton suhteen – aiotaan allekirjoittaa sopimuksia, jotka vain helpottavat ja räjähdysmäisesti kasvattavat entisestään massamaahanmuutoa ”ihmisoikeuteen” vedoten. Kysymys on tietysti YK:n maailmanlaajuisesta GCM-maahanmuuttosopimuksesta, jossa maahanmuutto ilmaistaan asiana, jota on kaikin tavoin edistettävä, mahdollistettava ja suojeltava, ja se on tarkoitus virallisesti hyväksyä hallitustenvälisessä konferenssissa Marrakechissa Marokossa 10.-11. joulukuuta. Ajatus siitä, että sopimus rohkaisee miljoonia maahanmuuttajia tulemaan länteen sai yhä enimmäkseen läntisiä YK:n jäsenvaltioita vetäytymään maahanmuuttosopimuksesta. Australia, Itävalta, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Kroatia, Dominikaaninen tasavalta, Unkari, Israel, Italia, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia ja Sveitsi ovat ilmoittaneet, että ne eivät hyväksy YK:n GCM-maahanmuuttosopimusta. Yhdysvallat oli vetäytynyt neuvotteluista jo joulukuussa vuonna 2017. ”Ehkä laillisen maahanmuuton etuja korostettiin liikaa ja unohdimme haasteet… aliarvioimme sellaisten yhteisöjen tarpeet, jotka ennen kaikkea haluavat kotouttaa maahanmuuttajat”, totesi Götz SchmidtBremme, nykyinen virallinen edustaja vuosille 2017-18 Maailmanlaajuisen maahanmuuttoa ja kehitystä käsittelevän foorumin (GFMD) yhteispuheenjohtajaksi – YK:n rinnakkainen aloite, jossa hallitukset keskustelevat maahanmuuttoon ja kehitykseen liittyvistä asioista. YK:n kansainvälisen siirtolaisuuden erityisedustaja Louise Arbor vastasi laajamittaiseen maiden vetäytymiseen sopimuksesta: ”Mielestäni se kuvastaa erittäin huonosti keskusteluihin osallistuneita… on suuri pettymys nähdä tämänkaltainen takapakki niin pian sen jälkeen, kun sopimustekstistä sovittiin.” Arborin mukaan sopimuksesta perääntyvät valtiot eivät tule ”hyödyntämään maahanmuuton etuja”: ”Maailmassa on nyt monia maita, joiden on tuotava ulkomailta osa työvoimastaan. Väestönkehitys viittaa siihen, että jos he haluavat säilyttää nykyisen taloudellisen tason tai jopa kasvattaa talouttaan, heidän on otettava hyvin koulutettuja ulkomaalaisia ​​vastaamaan maidensa työmarkkinoiden vaatimuksiin.” Hän lisäsi, että ”syrjäyttämisen kulttuurin edistäminen” on ”kaikilta osin haitallista”. Judith Bergman huomauttaa tuoreessa Gatestone -instituutin artikkelissaan, että Louise Arbor ei kuitenkaan ilmoittanut, mitä ​​takeita on suunniteltu varmistamaan – jos sellaisia ylipäätään ​​on – jotta nämä ”ulkomaalaiset” olisivat ”hyvin koulutettuja”. YK:n GCM-sopimuksen tavoitteessa 17 (kohdassa 33 c) vaaditaan myös, että ”tiedotusvälineet, jotka edistävät järjestelmällisesti suvaitsemattomuutta, muukalaisvihaa, rasismia ja muita maahanmuuttajiin kohdistuvia syrjinnän muotoja” eivät saa ”julkista rahoitusta tai aineellista tukea”. Samalla sopimuksessa yritetään väittää, että se ”kunnioittaa täysin median vapautta”. Bergmanin mukaan ”jo nyt on selvää, mitä nämä sopimusehdot tarkoittavat käytännössä” – jopa ennen kuin YK:n jäsenvaltiot ovat virallisesti hyväksyneet sopimuksen. YK on äskettäin kieltänyt kanadalaista Rebel Mediaa osallistumasta YK:n maailmanlaajuisen maahanmuuttosopimuksen hyväksymistä käsittelevään tänään pidettyyn konferenssiin. Kun Rebel Media pyysi selitystä, heille kerrottiin, että YK ”pidättää itsellään oikeuden kieltää tai peruuttaa toimittajien akkreditointi mediaorganisaatioilta, joiden toiminta on vastoin YK:n perustamiskirjan periaatteita tai jotka käyttävät oikeuksiaan tai akkreditointia väärin tai toimivat tavalla, joka ei ole järjestön periaatteiden mukainen. Päätökset ovat lopullisia”. ”Tällainen YK:n totalitaarinen käyttäytyminen pitäisi rohkaista useampia valtioita, jotka yhä arvostavat demokratiaa, välittömästi perääntymään sopimuksesta”, Judith Bergman painottaa. Meneillään oleva katkera kiista EU:n ja sen itäeurooppalaisten jäsenvaltioiden välillä – kuten Unkarin, Puolan ja Tšekin, jotka ovat kieltäytyneet ottamasta maahanmuuttajia osana EU:n kiintiöjärjestelmää – saattaa lähestyä Bergmanin mielestä silti ”jonkinlaista kompromissia”. Reutersin mukaan joulukuun alussa Brysselissä EU:n sisäministereille lähetetyssä sisäisessä asiakirjassa EU:n jäsenvaltiot, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta maahanmuuttajia omissa maissaan voitaisiin vapauttaa siten, jos ne sen sijaan osoittavat ”vaihtoehtoisia solidaarisuuden toimenpiteitä”. Diplomaattien mukaan nämä ”vaihtoehtoiset toimenpiteet” ovat ilmeisesti EU:n koodi ”maksaa EU:n talousarvioon tai kehityshankkeita Afrikassa”. Reuters toteaa asiakirjan mukaan, että ”Euroopan unioni tarvitsee sopivan mekanismin välttääkseen tilannetta, jossa kaikki EU:n hallitukset päättävät maksaa itsensä ulos kaikista vastuuvelvollisuuksistaan ​​ja asettaisi kahdeksan vuoden määräajan kaikkia järjestelyjä varten”. Jo lokakuussa Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani oli sanonut, että pakolaisia vastaanottamasta kieltäytyvät EU-maat voisivat sen sijaan maksaa enemmän EU:n maahanmuutto- ja kehityshankkeita Afrikassa. ”Ei uudelleen sijoittamista – (sitten) enemmän rahaa Afrikkaan”. ”Emme voi pakottaa ​​(toisia ottamaan pakolaisia)”, Saksan ulkoministeri Heiko Maas huomautti myös lokakuussa, ”mutta niiden, jotka eivät tee niin, on mahdollisesti osallistuttava muunlaisella tavalla, kuten… Afrikassa. Jokaisen on otettava osansa vastuusta, joka meillä kaikilla on”. Ajatus Afrikan kehityshankkeiden maksamisesta estääksemme afrikkalaismaahanmuuttajia tulemasta Eurooppaan ei ole uusi. Sen heitti itse asiassa Tajani heinäkuussa vuonna 2017. Tuolloin hän varoitti, että Eurooppa ”aliarvioi” maahanmuuttokriisin laajuuden ja vakavuuden ja että ellei kiireellisiin toimiin ryhdytä, ”miljoonat afrikkalaiset” tulevat tulvana Eurooppaan seuraavien viiden vuoden aikana. Hän arvioi mahdollisesti olevan tulossa ”raamatullisiin mittasuhteisiin paisuva maastamuutto Afrikasta, joka olisi mahdotonta pysäyttää”, jos Eurooppa ei nyt pysty kohtaamaan ja haastamaan ongelmaa”. Tajanin mukaan ainoa ratkaisu on valtava investointi Afrikkaan, jotta ihmiset luopuisivat lähtemästä sieltä ensinkään: ”Väestönkasvu, ilmastonmuutos, aavikoituminen, sodat, nälänhätä Somaliassa ja Sudanissa. Nämä ovat tekijöitä, jotka pakottavat ihmisiä lähtemään… Jos emme uhmaa tätä pian, oviemme kynnyksillä on miljoonia ihmisiä viiden vuoden kuluessa… Tänä päivänä pyrimme ratkaisemaan muutaman tuhannen ihmisen ongelman, mutta meillä on oltava strategia miljoonia ihmisiä varten.” EU on itse asiassa maksanut erityisesti Pohjois-Afrikan hallituksille jo vuosikausia pitääkseen siirtolaiset pois Euroopan mantereelta – Välimeren unionin kautta. Ponnistelu näyttää tuottaneen vain vähän tuloksia Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton pysäyttämisen suhteen. Vasta niinkin äskettäin kuin syyskuussa 2018 EU suostui maksamaan Marokolle 275 miljoonaa dollaria tukea ”laittoman maahanmuuton torjumiseksi”. Se osoittaa, kuinka suurta mittakaavaltaan laiton maahanmuutto on pelkästään Marokosta. Sen hallitus ilmoitti syyskuussa, että vuonna 2018 turvallisuusviranomaiset olivat estäneet yli 54 000 laittoman maahanmuuton yritystä, purkaneet 74 ihmiskauppaa ja salakuljetusta harjoittavien rikollisverkostoa ja takavarikoineet yli 1 900 ihmiskauppaan liittyvää ajoneuvoa.

Sillä välin suomalaiset globalistit maatansa myymässä marokossa