– seuraa lopun ajan aiheita

Euroopan komissio jatkaa massavalvontaa

Euroopan komissio haluaa pidentää EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöä

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

Euroopan komissio haluaa pidentää EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöä 12 kuukaudella ja pyytää siitä palautetta kansalaisilta 8.4.2022 (keskiyöhön Brysselin aikaa) mennessä

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_fi

Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä (MKR) on laatinut oman lausuntonsa koronatodistuksen käytön jatkamisen vastustamiseksi.

Euroopan komissio
1049 Bryssel
Belgia

Asia: EU:n digitaalista koronatodistusta koskevan asetuksen soveltamisen jatkaminen, asetusehdotus COM(2022)50

Vastauksena Euroopan komission lausuntopyyntöön esitämme seuraavaa:

Euroopan komissio haluaa pidentää EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöä 12 kuukaudella. Komissio perustelee EU:n digitaalisen koronatodistuksen tarvetta ja asetusehdotustaan seuraavilla oletuksilla ja argumenteilla:

1. Elämme SARS-CoV-2:n aiheuttaman pandemian keskellä

2. Kyseinen pandemia uhkaa edelleen kansanterveyttä

3. Digitaalisella koronatodistuksella suojellaan ihmisten terveyttä ja terveydenhuoltojärjestelmien kantokykyä

4. Kyseinen todistus helpottaa turvallista ja vapaata liikkuvuutta pandemian aikana

5. Kyseinen todistus laajalti saatavilla oleva, luotettavasti hyväksytty, suojattu ja yksityisyyttä suojaava tapa todistaa henkilön covid-19-tilanne

6. Todistuksen käyttö on nostanut rokotusastetta, vähentänyt sairaalahoidon tarvetta, taloudellisia tappioita ja kuolemantapausten määrää

7. Rokotukset ehkäisevät merkittävästi omikrontartuntojen aiheuttamia vakavia tautitapauksia, ja teho on erityisen hyvä niillä, jotka ovat saaneet kolme rokoteannosta

8. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että pandemiatilanne pahenee SARS-CoV-2-muunnosten ilmaantumisen vuoksi

Esitämme seuraavassa jokaisen komission argumentin osalta, miksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytön jatkaminen on mielestämme perusteetonta.

1. Elämme SARS-CoV-2:n aiheuttaman pandemian keskellä

Oletus siitä, että maailmassa on pandemia, on kyseenalainen seuraavista syistä:

 1. Maailman terveysjärjestön (WHO) pandemian määritelmässä vuodelta 2005 sanotaan: ”Influenssapandemia syntyy, kun uusi influenssavirus, jota vastaan ihmisväestöllä ei ole immuniteettia, ilmaantuu johtaen useisiin samanaikaisiin maailmanlaajuisiin epidemioihin, joihin liittyy valtava määrä kuolemia ja sairastumisia1.

Vanhan määritelmän mukaan covid-19 ei ole pandemia, koska

 1. ihmisväestöllä oli immuniteettia SARS-CoV-2:a vastaan.
  1. 20-50% väestöstä omasi ristiin reagoivan immuniteetin virusta vastaan2.
  2. covid-19-tautiin ei liity valtava määrä kuolemia.
   1. Vuonna 2017-2018 influenssan aiheuttama ylikuolleisuus Suomessa oli noin 1000 henkeä3, joka oli 0,02% Suomen väestöstä4.
   2. Vuonna 2020 covid-19-tautiin kuoli Suomessa 558 henkilöä (11 kuukauden aikana)5, eli 0,01% väestöstä6.
   3. Vuonna 2020 maailman väestöstä 0,03% kuoli covid-19-tautiin ja vuonna 2021 osuus oli 0,04%7,8.
   4. Vertailukohtana Espanjan taudin aiheuttamaan pandemiaan kuoli 0,83% maailman väestöstä vuonna 19189,10.
 2. Vuonna 2009 uudistetun Maailman terveysjärjestön pandemian määritelmän mukaan ”influenssapandemia on maailmanlaajuinen epidemia, jonka aiheuttaa uusi influenssavirus, jota vastaan ihmisväestöllä on vain vähän tai ei lainkaan aiempaa immuniteettia. Influenssapandemioita on mahdotonta ennustaa, ja ne voivat olla lieviä tai aiheuttaa vakavia tauteja tai kuolemantapauksia”11.

Uusi määritelmä on ongelmallinen, koska

 1. jopa vuoden 2009 sikainfluenssan kaltainen epidemia, jonka seurauksena kuoli 0,001-0,006% maailman väestöstä8,11, voidaan määritellä influenssapandemiaksi.
  1. se luotiin vuonna 2009 sikainfluenssapandemian alla sellaiseksi, että rokotteen tarvetta voidaan perustella ilman riskinarviota. Aiemman määritelmän perusteella rokote olisi todettu tarpeettomaksi tai sitä olisi käytetty vähemmän12.
  2. nopealla aikataululla ja laajasti käyttöön otettu ”rokote” on osoittautunut terveydelle vaaralliseksi monin eri tavoin13-31.
  3. Maailman talousfoorumi (World Economic Forum), jonka kumppaneita ovat mm. Pfizer, Moderna ja Johnson & Johnson32, näkee pandemiassa harvinaisen mahdollisuuden ”miettiä, kuvitella ja uudelleenjärjestää maailmaa33.
  4. Maailman talousfoorumiin sidoksissa olevat eurooppalaiset päättäjät34 ovat
   1. edistäneet ”rokottautumista” pakkokeinoin35,36.
   2. oikeuttaneet pandemiaan vedoten Maailman terveysjärjestön vuonna 2019 määriteltyjen pandemiasääntöjen38 vastaisia terveysturvallisuustoimenpiteitä, jotka ovat heikentäneet kansalaisten kriittisiä ihmisoikeuksia, kuten yhdenvertaisuutta, liikkumisvapautta ja oikeutta tehdä työtä35,36,38,39.

2. Kyseinen pandemia uhkaa edelleen kansanterveyttä

Edellä mainitun vähäisen covid-19-kuolleisuuden lisäksi omikronvariantti on ollut   huomattavasti edellisiä variantteja vaarattomampi esimerkiksi seuraavista syistä.

 1. WHO:n mukaan yhtään kuolemantapausta ei oltu raportoitu, vaikka omikron oli levinnyt 38 maahan40.
 2. Etelä-Afrikassa omikrontartuntojen kuolleisuus oli 0,5%, kun se oli delta-tartunnoissa noin 3%41.
 3. 52 297 omikrontapausta käsittäneen Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan omikron aiheuttaa 91% pienemmän kuolleisuuden kuin delta. Lisäksi riski joutua sairaalahoitoon on 53% pienempi ja riski teho-hoidon tarpeeseen on 74% pienempi42.

3. Digitaalisella koronatodistuksella suojellaan ihmisten terveyttä ja terveydenhuoltojärjestelmien kantokykyä

EU:n digitaalinen koronatodistus ei suojaa ihmisen terveyttä eikä terveydenhuoltojärjestelmän kantokykyä seuraavista syistä:

 1. Digitaalista koronatodistusta on käytetty yhä kokeellisessa43 vaiheessa olevien ja terveydelle vaarallisiksi osoittautuneiden covid-19-”rokotteiden” ottamiseen painostamiseksi44,45, vaikka kyseiset mRNA-”rokotteet” muistuttavat toimintatavaltaan enemmän geeniterapiaa46,47 kuin perinteisiä rokotteita.
 2. Useat tutkimukset todistavat luonnollisen immuniteetin paremmuuden suhteessa covid-19-”rokotteisiin”.
  1. 150 tutkimuksen perusteella sairastettu covid-19-tauti antaa yhtä hyvän tai paremman immuniteetin koronavirusta vastaan kuin covid-19-”rokote”48.
   1. Israelilaisessa tutkimuksessa covid-19-”rokotteen” ottaneilla oli 13 kertaa suurempi riski delta-tartunnalle kuin covid-19-taudin sairastaneilla ”rokottamattomilla”. Tutkimuksessa covid-19-taudin sairastaneilla ”rokottamattomilla” suoja covid-19-tartuntaa vastaan säilyi pidempään kuin covid-19-”rokotteen” ottaneilla49.
   2. Yhdysvaltalaisen laajan kohortin mukaan aiemmin covid-19-taudin sairastaneilla ”rokottamattomilla” oli 3-4-kertaa pienempi riski sairastua covid-19-tautiin kuin covid-19-”rokotteen” ottaneilla50.
  2. Ihmisen immuunijärjestelmä kykeni tunnistamaan jopa 17 vuotta myöhemmin SARS-CoV-2:n niillä henkilöillä, jotka olivat sairastaneet SARS:n vuonna 200351.
 3. Covid-19-”rokotteet” eivät vähennä, vaan lisäävät tartuntoja.
  1. Jo lokakuussa 2021 UK Health Security Agencyn tilaston mukaan kaikilla yli 30-vuotiailla covid-19-”rokotteen” ottaneilla oli suhteessa enemmän tartuntoja kuin niistä kieltäytyneillä19
  2. Saksan ja Iso-Britannian tilastoissa covid-19-”rokotteen” ottaneiden covid-19-tartuntojen osuus suhteessa ”rokottamattomiin” on kasvanut jatkuvasti17 siten, ettäUK Health Security Agencyn tuoreimman tilaston mukaan kaikilla aikuisilla covid-19-”rokotteen” ottaneilla oli suhteessa jopa 2-4-kertaa enemmän covid-19-tartuntoja kuin ”rokotteista” kieltäytyneillä20.
  3. Office for National Statistics:n tilasto joulukuulta 2021 osoittaa, että riski omikrontartunnalle kasvaa eksponentiaalisesti jokaisen covid-19-”rokotusannoksen” jälkeen. Kahden ”rokotteen” ottaneilla oli 2,5-kertainen ja kolmen ”rokotteen” ottaneilla 6-kertainen riski saada omikron-tartunta ”rokottamattomiin” verrattuna18.
  4. Islannissa covid-19-”rokotteen” ottaneilla on ollut viimeisen 1,5 kuukauden ajan suhteessa enemmän covid-19-tartuntoja kuin ”rokotteesta” kieltäytyneillä21.
  5. 68 maan aineistossa havaittiin positiivinen trendi ”rokotuskattavuuden” ja covid-19-tartuntojen välillä22.
  6. Tanskalaisessa tutkimuksessa jo kolmen kuukauden jälkeen täyden suojan alkamisesta covid-19-”rokotteen” ottaneet altistuvat omikrontartunnoille 39,3-76,5% enemmän ”rokottamattomiin” verrattuna16.
 4. Ihmisen immuunijärjestelmä heikkenee covid-19-”rokotteiden” seurauksena.
  1. UK Health Security Agency:n viikon 42 raportissa todetaan, että kahden covid-19-”rokotteen” jälkeen saatu covid-19-tartunta ei saa aikaan yhtä korkeaa N-vasta-ainetasoa kuin taudin sairastaneilla ”rokottamattomilla”19.
  2. Euroopan lääkevirasto varoitti tammikuussa 2022, että toistuvat covid-19-”rokotteiden” tehosteannokset voivat heikentää immuunivastetta27.
  3. Tutkijat ovat havainneet luontaisen immuniteetin heikkenevän covid-19-”rokottamisen” seurauksena28.
  4. Tutkimuksissa on löydetty mekanismi, jolla covid-19-”rokoteet” saattavat heikentää hankittua immuniteettia29.
 • Covid-19-”rokotteiden” käyttö voi johtaa pandemian pitkittymiseen, koska
  • covid-19-”rokotteen” ottaneiden kyky tuottaa N-vasta-aineita, joiden vaikutus kohdistuu SARS-CoV-2:n vähemmän mutatoivaan kuoriosaan52,53, on heikentynyt19.
  • toisin kun covid-19-taudin sairastaminen covid-19-”rokotteet” tuottavat vasta-aineita vain SARS-CoV-2:n piikkiproteiinia vastaan54-56.
  • SARS-CoV-2 kehittää variantteja pääasiassa piikkiproteiinejaan muuntamalla54-56.
 • Lukemattomat tutkimukset ja useat tilastot kertovat covid-19-”rokotteiden” haitallisista vaikutuksista:
  • Covid-19-”rokotteiden” vaarallisuudesta terveydelle on julkaistu jo yli 1000 tutkimusta, jotka osoittavat niiden aiheuttavan mm. veritulppia, halvauksia ja autoimmuunisairauksia13.
  • Public Health Scotlandin tilaston mukaan kahden covid-19-”rokotteen” ottaneiden kuolleisuus on ollut kahden kuukauden ajan suhteessa suurempaa kuin niiden, jotka eivät ole ottaneet ”rokotetta”24-26.
  • Immuunijärjestelmän jatkuvan rasittamisen tietyllä antigeenillä, kuten piikkiproteiinilla, tiedetään väistämättä johtavan autoimmuunisairauteen, jossa elimistö hyökkää omia kudoksiaan vastaan30.
  • Ruotsalaistutkimus on osoittanut, että Pfizer-BioNTech:n covid-19-”rokotteen” sisältämä mRNA kykenee muuntamaan ihmisen DNA:ta29.

4. Kyseinen todistus helpottaa turvallista ja vapaata liikkuvuutta pandemian aikana

EU:n digitaalinen koronatodistus ei tee liikkumisesta turvallisempaa pandemian aikana seuraavista syistä:

 1. Todistuksen edellyttämät covid-19-”rokotteet” lisäävät covid-19-tartuntoja sen sijaan, että ne vähentäisivät niitä16-22.
 2. On laajasti hyväksytty tosiasia, että covid-19-”rokotteet” eivät estä SARS-CoV-2:n leviämistä57.
 3. Jokainen covid-19-”rokoteannos” tuottaa edellistä lyhytkestoisemman ja heikomman suojan covid-19-tautia vastaan.
  1. Tanskassa kahden covid-19-”rokotteen” suoja omikrontartuntaa vastaan oli parhaimmillaankin vain 36,7-55,2%. Lievä suojavaikutus kesti vain noin kahden kuukauden ajan16.
  2. Israelissa 4. covid-19-”rokote” antoi vain 11-30% suojan omikrontartuntaa vastaan ensimmäisen kuukauden ajaksi. Läpimurtoinfektiot olivat yleisiä jo 3-4 viikon jälkeen pistämisestä58.
 1. Covid-19-”rokotteen” ottaneiden vasta-ainepitoisuuksien on havaittu vähenevän 38% kuukaudessa ja covid-19-taudin sairastaneilla henkilöillä vastaavasti 5% kuukaudessa59.
 2. Kuuden kuukauden jälkeen covid-19-”rokotteen” ottamisesta 16,1% ”rokotettujen” vasta-ainepitoisuuksista ei säilynyt riittävällä tasolla, kun ”rokotteista” kieltäytyneiden covid-19-taudin sairastaneiden vasta-ainepitoisuuksista 10,8% ei yltänyt riittävälle tasolle yhdeksän kuukauden kuluttua covid-19-taudin sairastamisen jälkeen59.

EU:n digitaalinen koronatodistus ei helpota vapaata liikkuvuutta pandemian aikana seuraavista syistä.

 1. Pandemiaa on käytetty Maailman terveysjärjestön vuonna 2019 määriteltyjen pandemiasääntöjen37 vastaisesti oikeuttamaan vapaan liikkuvuuden rajoituksia, joiden hallinnan välineenä käytetään koronatodistusta.
 2. Koronatoimenpiteet ovat ruuhkauttaneet lentoasemia60.

5. Kyseinen todistus on laajalti saatavilla oleva, luotettavasti hyväksytty, suojattu ja yksityisyyttä suojaava tapa todistaa henkilön covid-19-tilanne

Euroopan komissio lupaus siitä, että ”vaatimus EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämisestä poistetaan heti kun epidemiologinen tilanne sen sallii” on ongelmallinen seuraavista syistä:

 1. Lupaus vaatimuksen poistamisesta ei määrittele minkäänlaisia rajoja sille, milloin epidemiologinen tilanne sallii koronatodistuksen käytön poistamisen, joka tekee komission päätöksestä mielivaltaista.
 2. EU:n jäsenvaltioissa on toistuvasti annettu lupauksia rajoitteiden purkamisesta riittävän rokotekattavuuden saavuttamisen seurauksena, ja nämä lupaukset on toistuvasti jätetty lunastamatta. Sosiaali- ja terveysministeriön covid-19-toimintasuunnitelmassa sanotaan, ”kun rokotusten kohdeväestön vähintään 80 % rokotuskattavuus saavutetaan tai kaikilla halukkailla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus saada kaksi rokotetta, valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan61. Vaikka molemmat ehdoista toteutuivat, rajoituksia jatkettiin.

EU:n digitaalinen koronatodistus ei ole yksityisyyttä suojaava menetelmä, koska se saa aikaan sosiaalisen ”leiman”. Todistuksen esittämisen vaatimuksen seurauksena käy ilmeiseksi, kuka on ottanut covid-19-”rokotteen” ja kuka ei. Näin se toimii syrjinnän välineenä ja heikentää henkilön terveystietojen yksityisyyttä. Lisäksi viranomaiset ovat pyrkineet tekemään lainsäädännöllä koronatodistuksesta jatkuvasti laajemmin yhteiskuntaa koskevan syrjinnän välineen36,62.

6. Todistuksen käyttö on nostanut rokotusastetta, vähentänyt sairaalahoidon tarvetta, taloudellisia tappioita ja kuolemantapausten määrää

Kuten olemme aiemmin tuoneet esiin, ”rokotusasteen” nostaminen on haitallista ihmisen              terveydelle ja se mahdollisesti pitkittää epidemiaa. Näistä syistä ”rokotusasteen” nostaminen          ei ole tavoiteltavaa. Lisäksi on käynyt ilmeiseksi, että laumasuojaa ei tulla saavuttamaan covid-19-”rokotteiden” avulla.

Seuraavat havainnot osoittavat, että EU:n digitaalinen koronatodistus ei vähennä sairaalahoidon tarvetta.

 1. Covid-19-”rokotteiden” faasi III -vaiheen kliinisissä tutkimuksissa ”rokotteet” aiheuttivat selkeästi enemmän vakavaa sairastelua kuin miltä ne suojasivat15.
  1. Modernan ”rokote” ehkäisi 30 vakavaa covid-19-tapausta 15 210 ”rokotetusta”, mutta covid-19-”rokotteen” ottaneilla sattui 3 042 vakavaa sairaustapausta enemmän kuin kontrolliryhmässä.
  2. Pfizer-BioNTech:n ”rokote” esti 8 vakavaa covid-19-tapausta 21 720 ”rokotetun” henkilön joukosta, mutta ”rokote” aiheutti hyvin puutteellisen raportoinnin perusteella 90 vakavaa tapausta enemmän kuin kontrolliryhmässä.
  3. Janssenin ”rokote” suojasi 6 vakavaa tapausta 19 630 ”rokotetusta”, mutta ”rokote” sai aikaan 264 vakavaa sairastumista enemmän kuin kontrolliryhmässä.
  4. Covid-19-”rokotusten” edelläkävijämaassa, Israelissa Herzogin sairaalan johtava lääkäri kertoi jo elokuussa 2021, että jopa 95% vakavasti sairaista potilaista on covid-19-”rokotteen” ottaneita ja että 85-90% sairaalahoidossa olevista on ”täysin rokotettuja”63.
  5. Israelilaisen Ichilovin sairaalan johtajan professori Jacob Girisin mukaan covid-19-”rokotteilla” ”ei ole merkitystä vakavan taudin suhteen”, koska 70-80% vakavista covid-19-tapauksista oli sellaisilla henkilöillä, jotka olivat saaneet vähintään kolme covid-19-”rokotetta”64.
  6. Californiassa toteutetussa laajassa kohortissa covid-19-”rokotetut”, jotka eivät olleet sairastaneet covid-19-tautia, tarvitsivat 2 kertaa todennäköisemmin sairaalahoitoa kuin covid-19-taudin sairastaneet ”rokotuksesta” kieltäytyneet50.
  7. Public Health Scotlandin tilaston mukaan sairaalahoidon tarve ”rokotetuilla” on ollut kahden kuukauden ajan suhteessa yhtä suurta kuin ”rokotteista” kieltäytyneillä24-26.                                                                   

Koronatodistuksen käytön ei voida nähdä vähentäneen taloudellisia tappiota seuraavista syistä johtuen.

 1. Viranomaisten toteuttamat terveysturvallisuustoimenpiteet on oikeutettu vuonna 2009 uudistetun Maailman terveysjärjestön kyseenalaisen pandemiamääritelmän perusteella11.
 2. John Hopkins Instituutin tekemän meta-analyysin mukaan viranomaisten toteuttamat ja tehottomaksi todetut terveysturvallisuustoimenpiteet ovat vaatineet valtavat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset65.

Seuraavat havainnot viittaavat siihen, että koronatodistuksen käyttö ei ole vähentänyt  kuolemantapausten määrää.

 1. Koronatodistuksen välityksellä painostetaan covid-19-”rokottautumiseen”.
  1. Covid-19-”rokotukset” ovat yhteydessä kuolleisuuteen 0-5 viikkoa 1. annoksen jälkeen 22 Euroopan maan aineiston perusteella23.
  2. Kompensoidakseen pian ”rokottamisen” jälkeen seuraavaa kuolleisuutta Pfizer-BioNTech:n covid-19-”rokotteen” tulisi saada aikaan 27 kuukauden täydellisen suojan covid-19-tautia vastaan66.
  3. John Hopkins Instituutin toteuttaman meta-analyysin perusteella viranomaisten toteuttamilla terveysturvallisuustoimenpiteillä epidemian aikana on ollut mitätön vaikutus kuolleisuuteen65.

7. Rokotukset ehkäisevät merkittävästi omikrontartuntojen aiheuttamia vakavia tautitapauksia, ja teho on erityisen hyvä niillä, jotka ovat saaneet kolme rokoteannosta

Useiden tutkimusten mukaan covid-19-”rokotteet” antavat 55,6-100% suojan covid-19-taudin vakavia seurauksia vastaan 5-7 kuukauden ajaksi67-71. Seuraavista syistä covid-19-”rokotusten” käyttöä ei kuitenkaan voida suositella käytettäväksi ehkäisemään omikrontartuntojen aiheuttamia vakavia tautitapauksia.

 1. Omikronvariantti aiheuttaa tutkimusten ja tilastojen valossa enemmän covid-19-tautitapauksia ”rokotetuissa” kuin ”rokotteista” kieltäytyneissä16,18,20.
 2. Tutkimusten16,22 ja tilastojen18,20,21,72,73 perusteella on käynyt selväksi, että covid-19-”rokotteilla” ei voida saavuttaa laumasuojaa covid-19-tautia vastaan.
 3. ”Rokotetun” ja ”rokottamattoman” määritelmä on johtanut väärinkäsitykseen covid-19-”rokotteiden” tehosta, koska
  1. covid-19-”rokotukset” ovat yhteydessä kuolleisuuteen 0-5 viikkoa 1. annoksen jälkeen 22 Euroopan maan aineistossa23.
  2. pian pistämisen jälkeen tapahtuvaa covid-19-”rokotteen” aiheuttamaa kuolleisuutta ei voida havaita tilastoissa, sillä henkilö määritellään ”täysin rokotetuksi”, kun 1. ”rokoteannoksesta” on kulunut vähintään 7 päivää74-76.
  3. ”rokotetun” määritelmä on johtanut väärään käsitykseen covid-19-”rokotteiden” tehokkuudesta ja turvallisuudesta Office for National Statistic:n tilastoissa, koska pian covid-19-”rokotteen” pistämisen jälkeen tapahtuneita kuolemia on merkitty ”rokottamattomien” kuolemiksi77.
  4. 14 päivän kuluessa covid-19-”rokotteen” antamisen jälkeen tapahtuneet useat tuhannet kuolemat on jätetty järjestelmällisesti kirjaamatta Office for National Statistic:n tilastoihin77.
  5. tutkijoiden näkemyksen mukaan järjestelmälliset tilastointivirheet huomioon ottaen covid-19-”rokote” ei vähennä kuolleisuutta, vaan aiheuttaa kuolleisuuspiikkejä pian pistämisen jälkeen78.
 4. Covid-19-”rokotteet” heikentävät ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa monin tavoin19,27-29
 5. Covid-19-”rokotteiden” on todettu aiheuttavan selvästi enemmän vakavaa sairastelua kuin miltä ne suojaavat15.
 6. Toistuvista ”tehosterokotteista” seuraa väistämättä vakava autoimmuunisairaus30

8. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että pandemiatilanne pahenee SARS-CoV-2-muunnosten ilmaantumisen vuoksi.

Huipputiedemiehet ovat varoittaneet ”rokottamisen” vaarallisuudesta väestölle.

 1. Virologian tohtori Geert Vanden Bossche on tuonut esiin, että79,80
  1. joukkorokotukset aiheuttavat koronavirukselle immunologista painetta mutatoitua entistä tarttuvammaksi. Ennuste on toteutunut erittäin tarttuvan omikronvariantin muuttuessa valtavirukseksi.
  2. joukkorokotusten jatkaminen covid-19-”rokotteella”, joka ei suojaa tartunnoilta, synnyttää uusia mutaatioita ja estää laumasuojan syntymisen.
  3. riskinä on muun muassa, että koronaviruksen uudet mutaatiot käyttävät ACE2-reseptorin sijaan uusia reittejä soluun tunkeutuakseen, mikä tekee jo nyt heikkotehoisista ja kapea-alaisista rokotevasta-aineista täysin tehottomia.
  4. omikronmuunnos toimii eräänlaisena elävänä heikennettynä rokotteena, joka voi herättää myös ”rokotettujen” oman vasta-ainetuotannon, mikä auttaa voittamaan covid-19-infektion ja johtaa laumasuojan syntymiseen. Rokotusten jatkamisella tuhotaan tämä mahdollisuus ja aiheutetaan maailmanlaajuinen katastrofi.

Johtopäätökset

On olemassa kiistattomia todisteita siitä, että covid-19-”rokotteet” lisäävät covid-19-tartuntoja pidemmällä aikavälillä. Pelkästään tieto siitä, että covid-19-tautia vastaan kehitetyillä ”rokotteilla” voisi olla tällainen vaikutus SARS-CoV-2:n leviämiseen, pitäisi johtaa ”rokottamisen” välittömään keskeyttämiseen ja asian puolueettomaan tutkintaan. Tämän tulisi johtaa myös välittömään koronatodistusten käytön lakkauttamiseen., koska ihmisiä painostetaan ”rokottautumaan” niiden välityksellä.

Useiden tutkimusten ja tilastojen mukaan covid-19-”rokotteet” suojaavat 5-7 kuukauden ajan covid-19-taudin vakavalta tautimuodolta, mutta tätä argumenttia ei voida käyttää perusteena EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytön jatkamiseksi, koska ottaen huomioon covid-19-”rokotteiden” lukuisat terveyttä heikentävät vaikutukset, kyseisistä ”rokotteista” on enemmän haittaa kuin hyötyä. Lisäksi EU:n digitaalisen koronatodistuksen perusteena on alusta alkaen ollut se, että sillä voidaan vähentää tartuntoja. Nyt tämä lääketieteellinen peruste on osoitettu kiistatta vääräksi. Siten EU:n digitaalisen koronatodistuksen käytön jatkamiselle ei ole enää olemassa perustetta.

Lähteet

1 World Health Organization. Pandemic preparedness. 2005. https://web.archive.org/web/20051117120000/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html

2 Mateus, J. Grifoni, A. Tarke, A. Sidney, J. Ramirez, S. Dan, J. Burger, Z. Rawlings, S. Smith, D. Phillips, E. Mallai, S. Lammers, M. Rubiro, P. Guiambao, L. Sutherland, A. Yu, E. Antunes, R. Greenbaum, J. Markmann, A. Premkumar, L. Silva, A. Peters, B. Crotty, S. Sette, A. Wiskopf, D. Selective and cross-reactive SARS-CoV-2 T cell epitopes in unexposed humans. Science 2020, 370: 89-94. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abd3871

3 Ikonen, N. Murtopuro, S. Haveri, A. Virtanen, M. Baum, U. Isoniemelä, V. Savolainen-Kopra, C. Nohynek, H. Lyytikäinen, O. Influenssakausi Suomessa, viikot 40/2017-20/2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136791/URN_ISBN_978-952-343-159-1.pdf

4 Tilastokeskus. Äidinkielenään kotimaisia kieliä puhuvien määrän väheneminen kiihtyi. https://www.stat.fi/til/vaerak/2017/vaerak_2017_2018-03-29_tie_001_fi.html

5 Tilastokeskus. Koronavirustauti kuolemansyynä vuonna 2020. https://www.tilastokeskus.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/koronavirus_kuolemansyyna

6 Tilastokeskus. Suomen ennakkoväkiluku tammikuun lopussa 5 549 807. https://www.stat.fi/til/vamuu/2022/01/vamuu_2022_01_2022-02-22_tie_001_fi.html

7 World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/

8 Worldometer. World population. https://www.worldometers.info/world-population/

9 Spreeuwenberg, P. Kroneman, M. Paget, J. Reassessing the global mortality burden of the 1918 influenza pandemic. American Journal of Epidemiology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314216/

10 The Spanish flu (1918-20): the global impact of the largest influenza pandemic in history. https://ourworldindata.org/spanish-flu-largest-influenza-pandemic-in-history

11 World Health Organization. Pandemic influenza. https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-influenza

12 Kelly, H. The classical definition of a pandemic is not elusive. Bulletin of the World Health Organization 2011, 89: 540-541.

13 Save Us Now. Covid Vaccine Scientific Proof Lethal. https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/

14 National Vaccine Information Center. https://www.medalerts.org/vaersdb/index.php

15 Classen, B. US COVID-19 vaccines proven to cause more harm than good based on pivotal clinical trial data analyzed using the proper scientific endpoint, ”all cause severe morbidity”. Trends in Internal Medicine 2021, 1: 1-6. https://www.semanticscholar.org/paper/US-COVID-19-Vaccines-Proven-to-Cause-More-Harm-than-Classen/141e12167e43917c679988bc91c91f7b8a6b9671

16 Hansen, C. Schelde, A. Moustsen-Helm, I. Emborg, H-D. Krause, T. Mølbak, K. Valentiner-Branth, P. Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

17 Kampf, G. The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is increasing. The Lancet Regional Health – Europe 2021, 11: 1-2.

18 Office for National Statistics. COVID-19 Infection Survey – Characteristics related to having an Omicron compatible result in those who test positive for COVID-19. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/adhocs/14114coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelatedtohavinganomicroncompatibleresultinthosewhotestpositiveforcovid1923december2021

19 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 42. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

20 UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 12. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1063023/Vaccine-surveillance-report-week-12.pdf

21 The Directorate of Health. COVID-19 in Iceland – Statistics. https://www.covid.is/data

22 Subramanian, S. Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. European Journal of Epidemiology 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8481107/

23 Pantazatos, S. Seligmann, H. COVID vaccination and age-stratified all-cause mortality risk.

cause_mortality_risk

24 Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. As at 20 December 2021. https://publichealthscotland.scot/media/10930/21-12-22-covid19-winter_publication_report.pdf

25 Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. As at 17 January 2022. https://www.publichealthscotland.scot/media/11802/22-01-19-covid19-winter_publication_report_revised.pdf

26 Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report. As at 14 February 2022. https://www.publichealthscotland.scot/media/11916/22-02-16-covid19-winter_publication_report.pdf

27 Talouselämä. Euroopan lääkevirasto EMA: Toistuvat tehosterokotteet voivat heikentää immuunivastetta. https://www.talouselama.fi/uutiset/euroopan-laakevirasto-ema-toistuvat-tehosterokotteet-voivat-heikentaa-immuunivastetta/c8ebc022-da1c-4241-a865-821f9127f287

28 Seneff, S. Nigh, G. Kyriakopoulos, A. Mccullough, P. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs. (Preprint)

29 Aldén, M. Falla, F. Yang, D. Barghouth, M. Luan, C. Rasmussen, M. De Marinis, Y. Intracellular reverse transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2 in vitro in human liver cell line. Current Issues in Molecular Biology 2022, 44: 1115-1126. https://www.mdpi.com/1467-3045/44/3/73/htm

30 Trumiyama, K. Miyazaki, Y. Shiozawa, S. Self-organized criticality theory of autoimmunity. PLoS One 2009, 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795160/

31 Jiang, H. Mei, Y-F. SARS-CoV-2 spike impairs DNA damage repair and ihibits V(D)J recombination in vitro. Viruses 2021, 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8538446/

32 World Economic Forum. Our partners. https://www.weforum.org/partners/

33 World Economic Forum. The Great Reset. https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

34 Yle. Marin ja Saarikko kuuluvat nuorten huippujohtajien globaaliin verkostoon, joka tukee talousjärjestelmän ”nollausta” – professori: Sidonnaisuus olisi ollut syytä ilmoittaa. https://yle.fi/uutiset/3-11902107

35 Yle. Anniskelukielto, pakkorokotuksia, jopa tuhansien puntien sakot maskittomille – näin Euroopassa varaudutaan koronaepidemian kiihtymiseen. https://yle.fi/uutiset/3-12231692

36 Yle. Eduskunta hyväksyi hoitohenkilökunnan ”pakkorokotukset”. https://yle.fi/uutiset/3-12248625

37 World Health Organization. Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. https://web.archive.org/web/20200730195417/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839-eng.pdf?ua=1

38 Yle. Analyysi: Koronapassi tai ulos työpaikalta – Italia pakottaa työntekijät rokottautumaan, seuraako muu Eurooppa perässä? https://yle.fi/uutiset/3-12141371

39 Rajavartiolaitos. Sisärajavalvonta palautetaan Suomen ja kaikkien Schengen-maiden väliseen liikenteeseen 28.12.2021. https://raja.fi/-/sisarajavalvonta-palautetaan-suomen-ja-kaikkien-schengen-maiden-valiseen-liikenteeseen-28.12.2021

40 The Guardian. WHO says no deaths reported from Omicron yet as Covid variant spreads. https://www.theguardian.com/world/2021/dec/04/who-says-no-deaths-reported-from-omicron-yet-as-covid-variant-spreads

41 Ilta-Sanomat. Etelä-Afrikasta kantautuu rohkaisevia tietoja omikronista – ”Muun maailman ei ole syytä pelätä”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008478769.html

42 Lewnard, J. Hong, V. Patel, M. Kahn, R. Lipsitch, M. Tartof, S. Clinical outcomes among patients infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant in southern California. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1.full.pdf

43 European Medicines Agency. Conditional marketing authorisation. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation

44 Yle. Sote-valiokunnassa halua laajentaa koronapassin käyttöä – ”Rokotetuilla pitää olla oikeus elää normaalia elämää”. https://yle.fi/uutiset/3-12175514

45 MTV. Kiuru ja Nohynek medioille: Koronapassin käyttöä saatetaan laajentaa – ”Yksi keino siihen, että viimeisetkin saadaan ottamaan rokotteet”. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kiuru-ja-nohynek-medioille-koronapassin-kayttoa-saatetaan-laajentaa-yksi-keino-siihen-etta-viimeisetkin-saadaan-ottamaan-rokotteet/8278758

46 Food and Drug Administration. What is gene therapy? https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/cellular-gene-therapy-products/what-gene-therapy

47 Food and Drug Administration. Design and Analysis of Shedding Studies for Virus or Bacteria-Based Gene Therapy and Oncolytic Products. https://www.fda.gov/media/89036/download

48 Brownstone Institute. 150 research studies affirm naturally acquired immunity to Covid-19: documented, linked, and quoted. https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/

49 Gazit, S. Shlezinger, R. Perez, G. Lotan, R. Peretz, A. Ben-Tov, A. Cohem, D. Muhsen, K. Chodick, G. Patalon, T. Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

50 León, T. Dorabawila, V. Nelson, L. Lutterloh, E. Bauer, U. Backenson, B. Bassett, M. Henry, H. Bregman, B. Midgley, C. Myers, J. Plumb, I. Reese, H. Zhao, R. Briggs-Hagen, M. Hoefer, D. Watt, J. Silk, B. Jain, S. Rosenberg, E. COVID-19 cases and hospitalizations by COVID-19 vaccination status and previous COVID-19 diagnosis – California and New York, May-November 2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7104e1.htm

51 Le Bert, N. Tan, A. Kunasegaran, K. Tham, C. Hafezi, M. Chia, A. Chng, M. Lin, M. Tan, N. Linster, M. Chia, W. Chen, M. Wang, L-F. Ooi, E. Kalimuddin, S. Tambyah, P. Low, J. Tan, Y-J. Bertoletti, A. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 2020, 584: 457-462. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z

52 Duffa, N. Mazumdar, K. Gordy, J. The nucleocapsid protein of SARS-CoV-2: a target for vaccine development. Journal of Virology 2020, 94. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7307180/

53 Bai, Z. Cao, Y. Liu, W. Li, J. The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein and its role in viral structure, biological functions, and a potential target for drug or vaccine mitigation. Viruses 2021, 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8227405/

54 Jalkanen, P. Kolehmainen, P. Häkkinen, H. Huttunen, M. Tähtinen, P. Lundberg, R. Maljanen, S. Reinholm, A. Tauriainen, S. Pakkanen, S. Levonen, I. Nousiainen, A. Miller, T. Välimaa, H. Ivaska, L. Pasternack, A. Naves, R. Ritvos, O. Österlund, P. Kuivanen, S. Smura, T. Hepojoki, J. Vapalahti, O. Lempainen, J. Kakkola, L. Kantele, A. Julkunen, I. COVID-19 mRNA vaccine induced antibody responses against three SARS-CoV-2-variants. Nature Communications 2021, 12. https://www.nature.com/articles/s41467-021-24285-4

55 Cosar, B. Karagulleoglu, Z. Unal, S. Ince, A. Uncuoglu, D. Tuncer, G. Kilinc, B. Ozkan, Y. Ozkoc, H. Demir, I. Eker, A. Karagoz, F. Simsek, S. Yasar, B. Pala, M. Demir, A. Atak, I. Mendi, A. Bengi, V. Seval, G. Altuntas, E. Kilic, P. Demir-Dora, D. SARS-CoV-2 mutations and their viral variants. Cytokine Growth Factor Review 2021. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8252702/

56 Mehra, R. Kepp, K. Structure and mutations of SARS-CoV-2 spike protein: a focused overview. ACF Infectious Diseases 2022, 8: 29-58. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856799/

57 Helsingin Sanomat. Oli tyhmää luoda liikaa toiveita rokotteiden tehosta tartuntojen estämisessä. https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000008659401.html

58 Regev-Yochay, G. Gonen, T. Gilboa, M. Mandelboim, M. Indenbaum, V. Amit, S. Meltzer, L. Asraf, K. Cohen, C. Fluss, R. Biber, A. Nemet, I. Kliker, L. Joseph, G. Doolman, R. Mendelson, E. Freedman, L. Harats, D. Kreiss, Y. Lustig, Y. 4th dose COVID mRNA vaccines’ immunogenicity & efficacy against omicron VOC. 2022. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.02.15.22270948v1.full.pdf

59 Israel, A. Shenhar, Y. Green, I. Merzon, E. Golan-Cohen, A. Schäffer, A. Ruppin, E. Vinker, S. Magen, E. Large-scale study of antibody titer decay following BNT162b2 mRNA vaccine or SARS-CoV-2 infection. Vaccines 2022, 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8781423/

60 MTV. Rovaniemen lentoasema ruuhkautui pahoin – Finavia: Ruuhkat jatkuvat yhtä kauan kuin lähtöselvitystä hidastavat koronatoimet. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/rovaniemen-lentoasema-ruuhkautui-pahoin-finavia-ruuhkat-jatkuvat-yhta-kauan-kuin-lahtoselvitysta-hidastavat-koronatoimet/8325718

61 Voipio-Pulkki, L-M. Pohjola, P. Koskela, S. Siikavirta, J. Toimintasuunnitelma COVID-19 -epidemian hillinnän hybridistrategian toteuttamiseksi 2021-22. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021: 30. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163442/STM_2021_30.pdf

62 Lausuntopalvelu. Niin sanottua työelämän koronapassia tai vastaavaa vaihtoehtoa koskevan lainsäädännön valmistelua varten asetetun työryhmän esitys.  https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=8cccc7eb-2bee-48c8-b5af-cd8dc67a6d56

63 Rights and Freedoms. Most covid patients at Israeli hospital fully vaccinated? What does this mean for Australia? https://rightsfreedoms.wordpress.com/2021/08/17/most-covid-patients-at-israeli-hospital-fully-vaccinated-what-does-this-mean-for-australia/

64 Israel National News. ’80% of serious COVID cases are fully vaccinated’ says Ichilov hospital director. https://www.israelnationalnews.com/news/321674

65 Herby, J. Jonung, L. Hanke, S. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on COVID-19 mortality. Johns Hopkins Institute for Applied Economics. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

66 Seligmann, Hervé. Expert evaluation on adverse effects of the Pfizer-COVID-19 vaccination.

67 Chemaitelly, H. Tang, P. Hasan, M. AlMukdad, S. Yassine, H. Benslimane, F. Khatib, H. Coyle, P. Ayoub, H. Al Kanaani, Z. Kuwari, E. Jeremijenko, A. Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114

68 Nordström, P. Ballin, M. Nordström, A. Effectiveness of Covid-19 vaccination against risk of symptomatic infection, hospitalization, and death up to 9 months: a Swedish total-population cohort study. (Preprint) https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

69 Andrews, N. Tessier, E. Stowe, J. Gower, C. Vaccine effectiveness and duration of protection of Comirnaty, Vaxzevria and Spikevax against mild and severe COVID-19 in the UK. (Preprint) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.15.21263583v2

70 Tartof, S. Slezak, J. Fischer, H. Hong, V. Ackerson, B. Ranasinghe, O. Frankland, T. Ogun, O. Zamparo, J. Gray, S. Valluri, S. Pan, K. Angulo, F. Jodar, L. McLaughlin, J. Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large integrated health system in the USA: a retrospective cohort study. The Lancet 2021, 398: 1407-1416. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext

71 Lin, D-Y. Wheeler, B. Young, H. Holloway, S. Sunny, S-K. Moore, Z. Zeng, D. Effectiveness of covid-19 vaccines over a 9-month period in North Carolina. The New England Journal of Medicine 2022. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2117128?query=featured_home

72 The Irish Times. Lack of natural immunity sees Waterford hit hardest in fourth Covid wave, GP says. https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/lack-of-natural-immunity-sees-waterford-hit-hardest-in-fourth-covid-wave-gp-says-1.4721710

73 WION. In this German state, Omicron spreading among vaccinated people. https://www.wionews.com/world/in-this-german-state-omicron-spreading-among-vaccinated-people-442958

74 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaksi koronarokotetta saaneille uusia neuvoja maskin käytöstä ja turvaväleistä – rokottamattomia ja riskiryhmiä yhtä tärkeää suojata. https://thl.fi/fi/-/kaksi-koronarokoteannosta-saaneille-uusia-neuvoja-maskin-kaytosta-ja-turvavaleista-rokottamattomia-ja-riskiryhmia-yha-tarkeaa-suojata

75 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koronavirusrokotteet eli COVID-19 -rokotteet – ohjeita ammattilaisille. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille

76 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Koronarokotuksen jälkeen.

77 Craig, C. Neil, M. Fenton, N. McLachlan, S. Smalley, J. Guetzkow, J. Engler, J. Russell, D. Rose, J. Offical mortality data for England reveal systematic undercounting of deaths occurring within first two weeks of Covid-19 vaccination. (Preprint)

78 Neil, M. Fenton, N. Smalley, J. Craig, C. Offical mortality data for Enland suggest systematic miscategorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination. (Preprint)

79 Voice for Science and Solidarity. Second call to WHO: Please, don’t vaccinate against Omicron. https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/second-call-to-who-please-dont-vaccinate-against-omicron80 Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä. Rokotespesialisti Bossche varoittaa koronarokotusten aiheuttavan katastrofin – haastamme sosiaali- ja terveysministeriön toimimaan! https://mkrsuomi.fi/rokotespesialisti-bossche-varoittaa-koronarokotusten-aiheuttavan-katastrofin-haastamme-sosiaali-ja-terveysministerion-toimimaan/

LÄHDE: MKRSUOMI.FI 07.04.2022