Eurooppa vaikenee kristittyjen vainoista

Unkarin pääministeri Viktor Orban: Eurooppa vaikenee kristittyjen vainoista

”Eurooppa voidaan pelastaa tästä vain, jos se löytää tiensä takaisin kristilliseen identiteettiinsä”

Artikkeliin liittyvä kuva

Eurooppa voidaan pelastaa vain, jos se ”palaa todellisten arvojensa lähteelle: kristilliseen identiteettiin”, Unkarin pääministeri Viktor Orbán totesi tiistaina vainottuja kristittyjä käsittelevän kansainvälisen konferenssin avajaisissa Unkarin Budapestissa.

”Ne, joita autamme nyt, voivat antaa meille eniten apua Euroopan pelastamiseksi. Annamme vainotuille kristityille, mitä he tarvitsevat: koteja, sairaaloita ja kouluja, ja saamme vastalahjaksi sen, mitä Eurooppa tarvitsee eniten: kristillistä uskoa, rakkautta ja peräänantamattomuutta.”

Orbán kertoi Unkarin kansan ja hallituksen uskovan, että kristilliset hyveet voivat ohjata niitä noudattavia rauhaan ja onnellisuuteen, ja siksi itse perustuslaissa määrätään, että Unkarin perustuslaillisen identiteetin ja kristillisen kulttuurin suojeleminen on Unkarin valtion velvollisuus.

”Tämä perintö velvoittaa meitä suojelemaan ympäri maailmaa vainottuja kristittyjä yhteisöjä mahdollisuuksiemme mukaan”, Unkarin pääministeri tarkensi.

Patriarkat, kardinaalit, poliitikot ja kristityt ympäri maailmaa osallistuvat tällä viikolla Unkarin Budapestissa järjestettävään kristittyjen vainoa käsittelevään kansainväliseen konferenssiin.

Sen jälkeen kun Unkarin hallitus kutsui koolle ensimmäisen kansainvälisen kristittyjen vainoamista käsittelevän konferenssin vuonna 2017, tapahtuma on kaksinkertaistunut kooltaan 650 osallistujaan yli 40 maasta.

”Meillä on 245 miljoonaa syytä olla täällä. Juuri näin monta ihmistä vainotaan päivittäin heidän tunnustamansa kristinuskon vuoksi”, vainotuista kristityistä vastaavan avustusministeriön apulaisvaltiosihteeri Tristan Azbej totesi puheenvuorossaan tiistaina avatessaan konferenssin.

26. – 28. marraskuuta pidettävästä kristittyjen vainojen kansainvälisestä konferenssista uutisoivat muun muassa Life Site News, Breitbart, Catholic News Agency, National Catholic Register, Church Militant ja Daily News Hungary.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli lähettänyt tunteikkaan kirjeen konferenssin osanottajille, jonka hänen sisäpolittinen neuvonantajansa, Joe Grogan luki ääneen.

Trump kiitti

Kirjeessään Trump kertoi olevansa ilahtunut siitä, että Unkari on yhtä sitoutunut uskonnonvapauden puolustamiseen kuin Yhdysvallatkin.

”Yhdysvallat on aina puolustanut voimakkaasti luovuttamatonta oikeutta elää ja harjoittaa uskoaan vapaasti omatuntonsa ja vakaumuksensa mukaan”, Trump kirjoitti.

”Olen ilahtunut siitä, että Unkarin vainottujen kristittyjen avustusministeriön sihteeristössä ja Hungary Helps -ohjelmassa on sama näkemys Amerikan kanssa uskonnonvapauden puolustamisen ja sen edistämisen suhteen, ja kiitän heitä tämän kokouksen koollekutsumisesta”, hänen kirjeensä jatkui.

”Tämä konferenssi on tärkeä muistutus siitä, että meidän kaikkien on kannettava vastuumme suojellaksemme tätä pyhää perusoikeutta.”

Unkari näyttääkin erinomaista esimerkkiä vainottujen kristittyjen auttamisessa.

Washingtonissa sijaitseva Turvallisuuspolitiikan keskus (Center for Security Policy) palkitsi 13. syyskuuta 2018 Unkarin kansakunnan sen pyrkimyksistä auttaa vainottuja kristillisiä yhteisöjä.

Palkinnon vastaanotti tuolloin Unkarin valtiosihteeri, pääministerin kansliapäällikkö Tristan Azbej vainottujen kristittyjen puolesta Washingtonissa.

Erikoismainintana pantiin merkille Unkarin hallituksen valmius auttaa vainottuja kristittyjä maailmassa – kiinnittäen erityistä huomiota Unkarin vuoden 2016 ohjelmaan, jonka tarkoituksena on auttaa Lähi-idän kristittyjä. Unkarin aloitekykyä kutsuttiin esimerkilliseksi ja muita hallituksia kehotettiin seuraamaan esimerkkiä.

Orbánin hallitus perusti vuonna 2017 ”Unkari auttaa” -ohjelman (Hungary Helps) auttamaan vainosta kärsiviä kristillisiä yhteisöjä tarjoamalla suoraa tukea koordinoidusti.

Sen päätavoitteena on myötävaikuttaa Unkarin kansainvälisiin pyrkimyksiin hävittääkseen maahanmuuton perimmäiset syyt suoran paikallisen tuen avulla.

Sen tehtävä on myös kotimaisen ja kansainvälisen poliittisen ja yleisen tietoisuuden lisääminen ilmiöstä ja kristittyjen vainon laajentumisesta 2000-luvulla.

Unkarin ohjelmissa luotetaan Unkarin hallituksen ja kristillisten yhteisöjen välisiin suhteisiin sivuuttamalla sellaiset ”vakiintuneet välikädet” kuten YK ja suuret monikansalliset kansalaisjärjestöt.

Life Site Newsin mukaan tämän vuoden huhtikuuhun mennessä projektin kautta oli tuettu 26 200 752 dollarin arvosta kristittyjä maissa, joihin kuuluu viisi Lähi-idän ja kaksi Saharan eteläpuolista maata.

Pitämässään puheessa Budapestissa tiistaina Unkarin pääministeri Viktor Orbán totesi, että 80 prosenttia uskonnollisesta vainosta kohdistuu kristittyihin ja samaan aikaan Euroopan kristityt poliitikot ovat hiljaa.

”Neljä viidestä uskonsa vuoksi vainotusta ihmisestä on kristittyjä”, Orbán sanoi, ”ja yhä edelleen Eurooppa on hiljaa”.

”Mystinen voima sulkee eurooppalaisten poliitikkojen suut ja lamaannuttaa heidät”, hän lisäsi.

Orbánin mukaan kristittyjen vaino voidaan nähdä Euroopassa ”ainoastaan ihmisoikeuskysymyksenä”.

”Kristittyjä ei saa mainita omana lukunaan, vain yhdessä muiden ryhmien kanssa, joita vainotaan heidän uskonsa takia.”

Kristittyjen vaino ”siksi sulautetaankin vainottujen uskonnollisten ryhmien monimuotoiseen perheeseen”.

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó toisti Orbánin huolenaiheet samanlaisin havainnoin.

Sziijártó huomautti kaunistelematta:

”Aina kun yritän nostaa esiin vainotut kristityt EU:n ministerien kokouksissa, kaikki sanovat: Peter, on kivempi sanoa ’uskonnolliset vähemmistöt’. No, minä haluan sanoa ’vainotut kristityt’.”

Sziijártón mukaan yksi ongelmista kristittyjen auttamisessa on juuri antikristillinen henki kansainvälisissä elimissä.

”Unkarin hallitus vastustaa kansainvälisessä yhteisössä usein esiintyvää asennetta, jonka mukaisesti kristofobia ja kaikenlainen kristittyjen vastainen ilmapiiri on hyväksyttävää”, Szijjártó painotti tiistaina alkaneessa konferenssissa.

Unkarin ulkoministeri kertoi, että kuluneen vuoden aikana 2 625 kristittyä on pidätetty perusteettomasti ja että yli 1 200 kristittyyn kirkkoon ympäri maailmaa on hyökätty.

Péter Szijjártó kritisoi myös YK:n maahanmuuttoa koskevaa globaalia sopimusta sanoen, että jokaisella maalla on oikeus olla joutumatta muuttovirtoja synnyttäväksi maaksi, kauttakulkumaaksi tai maahanmuuton kohteeksi:

”Jokaisella maalla on oikeus päättää, haluaako se olla yksi tai kumpikaan näistä, samoin kuin jokaisella on oikeus elää syntymämaassaan ja elää turvallista elämää omassa kotimaassaan.

Tämä on perusta, jolle Unkarin hallitus rakentaa politiikkaansa tukiessaan kristillisiä yhteisöjä [ulkomailla].”

Puheenvuorossaan Orbán mainitsi lisäksi ”tärkeimmän asian”, josta hänen mukaansa eivät puhu ne, jotka pitävät kristittyjen vainoa puhtaasti humanitaarisena ongelmana:

”Ei vain yksittäiset ihmiset ja yhteisöt, vaan koko kulttuuri on järjestäytyneen ja laajan hyökkäyksen kohteena. Tähän mennessä menestynein sivilisaatio, kristillinen kulttuuri on uhattuna myös Euroopassa.”

Orbánin mukaan tämäntyyppisissä hyökkäyksissä voidaan käyttää monenlaisia keinoja: ”väestönvaihtoa, maahanmuuttoa, leimaamista, pilkkaamista, poliittista korrektiutta”.

Orbán huomautti, että Euroopassa on tällä hetkellä monia hyviä ja aitoja kristittyjä poliitikkoja, mutta jotka eivät voi, uskalla ja halua puhua suoraan ”Euroopassa vallitsevan hengen” vuoksi median ja meneillään olevien koalitioneuvottelujen painostuksesta.

”Unkarissa sen sijaan tilanne on erilainen: poliittinen vakaus, maahanmuuton vastainen ilmapiiri ja enemmistö, joka vaatii kristillisen kulttuurin suojelemista”, hän korosti ja jatkoi, että Unkarin politiikan lähtökohta on, että kristityillä on oikeus puolustaa kulttuuriaan ja siihen perustuvaa elämäntapaansa.

Orbánin mielestä suurin virhe, jonka eurooppalainen voi tehdä kuullessaan kristittyjen vainosta, on sanoa, että näin ei voisi koskaan tapahtua hänelle hänen kotimaassaan.

Unkarin pääministeri varoitti

”Terrorismi on kuitenkin iskenyt Eurooppaan toistuvasti. Länsi- Euroopan maat ovat lahjoittaneet islamilaiselle valtiolle paljon sotilaita, jonka seurauksena Eurooppaan on tullut suuri määrä radikaalia islamia kannattavia osana laittomia ja hallitsemattomia maahanmuuttovirtoja.

Väestöennusteiden mukaan lähitulevaisuudessa Euroopan maissa uskonnolliset ja kulttuuriset suhteet tulevat muuttumaan nopeasti.”

Siksi Orbán alleviivaa, että Eurooppa voidaan pelastaa tästä vain, jos se löytää tiensä takaisin kristilliseen identiteettiinsä.

LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 27.11.2019