– seuraa lopun ajan aiheita

Hallitus henkilötunnuksen kimpussa

Sukupuolineutraalia henkilötunnusta perustellaan ”tarpeettomalla” syntymäajalla ja sukupuolella

Päivi Räsänen: ”Erikoinen väite, että syntymäaika ja sukupuoli olisivat tarpeettomia, kun tarkoituksena on ihmisen tunnistaminen ja yksilöiminen”

Artikkeliin liittuvä kuva

Tällä hetkellä kun Suomessa taistellaan erittäin leviävää ja toistaiseksi tuntematonta virusta vastaan, keskellä pahinta pandemiaa hallitus vyöryttää ärhäkkäästi eteenpäin radikaalia seksuaalipoliittista gender-ideologista uudistusta henkilötunnusten muuttamisesta sukupuolineutraaleiksi.

”Meillä on käsissämme akuutti kriisi, jonka hoitoon on suunnattava kaikki voimavarat – nyt ei ole oikea aika rakentaa mitään sukupuolineutraalia utopiaa”, huomauttaa perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin ja muistuttaa sukupuolineutraaliuden olevan ”poliittinen ideologia, joka ei perustu tieteeseen eikä biologiaan”.

”On ihmeteltävä jälleen kerran hallituksen pelisilmän puutetta”, Veikko Vallin äimistelee täysin turhia kustannuksia aiheuttavaa, koko yhteiskuntaa läpileikkaavaa uudistusta, jota esitetään aikana, jolloin muutenkin on monta käytännön asiaa hoidettavana koronaviruskriisin vuoksi, kun on huolehdittava ihmisten ja yritysten taloudellisesta tilanteesta sekä hankittava suojavarusteita hoitohenkilökunnalle ja selvitettävä viruksen toimintatapa.

Kaikki muuttuu, jopa henkilötunnus

Näin hekumoi lokakuussa 2017 Yle, joka tunnetusti toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etuoikeutettua asemaa lainsäädännössä painostamalla lobbaavan kansalaisjärjestö Setan äänitorvena.

Tuolloin henkilötunnusten uusimista pohtiva, valtiovarainministeriön asettama työryhmä oli juuri aloittamassa selvittämään henkilötunnuksen uudistamista.

Asiaa valmistellut työryhmä on nyt 8.4.2020 esittänyt, että uudet henkilötunnukset otetaan käyttöön porrastetusti vuodesta 2023 alkaen niin, että siirtymäkausi päättyy vuonna 2027.

Uudenmuotoisesta henkilötunnuksesta ei enää jatkossa selviäisi ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

Parhaillaan menossa olevasta hankkeesta muuttaa kaikkien ihmisten henkilötunnukset sukupuolineutraaleiksi ei ole paljonkaan kerrottu yksityiskohtia julkisuuteen ja sitä on viety vauhdilla eteenpäin kuin huomaamatta ja sammutetuin lyhdyin – puhumattakaan siitä, että suuri yleisö tietäisi sen liittyvän olennaisesti translain kokonaisuudistukseen, jota myös maahamme nyt ajetaan aggressiivisesti.

Sukupuolen vaihtamisesta on vaahdottu tähän mennessä jo riittämiin ja translain kokonaisuudistusta ovat mankuneet pitkän aikaa monet tahot, kuten seksuaalisten vääristymien normalisointia ajava Seta, tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu. Myös esimerkiksi sdp:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri ja ”ihmisoikeusyhdistykset” ovat mylvineet alinomaa gender-ideologian pauloissa ja kehottaneet muuttamaan translakia pikaisesti.

Translain uudistus on yksi eduskunnan käsittelyyn tulevista asioista tällä hallituskaudella. Laki oli esillä jo hallitusneuvotteluissa poliittisen väkivallan kannattajana tunnetun Dan Koivulaakson (vas.) vetämässä työryhmässä, joka pohti ”oikeusvaltion kehittämistä”.

Kuningasajatus sukupuolineutraalista henkilötunnuksesta lanseerattiin varsinaisesti neljän vihreän henkilöjäsenen jättämässä puoluekokousaloitteessa kesäkuussa 2017.

Perusteluiksi lausuttiin, että ”pyrkimyksessä saattaa yksilöt yhdenvertaiseen asemaan lain edessä sukupuolen suhteen on yksi esteistä nykyinen henkilötunnus, joka jaottelee ihmiset syntymästään joko mieheksi tai naiseksi”. Binäärinen eli kaksijakoinen käsitys sukupuolesta ”ei edusta todellisuutta” ja ”aiheuttaa inhimillistä kärsimystä”.

Transsukupuoliset ihmiset ovat muun muassa väittäneet kokevansa ongelmalliseksi sen, että vaikka sukupuolen ”korjaisikin”, vanha sukupuoli näkyy vanhoissa koulu- ja työtodistuksissa.

Voi että!

Niinpä 21.8.2017 Petteri Orpon (kok.) johtama valtiovarainministeriö asetti pika pikaa työryhmän toimikaudelle 1.9.2017-31.12.2019 selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista, jossa tavoitteena olisi ideoida täysin uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi.

Valtiovarainministeriö perusteli projektia muun muassa sillä, että henkilötunnuksesta ilmenevät tarpeettomasti syntymäaika ja sukupuoli.

Valtiovarainministeriö katsoi myös nykyisen henkilötunnuksen muodon ja muodostamissääntöjen aiheuttavan sen, että henkilötunnuksia olisi päivä- ja sukupuolikohtaisesti käytössä ainoastaan rajallinen määrä, minkä on puolestaan väitetty voivan aiheuttaa ongelmia niiden riittävyydelle.

Perussuomalaisten poliisitaustaiset kansanedustajat Tom Packalén ja Mika Raatikainen tyrmäsivät valtiovarainministeriön projektin heti alkuunsa maaliskuussa 2018.

”Hankkeessa ei ole järkeä. Henkilötunnukset eivät ole loppumassa pitkään aikaan, joten niitä varmasti riittää kaikille”, Packalén sanoi.

Raatikaisen mielestä perusteluissa oli kohtia, jotka normaalilla poliisijärjellä varustetulle ihmiselle näyttävät oudoilta.

”Miksi syntymäaika, nimi ja sukupuoli olisivat tarpeettomia tietoja, jos henkilö pyritään tunnistamaan? Vai onko tavoitteena saada koko kansa koodattua siten, ettei kukaan normaalitoiminnassa esimerkiksi kaupassa, pankkimaailmassa tai verkkokaupassa pysty mitenkään todentamaan, onko kyse 2-vuotiaasta pojasta tai vaikkapa 67-vuotiaasta naisesta? Rikolliset vain kiittävät tällaisesta”, Raatikainen totesi viitaten tietoturvaongelmiin.

Seta on jo vuosikymmeniä ujuttanut lonkeroitaan kaikkialle yhteiskunnan tasoille ja luotsannut ohjelmallista gender-ääri-ideologiaa päättäjien kärkitavoitteiksi.

Henkilötunnuksen muotoilu sukupuolineutraaliksi nytkähti selvästi eteenpäin Antti Rinteen (sdp.) hallitusohjelman sivulla 87 olevan kirjauksen avulla, jossa vaaditaan ”henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopumista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta” yhtenä keinona ”vahvistaa yhteiskunnan eheyttä”.

Se ei suinkaan ole ainoa Rinteen ja nyt pääministerinä toimivan sateenkaariperheen lapsen ja ”kommunistinyrkki” Sanna Marinin ajama ”yhteiskunnan eheyttä vahvistava”, gender-ideologiaa myötäilevä kirjaus hallitusohjelmassa.

Myös muita radikaaleja seksuaalipoliittisin motiivein edistettäviä utopistisia tavoitteita, joissa biologiset tosiasiat sivuutetaan, on kirjattu hallitusohjelmaan.

Ne kaikki on lueteltu siellä kauniisti, hurskaasti ja kunnioitusta herättävästi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä, mutta kimurantein sanankääntein ja vaikeaselkoisin ilmaisuin, joiden sisällöistä ja päämääristä ei asiaan perehtymättömän hallitusohjelmaa lukevan ole tarkoituskaan päästä jyvälle.

Sen voi jokainen todeta esimerkiksi seuraavassa, kun hallitusohjelmassa lukee:

”Säädetään itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.”

Kuinka moni tämän perusteella tietää, että kysymys on translain uudistamisesta?

Eipä monikaan, sillä kaikkien hämäämiseksi yleistä pahennusta herättävä translain nimi on muutettu hallitusohjelman kirjauksessa siivoon ja samalla tarkoituksellisen harhaanjohtavaan muotoon ”laiksi sukupuolen vahvistamisesta”, aivan kuten ihmisoikeusjärjestöksi naamioitunut ”sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen” lobbausjärjestö Seta vaati eduskuntavaaliohjelmassaan 2019.

Seta on itkupotkuraivonnut ja painostanut kansanedustajia vuonna 2003 voimaan tulleen translain muuttamiseksi jo vuodesta 2010 alkaen.

Suomessa on vain kaksi juridista sukupuolta ja juridinen sukupuoli määritellään Suomessa, kuten muissakin maissa syntymän jälkeen sukuelinten muodon perusteella – luonnollisesti.

Juridisen sukupuolen muuttamista varten on siksi pitänyt säätää translaki.

Suomen nykyinen translaki vaatii juridisen sukupuolen vahvistamisen ehdoiksi lisääntymiskyvyttömyyttä ja psykiatrista diagnoosia sekä 18 vuoden ikää.

Suomessa vaatimusta steriiliydestä ei ole poistettu, vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut pakkosterilisaation olevan ihmisoikeusloukkaus. Mutta nyt Suomen hallitus etenee asiassa.

Seta-henkiset oikeustieteilijät väittävät, että translakia säädettäessä ei tunnistettu kyseessä olevan perus- ja ihmisoikeudet.

”Perustuslainmukaisuuden ja Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden valvonta on pettänyt tämän lain kohdalla”, oikeustieteen väitöskirjatutkija Marjo Rantala antaa ymmärtää.

Filosofian tohtori ja valtiotieteiden tohtori Jukka Hankamäki muistuttaa 28.12.2017 Oikean Median blogissaan ”Sukupuolta ei voi sensuroida”, että tosiasiassa transsukupuolisten hedelmättömyys ei johdu laista vaan hoidoista, jotka tekevät ihmisestä hedelmättömän.

”Heidän kokemaansa pulmaa ei voida ratkaista lainsäädännöllisin keinoin. Translakia ei tarvita, koska transsukupuoliset voivat nykyisinkin vaihtaa mielikuvallisen sukupuolensa turvautumatta hormonihoitoihin, jotka ovat heidän kokemiensa lapsettomuusongelmien perimmäinen syy”, Hankamäki huomauttaa ja lisää:

”Mikäli taas sukupuolta pyritään vaihtamaan farmasialla tai kirurgin puukolla, hedelmättömyys on seuraus lääketieteellisestä operaatiosta eikä lainsäädännöstä.”

Tohtori Hankamäen mainitsema ”mielikuvallinen sukupuoli” tarkoittaa siis ihmisen omaa kokemusta sukupuolestaan tai sukupuolettomuudestaan eli sukupuoli-identiteetistä.

Sukupuoli-identiteetin itsemääräämisoikeus eli se hallitusohjelmankin kirjaama ”itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta” on kiveen hakattu mantra ja missio vihervasemmistohörhöilijöille.

Uuden translakialoitteen vaatimus siitä, että juridinen sukupuoli voisi olla ilmoitusasia, on ongelmallinen:

”Emme voi säätää lakeja, jotka vääristävät ihmisten suhdetta todellisuuteen. Pelkät subjektiiviset mielikuvat eivät voi ottaa biologisen ja fyysisen todellisuuden paikkaa lainsäädännössämme. Eivät koskien sukupuolta tai mitään muutakaan asiaa”, painottaa Ihmistenkirjo.net, joka on uusi suomenkielinen genderkriittinen nettisivusto-yhteisö.

Setan vaatimuksissa kysymys on nimenomaan siitä, että ihmisen juridinen sukupuoli voisi perustua pelkästään ihmisen kokemukseen hänen omasta sukupuoli-identiteetistään. Toisin sanoen pelkkä tunneperäinen ja subjektiivinen kokemus omasta sukupuolesta (sukupuoli-identiteetti) ja sen ilmoittaminen itsemääräämisoikeuden nojalla riittäisi ”uuteen juridiseen henkilöllisyyteen” — myös alaikäisten kohdalla.

Näin juuri uusi translakialoite painostaa hallitusta ehdoissaan.

Että ”oikean sukupuolimerkinnän virallisiin papereihin ja väestörekisteriin voisi korjata omalla ilmoituksella, kuten muissa Pohjoismaissa”:

”Jatkossa juridinen sukupuoli perustuu henkilön omaan ilmoitukseen, ei vuosia kestävään lääketieteelliseen prosessiin, jossa sukupuolen määrittelevät lääkärit.

Juridisen sukupuolen korjaaminen ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä.

Myös alle 18-vuotiaat voivat korjata juridisen sukupuolensa huoltajan suostumuksella.

Lisäksi avataan neuvottelut kolmannen sukupuolivaihtoehdon lisäämisestä väestörekisterijärjestelmään”, kuuluvat Translaki2019 -aloitteen vaatimukset.

Setan ja translakialoitteen vaatimusta itsemääräämisoikeudesta, oikeudellisesta sukupuolen vahvistamisesta alaikäisten kohdalla ei kuitenkaan kirjattu hallitusohjelmaan.

Ohjelmaan on kirjattu, että juridinen korjaus, eli henkilörekisteritiedoissa olevan sukupuolimerkinnän muuttaminen, olisi mahdollista vain täysi-ikäisille.

”Tällä tietoa translain uudistus jättää nuoret sivuun”, paheksui Yle 28.6.2019 ja esitti 13-vuotiaan helsinkiläisen ”transpojan” tarinan, jolle normaalielämän toiminnot ”eivät ole yhtä yksinkertaisia kuin valtaosalle ihmisistä, koska hoitotietokannoissa, passissa ja muissa virallisissa asiakirjoissa näkyvä sukupuolimerkintä aiheuttaa usein hämmennystä”.

“Olemme pettyneitä, että itsemääräämisoikeus alaikäisten kohdalla evättiin. Nyt esimerkiksi 15-vuotias voi muuttaa nimensä haluamakseen. Miksei siis myös sukupuolimerkintää, joka on nimen lailla henkilötieto? Ikärajan osalta luonnostellut muutokset jättäisivät nuoret uudistuksista sivuun”, Setan puheenjohtaja Sakris Kupila harmitteli.

Monet järjestöt ja poliitikot ovat Setan linjoilla vastoin parempaa ymmärrystään. ”Ihmisoikeusjärjestöjen” lisäksi ”eduskunnan HLBTI-verkosto” on ollut tyytymätön siihen, että mahdollisuutta sukupuolimerkinnän korjaamiseen ei anneta nuorille.

”Translapset ovat yksi haavoittuvimmista lapsiryhmistä, johon kohdistuu Suomessa erittäin paljon ennakkoluuloja ja kyseenalaistamista. Translain valmistelussa ei voida ohittaa alaikäisten transihmisten tilannetta”, HLBTI-verkoston jäsenet totesivat kannanotossaan.

Eduskunnan HLBTI-verkostoon kuuluu kansanedustajia kokoomuksesta, vihreistä ja vasemmistoliitosta. Kokoomuksesta siellä hääräävät ainakin Jaana Pelkonen, Saara-Sofia Sirén ja Sari Multala, vihreistä Saara Hyrkkö ja Bella Forsgrén sekä vasemmistoliitosta Veronika Honkasalo ja Jussi Saramo. Verkoston sihteerinä toimii tietenkin ”ihmisoikeusjärjestö” Seta.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkosen mukaan itsemääräämisoikeus toteutuu esimerkiksi, “jos voit mennä sukupuolesi mukaiseen vessaan saamatta turpaan”.

Hallitusohjelmassa on myös kirjaus, jonka mukaan ”sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika”.

Eduskunnan HLBTI-verkoston mukaan hallitusohjelmasta jää epäselväksi se, mitä tarkoittaa ”perusteltu selvitys henkilön pysyvästä kuulumisesta korjattavaan sukupuoleen”.

Verkoston mielestä on varmistettava, että sukupuolen juridiseen vahvistamiseen riittää hakijan oma ilmoitus ilman suurempaa selvittämisen taakkaa.

Setan mukaan taas, jos pyydetään ”perusteltua selvitystä” siitä, että henkilö ”kuuluu pysyvästi korjattavaan sukupuoleen”, täytyy asiassa uskoa muutosta hakevaa henkilöä.

”Kenenkään ei pitäisi joutua erikseen todistelemaan olemassaoloaan, eikä tämä saa olla kiertotie vaatia kenenkään ulkopuolisen arviota toisen ihmisen sukupuolesta”, Seta uhoaa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu lähes kaikki Setan eduskuntavaalien alla raivokkaasti vaatimat hallitusohjelmatavoitteet, kun vielä ”äitiys- ja isyyslait yhdistetään vanhemmuuslaiksi” ja lisäksi ”selvitetään ei-kaupallisen sijaissynnytyksen salliminen lainsäädännössä erikseen määriteltävissä tapauksissa”.

“Pyrimme varmistamaan, että vanhemmuuslaki säädetään tavalla, joka mahdollistaa sukupuolen moninaisuuden huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta”, Sateenkaariperheet ry kommentoi Facebookissa 3. kesäkuuta 2019.

On syytä palauttaa mieleen, että eduskunta hyväksyi sateenkaariperhepoliittista vaikuttamistyötä tekevän Sateenkaariperheet ry:n koordinoiman äitiyslakia koskevan kansalaisaloitteen 28. helmikuuta 2018 ja uusi äitiyslaki tuli voimaan 1. huhtikuuta 2019 Tasavallan presidentin vahvistuksella.

Äitiyslaki säädettiin ”tasa-arvoisen” avioliittolain tapaan kansalaisaloitteen pohjalta ja tämä oli toinen kerta Suomen historiassa, kun uutta lainsäädäntöä säädetään kansalaisaloitteen pohjalta.

Asia, jonka eduskunta tyystin unohti, oli se, että molemmissa tapauksissa kysymys oli Setan rummuttamasta näennäistieteellisestä gender-ideologisesta ohjelmasta, jonka pitkäaikaisvaikutukset ovat hyppy tuntemattomaan.

Seta on pakottanut hallituksen ottamaan käsittelyyn useita lakeja translain ohella, sillä poliittis-ideologisen gender-ohjelmansa päämäärän saavuttamiseksi Sateenkaariperheet ry kertoi avoimesti määränneensä tavoitteet Suomen hallitusohjelmalle, jossa on mainittu ”itsemääräämisoikeuteen perustuvan” translain ja ”isyys- ja äitiyslain yhdistävän” vanhemmuuslain lisäksi ”kotimaisen, syrjimättömän” sijaissynnytyslain säätäminen sekä ”hyvin resursoidun valtionhallinnon hlbti-toimintaohjelman käynnistäminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja heidän lastensa ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden johdonmukaiseksi edistämiseksi”.

Suomen hallitus hallitusohjelmaan kirjatulla sukupuoli-identiteetin itsemääräämisoikeudella aikoo julistaa pelkät mielikuvat omasta sukupuolesta totuudeksi ja sen myötä lailliseksi eikä hallituksella ole aikomustakaan edellyttää kunkin itse kokemansa sukupuolen tueksi mitään biologista perustelua.

”Pelkkä subjektiivinen kokemus sukupuolesta riittää. Enää ei tiedetä sukupuolta eikä ikää, ihmisistä tulee pelkkiä numeroita. Tämä on hengenvaarallista, sillä monet lääkkeet ja hoidot ovat miehillä ja naisilla sekä eri-ikäisillä ihmisillä erilaiset, eivätkä tietojärjestelmät enää huomauttaisi vaaroista.

Rekistereiden uusimisen hinta nousee lisäksi satoihin miljooniin euroihin, eikä se tuota mitään lisäarvoa”, korostaa lääkäri ja tietokirjailija Pekka Reinikainen.

Mutta valtiovarainministeriö viis veisaa työryhmineen uusien henkilötunnuksien aiheuttamista kustannuksista.

Mieluummin se kantaa huolta vain ”mielikuvitussukupuolensa” kanssa taistelevien henkilöiden lisäksi Suomessa tilapäisesti oleskelevista tai asioivista henkilöistä, jotka jäävät vaille yksilöivää tunnusta – esimerkiksi laittomasti maassa olevista, joiden tilannetta valtiovarainministeriö katsoo nykyisen henkilötunnusjärjestelmän erityisesti hankaloittavan.

”Henkilön tunnistamista koskevat nykyiset edellytykset eivät mahdollista henkilötunnuksen myöntämistä kaikille Suomeen muuttaville tai Suomessa asioiville ulkomaalaisille”, valtiovarainministeriön tiedotteen perusteluissa todettiin 4.10.2017.

Tämä on valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Kimmo Mäkisen mukaan aiheuttanut haasteita asioitaessa niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin kanssa.

”Selvityksessä yritämme löytää toimintamallin, joka mahdollistaisi laajemman henkilöpiirin yksilöinnin ja tunnistamisen suomalaisessa yhteiskunnassa”, Kimmo Mäkinen kertoi valtiovarainministeriön 9.10.2019 julkaistussa tiedotteessa.

Perussuomalaiset ovat aiemmin jo alleviivanneet, että laittomasti oleskelevat henkilöt olisi syytä rekisteröidä heti kun saapuvat tai viimeistään samalla, kun heidät laitetaan odottamaan maasta poistamista.

”Näille henkilöille voidaan antaa koodi bio- tai muun rekisteröinnin yhteydessä, koska varsin usein heidän todellinen henkilöllisyytensä ei ole viranomaisten tiedossa.

Mitään varsinaisia henkilötunnuksia näille kotimatkaansa odottaville ei tarvitse muodostaa. Paperittomille paras keino saada lailliset paperit on mennä kotimaahansa ja hankkia ne sieltä.”

”Laajemman henkilöpiirin mahdollistaminen” tulee valtiovarainministeriön julkaisemissa tiedotteissa kautta linjan esille ja ilmaus ”laajemman henkilöpiirin yksilöinnistä ja tunnistamisesta” löytyy myös valtiovarainministeriön ”hankkeet ja säädösvalmistelu” -julkaisusta henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva työryhmä (HETU-työryhmä), jossa kuvataan hankkeen ”vaikutuksia ja hyötyjä”:

”Onnistuessaan uudistus mahdollistaa laajemman henkilöpiirin yksilöinnin ja tunnistamisen suomalaisessa yhteiskunnassa sekä helpottaa henkilöiden asiointia viranomaisissa ja yksityisellä sektorilla. Se myös edistää henkilöiden yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa sekä selkeyttää identiteetin hallinnointia tietojärjestelmissä.”

”Onnistuessaan”? Minkä ”laajemman henkilöpiirin”?

Sitä ihmettelee myös poliittinen satiiriblogi Päivän Byrokraatti, joka niin ikään haistoi välittömästi palaneen käryä ja arvasi oikein vastauksia jälkimmäiseen löytyvän Suomen maahanmuuttopolitiikasta.

Valitettavasti Päivän Byrokraatti on nyt ilmoittanut lopettavansa – syynä vihervasemmiston vaino.

Kansantajuisen hauska, klassisen liberaali ja suosittu PB-blogi on jakanut hulvatonta Päivän Byrokraatti -palkintoa ”valtiojohtoisuutta edistäville älyttömyyksille” ja tuoreimman Päivän Byrokraatti -palkinnon älyttömyydestään sai juurikin valtioneuvosto.

Päivän Antibyrokraatti -palkinnon se kertoo puolestaan olevan edellisen vastakohta ja sitä on jaettu tahoille, jotka vahingossa tai tahallaan yrittävät sysiä Suomea oikeaan suuntaan.

Päivän Byrokraatti osuukin naulankantaan todetessaan, että henkilötunnusten muuttaminen on hankalu ratkaisu ongelmaan, jota ei ole edes olemassa.

”Laajemman henkilöpiirin yksilöintiin ja tunnistamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa” voi tutustua valtiovarainministeriön 6.4.2020 julkaisemassa HETU-uudistuksen loppuraportissa, jossa kuvataan työryhmän ehdotukset kapulakielellä ”henkilön yksilöinnin uudistamisen jatkotyön pohjaksi”.

Työryhmän ehdotuksista pyydetään huhti-toukokuun aikana lausuntoja niiltä yhteiskunnan toimijoilta, jotka käsittelevät henkilötunnuksia. Lausunnoilla haetaan uudistuksen jatkotyön ja jatkotyötä koskevien linjausten pohjaksi näkemyksiä muun muassa työryhmän ehdotusten vaikutuksista sekä ajatuksia mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisu- ja etenemistavoista.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra on myös tutkaillut tarkemmin HETU-uudistuksen loppuraporttia ja henkilötunnusuudistusta tai kuten Suomen Uutiset sen loistavasti määrittelee:

”Punavihreiden märkä uni”

Purra nostaa Facebook-päivityksessään esille raportista pari kohtaa:

”Henkilötunnuksen myöntämiskynnys olisi nykyistä matalampi siten, että esim. työ- tai oleskelulupaa odottavat paperittomat voivat asioida peruspalveluissa heti maahantulosta lähtien.”

”Tunnus voitaisiin myöntää myös viranomaisaloitteisesti henkilöä tunnistamatta.” (HETU-uudistuksen loppuraportti, Valtiovarainministeriö, sivu 16)

Purra huomauttaa, että käsillä on siis uudistus, joka haluaa olla syntymäaikaneutraali, sukupuolineutraali, helpottaa ”paperittomien” henkilötunnuksen saamista ja peitellä muita maahanmuuttoon liittyviä kyseenalaisia ilmiöitä, kustantaa arviolta miljardin ja se tuodaan kriisioloihin.

Sama valtiovarainministeriön asettama työryhmä julkaisi myös ”välimietinnön” eli väliraportin joulukuussa 2018, jossa selvitettiin vaihtoehtoisia malleja siihen, miten laajoja muutoksia henkilötunnukseen on mahdollista toteuttaa ja esiteltiin ehdotuksia, mihin suuntaan lähdetään.

Väliraportti julkaistiin sidosryhmien kannanottoja ja tiedonkeruuta varten.

Rinteen hallitusohjelmakirjauksen ja saadun lausuntopalautteen myötä työryhmän tehtäviä päätettiin muuttaa niin, että työryhmän toimikauden lopulla työn keskiöön nostettiin uudistuksen vaikutusten arviointi.

Hallitusohjelmakirjauksen (sukupuolisidonnaisuudesta luovuttava), työryhmän väliraportin tulosten ja saadun lausuntopalautteen perusteella valtiovarainministeriö muutti myös työryhmän kokoonpanoa ja toimeksiantoa, mikä vahvistaa epäilykset uudistuksen voimakkaasta politisoitumisesta.

Esimerkiksi Setan ohjeistamaa lausuntoa henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista, 8.2.2019, voi tarkastella täältä.

Siinä ääri-ideologiaa ja äärimielipiteitä viljelevä Seta kartoittaa ”tulevaisuuden näkymiä ja haasteita” briiffaamalla ”asiantuntijajärjestönä” lähes viranomaisstatuksen arvovallalla:

”Sukupuoli ei ole binäärinen, sukupuolia eivät ole vain mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta. Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan.”

Järjetöntä luettavaa, mutta jota jopa valtiovarainministeriö on valjastamassa ”kansalliseksi toimintamalliksi”.

Hanke on nyt edennyt lausuntopyyntövaiheeseen, jossa ”toivotaan erityisesti yksityisen sektorin sekä muiden toimijoiden arvioita työryhmän ehdotuksen vaikutuksista”. Työryhmä oli arvioinut ehdotuksen valmistelun yhteydessä vaikutuksia lähinnä julkisen sektorin toimijoihin.

Muun muassa edunvalvontajärjestö Finanssiala ry on antanut kritiikkiä Suomessa käytettäviin henkilötunnuksiin kaavailtuihin muutoksiin, varoittanut ”miljardiluokan” kustannuksista sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja suosittelee mahdollisimman maltillisia muutoksia henkilötunnuksen rakenteeseen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen on jättänyt uusien henkilötunnuksien aiheuttamista kustannuksista ja tarpeellisuudesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen 17. huhtikuuta ja hän kysyy:

”Onko henkilötunnusuudistuksessa huomioitu sen aiheuttamat kulut yrityksille ja julkiselle sektorille, ja jos on, miten epidemiasta kärsineiden yritysten uskotaan selviävän niistä työryhmän esittämällä aikataululla ja miten uusista henkilötunnuksista voidaan tunnistaa henkilö, jos niistä poistuvat vähäisetkin tunnistetiedot?”

Myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, lääkäri Päivi Räsänen on jättänyt sukupuolineutraalista henkilötunnuksesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa, miksi hallitus ajaa koronakriisin keskellä henkilötunnuksen uudistusta, joka aiheuttaisi miljardiluokan kustannukset sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Räsäsen mukaan on vastuutonta ajaa eteenpäin tämän tyyppistä miljardiluokan hanketta keskellä koronakriisiä julkisen talouden heiketessä voimakkaasti.

”On väärin luoda uusia menoeriä yrityksille, jotka käyvät henkiinjäämiskamppailua nykyisessä talousahdingossa. Valtion taholta on ristiriitaista toimintaa pyrkiä pelastamaan yrityksiä koronaviruksen talousvaikutuksilta ja samanaikaisesti luoda uusia valtavan kokoisia menoeriä.”

Räsänen pitää Marinin hallituksen sukupuolineutraalia henkilötunnushanketta myös puhtaasti ideologisena ja vaatii sen kuoppaamista.

Räsänen ihmettelee uudistamishankkeen perustelua, että nykyisestä henkilötunnuksesta ilmenevät tarpeettomasti syntymäaika ja sukupuoli.

”On erikoinen väite, että syntymäaika ja sukupuoli olisivat tarpeettomia, kun tarkoituksena on ihmisen tunnistaminen ja yksilöiminen.

Suomen lainsäädäntö

Suomen lainsäädäntö ei tunne muita sukupuolia kuin kaksi, naisen ja miehen. Geneettinen sukupuoli ratkeaa hedelmöittymisen hetkellä. Lääketieteen ja biologian kannalta katsottuna henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus on keskeinen tekijä ihmisen tunnistamisessa”, lääkäritaustainen kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen tähdentää.

Mikäli nykyinen järjestelmä on mielestäsi säilyttämisen arvoinen ja haluat, että hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta ”henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luovutaan osana henkilötunnuksen uudistamista valtiovarainministeriön selvityksen pohjalta” tulee luopua, voit olla myös itse vaikuttamassa ja allekirjoittaa 16.4.2020 avautuneen kansalaisaloitteen:

”Henkilötunnuksen uudistamisesta sukupuolineutraaliksi luovuttava”

LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 16.05.2020