– seuraa lopun ajan aiheita

Hälyttävä määrä viherpesua Suomessa

Tuoreesta selvityksestä käy ilmi, että valtaosa mainoksista, joissa on ympäristöväittämä, on harhaanjohtavia.

Harhaanjohtavat väittämät heikentävät kuluttajien mahdollisuutta tehdä parempia valintoja. Kuvituskuva. [Mostphotos]
Harhaanjohtavat väittämät heikentävät kuluttajien mahdollisuutta tehdä parempia valintoja. Kuvituskuva. [Mostphotos]

Viherpesulla tarkoitetaan harhaanjohtavia tai katteettomia ympäristöväitteitä, joilla pyritään saamaan kuluttaja ostamaan ympäristöystävälliseksi uskomansa tuote.

Työ- ja elinkeinoministeriö laati yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa selvityksen ympäristöväittämistä Suomen markkinoilla. Selvityksen tulokset ovat huolestuttavia.

Yli puolet ympäristömainoksista arvioitiin selvityksessä epäasiallisiksi ja harhaanjohtaviksi. Tämä tarkoittaa, että väittämät olivat monitulkintaisia tai oleellisia seikkoja oli jätetty kertomatta.

Monitulkintaisia väittämiä ovat esimerkiksi ilmastoystävällinen, hiilineutraali, vihreä ja vastuullinen.

Ympäripyöreän ympäristösanaston käyttö mainonnassa saattaa johtaa siihen, että kuluttaja erehtyy pitämään ostokäyttäytymistään kestävänä. Markkinat kyllästyvät, eivätkä oikeasti ekologiset tuotteet tai palvelut kykene erottautumaan joukosta.

Heikentää luottamusta

Tutkituista mainoksista 82 prosenttia oli suomalaisten yritysten.

Selkeästi epätosia väitteitä esiintyi vain yhdessä prosentissa tuloksissa. Selkeää ja täsmällistä tietoa oli kahdeksassa prosentissa.

Hyväksyttäviksi arvioituja mainoksia oli 44 prosenttia. Selvityksen resurssit eivät kuitenkaan riittäneet tutkimaan, pitivätkö ympäristöväitteet todella paikkaansa. Mainokset täyttivät ainoastaan perustavanlaatuiset ehdot lainmukaisuudelle.

Kuluttajansuojalain mukaan tuotteista ei saa antaa epätosia tai harhaanjohtavia tietoja. Markkinointi ei saa johtaa kuluttajaa tekemään ostosta, jota hän ei muutoin tekisi.

Selvityksessä arvioidaan, että harhaanjohtavat väittämät vesittävät kuluttajien mahdollisuutta tehdä parempia valintoja ja vähentävät heidän luottamustaan yritysten muihin väitteisiin.

Kuluttajaliiton tammikuisessa kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että 57 prosenttia vastaajista ei luota yritysten ympäristöväitteisiin.

Hankkeen tarkoituksena oli kuvata, millaista Suomessa esiintyvä ympäristömarkkinointi on ja miten asianmukaista markkinointia voitaisiin edistää.

LÄHDE: Iltalehti/Eevi Karvinen 30.06.2022