Taakka tiedonjakosivusto – seuraa lopun ajan mielenkiintoisimpia aiheita

Henkilötunnus saattaa muuttua

Näin henkilötunnus saattaa muuttua: 3 vaihtoehtoa

LÄHDE: TIVI 24.01.2019

Henkilötunnusten uudistamisen suuntaviivat ovat tarkentuneet. Asiaa selvittävän työryhmän väliraportti valmistui joulukuun loppupuolella.

Raportti on parhaillaan lausuntokierroksella helmikuun 8. päivään asti. Työryhmä esittää kolme vaihtoehtoista mallia siitä, miten laajoja muutoksia henkilötunnukseen on mahdollista toteuttaa.

Vaihtoehdoista ensimmäinen on niin sanottu minimalli. Siinä nykyistä toimintatapaa ja henkilötunnusta muutetaan mahdollisimman vähän.

Raportin esiin nostama toinen vaihtoehto on niin kutsuttu keskitetty malli. Siinä tietojen hallinta, tunnus ja toimintamalli muuttuisivat enemmän. Muutokset kohdistuisivat kuitenkin itse tunnukseen ja joukkoon henkilön ydintietoja.

Kolmas vaihtoehto nojaa ajatukseen, että henkilöllä on useita identiteettiavaruuksia. Niissä voidaan hyödyntää erilaisia yksilöiviä tunnisteita kuten esimerkiksi opiskelijanumeroa tai veronumeroa. Identiteettiavaruudet voitaisiin joko henkilön omalla tai viranomaisen päätöksellä yhdistää.

Valtiovarainministeriö asetti elokuussa 2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista. Työryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa.