– seuraa lopun ajan aiheita

Ihmiskunta sukupuuton partaalla

Tänä vuonna maailman väkiluku nousee 8 miljardiin. Saman aikaisesti, 15 marraskuuta 2022, julkaistiin tutkimus, joka osoittaa ihmiskunnan olevan aivan sukupuuton partaalla.

Miesten Y-kromosomi on katoamassa

Aikaisemmin on jo havaittu, että Y-kromosomi on menettänyt 95 % geeneistään, kuten totean marraskuun Luominen -lehdessä. Y-kromosomi määrittää miessukupuolen, sillä se vastaa siittiöiden tuotannosta.

Siittiöiden tuotanto on romahtanut

Oxford academic -sivustossa julkaistussa Human reproduction update -lehden 15.11.2022 ilmestyneessä, erittäin merkittävässä artikkelissa todetaan, että miesten siemenneste on muuttumassa kovin kehnoksi. Siittiöiden määrä millilitrassa siemennestettä on sukeltanut 100 miljoonasta 50 miljoonaan sitten 1970-luvun. Kyseessä on valtava katastrofi, sillä hedelmöittyminen edellyttää, että matkaan lähtee 200 miljoonaa siittiötä, kuten totean uutuuskirjassani: Tempaus tulee

Siittiöiden määrän vähenemistä on havaittu aikaisemminkin useissa tutkimuksissa

Mutta tämä erittäin mittava tutkimus osoittaa siittiöiden määrän puolittuneen maailmanlaajuisesti 50 vuodessa! Juuri julkaistun tutkimuksen päämääränä oli kartoittaa siittiöiden määrän kehityskulku kaikilla mantereilla ja saada tilanteesta ajankohtainen meta-analyysi. Kyseessä on tutkimusten yhdistäminen, jossa aineistona käytetään useita samaa aihetta käsitteleviä, samoin menetelmin aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia. Juuri julkaistut tulokset ovat jatkoa vuonna 2017 tehdylle meta-analyysille. Ne vahvistavat tuolloin havaitun kehityssuunnan varmuudella todeksi ensimmäistä kertaa, samoin kuin ilmiön etenemisen kiihtyvällä nopeudella! Suomessa on todettu, että joka neljännen miehen siemenneste on jo niin kehnoa, että lasten saanti on vaikeaa tai jopa mahdotonta: Heikkenevän sperman tulevaisuus

Mitä tutkimuksesta seuraa?

Maailmanlaajuinen siemennesteen heikkeneminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Tutkijat toteavat, että syyn selvittäminen vaatii kiireellisiä toimia. Tutkimus on luotettava ja laaja, 57 000 näytettä 53 maasta. Se vahvistaa vuonna 2017 havaitun kehityksen suunnan todelliseksi. Nyt julkaistut tulokset osoittavat, että miesten siemennesteen laatu on romahtanut vuosien 1973 ja 2018 välillä ja vauhti kiihtyy. Romahdus jatkuu ja tilanne pahenee nopeasti, aivan kuten tutkijat aikaisemmin jo ennustivatkin. Tutkimus on vahvistanut merkittävän kansanterveydellisen uhan todellisuuden. Massiivinen siemennesteen laadun maailmanlaajuinen huononeminen, on tosiasia. Asiantuntijat varoittivat tästä kansanterveyskatastrofista vakavasti jo vuonna 2018: Levine H, Mohri H, Ekbom A, Ramos L, Parker G, Roldan E, Jovine L, Koelle S, Lindstrand A, Immler S et al. Male reproductive health statement (XIIIth international symposium on Spermatology, May 9th–12th 2018, Stockholm, Sweden). Basic Clin Androl 2018;28:13.

Nyt tarvitaan kiireellisesti toimenpiteitä

Jos todettuun katastrofiin ei välittömästi puututa ja selvitetä ilmiön syytä, edessä on tilanne, jossa lapsia ei enää normaalissa kanssakäymisessä saada ja ihmiskunnan loppu on aivan oven edessä joka tapauksessa, sillä keinoalkuisella lisääntymisellä on mahdotonta kääntää tapahtumien vääjäämätöntä etenemistä!

Todettu tilanne ei Raamatun historiaan luottavia hämmästytä,

sillä nyt esiin tullut moderni, perimän tieteellinen tutkimus vahvistaa, että Raamattu on tämän maailman historiasta kertova dokumentti. Alussa perimä oli ”erittäin hyvä” (1.Moos.1:31). Noin 6000 vuotta sitten tapahtunut syntiinlankeemus on totta ja kaiken loppu on lähellä. Ihmiskunnan perimään on nimittäin lyhyessä ajassa, tutkimusten mukaan noin 5 000 vuodessa, ehtinyt kerääntyä ainakin 1 134 000 keskenmenoihin, syntymävikoihin ja sairauksiin liittyvää geneettistä häiriötä (DisGeNET)

Raamatun ilmoitus on täydellisessä harmoniassa tuoreiden tieteellisten tutkimustulosten kanssa. Voidaan todeta, että ”Raamattu on DNA:ssakin”, joka mitätöi uusdarvinistien evoluutioteorian viiltävän tyylikkäästi, sillä väite, jonka mukaan nykyihminen olisi ollut täällä 0,3 miljoonaa vuotta osoittautuu näennäistieteeksi. Se ei voi olla totta, koska tuona aikana olisimme kuolleet sukupuuttoon jo kymmeniä kertoja, koska lapsissa on aina 100-300, perimää hitaasti rappeuttavaa, resessiivistä mutaatiota, joita vanhemmilla ei ole!

TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ KRIISISSÄ – MITÄ TILALLE?

Luentoni Malmin kirkossa: Pekka Reinikainen: Terveydenhuoltojärjestelmä kriisissä, vaihtoehtohoidot tulevat tilalle!

MITÄ USEAMMIN SAIRASTAT KORONAN, SITÄ PAHEMPI

Olli Vapalahti toteaa Suomen lääkärilehdessä 25.11.2022: ”Vähintään kahdesti koronan sairastaneilla oli kaksinkertainen yleinen kuolemanriski verrattuna niihin, jotka olivat sairastaneet koronan vain kerran. Lisäksi havaittiin, että heillä oli kolminkertainen riski joutua sairaalahoitoon kuuden kuukauden sisällä koronan sairastamisesta. Myös erilaisten sydänongelmien ja verisuonitukosten riski oli kolminkertainen”. Viisas välttää vaaran ja käyttää FFP2 maskia kaupassa, tilaisuuksissa ja yleisissä kulkuneuvoissa. Jos maskin kanssa ongelmia, hanki rautakaupasta FFP2, jossa uloshengitysventtiili.

MASKEJA VASTAAN ON AINA TAISTELTU

Tämä selviää mainiosta englanninkielisestä, hyvin kuvitetusta lääkärilehden artikkelista: Mask Wars

Suomessa THL:ssä ja STM:ssä on satoja asiantuntijoita, mutta sieltä ei ole kertaakaan tullut selkokielistä ohjetta FFP2 maskin käytöstä, jolla koko vuoden 2022 jatkunut merkittävä ylikuolleisuus koronaan olisi voitu välttää. Ainoa mitä STM sai epidemian aikana tehdyksi, oli tilata 20 000 euroa maksanut tutkimus, joka ”osoitti”, että ”maskeista ei ole hyötyä”. Miksi siis kirurgit edelleen vaivautuvat niitä käyttämään?

PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailija

Pekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.

LÄHDE: Luominen blogi/Pekka Reinikainen 30.11.2022