– seuraa lopun ajan aiheita

Jälkikristillinen länsi on menettänyt järkensä

Päiväkodeissa sovitetaan hameita poikien päälle. Tytöt haluavat muuttua pojiksi ja pojat tytöiksi. Suomessa opetushallitus on määrännyt sateenkaarityöpajojen pitämisen kouluissa pakolliseksi. Lapsuutta ei enää ole. Lapset katselevat aikuisviihdettä älypuhelimistaan. Seurakunnissa heilutetaan sateenkaarilippuja ja vihitään samaa sukupuolta olevia ilman kirkolliskokouksen antamaa lupaa. Kirkossa on siirrytty laittomuuden aikaan.
Sosiaaliturvatunnus halutaan muuttaa sukupuolineutraaliksi. Eduskuntaan on tehty epätoivoinen aloite, että isä ja äiti – nimikkeet lainsäädännössä säilyisivät lakipykälissä. Piispat poistavat sulhasen ja morsiamen yksinoikeuden avioliittoon ja vaativat esityksessään kirkolliskokoukselle, että heidän päätöksiään eivät seurakuntien työntekijät enää saisi moittia vääriksi.

Sukupuolensa ”korjaamista” vaativien tyttöjen ja poikien määrä on yhtäkkiä kasvanut räjähdysmäisesti

Mistä oikein on kysymys? Mitä muuta on tapahtunut samanaikaisesti? Ovatko seksuaalipolitiikka ja älypuhelin käynnissä olevan näytelmän konnia?

Tänä päivänä tiedämme, että älypuhelin todellakin tyhmentää

Pojat käyttävät sitä kolme ja tytöt jopa viisi tuntia vuorokaudessa. Tämä selittää sen, että kun lähinnä pojat aikaisemmin halusivat muuttua tytöiksi, nyt suurempi määrä tyttöjä haluaa muuttua pojiksi. Molemmat sukupuolet kärsivät elämysaddiktiosta ja tämä näkyy siinä, että ADHD -diagnoosien määrä on samalla lisääntynyt räjähdysmäisesti. Lapset eivät pysty enää keskittymään muutamaa minuuttia kauemmin ja kirjojen lukeminen ei tahdo sujua. Siitä seuraa sanavaraston kapeneminen.

Elämysaddiktio on uusi nuorisotauti ja näytelmän konna on älypuhelin!

Addiktiot tapahtuvat aivoissa dopamiinivälitteisesti. Mielihyvää tuottavia elämyksiä metsästetään, ja tiettyjen hermoratojen ylikäyttö muokkaa aivojen hermoverkkojen rakennetta. Tämä rakennemuutos selittää älypuhelimesta vierottamisen vaikeuden. Kysymys on ihan oikeasta riippuvuussairaudesta, joka ei parane sormea heristämällä tai hammasta puremalla yrittämällä! Toinen samanaikainen vakava uhka nuorten aivojen hermoverkoille on lisääntynyt nikotiinituotteiden käyttö. Ja vihreät ajavat kannabiksen ”viihdekäytön” laillistamista tilanteessa, missä vakava, ulkomailta ohjattu huumeiden levitys, tulevaisuuden toivonsa menettäneille nykynuorille kiihtyy. Lopputulos on, että näin ”aivomuokattua” väestöä on entistä helpompi manipuloida mukautumaan monenlaisiin poliittisiin tavoitteisiin.

ADHD:tä ja oppimisvaikeuksia on erityisen tehokkaasti edistänyt opetushallitus

Opetushallitus tuottaa lapsia, jotka eivät osaa lukea, kirjoittaa, puhua tai laskea. Matematiikka sujuu niin kauan kuin laskimen akussa on virtaa. Mitä väliä? -kysyy nuori ja sanoo, että voin ansaita elantoni tiktok -vaikuttajana!
Kun kouluissa ”multitaskataan” älypuhelimella, aivojen puhekeskus, joka vastaa tekstinkäsittelystä ja analyyttisestä ajattelusta, surkastuu. Hermoverkot kuihtuvat käytön puuttuessa. Näistä lapsista ei juurikaan tule enää diplomi-insinöörejä tai lääkäreitä. Taidot näille aloille nimittäin opitaan ”verta, hikeä ja kyyneleitä” -menetelmällä eli lukemalla ja kirjoittamalla – asioita kertaamalla – oikotietä onneen ei ole. Toimintoja on toistettava, jotta esimerkiksi matematiikassa tarvittavat hermoradat rakentuvat ja automatisoituvat.
Opetushallitukselle tärkeintä näyttää olevan sateenkaarityöpajojen toiminnan turvaaminen! Ranskassa julkaistiin huhtikuussa 2024 selvitys, jonka mukaan älypuhelinta ei tulisi antaa alle 13 vuoden ikäiselle, siitä nyt puhumattakaan, että sitä saisi käyttää koulussa. Espanjassa kiellettiin älypuhelimet ala-asteella ja nyt kieltoa suunnitellaan myös yläasteelle. Suomen saamaton opetushallitus on ”uudistuksillaan” pilannut maamme, ennen niin maailmanmainiot oppimistulokset! Luokanopettaja Valtteri Puoltaival kauhistelee oppikirjojen laadun ja vaatimusten alennustilaa Helsingin Sanomissa 7.5.2024. Seksuaalipoliittiset aktivistit käyttävät tilaisuutta hyväkseen indoktrinoidakseen kokonaisia sukupolvia punavihreiden poliitikkojen ja opetushallituksen tuella. Opetushallituksen lakkauttaminen olisi erinomainen idea, nyt kun valtiontalouden säästöjä haitaan. Opetusministeriö varmasti riittäisi, kun lapsiakin syntyy varsin vähän.

Miksi oli rikollista säätää laki, joka antaa teineille suvereenin vallan päättää tulevaisuudestaan?

Jokainen lääkäri tietää, että ihmisellä on aikuiset aivot vasta 24 vuoden iässä. Vasta tuolloin ihminen tietää, mitä hän haluaa olla aikuisena. Impulssikontrolli on silloin toimivampi, eikä 25 vuoden ikäluokassa mitään tungosta transmuutoksiin ole nähtykään.
Iso-Britanniassa julkaistiin huhtikuussa 2024 erikoislääkäri Hilary Cassin johdolla erittäin laaja ja merkittävä tutkimus, joka tehtiin siksi, että sukupuolen ”korjausta” halunneiden lasten määrä lisääntyi yht’äkkiä räjähdyksenomaisesti.
Tässä tutkimuksessa ilmeni, että näiden lapsien kohdalla oli tehty vakavia virheitä eli harrastettu puoskarointia. Hoitoja oli annettu ilman mitään luotettavaa tutkimusaineistoa. Vääriä hoitoja antanut laitos onkin nyt suljettu.

Puoskarointia?

Tuhansille lapsille syötettiin murrosiän estolääkkeitä eli samoja lääkkeitä, joita käytetään seksuaalirikollisille. Kun estolääkkeitä annettiin, lapset ahdistuivat yhä enemmän, koska heidän ikätoverinsa kävivät läpi normaalia murrosikää ja lääkityt lapset tunsivat itsensä yhä enemmän ulkopuolisiksi. Näille estolääkettä syöneille ryhdyttiin sitten antamaan mies- ja naishormoneja 16 vuoden iässä, mitä ei pitäisi tehdä, koska siitä seuraa vakavia terveysriskejä, kuten veritulppavaara.

Mitä Iso-Britanniassa opittiin?

90% normaalin murrosiän läpikäyneistä parani ”muodikkaasta” sukupuoliahdistuksesta ja hyväksyi asiaan kuuluvat kehonsa muutokset! Toisin sanoen murrosiän estolääkkeiden käyttö lapsilla osoittautui puoskaroinniksi, joka vaaransi lasten ja nuorten terveyden ja elämän.

Mikä sitten on biologinen mies ja nainen?

Käynnissä olevassa debatissa ”muunsukupuolisuudesta” on ohitettu täysin biologiset tosiasiat! Tiedemaailmalla EI OLE MITÄÄN VASTAUSTA KYSYMYKSEEN MIEHEN JA NAISEN ALKUPERÄSTÄ. Ainoa järkevä vastaus tähän mysteeriin tulee Jeesukselta: ”Ettekö ole lukeneet, että luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi … ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi”. Tämä Jeesuksen antama vastaus sopii biologiaan! Vain mies ja nainen voivat tuottaa jälkeläisiä. On ällistyttävää, että varsinkin akateemisesti koulutetut ihmiset ovat lumoutuneet heille syötetystä seksuaalipolitiikasta, jolla ei ole mitään tekemistä tieteellisen menetelmän ja terveen järjen kanssa!

Mikä on totuus?

Yksisoluisilla ei ole mitään painetta muuttua suvullisesti lisääntyviksi monisoluisiksi, ja väite jonka mukaan näin olisi evoluution myötä tapahtunut on täysin absurdi. Mies tuottaa murrosiästä elämän loppuun 1 500 siittiötä sekunnissa, nainen kypsyttää menarchesta menopaussiin muutaman munasolun kuukaudessa mahdollista hedelmöittymistä varten. Munasolun tilavuus on 44 000 kertaa siittiötä suurempi. Solut ovat täysin erilaisia, eikä ole matemaattisesti mahdollista, että sellaisia voisi kehittyä uusdarvinistisella mutaatio-valinta mekanismilla. Miten ”kehityksen käynnissä ollessa” olisi tuotettu jälkeläisiä? Pelkkä miehen ja naisen olemassa olo vahvistaa Luojan olemassa olon 100% varmuudella, koska evoluutio ei kykene heitä ”kehittämään”!

DNAsta voidaan lukea sama maailman historia minkä Jumala ilmoitti meille Sanassaan!

Solun voimalaitos, omaa DNAta sisältävä mitokondrio, on sekä ihmiskunnan matka- että ihmisyksilön trippimittari. Y -kromosomista puolestaan nähdään, että kaikki ihmiset polveutuvat noin 5 000 vuotta sitten eläneestä miehestä, ja kaikki eläimet polveutuvat muutamasta, noin 5 000 vuotta sitten eläneestä eläinparista. Tämä sopii maailman noin 4 500 vuotta sitten hukuttaneeseen vedenpaisumukseen. Nooa on kaikkien ihmisten yhteinen isä ja munasolulinjoja voi seurata Nooan miniöiden mitokondrioista!

On täysin absurdia puhua muunsukupuolisuudesta tai LGBTQ -ilmiöistä uusdarvinistisen evoluution tuotteina

Modernit seksuaalipoliittiset narratiivit ovat ilmiöitä, joille ei ole osoitettavissa, anatomista, kudosopillista, fysiologista tai geneettistä perustaa. Vaikuttaa lisäksi vahvasti siltä, että kyseessä on tyypillinen nuorison muoti-ilmiö.
Sikiöaikana tapahtuneiden harvinaisten kehityshäiriöiden (intersukupuolisuus) perusteella ei pidä laatia lakeja, joita perustellaan ”ihmisoikeuksina tai biologisina tosiasioina”.
Piispojen propagoima samaa sukupuolta olevien vihkiminen on puhtaasti seksuaalipoliittinen agenda, mutta edustaa samalla myös paluuta Rooman valtakunnan aikaisiin käytäntöihin, jotka alkukirkko onnistui torjumaan. Miten käynee nyt?
Lue lisää uutuuskirjastamme Mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät (luominen.fi) ja katso Youtubesta: Pekka Reinikainen: Biologinen nainen ja mies sekä uusi haastattelu IRRTVstä ”Ajassa” ohjelma antennikanavalla 16 keskiviikkona 15.5 kello 20 ja uusinta 29.5 kello 20 ja myöhemmin permanto.fi.

LÄHDE: Luominen.fi/Pekan blogi 10.05.2024

PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailijaPekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen blogipalaute@luominen.fi.


Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.