Kansalaisaloite näytti voimansa

”Käsittämätöntä!” Kansalaisaloite ”näytti voimansa” – eduskunnasta yksimielinen linjaus tyttöjen silpomisen kieltämisestä

Eduskuntapuolueet katsovat yksimielisesti, että tyttöjen silpominen on kiellettävä laissa nykyistä selvemmin. Poikien ympärileikkauksista mielipiteet jakautuvat enemmän.

Kansalaisaloite. Eduskuntapuolueet katsovat yksimielisesti lakivaliokunnassa, että tyttöjen silpominen on kiellettävä laissa nykyistä selvemmin. Asia menee vielä täysistuntoon.Kuva: Petteri Paalasmaa
Kansalaisaloite. Eduskuntapuolueet katsovat yksimielisesti lakivaliokunnassa, että tyttöjen silpominen on kiellettävä laissa nykyistä selvemmin. Asia menee vielä täysistuntoon.Kuva: Petteri Paalasmaa

Eduskunnan lakivaliokunta linjaa, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen tulee säätää rikoslaissa nykyistä selkeämmin rangaistavaksi.

Lakivaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta, jossa ehdotetaan erillistä silpomisen kieltävää lakia.

Jo nykyisinkin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on rangaistavaa ja sitä arvioidaan rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten puitteissa. Valiokunnan linja kuitenkin on nyt, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen rangaistavuutta on tarpeen selkeyttää sisällyttäen selvennys rikoslakiin.

Päätösehdotuksessaan valiokunta ehdottaa, että eduskunta edellyttää kansalaisaloitteen pohjalta valtioneuvoston ryhtyvän mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin asiassa ja antavan tarvittavat lakiehdotukset eduskunnalle tämän vaalikauden aikana.

Valiokunta linjaa lisäksi, että myös poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin.

Kansanedustajat kommentoivat

Kansanedustajat ovat kommentoineet linjausta laajasti sosiaalisessa mediassa.

”Jälleen kerran kansalaisaloitteet ovat näyttäneet voimansa epäkohtien korjaamisessa. Kiitos aloitteen tekijät ja allekirjoittajat!” tviittaa vihreiden Mari Holopainen.

”Kaikki eduskuntapuolueet ovat tänään yksimielisesti esittäneet, että kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä tulisi edistää eduskunnassa. Viesti on vahva. Väkivallalle stop”, tviittaa sdp:n Hussein al-Taee.

”On näyttöä siitä, että Suomessa syntyneitä tyttöjä on lähetetty ulkomaille silvottavaksi. Kyseessä on tärkeä ihmisoikeuskysymys. Jokaisen koskemattomuus on turvattava. Nyt asia etenee isoon saliin, jossa mietintö lopullisesti hyväksytään”, tviittaa sdp:n Matias Mäkynen.

Kokoomuksen Terhi Koulumies ja keskustan Hanna Huttunen kiittelevät silpomisen kieltämistä ja kansalaisaloitteen tekijöitä.

Kansalaisaloitetta eduskuntaan luovuttamassa ollut ja pitkään silpomista vastaan puhunut Suomen World Visionin asiantuntija Ujuni Ahmed iloitsee tuesta.

”Mun kädet täällä vaan tärisee. Ihan käsittämätöntä! Kiitos lakivaliokunnalle ja ihan jokaiselle joka on edistänyt tyttöjen sukuelinten kieltämisen erikseen mun kanssa. Huhhuh! Mä olen ihan sanaton! Tää on mun Suomi!” Ahmed tviittaa.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta valiokuntamietintö oli yksimielinen, mutta poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten osalta mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Vastalauseet ovat keskenään vastakkaiset. Toisen niistä ovat allekirjoittaneet kansanedustajat Antero Laukkanen (kd) ja Eva Biaudet (r), joiden mielestä poikien ei-lääketieteellisiä ympärileikkauksia koskeva osuus tulisi jättää asiasta pois.

”Mielestäni sekä aloitteen tarkoitus että allekirjoittajien sitoutuminen tulee huomioida eduskuntakäsittelyssä. Vaikka valiokunnalla on mahdollisuus ottaa aloitteeseen läheisesti liittyviä asioita osaksi tarkastelua, ei sitä olisi pitänyt tehdä, sillä aloitteen allekirjoittajat nimenomaan halusivat käsittelyyn vain tyttöjen sukuelinten silpomista koskevan ehdotuksen”, Laukkanen sanoo tiedotteessaan.

Laukkasen mielestä poikien ympärileikkaus on juutalaisuudessa ja islamissa merkittävä osa kulttuurillista identiteettiä ja uskonnon harjoittamista. Vuonna 2015 sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ei-lääketieteellisin perustein tehtävän pojan ympärileikkauksesta ohjeet, jotka ovat hyvät ja riittävät, Laukkanen huomauttaa.

Toisessa vastalauseessa perussuomalaisten edustajat Leena Meri, Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen sen sijaan katsovat, että kaikki poikien ei-lääketieteelliset ympärileikkaukset tulee kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi teoksi.

Asiasta on herännyt Twitterissä kiistaa Laukkasen ja perussuomalaisten välille.

”Meidän vastalauseemme perusta on perustuslaissa jossa ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella. Tämä on myös pääsääntö rikoslaissa joka on sukupuolineutraali”, perussuomalaisten Rantanen perustelee Laukkaselle.

LÄHDE: Uusi Suomi/Jenni Tamminen 30.09.2020