– seuraa lopun ajan aiheita

Kansanterveysmonopoli on hylättävä

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

World Council for Health (Maailman terveysneuvosto, WCH) on laatinut raportin Maailman terveysjärjestön (WHO) pandemiasopimuksen ja kansainväliseen terveyssäännöstöön (IHR) ehdotettujen muutosten yhteiskunnallisesta vaikutuksista. WCH:n mukaan kyseiset WHO:n asiakirjat antaisivat julistetussa hätätilassa WHO:lle ennennäkemättömän vallan.

Raportissa todetaan, että ”erityisesti esitetyt IHR:n muutokset tarjoavat oikeudellisen kehyksen WHO:n ja sen taustatoimijoiden monopoliasemalle”. Ihmiskunnan etujen hyväksi toimiminen WHO:ssa on korvautunut yksityisten sidosryhmien ja muutaman vaikutusvaltaisen valtion taloudellisten ja ideologisten etujen ajamisella.1

”Liiallinen vallan keskittyminen harvojen käsiin monopolivallaksi ilman kansalaisten mandaattia ja perustuslaillisia valvontamekanismeja sen hillitsemiseksi johtaa luonnostaan vallan väärinkäyttöön, heikentää ja vaarantaa demokraattisia prosesseja, turmelee tiedettä, kaventaa valinnanvapautta, tukahduttaa kilpailevat ratkaisut, mahdollistaa tiedonkulun hallinnan ja tukahduttaa eriävät mielipiteet. […]

He voivat käyttää näitä välineitä [pandemiasopimus ja IHR] korvatakseen kansainvälisen yhteistyön epädemokraattisilla keskitetyillä määräyksillä, kannustaen terveystietoon liittyvään sensuuriin ja laillistaen kartellin, joka pakottaa väestölle heidän etuihinsa perustuvia terveystuotteita, jotka tuottavat näille tahoille voittoa parhaiten toimivien tuotteiden sijaan – oikeudenmukaisuuden varjolla.”1

– World Council for Health, toimintapoliittinen selonteko

Kuka todellisuudessa ohjaa WHO:n päätöksentekoa?

WHO:n perustamisesta (1948) 1970-luvulle saakka sen budjetti on rakentunut jäsenmaiden korvamerkitsemättömän rahoituksen varaan.2 Vuodesta 2010 lähtien yli 75% WHO:n budjetista on koostunut vapaaehtoisesta, lähes täysin korvamerkitystä rahoituksesta, joka tulee jäsenvaltioilta, yksityisiltä säätiöiltä ja teollisuudelta.1,3,4 Vuonna 2021 vapaaehtoisen rahoituksen osuus budjetista oli jo 88%.3 Se osuus budjetista, johon WHO:lla on täysi kontrolli, on vain alle 25%.1,3

”Ensimmäinen totuus on se, että demokratian vapaus ei ole turvassa, jos kansa sallii yksityisen vallan kasvun niin suureksi, että siitä tulee demokraattista valtiota vahvempi.”5

– Yhdysvaltain 17. presidentti, Franklin D. Roosevelt (1938)

WCH:n raportissa todetaan, että WHO:n vapaaehtoisena lahjoituksina saama rahoitus koskee usein lahjoittajien etua. Yksityiset ja useimmat valtion toimijat ovat sidoksissa teollisuuteen. Esimerkiksi Saksan sidonnaisuuksina voidaan nähdä Bayer ja BioNTech, ja vastaavasti Yhdysvalloilla Pfizer, Moderna, Merck tai Johnson & Johnson.1 Erityisesti Bill & Melinda Gates -säätiön yhteys lääketeollisuuteen on vahva.6

Raportin mukaan WHO:n vallankäyttäjiä maailmanlaajuisten kriisien aikana olisivat lähinnä Yhdysvallat, Kiina, Saksa, Bill & Melinda Gates -säätiö sekä lääkeyhtiöt. Kaikilla mainituilla toimijoilla nähdään merkittäviä eturistiriitoja.1

”Minun on otettava hattu ja lähdettävä ympäri maailmaa kerjäämään rahaa, ja kun he antavat meille rahaa, [se] liittyy vahvasti heidän mieltymyksiinsä, siihen, mistä he pitävät. Se ei ehkä ole WHO:n prioriteetti, joten jos emme ratkaise tätä, emme ole yhtä mahtavia kuin olimme.”7

– WHO:n entinen pääjohtaja, Margaret Chan (2015)

WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus poseeraa tukeakseen Bill Gatesin uutta kirjaa Twitterissä.

WCH kuvaa, että Gatesin säätiön rahoitusosuudet on varattu tiettyihin hankkeisiin, jolloin säätiö maksaa WHO:n infrastruktuurin, henkilökunnan ja kansainvälisen aseman käytöstä omiin tarkoituksiinsa. Siten Gatesin säätiö tekee WHO:sta sopimuskumppanin.1

WHO:n eturistiriidat sikainfluenssapandemian aikana

5.5.2009, eli oli noin kuukausi ennen sikainfluenssapandemian julistamista, WHO poisti influenssapandemian määritelmästä kohdan, ”maailmanlaajuiset epidemiat aiheuttavat valtavan määrän kuolemantapauksia ja sairastumisia”, ja korvasi sen lauseella, ”pandemioiden aiheuttamat sairaudet ja kuolleisuus voivat olla joko lieviä tai vakavia, ja pandemian vakavuus voi muuttua pandemian aikana.”8,9 Olisiko sikainfluenssa määritelty pandemiaksi ilman määritelmän muutosta?

Rokotetutkija Heath Kellyn mukaan WHO:n influenssapandemian määritelmän muutos edisti rokotteiden käyttöä vastauksena julistettuun pandemiaan. Kelly arvioi, että vanhan määritelmän perusteella rokotetta ei olisi tarvittu tai sitä olisi käytetty huomattavasti vähemmän.10

”Ei riitä, että sallimme erimielisyyden. Meidän on vaadittava sitä. Sillä on paljon asioita, joista voidaan olla eri mieltä.”

Vuonna 2009 BMJ:n artikkelissa ihmeteltiin, miksi WHO ei nähnyt eturistiriitaa siinä, että se käytti influenssapandemian suunnittelun avainhenkilönä asiantuntijaa, joka oli työskennellyt sekä tsanamiviiria (Relenza) valmistavalle GlaxoSmithKlinelle että oseltamiviiria (Tamiflu) valmistavalle Rochelle. WHO:n suosituksia noudattaneet valtiot hankkivat veronmaksajien rahoilla valtavia määriä lääketuotteita yrityksiltä, joille WHO:n tutkijat olivat aiemmin työskennelleet.11

”Vuoden kuluttua WHO:n neuvoja noudattaneet hallitukset purkivat rokotesopimuksiaan ja miljardien dollarien arvosta varastoitua oseltamiviiria ja tsanamiviiria – jotka oli maksettu jo ennestään tiukasti rajatuista terveydenhuoltobudjeteista – ja ovat nyt käyttämättöminä varastoissa ympäri maailmaa.”11

– BMJ:n erikoistoimittaja Deborah Cohen ja tutkiva journalisti Philip Carter (2009)

WCH:n mukaan WHO ei ole koskaan paljastanut mainittuja sikainfluenssapandemiaan liittyviä eturistiriitoja julkisesti. Lisäksi WHO hylkäsi tutkimukset siitä, kuinka se hoiti kyseistä pandemiaa, pitäen niitä ’salaliittoteorioina’.1

Sensuuri, joka häivyttää myös WHO:n virheet

WHO:n pandemiasopimus tai ehdotetut muutokset IHR:ään eivät viittaa siihen, että tunnustettaisiin, että WHO ja muut viranomaiset ovat itse julkaisseet merkittävästi vääriä ja harhaanjohtavia tietoja koko covid-19-epidemian ajan ja sen jälkeen. WCH:n raportissa mainitaan esimerkiksi WHO:n väittäneen, että covid-19 ei leviä ilmavälitteisesti ja vähätelleen luonnollisen immuniteetin merkitystä.1,12,13

”On naiivi ja vaarallinen harhaluulo uskoa, että niiden, joilla on valta sensuroida, täytyy aina olla totuuden puolella tai tietää aina, mikä on totuus. Tieto erotetaan parhaiten väärästä tiedosta avoimella tiedonvälityksellä ja keskustelulla, jossa hyödynnetään parasta saatavilla olevaa näyttöä.”1

– World Council for Health, toimintapoliittinen selonteko

WCH:n raportissa sananvapautta ja lehdistönvapautta pidetään välttämättöminä suojakeinoja valta-asemissa olevien ylilyöntejä vastaan.1 Sekä WHO:n pandemiasopimus että ehdotetut muutokset IHR:ään velvoittavat jäsenvaltioita rajoittamaan sananvapautta kaikessa tiedonvälityksessä.14,15

WHO:n faktantarkistus 28.3.2020 osoittautui vääräksi tiedoksi.

”Ei riitä, että sallimme erimielisyyden. Meidän on vaadittava sitä. Sillä on paljon asioita, joista voidaan olla eri mieltä.”16

– Yhdysvaltojen entinen oikeusministeri Robert F. Kennedy (1966)

Globaalin kansanterveyden monopolivalta

WCH:n raportissa huomautetaan, että WHO:n pandemiasopimus ja IHR voivat muuttaa kansainvälisen yhteistyön keskitetyiksi määräyksiksi, joilla tukahdutetaan eriävät mielipiteet ja laillistetaan kartelli, joka pakottaa väestölle heidän etuihinsa vedoten esimerkiksi lääkkeitä ja rokotteita, jotka tuottavat voittoa paremmin toimivien, mutta vähemmän kannattavien tuotteiden sijaan.1

”Monopolijärjestelmä on raateleva peto – kierre, joka muuttaa rahan vallaksi, vallan rahaksi ja [jälleen] rahan vallaksi. Meidän on katkaistava tämä kierre.”

WCH muistuttaa, että maailmanlaajuisen kansanterveyden alalla monopolivalta, joka rajoittaa luonnostaan valinnanmahdollisuuksia, tukahduttaa kilpailevia ratkaisuja, turmelee tiedettä, korruptoi poliittisia prosesseja ja pyrkii hallitsemaan tiedonkulkua, voi olla erityisen haitallista, koska alue koskettaa eniten ihmisten perustarpeita.1

Meillä voi olla demokraattinen yhteiskunta tai keskittynyt varakkuus [ja siten valta] harvojen käsissä, mutta meillä ei voi olla molempia1

– Korkeimman oikeuden tuomari, Louis Brandeis (1941)

Maailmanlaajuinen hallinto ei saisi toimia demokraattisen hallinnon kustannuksella.1

Miksi WHO:n toimivaltaa ei tule laajentaa?

WCH:n mielestä millekään taholle ei pitäisi antaa monopolivaltaa maailmanlaajuisen kansanterveyden osa-alueissa tavalla, joka ylittäisi huomattavasti sen alkuperäisen tehtävän.1

WHO:n terveystyö on usein alisteinen poliittisille rajoituksille ja vahvojen vaikuttajien intressien lisääntyvälle vaikutukselle. Genevessä sijaitseva ylikansallinen byrokratia kärsii tehokkaan riippumattoman valvonnan, vastuuvelvollisuuden ja nöyryyden puutteesta. Tämän seurauksena WHO on ollut toistuvasti osallisena korruptiossa ja tehnyt virheitä toteuttaen politiikkaa, jolla on vakavia seurauksia maailmanlaajuiselle kansanterveydelle, ilman minkäänlaista vastuuvelvollisuutta.1

Pandemiasopimuksen ja IHR:n tulevaisuus

WCH:n raportti kertoo, että pandemiasopimus voi sen artiklan 35 mukaan tulla väliaikaisesti voimaan ennen ratifiointiprosessin päättymistä.1

Raportin mukaan jotkin IHR:n muutoksista voidaan hyväksyä jo toukokuussa 2023. Niiden hyväksyminen vaatii yksinkertaisen äänten enemmistön eli yli 50% kannatuksen WHO:n jäsenmaiden keskuudessa.1

”Monopolijärjestelmä on raateleva peto – kierre, joka muuttaa rahan vallaksi, vallan rahaksi ja [jälleen] rahan vallaksi. Meidän on katkaistava tämä kierre.”17

– Electronic Frontier -säätiö (2021)

Lue koko WCH:n toimintapoliittinen selonteko suomeksi:

WCH-kansanterveysmonopoliLataa

World Council for Health on voittoa tavoittelematon lääkäreistä, psykologeista, tutkijoista, ja lakimiehistä koostuva kanslaisjärjestö.

Covid-19-epidemian paljastamista eturistiriidoista voit lukea lisää esimerkiksi artikkelista, Covid-tilannekatsaus: mikä on totuus?

Viitteet

 1. World Council for Health. Rejecting monopoly power over public health. On the proposed IHR (2005) amendments and WHO pandemic treaty. https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf
 2. Vaughan, J. Mogedal, S. Kruse, S. Lee, K. Walt, G. de Wilde, K. Financing the World Health Organisation: global importance of extrabudgetary funds. Health Policy 1996, 35: 229-245.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10157400/
 3. Iwunna, O. Kennedy, J. Harmer, A. Flexibly funding WHO? An analysis of its donor’s voluntary contributions. BMJ Global Health 2023, 8. https://gh.bmj.com/content/8/4/e011232
 4. World Health Organization. Assessed contributions. https://www.who.int/about/funding/assessed-contributions
 5. The American Presidency Project. Franklin D. Roosevelt. https://archive.md/mUjp
 6. MKR. Tunnemmeko todellisen Bill Gatesin vai ainoastaan median luoman imagon hänestä?https://mkrsuomi.fi/tunnemmeko-todellisen-bill-gatesin-vai-ainoastaan-median-luoman-imagon-hanesta/
 7. Frank, L. Trust WHO. https://vimeo.com/ondemand/trustwho/260921911
 8. World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009a. https://web.archive.org/web/20090503221306/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
 9. World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009b. https://web.archive.org/web/20090505221413/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
 10. Kelly, H. The classical definition of a pandemic is not elusive. Bulletin of the World Health Organization 2011, 89: 540-541. https://apps.who.int/iris/handle/10665/270942
 11. Cohen, D. Carter, P. WHO and the pandemic flu ”conspiracies”. BMJ 2010, 340. https://www.bmj.com/content/340/bmj.c2912
 12. Baranluk, C. Covid-19: What do we know about airborne transmission of SARS-CoV-2? BMJ 2021, 373.https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1030
 13. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted?https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted
 14. World Health Organization. Zero draft of the WHO CA+ for the consideration of the Intergovernmental Negotiating Body at its fourth meeting. https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf
 15. World Health Organization. Article-by-article compliation of proposed amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
 16. American Archive. Senator Robert Kennedy in Berkeley. https://americanarchive.org/catalog/cpb-aacip_28-pc2t43jg47
 17. Electronic Frontier Foundation. Starve the beast: Monopoly power and political corruption. https://www.eff.org/deeplinks/2021/08/starve-beast-monopoly-power-and-political-corruption

LÄHDE: MKRSUOMI.FI 06.05.2023