Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita

Koronaepidemian vaihtoehdot Suomelle

Hetemäen työryhmän raportissa käydään läpi neljä skenaariota siitä, miten koronaepidemia saattaa Suomessa kulkea. Suomi pyrkinee välttämään suuren epidemian uhkaa, joten skenaarioiden perusteella paluu normaalielämään veisi ainakin neljä kuukautta.

Raportti. Kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän raportti julkistettiin. Hallitus odotti raporttia linjatakseen rajoitusten purkamisesta. LAURI HEIKKINEN
Raportti. Kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman työryhmän raportti julkistettiin. Hallitus odotti raporttia linjatakseen rajoitusten purkamisesta. LAURI HEIKKINEN

Jos kaikki koronarajoitukset purettaisiin toukokuun puolivälissä tai touko–kesäkuun vaihteessa, seuraisi voimakas epidemia-aalto. Tämä käy ilmi Martti Hetemäen työryhmän raportista. Valtioneuvoston julkaisu tuli julki tuoreiden linjausten yhteydessä.

Kyseessä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronamallinnusryhmän laatima skenaario epidemian kulun erilaisista vaihtoehdoista.

Epidemiologiset skenaariot perustuvat olettamiin siitä, kuinka paljon rajoitteiden purkamisen voitaisiin arvioida vaikuttavan viruksen tartuttavuuslukuun seuraavien 4–5 kuukauden aikana. Lisäksi tehohoidon keskimääräinen kesto on nostettu aiemmasta arviosta 12 vuorokauteen, joka vastaa paremmin nykyistä käsitystä. Skenaarioissa arvioidaan tehohoitokapasiteetin riittävyyttä.

Tartuttavuusluvulla eli R0-luvulla tai R-luvulla kuvataan, kuinka monelle ihmiselle koronaan sairastunut tartuttaa viruksen. Tartuntaluvun luonnollisena tasona pidetään raportissa lukua 2,4. Tällä hetkellä tartuttavuusluku on Suomessa 0,8.

”Erittäin suuri toinen aalto”

Jos kaikki rajoitteet purettaisiin toukokuun puolivälissä tai touko–kesäkuun vaihteessa, voimakas epidemia-aalto alkaisi raportin mukaan rajoitustoimien päätyttyä. Ennusteen mukaan tehohoitojaksoja tulisi 5100 ja tehohoidon maksimitarve ylittäisi käytettävissä olevan raskaan tehohoidon kapasiteetin.

Raportin mukaan ”suuren epidemian uhka” ei vähene, vaikka nykyistä rajaamista jatkettaisiin useita kuukausia pitempään, koska väestö saa matalan tartuttavuuden aikana vastustuskykyä erittäin hitaasti. Ennusteessa on oletettu, että tartuttavuusluku olisi yksi ja palaisi 2,5 kuukauden jälkeen perustasolleen 2,4:ään.

”Rajaamistoimien jälkeen tulee erittäin suuri toinen epidemia-aalto. Tehohoitopaikkojen maksimitarve on yli 900”, raportissa todetaan.

Suomi pyrkinee välttämättään tällaista suuren epidemian uhkaa.

Toinen skenaario: Vuosi rajoituksia

Jos nykyisiä rajoitustoimia höllennetään sen verran, että tartuttavuusluku on 1,2, epidemia laantuu raportin ennusteen mukaan noin vuoden kuluessa. Tällöin oletetaan, että voimakkaita rajoituksia pidetään voimassa koko vuoden, riskiryhmien eristämistä ja muun muassa matkustamisen rajoituksia olisi jatkettava pitempäänkin.

Ennusteessa on oletettu, että tartuttavuusluku on nousee 2,5 kuukauden jälkeen yhdestä 1,2:een. Epidemia pysyy hallinnassa, mutta ennusteessa on oletettu, että tartuttavuuden pitää poikkeusolojen tapaisesti pysyä matalana hyvin pitkä aika, mahdollisesti vuosia.

Kun tartuttavuus nousee, uusi voimakas epidemia-aalto on raportin mukaan hyvin todennäköinen, sillä väestön vastustuskyky ei riitä estämään sitä. Skenaariossa yli 85 prosenttia väestöstä säilyy alttiina virustartunnalle.

Kaksi skenaariota: Rajoituksia 4–5 kk

Jos rajoitettua purettaisiin vielä selvästi enemmän toukokuun puolivälistä alkaen, Hetemäen työryhmä esittelee kaksi skenaariota. Niissä oletetaan rajoitteiden purkamisen johtavan kerralla joko tartuttavuuslukuun 1,8 tai 1,6. Jotta tehohoidon maksimitarve pysyy aiemmin mallinnetun huippuluvun 300 alapuolella, rajoitustoimia on jatkettava neljä tai viisi kuukautta. Epidemia kestäisi noin vuoden.

Koska valtaosa koronatartunnoista on oireettomia tai lieväoireisia, tiukka epidemian rajaaminen vaatii raportin mukaan todennäköisesti merkittäviä kansallisia rajoituksia, vaikka tukena olisi laaja testaus ja jäljittäminen puhelinsovelluksen avulla. Jopa vuosia kestävien rajoitusten ja ohjeiden noudattamisessa voisi raportin mukaan ilmetä väsymystä.

Lievimmät rajoitukset voidaan raportin mukaan todennäköisesti toteuttaa tartuntatautilain nojalla aluehallintovirastojen päätöksillä. Pienetkin erot tartuttavuusluvussa vaikuttavat merkittävästi epidemian toisen vaiheen huipun korkeuteen ja samalla terveydenhuollon kuormitukseen.

Jos rajoituksia puretaan hitaammin kuin mallinnuksissa oletetaan, epidemian huippu siirtyy kohti syksyä. Pääosa mallin sairastavuusparametreistä on arvioitu muiden kuin Suomen epidemiatietojen perusteella, mutta jatkossa tartuttavuuslukua voidaan arvioida myös kotimaisin tiedoin. Yksittäisen rajoituksen lisäämisen ja poistamisen vaikutusta tartuttavuusluvun muutokseen on vaikeaa määrittää ennalta.

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Minna Karkkola 05.05.2020