Koronantorjuntapäällikkö valheen tiellä

Anthony Fauci on todistetusti valehdellut GoF-tutkimuksen rahoituksesta

Tässä artikkelissa käsittelen sitä, että USA:n johtavan korona-asiantuntijan ja koronantorjuntapäällikön Anthony Faucin on viimeistään nyt sitovan dokumentaarisesti todistettu valehdelleen sekä USA:n kongressille että amerikkalaiselle yleisölle amerikkalaiskiinalaisten ja Kiinan Wuhanin viruslaboratorioissa harjoitettujen GoF-virusmanipulaatiotutkimusten taustoista ja rahoituksesta.

Anthony Fauci. Kuva local10.com. Kuvan lisännyt taakkatoimitus
Kuva: local10.com. Kuvan lisännyt taakkatoimitus

Samalla on tullut vahvistetuksi myös se, mitä itse kirjoitin tästä aihepiiristä vajaa puolitoista vuotta sitten ilmestyneen kirjani Koronavirus, globalismi ja pedon merkki (Kuva ja Sana, 2020) sivuilla 111–112, 117 ja 119–123. Lainaan kirjaani seuraavasti, otsikon ”Kommunisti-Kiinan vaarallinen virustutkimus on ollut Obaman USA:n rahoittamaa” alta:

”Erikoisen ulottuvuuden Kiinan vaarallisessa ja riskialttiissa tappavien virusten manipuloinnissa ja tutkimisessa muodostaa joka tapauksessa se, että Wuhanin Virologian instituutti on tehnyt lepakkotutkimuksiaan kuten vuoden 2015 SARS-koronahybridiviruksen manipulaation, Obaman USA:n liittohallitukselta saamiensa tukirahojen tuella. Edellä viitattujen Glen Owenin Daily Mail -artikkelin, Western Journal -artikkelin ja Washington Times -artikkelin mukaan Wuhanin koronavirustutkimukset saivat miljoonien dollareiden rahoituksen USA:n liittohallitukselta eli amerikkalaisilta veronmaksajilta. Rahoitus on tullut USA:n National Institutes of Health -organisaatiolta (NIH), joka on USA:n liittohallituksen ja terveysministeriön toimija, joka on vastuussa biolääketieteellisestä ja kansanterveydellisestä tutkimuksesta ja jota edustaa nyt USA:n koronanvastaisen taistelun lääketieteellinen kärkiasiantuntija Anthony Fauci. NIH on antanut Kiinan Wuhanin laboratoriolle virallisen hyväksynnän, toimintalisenssin ja oikeuden ottaa vastaan amerikkalaista tutkimusapurahaa.”

”Huhtikuun lopulla 2020 USA:n presidentti Donald Trump määräsi perusteelliset tutkimukset sen selvittämiseksi, onko koronapandemia todellakin peräisin kiinalaislaboratoriosta. Trump määräsi tutkittavaksi myös sen, miksi ja millä perusteella Obaman aikainen USA:n hallinto ja korkeimmat terveysviranomaiset katsoivat asialliseksi tukea valtavilla rahasummilla Kiinan erittäin kyseenalaisia virustutkimuksia siitäkin huolimatta, että USA:ssa vastaavat tutkimukset oli ainakin osittain asetettu jäihin ja rahoitus oli katkaistu. Trumpin hallinnon ratkaisua selostaa Luis Miguel The New American -artikkelissaan ”U.S. Launches Investigation on Whether COVID-19 Started in Wuhan Lab” 18.4.2020.”

Kirjani sivulla 117 kirjoitan seuraavasti:

”Tässä vaiheessa on syytä palauttaa mieleen edellä viitatussa Jay Hilotinin artikkelissa esiintyvä avaintermi eli GoF-tutkimus sekä se tosiasia, että Kiina on harjoittanut nimenomaan tällaista tutkimusta yhdessä Obaman USA:n kanssa ja sen rahoituksen tuella. GoF-tutkimuksen luonteen ymmärtäminen auttaa käsittämään, millaista tutkimusta Wuhanin bioturvallisuuslaboratoriossa on tehty ja miten se liittyy laajemmin vaarallisen vakaviin virologisiin ja luonteeltaan transhumanistisen teknofuturistisiin globalistisiin hankkeisiin. Mistä GoF-tutkimuksessa on kyse?”

Kirjani sivuilla 119–123 vastaan tähän kysymykseen ja selostan seuraavasti, otsikon ”Gain of Function -tutkimuksella tarkoitetaan virusten mutaatiotutkimusta” alla:

”Gain of Function -tutkimus, GoF-tutkimus, tarkoittaa virusten mutaatiotutkimusta. Kyse on siitä, että tutkitaan virusten virulenssia ja patogeenisyyttä eli taudinaiheuttamiskykyä. Tällaisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan vain tutkita näitä sellaisina kuin ne luonnossa ilmenevissä viruksissa ovat havaittavissa. Virusten mutaatiotutkimuksessa pyritään manipuloimaan viruksia siten, että niiden keinotekoisesti aikaansaaduilla muutoksilla saataisiin sekä lisättyä virusten taudinaiheuttamiskykyä että tehostettua niiden leviämismekanismeja ja tarttuvuutta. Tällaisessa GoF-tutkimuksessa pyritään hankkimaan viruksille, siis nimenomaan hengitystieviruksille kuten SARS-, MERS- ja koronaviruksille, lisää uutta virulenssia ja patogeenisyyttä.”

”GoF-tutkimusta on 2010-luvulla motivoitu kansanterveyden edistämisen ja rokotekehittelyn perusteilla. Toisaalta myös biologisen sodankäyntikyvyn asetarpeet ovat olleet vahvana taustamotiivina. Gain of Function -tutkimuksen eli virusten mutaatiotutkimuksen taustaa ja tarvetta perustellaan kattavasti esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa: Potential Risks and Benefits of Gain-of-Function Research: Summary of a Workshop (National Academies Press, Apr 13, 2015) ja Gain-of-Function Research: Summary of the Second Symposium, March 10–11, 2016 (National Academies Press, Jun 20, 2016).”

Tekstini jatkuu:

”Ensiksi viitatussa julkaisussa GoF-tutkimuksen luonnetta ja tarvetta valaisevat etenkin virologian tohtorit Kanta Subbarao, Yoshihiro Kawaoka ja Ralph Baric, joka oli keskeisesti mukana vuoden 2015 SARS-hybridivirusmanipulaatiohankkeessa. Workshop-julkaisun yhteenvedon mukaan GoF-tutkimuksessa on kyse seuraavasta. Virusten mutaatiotutkimuksella pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, miten taudit tarttuvat. Tästä syystä tutkimuksessa pyritään muuttamaan eli manipuloimaan taudinaiheuttajan kykyä aiheuttaa sairautta. Tällaisen tiedon lisääntyminen auttaa kehittämään rokotteita ja lääkkeitä ja auttaa valvomaan ja seuraamaan niitä kehityslinjoja, jotka saattavat johtaa pandemioihin. Mutaatiotutkimuksessa tulee myös ottaa huomioon bioturvallisuusriskit, joita väistämättä sisältyy pandemiavirusten kuten influenssan, MERS- ja SARS-virusten tutkimiseen. Eurooppalaista näkökulmaa GoF-tutkimukseen tarjoaa julkaisu: Gain of Function: experimental applications relating to potentially pandemic pathogens. European Academies Science Advisory Council (German National Academy of Sciences Leopoldina, 2015).”

”EASAC:n presidentin Jos W. M. van der Meerin allekirjoittamassa esipuheessa ja sitten yhteenvedossa GoF-tutkimusta luonnehditaan seuraavasti. Gain of Function -tutkimuksessa modifioidaan ja manipuloidaan kokeellisesti geenejä, jotta päästäisiin selville siitä, mitkä tekijät vaikuttavat erilaisiin biologisiin toimintoihin. Virusten mutaatiotutkimus on ollut erittäin hyödyllistä mikrobiologisesti, koska patogeenejä analysoimalla voidaan ohjata parantavien lääkkeiden ja suojaavien rokotteiden kehittelyä. Viimeaikaiset (2015) GoF-tutkimukset liittyen H5N1-lintuinfluenssavirusten manipulointiin virusten tarttumistapojen syvemmäksi ymmärtämiseksi ovat kuitenkin olleet kiistanalaisia.”

”Kiistanalaisuus on liittynyt turvallisuuskysymyksiin. USA:ssa tietyt GoF-tutkimukset on jäädytetty ja EU:n jäsenvaltioilla on ollut eriäviä kantoja tällaisen tutkimuksen arvoon ja tarpeellisuuteen liittyen. Yhteenvedossa muistutetaan, että GoF-tutkimuksilla on sinänsä pitkä ja hyödyllinen historia erittäin käyttökelpoisen virologisen informaation tuottajana. Kiinan Wuhanin bioturvallisuuslaboratorio kuten koko Virologinen instituutti on ollut alusta alkaen mukana tällaisessa GoF-tutkimuksessa sekä amerikkalaisten kanssa että itsenäisesti.”

”Mutta siinä missä julkinen kriittinen polemiikki on USA:ssa Obaman vuosinakin pakottanut liittohallitusta rajaamaan ja osin – ei kuitenkaan kokonaan – jäädyttämään GoF-tutkimusta, on puolestaan kommunistipuolueen totalitaarisesti hallitsema Kiina jatkanut pidäkkeettä tällaisen tutkimuksen harjoittamista sekä siviilipuolella että asevoimien biologisen sodankäynnin aseohjelman tarpeisiin. Trumpin hallinto katkaisi, kuten ABCNews uutisoi 1.5.2020, USA:n liittohallituksen rahallisen tuen kaikelta Kiinan Wuhaniin liittyvältä GoF-tutkimukselta.”

Tekstini jatkuu edelleen näin, otsikon ”GoF-tutkimuksen herättämät kiistat USA:ssa 2010-luvun jälkipuoliskolla”, alla:

”Robert Roos selostaa 29.3.2013 eli yli seitsemän vuotta sitten päivätyssä artikkelissaan “Scientists seek ethics review of H5N1 gain-of-function research”, Center for Infectious Disease Research and Policy, miten lintuinfluenssaviruksiin liittyvä GoF-tutkimus herätti kiivasta tutkimuseettistä polemiikkia jo tuolloin. Rokotustutkimuksen asiaa ajava The Foundation for Vaccine Research (FVR) -järjestö vetosi presidentti Obaman bioeettiseen komiteaan sen puolesta, että arvioitaisiin uudelleen GoF-tutkimuksen mielekkyys ja tarpeellisuus. Vetoajat – merkittävä joukko johtavia virologeja – katsoivat Pariisin Pasteur-instituutin virologin ja professorin Simon Wain-Hobsonin johdolla, että tappavien virusten manipuloiminen laboratoriossa entistäkin tarttuvammiksi ja tappavammiksi on moraalisesti ja eettisesti väärin.”

”Polemiikki sai alkunsa vuonna 2011 kahden lintuinfluenssatutkimusryhmän ilmoitettua, että he aikovat julkaista tutkimukset siitä, miten he ovat onnistuneet manipuloimaan laboratoriossa H5N1-viruksia siten, että ne kykenevät nyt leviämään ilmateitse koe-eläiminä käytettyihin fretteihin. Vuonna 2012 julkaistiin sekä Ron Fouchierin johtama hollantilaistutkimus että Yoshihiro Kawaokan johtama amerikkalaistutkimus. FVR puolestaan varoitti tuolloin, että laboratoriossa manipuloidun ja ihmisestä toiseen ilma- ja hengitysteitse tarttumaan kykenevän H5N1-viruksen pääsy vahingossa irti saattaa aiheuttaa sen mittaluokan globaalin pandemian, että yli 50 miljoonaa ihmistä vuonna 1918 tappanut espanjantauti-influenssapandemia kalpenee sen rinnalla.”

”Jef Akst kirjoittaa 21.10.2014 päivätyssä artikkelissaan “Moratorium on Gain-of-Function Research”, The Scientist: Exploring Life, Inspiring Innovation -julkaisussa ja Leonard C. Norkin 4.12.2015 sivustonsa artikkelissa “Genetically Modified Emerging Viruses: Debate over Gain-of-Function Research”, miten Barack Obaman hallinto väliaikaisesti jäädytti useimmat GoF-tutkimukset vuonna 2014. Tästä huolimatta Ralph Baricin ja Shi Zenglin amerikkalaiskiinalainen SARS-koronatutkimus jatkui amerikkalaisrahoituksella valmistuakseen vuonna 2015 SARS-koronahybridiviruksen aikaan saamisen myötä. Obaman hallinnon arvion mukaan tämä tutkimus ei ollut liian riskialtis siitäkään huolimatta, että Baricin tutkimusryhmäläiset itse varoittivat vakavista riskeistä.”

”Välitön syy GoF-tutkimuksen väliaikaiselle jäädyttämiselle oli se, että vuoden 2014 kesällä 75 USA:n sairauksien ehkäisyn ja kontrolloimisen keskuksen tutkijaa oli altistunut anthrax- eli pernaruttotartunnalle. Toisessa yhteydessä USA:n ravinto- ja lääkehallinnon työntekijät löysivät sattumalta 16 varastoon unohtunutta isorokko-, denguekuume- ja pilkkukuumenäytepulloa. On syytä todeta tässäkin yhteydessä, että kaikki nämä mainitut bakteeri- ja virustyypit ovat biologisten aseiden keskeisiä rakennusaineita. Anne Gulland toteaa 12.2.2019 päivätyssä The Telegraph -artikkelissaan “Scientists given green light to resume research on lethal flu pathogen”, että vuonna 2014 USA:ssa voimaan astunut GoF-tutkimuksen osittainen jäädytys purettiin sittemmin, joten maailman vaarallisimpiin lukeutuvien virusten mutaatiotutkimus ja laboratoriomanipulaatio on jatkunut – kunnes presidentti Trump jäädytti tutkimuksen toukokuussa 2020. Gulland toteaa myös, että ”aseistetuksi” muuttuneen ja ympäri maailmaa leviävän patogeenin uhka on pitkään ollut kauhuskenaarioiden aiheena.”

Näin kirjoitin siis kirjassani, joka ilmestyi vajaa puolitoista vuotta sitten. Kohdistin huomion nimenomaan GoF-tutkimuksen merkitykseen keskeisenä asiayhteytenä sille, että koronavirus, mitä ilmeisimmin, vuosi Kiinan Wuhanin tutkimuslaboratoriosta ja aiheutti pandemian, josta kärsimme edelleen. Mutta kuten edellä lainatusta käy ilmi, nostin esiin myös sen, että Wuhanissa harjoitettiin vaarallista virusmanipulaatiotutkimusta koronaviruksilla nimenomaan USA:sta peräisin olevalla rahoituksella ja USA:n biolääketieteellisen ja kansanterveydellisen asiantuntijajohdon kuten Anthony Faucin tieten ja hyväksymänä.

Nyt samat todellisuudet nostaa esiin myös Suomen valtamedia kuten Ylen 8.9.2021 päivätyssä artikkelissa ”The Intercept: Wuhanin laboratoriossa tutkittiin ja muunneltiin lepakoiden koronaviruksia – Yhdysvaltain rahoituksella”, jonka ingressi toteaa, että ”Laboratorion työntekijöitä varoitettiin työn vaarallisuudesta.” Tämän Ylen artikkelin, joka perustuu amerikkalaisen The Intercept -julkaisun paljastavaan dokumentaatioon, mukaan:

”Yhdysvaltalainen journalismisivusto The Intercept on saanut haltuunsa 900 sivua dokumentteja, jotka koskevat Wuhanin virologisen tutkimuslaitoksen työtä ja sen saamaa rahoitusta. Dokumentit ovat peräisin Yhdysvaltain kansalliselta terveysinstituutilta. The Intercept pyysi niitä jo vuosi sitten hallinnon läpinäkyvyyden takaavan lain nojalla. Tiedoista käy ilmi, että yhdysvaltalainen terveystietoa tutkiva laitos EcoHealth Alliance käytti 3,1 miljoonaa dollaria koronavirustutkimusten tukemiseen. Wuhanin viruslaboratorio sai tästä rahasta 599 000 dollaria.”

”Laboratorioon koottiin tuhansia lepakoilta otettuja koronavirusnäytteitä. Tutkimukseen myös otettiin näytteitä ihmisiltä, jotka työskentelevät eläinten parissa. Kiinan tiedeakatemian hallinnoiman Wuhanin virologisen instituutin tehtävä oli identifioida ja muunnella koronaviruksia, jotka saattoivat tarttua ihmiseen. Toisin kuin tähän asti on luultu, tärkeimmät kokeet suoritettiin Wuhanin yliopiston eläinkoekeskuksessa. Sen bioturvallisuustaso on 3, mikä vaaditaan hengenvaarallisten aineiden käsittelyyn. Tähän saakka on uskottu, että kokeet tehtiin Wuhanin virusinstituutin tiloissa, The Intercept kertoo.”

Artikkeli jatkaa, otsikon ”Tutkijoita varoiteltiin tarttumisriskistä”, alla:

”Sivuston tiedoista ei voi päätellä, että pandemian aiheuttanut koronavirus olisi päässyt karkuun laboratoriosta, niinkuin on uumoiltu. Tiedot antavat kuitenkin pontta teorialle, että se oli mahdollista. – [Apuraha]ehdotuksessaan EcoHealth Alliance painottaa, kuinka riskialtista työ on. He puhuvat mahdollisuudesta saada [lepakon]purema ja pitivät kirjaa puremista. Onko EcoHealth Alliancella vielä ne muistiinpanot? Ja jos ei, kuinka he voivat sulkea pois tutkimuksessa sattuneen vahingon mahdollisuuden, kyselee Interceptin haastattelema Broad Instituten molekyylibiologi Alina Chan. Rutgers-yliopiston molekyylibiologi Richard Ebright muistuttaa, että Wuhanin laboratoriossa luotiin uusia koronaviruksia ja niitä testattiin juuri niiden kyvystä tunkeutua koe-eläinhiiriin, joiden elimistöä oli muunneltu muistuttamaan ihmisen solujen reseptoreita.”

”Jo aiemmin on tullut julkisuuteen tieto, että Valkoisen talon korona-asiantuntija Anthony Fauci sai jo tammikuun 2020 lopussa tiedon tutkijalta, että pieni osa tautia levittävän koronaviruksen perimästä näyttää mahdollisesti muokatulta. Fauci kuitenkin tyrmäsi julkisesti keväällä 2020 teorian siitä, että pandemian aiheuttanut Sars-Cov-2 -koronavirus olisi peräisin kiinalaisesta laboratoriosta. Myös Maailman terveysjärjestö WHO tuli alkuvuodesta johtopäätökseen, ettei pandemian aiheuttanut koronavirus suurella todennäköisyydellä ollut peräisin laboratoriosta. WHO ei kuitenkaan voinut saada asiasta täyttä varmuutta.”

Ylen artikkelissa esillä olevaa tuoretta The Intercept -dokumentaatiota selostaa myös Breitbart-artikkeli 8.9.2021, ”Expert: Documents Show Fauci-Funded Wuhan Lab Created Novel Coronavirus with ‘Enhanced Pathogenicity’ for Humans”.

Kuten olen aiemmin useaan otteeseen perustellut ja dokumentoinut, laboratoriovuototeoria on kuitenkin erittäin realistinen selitys koronapandemian liikkeelle lähdölle, Faucin ja WHO:n denialismista huolimatta. WHO sentään asiallisesti ilmoittaa, että laboratoriovuototeoriaa ei voida varmuudella kumotakaan. Kiina ei ole edelleenkään suostunut tuomaan julkisuuteen Wuhanin laboratorioiden koronavirusmanipulaatiotutkimuksiensa dokumentaatiota. Mitä salattavaa Kiinalla voi olla jollei se, että GoF-manipuloitu koronavirus todella vuosi ulos Wuhanin laboratoriosta?

Erittäin oleellisia joka tapauksessa ovat kaksi seuraavaa faktaa, jotka ovat nyt tulleet vastaansanomattomasti todistetuiksi:

Ensinnäkin GoF-tutkimusta eli virusten mutaatiotutkimusta, laboratoriomanipulaatiota, harjoitettiin koronaviruksilla Kiinan Wuhanissa USA:n ykköskoronavirustorjujana nyttemmin toimivan Anthony Faucin tuella ja USA:n veronmaksajien rahalla.

Toiseksi Anthony Fauci on suoraan valehdellut USA:n kongressille valaehtoisessa todistajalausunnossaan väittäessään suoraan ja kirkkain silmin, ettei USA eli USA:n kansanterveyshallinto ole rahoittanut Wuhanin koronavirusmanipulaatiota eli kiinalaisten GoF-tutkimusta. Kuten senaattori Rand Paul muistuttaa 8.9.2021 päivätyssä ja Faucin valaehtoista todistusta kongressissa käsittelevässä Townhall-artikkelissa ”Rand Paul Is Serious About Holding Fauci Accountable. Here’s What Step He Took After New FOIA Docs Came Out”, tällaisesta rikoksesta eli väärästä valasta kuuluu lain mukaan langettaa rangaistukseksi viisi vuotta vankeutta.

Ja kuten jo aiemmin keväällä kävi ilmi asiaan liittyvän sähköpostivuodon osoittamana, Fauci on linjannut USA:n koronantorjuntapolitiikkaa ja -toimia laajemminkin vastoin parempaa tietoaan. Tästä aiheesta voi kuunnella lisää Patmosplus-ohjelmakirjastoon maksutta kirjautumalla Metsämäen ja Ahvion 10.6.2021 päivätystä Ajankohtafoorumi-ohjelmasarjan jaksosta ”Anthony Fauci ja sähköpostipaljastukset”.

Mielenkiintoista sinänsä on sekin, että USA:n valtamedia ei kuitenkaan nyt – 900-sivuisen The Intercept -dokumentaation tultua julki – ole juurikaan kauhistellut valehtelijaksi ja harhaanjohtajaksi osoittautunutta Faucia eikä ole vaatinut hänen eroaan, kuten 7.9.2021 päivätty PJMedian artikkeli ”’THIS Is CNN’: Dr. Fauci Gets a Complete Pass Following Bombshell Report on Wuhan Research” toteaa. Tällainen asiaintila on erikoinen ottaen lukuun sen, kuinka innokkaasti amerikkalainen valtamedia piti kirjaa presidentti Trumpin valheiksi väitetyistä sanomisista ja kuinka vakavasti toi jatkuvasti esiin totuudessa pysymisen tärkeyttä.

Joka tapauksessa nyt on niin, että USA:n korkeimpiin kansanterveys- ja koronantorjuntaviranomaisiin ja alan tieteen edustajiin lukeutuva Anthony Fauci on, de facto, aivan avoimesti valehdellut paitsi kongressille myös ja ennen kaikkea USA:n kansalaisille aivan keskeisestä koronapandemiaan liittyvästä ja USA:ta koskettavasta todellisuudesta.

Erikoista on sekin, että se taho, eli Fauci terveyshallintoineen ja tieteellisine tutkimuksineen, joka on pitkälti osavastuussa koko pandemian synnystä, on samalla myös se taho, joka ylevän arvovaltaisesti tieteeseen vetoamalla määrää siitä politiikasta, jolla koronapandemiaa USA:ssa pyritään torjumaan.

Kannattaa todellakin pohtia syvällisesti seuraavaa vakavaa kysymystä: Mitä ja mistä ylisummaan kertoo se, että ”Pitää luottaa tieteeseen ja asiantuntijoihin” -Fauci, joka on esiintynyt sankarillisena disinformaation vastaisen taistelun jalona kärkihahmona ja kansalaisten terveydestä pyyteettömästi huolissaan olevana hyväntekijänä, on viimeistään nyt, tuoreiden amerikkalaispaljastusten ja vastuullisen suomalaisen valtamediankin uutisoinnin mukaisesti, vastaan sanomattomalla tavalla osoittautunut valehtelijaksi?

LÄHDE: Patmos blogi/Juha Ahvio 10.09.2021

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.

[ Otsikointi ja kuvanlisääminen taakkatoimitus ]