Koronapassin käytön laajentaminen

STM pyytää lausuntoja koronapassin käytön laajentamisesta

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyytää lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta, jossa EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallinen käyttö olisi lain nojalla mahdollista myös silloin, kun rajoituksia ei olisi voimassa. Käytön laajentaminen liittyy Euroopan unionin oma tekoäly- ja digitalisoimishankkeisiin: ns. koronapassin käyttöön totuttamisella ollaan tuomassa EU:n haluamaa digitaalista identiteetti -todistusta, ”digilompakkoa” jatkuvaan käyttöön.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että ”tartuntatautilain mukaisia viranomaispäätöksiä tekevät kunnat ja aluehallintovirastot voisivat päätöksellään tietyissä tilanteissa velvoittaa toimijoita edellyttämään koronapassin esittämistä. Valtioneuvosto voisi vastaavasti säätää asetuksen, joka velvoittaisi ravintoloita edellyttämään koronapassin esittämistä. Käytännössä siis kunnat ja aluehallintoviranomaiset sekä valtioneuvosto ravintoloiden osalta voisivat määrätä koronapassin pakolliseksi tietyille toimijoille ja tietyissä tilanteissa.”

Jo helmikuussa 2021 koronapassihanke oli vireillä, vaikka käyttötarkoituksesta ”ei ollut vielä selvyyttä.”

”Myöskään EU:n ja WHO:n tasolla ei ole yksimielisyyttä, missä tilanteissa voitaisiin velvoittaa koronarokotustodistuksen käyttöä […] varmistetaan, että Suomen koronarokotustodistus olisi yhteensopiva kansainvälisen mallin kanssa… kertoi STM tuolloin.

Rokotustietoja koskeva ”kansainvälinen yhteistyö” – josta ei EU:n ja Maailman terveysjärjestö WHOn tasolla ole yksimielisyyttä – liittyy Euroopan unionin vuonna 2018 – jolloin COVID-19:stä ei oltu kuultukaan – aloittamiin valmisteluihin EU:n laajuisesta datankeruusta ja yksilöiden sensitiivisten terveystietojen jakamisesta sekä rokotuspassin käyttöönotosta.

WHO julkaisi 27.8.2021 hallituksille ja yritysyhteistyökumppaneille ohjeistuksen, jossa opastetaan globaalin rokotuspassin käyttöönoton teknisissä vaatimuksissa. Ohjeistuksen nimi on ”Digital documentation of COVID-19 certificates: vaccination status: technical specifications and implementation guidance”, ja sen sisältöä käydään läpi AvoinMedian artikkelissa ”WHO ohjeistaa hallituksia globaalin rokotuspassin käyttöönotossa”.

Koronapassin käytön laajennus

EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisen käytön – eli koronapassin käytön – laajentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että koronapassi voidaan ottaa vapaaehtoisesti käyttöön myös tilanteissa, joissa toiminnanharjoittajiin ei kohdistu rajoituksia. Toiminnanharjoittaja voisi siis edellyttää asiakkailta tai tilaisuuteen osallistuvilta koronapassin esittämistä covid-19-tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Näin koronapassi voitaisiin ottaa käyttöön myös muilla toimialoilla kuin esimerkiksi ravitsemis- ja tapahtuma-alalla. Nykyisin koronapassi on vaihtoehtoisena terveysturvallisuustoimena käytössä vain silloin, kun kyseistä tilaisuutta tai tilaa koskevia rajoituksia on voimassa.

Koronapassia saisi edellyttää 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kuten nykyisenkin lainsäädännön perusteella.

Toisin sanoen: Pk-sektoria ja kolmatta sektoria värvätään toimimaan laajennuksen käyttöönoton ”vapaaehtois”työvoimana, omalla kustannuksellaan luonnollisesti.

Koronapassia ei saisi edellyttää lakisääteisissä palveluissa (kuten kirjasto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus), välttämättömien palveluiden (kuten sosiaali- ja terveyspalvelut) tai tarveaineiden (ruoka, lääkkeet) hankkimisen yhteydessä. Passin esittämisvelvoite ei myöskään saisi estää oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista.”

Toiminnanharjoittaja voisi edellyttää koronapassia vain asiakkailta, osallistujilta tai yleisöltä. Toiminnanharjoittaja ei voisi tämän sääntelyn perusteella edellyttää koronapassia työntekijöiltä

EU:n digitaalisen koronatodistuksen tietojen käsittelystä ja henkilöllisyyden tarkastamisesta säädetään lain 58 j §:ssä

Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 17.1.2022 saakka

Lausuntoja hallituksen esityksen luonnoksesta voi antaa 17.12.2021–17.1.2022. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2022 saakka.

Kommentti / RS:
Näin suurta järjestelyä ja digitaalista infrastruktuuria ei rakenneta sillä ajatuksella, että sen käytöstä luovutaan puolen vuoden päästä kesäkuussa.

LÄHDE: AvoinMedia/Riikka Söyring 27.12.2021