Koronavalvontaa tehostetaan

Hallitus linjasi: Koronavalvontaa tehostetaan, karanteenin rikkomisesta voi tulla poliisiasia

Karanteenin noudattamatta jättäminen voi antaa aiheen pyytää poliisilta virka-apua. Lakiin sisältyy myös noudattamatta jättämistä koskeva kriminalisointi.

Neuvottelut. Hallitus on neuvottelut koronatilanteesta Säätytalolla Helsingissä.Kuva: Lauri Heikkinen
Neuvottelut. Hallitus on neuvottelut koronatilanteesta Säätytalolla Helsingissä.Kuva: Lauri Heikkinen

Suomessa on tarkoitus tehostaa koronakaranteenien valvontaa. Hallitus kertoi linjauksesta tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Hallituksen uuden strategian mukaisesti tasolla kaksi voidaan lisätoimenpiteenä tehostaa tartuntatautilain mukaisen karanteenin ja eristyksen noudattamisen valvontaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi, että jatkossa otetaan tarkemmat toimet käyttöön ja nyt haetaan yhtenäistä linjaa läpi Suomen. Viranomaisten on pidettävä alueilla huolta siitä, että karanteenia noudatetaan. Kiurun mukaan tämä on olennaista, koska ”väestöleviäminen voi lähteä liikkeelle yksistään siitä, että ihmiset eivät noudata karanteenia”.

”Nyt on kyllä Suomenkin kannalta aika keskeinen kysymys se, pidetäänkö tästä linjasta kiinni”, Kiuru sanoi ja lisäsi, että hallituksen mielestä ”tässä on kyllä paikka katsoa vähän tarkemmin tätä kokonaisuutta”.

Ministeri Kiuru kertoi jo viime perjantain neuvottelujen jälkeen, että maanantaina käydään läpi muun muassa karanteeniin liittyviä toimia ja mahdollisia sanktiotoimia.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tarkensi, että kyseessä on monipuolinen kokonaisuus alkaen hyvästä informoinnista ja siitä, että tartuntatautiviranomaisilla on alueellisesti selkeät ohjeet siitä, mitä karanteeni tarkoittaa. Hän viittasi hallituksen papereihin, jotka julkaistiin tiistaina.

Suositus kunnille ja kuntayhtymille

Karanteenin ja eristyksen seurantaan liittyvät suositukset lainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä listataan tiistaina julkaistussa liitteessä. Karanteenin ja eristyksen tehostettua seurantaa suositellaan kunnille ja kuntayhtymille. Vastuussa on ”kunta tai kunnan tartuntatautien torjuntatyöstä vastaava toimielin tai sopimuksen mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja niiden lukuun toimiva henkilöstö antamiensa päätöstensä osalta”.

Yksilön karanteenista tai eristämisestä säädetään tartuntatautilaissa. Viranomaisella on tartuntatautilain ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain perusteella velvollisuus varmistua toimenpiteidensä tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.

”Karanteeni ja eristäminen ovat keskeisimpiä yksilötason turvaamistoimenpiteitä sekä epidemian paikallisen leviämisen estämiseksi välttämättömiä keinoja”, liitteessä todetaan.

Virka-apua poliisilta, kriminalisointi laissa

Säädösten perusteella viranomaisilla on velvollisuus varmistua karanteenin ja eristyksen noudattamisesta ja tartuntatautilain mukaisilla ohjaavilla sekä valvovilla viranomaisilla on velvollisuus tarvittaessa ohjata ja valvoa tämän velvollisuuden noudattamista. Lisäksi on velvollisuus arvioida toimien jatkamisen tarvetta.

”Kunnan ja kuntayhtymän järjestämisvastuullisena viranomaisena on varmistettava, että sen lukuun toimivalla henkilöstöllä on käytössään yhtenäiset menettelytavat ja ohjeet karanteenin ja eristyksen toteutumisen seuraamiseksi sekä arvioinniksi ja noudattamisen valvonnaksi, ja että tätä seurantaa toimeenpannaan.”

Lakiin sisältyy myös noudattamatta jättämistä koskeva kriminalisointi sekä mahdollisuus pyytää poliisin virka-apua karanteenin noudattamisen varmistamiseksi.

”Kunnan ja kuntayhtymän tulee varmistaa ennalta tiedossa olevat kriteerit ja menettelytavat tilanteisiin, joissa mahdollinen karanteenin tai eristyksen noudattamatta jättäminen antaa aiheen pyytää virka-apua. Menettelytavoista on hyvä sopia myös alueen poliisihallinnon kanssa.”

Poliisille voidaan virka-avun antamiseksi luovuttaa sen välttämättä edellyttämät potilastiedot tartuntatautilain, julkisuuslain sekä muun tiedonsaantia koskevan sääntelyn mukaisesti.

LÄHDE: Uusi Suomi/Minna Karkkola 27.01.2021