Epidemiologinen tutkimus rokotekattavuudesta

Rokotekattavuus ei korreloi COVID-19 tapausten lukumäärään

PSL-TIEDOTE 18.10.2021
Tämä suomentamamme tiedekooste luettavissa myös suoraan sivuillamme, jos kaaviot ja kuvat eivät näy kunnolla: 

https://pelastetaansuomenlapset.fi/epidemiologinen-tutkimus-rokotekattavuus-ei-korreloi-covid-19-tapausten-lukumaaraan/

  • Rokottamattomia pidetään uhkana yhteiskunnalle
  • Sairaaloistamme kantautuu hätähuutoja rokottamattomien suuresta sairastavuudesta vakavaan COVID-19 taudinkuvaan
  • Toisaalta tiedetään, että rokotetut voivat sairastua ja levittää Delta-varianttia muihin
  • Vastikään vertaisarvioidussa tiedelehdessä julkaistut, USA:n 2947 piirikunnasta ja yhteensä 68 eri maasta kerätyt rekisteritiedot viittaavat siihen, että alhainen rokotekattavuus ei liity COVID-19 tapausten korkeaan lukumäärään tai lisääntymiseen eikä päin vastoin

Menetelmät ja materiaalit

European Journal of Epidemiology -tiedelehdessä on julkaistu tutkimus, jossa on selvitetty täyttä rokotekattavuutta (eli kaksi rokoteannosta saaneiden osuutta) ja COVID-19 -tapausten lukumääriä maailman tietopankista 1.- 3.9.2021 välisenä aikana päivitettyjen ja päivitystä edeltäneiden 7 vuorokauden aikana saatujen tietojen perusteella. Tiedot rokotekattavuudesta ja COVID-19 tapausten lukumääristä oli kerätty yhteensä 68 maasta.  Saamistaan aineistoista tutkijat olivat laskeneet kunkin maan COVID-19 tapausten määrän miljoonaa asukasta kohti ja verranneet sitä maan rokotekattavuuteen. Tutkimuksessa oli analysoitu lisäksi tarkemmin Yhdysvaltain tilannetta. Rokotuskattavuutta ja COVID-19 tapausten lukumäärää kuvaavat tiedot oli kerätty Valkoisen talon COVID-19 tiimin datasta. Tapausten lisääntymistä oli selvitetty vertaamalla yhteensä 2947 piirikunnasta hankittuja tietoja COVID-19 tapauksista, jotka oli ilmoitettu kunkin alueen 100 000 asukasta kohti 2. syyskuuta 2021 edeltäneellä ja sen jälkeisellä viikolla.

Tulokset

– Rokotekattavuus vs. COVID-19 tapaukset eri maissa

COVID-19 tapauksia oli havaittu korkean rokotekattavuuden maissa olevan enemmän kuin maissa, joissa oli matala rokotekattavuus (ks. artikkelista kopioitu kuva alla)5. Esimerkiksi Israelissa, jossa yli 60% väestöstä oli saanut kaksi rokoteannosta, oli todettu eniten COVID-19 tapauksia miljoonaa kansalaista kohti. Samanlaiseen negatiiviseen rokotekattavuuden ja COVID-19 tapausten väliseen assosiaatioon olivat viitanneet myös Islannista ja Portugalista kerätyt tiedot; molemmissa maissa oli ollut korkea rokotekattavuus (>75%), mutta näissä maissa oli havaittu enemmän COVID-19 tapauksia miljoonaa asukasta kohti kuin Vietnamissa ja Etelä-Afrikassa, joissa vain noin 10% väestöstä oli tarkasteluajankohtana saanut molemmat rokoteannokset.

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

Relationship between cases per 1 million people (last 7 days) and percentage of population fully vaccinated across 68 countries as of September 3, 2021 (See Table S1 for the underlying data).

  • Rokotekattavuus vs. COVID-19 tapaukset USA:n piirikunnissa

Tutkijat ovat selvittäneet vielä erikseen täyden rokotekattavuuden ja tautitapausten määrää 100 000 asukasta kohti Yhdysvaltain 2947 piirikunnassa ja todenneet COVID-19 tapausten lukumäärän olevan hyvin samanlainen rokotekattavuudesta riippumatta (ks. artikkelista kopioitu kuva alla)5.

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

Median, interquartile range and variation in cases per 100,000 people in the last 7 days across percentage of population fully vaccinated as of September 2, 2021

  • COVID-19 tapausten lisääntyminen vs. rokotekattavuus USA:n piirikunnissa

Kahden peräkkäisen viikon otantaan perustuen COVID-19 tapausten lisääntymisen ei oltu todettu korreloivan rokotekattavuuteen USA:n 2947 piirikunnassa (ks. alla artikkelista kopioitu kuva)5. Kirjoittajien mukaan Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC (US Centers for Disease Control and Prevention) on identifioinut neljä ns. ”korkean” tartuttavuuden piirikuntaa, jotka kaikki kuuluvat viiden korkeimman rokotekattavuuden omaavaan alueeseen eli piirikuntiin, joissa 84.3-99.9% väestöstä on saanut molemmat rokoteannokset. Toisaalta CDC on luokitellut ”matalan” tartuttavuuden alueeksi 26.3% niistä 57 piirikunnasta, joissa täyden rokotesuojan omaavan väestön osuus ollut alle 20%

Artikkeliin liittyvä kuva
Artikkeliin liittyvä kuva

Percentage of counties that experienced an increase of cases between two consecutive 7-day time periods by percentage of population fully vaccinated across 2947 counties as of September 2, 2021

Johtopäätökset ja pohdinta

Tämän maailmanlaajuisen epidemiologisen tutkimuksen mukaan hyvä rokotekattavuus ei liity COVID-19 tapausten vähenemiseen eikä alhaiseen esiintyvyyteen. Niinpä artikkelin kirjoittajat esittävät, että koronarokotusten merkitystä ainoana keinona COVID-19-taudin torjunnassa pitäisi arvioida uudelleen ja ehdottavat otettavaksi käyttöön rokotusten ohella myös muita farmakologisia ja ei-farmakologisia keinoja taudin hillitsemiseksi.  

Viitteet:

  1. https://www.mediuutiset.fi/uutiset/mu/a2267e26-8ec7-4c44-b5e8-f756e9be6e89?ref=newsletter:5439&utm_source=uutiskirje%40mediuutiset.fi&utm_medium=email&utm_campaign=MU-Uutiskirje-laakari
  2. https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/167b77e5-1573-4466-9b25-d1896c61aafe
  3. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
  4. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636

Subramanian, S.V., Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol (2021). https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7

LÄHDE: OikeaMedia/blogi/Vieraskynä 18.10.2021