Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita

Kvanttitietokoneet ottivat jättiaskeleen eteenpäin

Kvanttitietokoneet ottivat jättiaskeleen eteenpäin – tutkijat onnistuivat todistamaan mullistavan teorian ensimmäistä kertaa

Artikkeliin liittyvä kuva: Image: Xiaogang Qiang/University of Bristol
LÄHDE: TIVI/Niina Setälä 15.10.2019

Kvanttifotoniikan alalla on tehty uusi löytö.

Uudessa tutkimuksessa on todistettu kokeellisesti, että kvanttifotoniikkaa voidaan tehdä laajemmissa kvanttimekaniikan ympäristöissä, kuin aiemmin on uskottu. ”Viimeisten 20 vuoden aikana kvanttimekaniikassa on tutkittu paljon uudenlaista kvanttimekaniikan osa-aluetta: PT-symmetriaa. Tätä aihepiiriä on tutkittu sen löytymisestä saakka, mutta aiemmin emme ole koskaan ajatelleet, että tämä teorian laajennus voisi vaikuttaa asioiden kvanttiluonteeseen”, tutkimukseen osallistunut Tampereen yliopiston tenure track –tutkija Marco Ornigotti kertoo yliopiston tiedotteessa. PT-symmetria tarjoaa uuden viitekehyksen, jonka avulla voidaan tarkastella useampia systeemejä kvanttimekaniikan keinoin ja laajentaa näin perinteistä hermeettisyydelle perustuvaa kvanttimekaniikkaa. PT-symmetriaa tutkitaan nykyisin pääasiassa fotoniikan alalla, mutta sitä on hyödynnetty myös esimerkiksi suprajohtavien materiaalien kehittämisessä. Uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, ovatko kvanttimaailman ilmiöt mahdollisia PT-symmetrisissä systeemeissä, ja käyttäytyvätkö kvanttisysteemit samalla tavalla PT-symmetrian piirissä. Tutkimuksen koeasetelma perustui Hong-Ou-Mandel (HOM) -efektiin, jonka keskiössä on fotonien ryhmittyminen. Fotonien ryhmittyminen tarkoittaa sitä, että laitteen sisällä toisensa kohtaavat fotonit tulevat laitteesta ulos aina yhdessä. Toisin sanottuna ne poistuvat säteenjakajasta samaa reittiä, vaikka aluksi olisivat kulkeneet eri reittejä pitkin. ”Hyödynsimme hyvin perustavanlaatuista valon kvanttiominaisuutta, kahden fotonin interferenssiä, osoittaaksemme ensimmäistä kertaa, että pelkästään se, että valo kulkee PT-symmetrisessä ympäristössä, verrattuna perinteiseen, hermeettiseen systeemiin, saa fotonit pakkautumaan yhteen aiemmin kuin oletimme”, Ornigotti kertoo. ”Käytännössä kaksi fotonia yhdistetään säteenjakajan sisällä. Voidaksemme tarkkailla niiden kvantti-interferenssiä säteenjakajan molemmille ulostuloille asennetaan valoilmaisimet.” Tutkimuksessa HOM-interferenssiä testattiin käyttämällä kahdesta valokanavasta koostuvaa PT-symmetristä säteenjakajaa. Toisessa valokanavassa on häviöitä, ja toisessa ei. ”Tässä vaiheessa havaitsimme jotain kiinnostavaa. Heti kun fotonit aloittivat matkansa häviöitä sisältävässä ympäristössä, niiden käytös muuttui ja ne ryhmittyivät yhteen aiemmin”, Ornigotti kertoo. Kokeelliset mittaukset suoritettiin Saksassa Rostockin yliopistossa. Vastaavanlainen kvanttifotoniikan perustutkimus voi vaikuttaa lopulta mullistavasti esimerkiksi tietokoneteknologiaan. Elektronien liikkeen sijaan fotoneihin perustuva tietokone ratkaisisi monia kvanttitietokoneisiin liittyviä haasteita. Nyt kehitteillä olevat kvanttitietokoneet ovat herkkiä ulkoisille häiriöille, joten ne täytyy eristää ympäristöstään ja jäähdyttää lähelle absoluuttista nollapistettä. Näin ollen ne ovat erittäin kalliita. ”Jos onnistumme luomaan valolla toimivan kvanttitietokoneen, kyseessä olisi vastaavanlainen mullistus kuin elektroniikka ja perinteiset tietokoneet olivat muutama vuosikymmen sitten. Tällainen kvanttitietokone toimisi huoneenlämmössä ja se olisi helppoa muokata massatuotantoa varten. Tutkimuksessamme osoitimme nyt ensimmäistä kahden partikkelin kvantti-interferenssin PT-symmetrisessä systeemissä. Tätä löytöä voidaan tulevaisuudessa ehkä hyödyntää kvanttitietokoneissa”, Ornigotti arvioi.