Liikenneonnettomuus vai itsemurha?

Jopa 12 % kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista on itsemurhia – onnettomuuksissa mukana olleet raskaan liikenteen kuljettajat tarvitsevat tukea

Tahallaan aiheutettuja onnettomuuksia voidaan ehkäistä samalla tavalla kuin itsemurhia yleisesti: vähentämällä syrjäytymistä sekä tunnistamalla ja hoitamalla masennusta ja päihdeongelmia.

Artikkeliin liittyvä kuva: Heikki Westergård

Useampi kuin joka kymmenes kuolemaan johtanut tieliikenneonnettomuus on itsemurha, käy ilmi uudesta selvityksestä. Helsingin yliopiston, Liikenneturvan ja Traficomin tutkimuksen aineistona oli muun muassa liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien aineisto vuosilta 2011-2016. Vuosittain tutkittiin keskimäärin 253 kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Tieliikenneitsemurhissa ovat yleensä osallisina henkilöauto ja raskaan liikenteen ajoneuvo. Raskaan liikenteen kuljettajille aiheutuu tyypillisesti vähemmän fyysisiä vammoja kuin toiselle osapuolelle.

Itse aiheutettujen, kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien tutkimuksessa on keskitytty aiemmin onnettomuuden aiheuttaneen kuljettajan taustojen selvittämiseen. Nyt on selvitetty onnettomuuksissa osallisena olleisiin raskaan liikenteen kuljettajiin.

”Raskaan liikenteen kuljettajien on vaikeaa ja usein lähes mahdotonta välttää tahallisesti aiheutettua kolaria. Siksi on tärkeää saada tutkimustietoa siitä, miten kuljettajia voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla näiden valitettavien onnettomuuksien jälkeen”, sanoo Traficomin johtava asiantuntija Inkeri Parkkari.

Tahallaan aiheutetut onnettomuudet vaikuttavat raskaan liikenteen kuljettajien hyvinvointiin. Kuljettajalle voi onnettomuuden seurauksena aiheutua fyysisten vammojen ja sairauslomien lisäksi myös kuntoutuksen ja psykoterapian tarvetta.

Pahimmillaan kuljettaja saattaa jopa joutua vaihtamaan ammattia.

”Kyselytutkimuksesta ja onnettomuustutkinnan tiedoista selvisi, että riittävän tuen tarjoaminen kuljettajille tukisi heidän selviytymistään työssä ja yksityiselämässä onnettomuuden jälkeen”, sanoo Parkkari.

Tutkimuksessa todettiin myös, että liikenteen itse aiheutettujen onnettomuuksiin ehkäisyyn pätevät yleiset kaikkien itsemurhien ehkäisyssä tehokkaimmiksi todetut toimenpiteet kuten syrjäytymisen vähentäminen ja masennuksen ja päihdeongelmien tunnistaminen sekä niiden tehokas ja oikea-aikainen hoito.

Tutkimusta ovat Traficomin lisäksi rahoittaneet Työsuojelurahasto, Helsingin yliopisto ja Onnettomuustietoinstituutti.

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Rosa Lampela 06.02.2020