– seuraa lopun ajan aiheita

Verho nousee UFO-ilmiön edestä

Gary Bates työtoveristaan, ”sieppausten” tutkija Joe Jordanista

Jotkut kristityt saattavat helposti ymmärtää Joe Jordanin palvelutehtävän väärin, mutta hänen erikoisalansa UFO-ilmiön parissa on tosiasiassa yksi ”luominen vastaan evoluutio” -keskustelun osa-alue. Joe kulki aluksi harhaan tällä populaarikulttuurin alueella. Tämä osoittaa, että kristityn on tärkeää arvioida kulttuuri-ilmiöitä terveeltä tietopohjalta, huolimatta siitä, kuinka outoina saatamme niitä toisinaan pitää. Jo monien vuosien ajan olemme kumppanini Joen kanssa tehneet ystävällisessä, molempia hyödyttävässä suhteessa yhteistä matkaa tällä alueella. Joen tutkimus käsittelee erityisesti ihmisiä, jotka väittävät tulleensa ”avaruusolentojen sieppaamiksi”. Siitä on ollut minulle suurta apua paljastaessani kirjassani Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection [Avaruusolentojen esiintulo: UFO:t ja niiden yhteys evoluutioon] ne saatanalliset petokset, jotka muodostavat näiden kokemusten perustan.

Joe kuvaili itseään ennen kristityksi kääntymistään ”kristallipalloa pyörittäväksi New Agen kannattajaksi”, joka oli kiinnostunut tieteiskirjallisuudesta. Tämä oli hänen mielestään pelkästään pakoa todellisuudesta. Vaikka hän oli kouluopetuksen vaikutuksesta kehitysopin kannattaja, hänelle ei ollut heti selvää, että useimmat (sci-fi) tieteistarinat avaruuden oudoista elämänmuodoista perustuvat pohjimmiltaan ajatukseen evoluutiosta. (Jos elämä kehittyi maapallolla, sen on täytynyt kehittyä muuallakin 14 miljardin vuoden ikäisessä maailmankaikkeudessa).

Alun perin Joe ei tiennyt ilmiöstä paljoakaan. Kirja nimeltään UFO Crash at Roswell [UFO:n maahansyöksy Roswellissa] sytytti hänen kiinnostuksensa.1 Kirja väitti olevansa tieteellinen tutkimus lentävästä lautasesta, jonka oletettiin rysähtäneen maahan Roswellissa, Uudessa Meksikossa heinäkuussa 1947. Joen kokemus herätti minussa vastakaikua, koska nuorena miehenä olin monien muiden tavoin aihetta käsitelleen, suurimman myyntimenestyksen saaneen kirjan The Roswell Incident [Roswellin tapaus] perusteella vakuuttunut siitä, että hallitus oli osallisena petoksessa, jotta totuus avaruusolioista salattaisiin.

Korvikeuskonnon pauloissa

”Koukkuun” joutuneena Joe tahtoi tietää enemmän. Hän kävi paikallisessa UFO-museossa, keskusteli UFO-tutkijoiden kanssa ja opiskeli. Hän hämmästyi nähdessään suuren joukon ”hengellisiä” UFO-kirjoja, jotka käsittelivät Fatima-näkyjen kaltaisia tapahtumia.2 Kristinusko on tältä alueelta käsin hyökkäyksen kohteena, koska monet uskovat, että Raamatun yliluonnollisten kohtaamisten ja ihmeiden takana ovat hyväntahtoiset avaruusolennot, joita on erheellisesti pidetty enkeleinä tai jopa Jumalana, ja että nämä avaruusolennot saattavat jopa olla ihmiskunnan luojia.3

Joe pätevöityi nopeasti osavaltiotason osastonjohtajaksi ja tutkijaksi erittäin arvostetussa MUFON-järjestössä4, jossa tutkitaan UFO-havainnoista ja henkilökohtaisista kokemuksista ”avaruusolioiden” kanssa kertovien henkilöiden väitteitä. UFO-uskovien hengellisen ajatusmallin kohtaaminen MUFONin kuukausittaisissa kokouksissa vaikutti Joeen voimakkaasti. Hän ymmärsi, että monille kyseessä on täysimittainen uskonto. Nämä ”erittäin kehittyneet muukalaiset” väittivät olevansa auttamassa ihmiskuntaa kehittymään eräänlaisiksi uuden aikakauden valaistuneiksi valtiaiksi. Vaikka Joe oli kasvanut seurakunnassa, hän hylkäsi monien muiden nuorten tavoin ajatuksen raamatullisesta Luojasta. Tämä ”uusi uskonto” sai Joen kokemaan hengellisyyden tunteen vapaana Raamatun vaatimasta tilivelvollisuudesta. Ilman korkeinta luojaa ihminen voi laatia omat sääntönsä, joissa jokainen kokemus on vain osa hengellistä kasvua matkalla kohti uutta aikaa.

UFO-tutkimus paljasti totuuden

Noihin aikoihin Joe perusti MUFON -tutkijatoverinsa Wes Clarkin kanssa oman tutkimusryhmänsä nimeltä CE45. Sen erikoisalana olivat väitetyt avaruusolentojen suorittamat sieppaukset tai ”neljännen asteen lähikohtaamiskokemukset”.6 He pyrkivät selittämään näiden ilmiöiden omituisimmat piirteet, jotka haastoivat tieteelliset selitykset. Sieppauskokemuksissa ilmoitetaan valtavia jaksoja selittämättömästi ”kadonnutta aikaa”; väitetään, että fyysiset olennot pystyvät kulkemaan seinien läpi; siepatut otetaan avaruusalukseen usein kotiensa kattojen läpi. Tutkijoilla MUFONista ja muualta oli suunnattomia ongelmia yrittäessään selittää näitä fysiikan lakien vastaisia ja jatkuvasti lisääntyviä sieppauskokemuksia.

Joe näki näiden tapausten vahingoittavan kokijoidensa elämää. Hän ja Wes kävivät uudelleen läpi kaikki tutkimansa tapaukset selvittääkseen, oliko niissä jotakin, mikä oli jäänyt muilta tutkijoilta huomaamatta. Syksyllä 1996 Joe käsitteli kahta erityisen häiritsevää tapausta, jotka näyttivät tuhoisammilta kuin monet muut. Kristitty ystävä kertoi, että he olivat tekemisissä henkivaltojen kanssa ja tarvitsivat siksi suojelua. ”Niinpä otin esiin kristallini”, Joe kertoi. ”Mutta ystäväni jakoi sen sijaan kanssani Raamatun sanaa. Ensimmäistä kertaa ikinä kuulin todellista evankeliumin sanomaa ja ymmärsin, mistä aidossa kristinuskossa oli kyse. Tunnustin syntini ja minusta tuli kristitty.”

Vihatuin mies UFOlogian piirissä?

Joe ei selvästikään ole kovin suosittu monien UFO-uskovien keskuudessa, koska hän on ollut ilmiantamassa ja paljastamassa ilmiön taustalla olevaa petosta – ja ottamassa raamatullisen kannan: ”Ei maapallon ulkopuolista elämää”. Monille sellainen totuus muodostaa uhan heidän toimeentulolleen, sillä UFO-ilmiöön liittyy merkittävää liiketoimintaa. Esimerkiksi yksi suosituimmista viihdemaailman teemoista ovat [sci-fi] tieteistarinat. Joka vuosi Joe ja hänen työtoverinsa Guy ja Nicole Malone pitävät kokouksia ja kohtaavat ihmisiä Roswellin kaupungissa Uudessa Meksikossa, kun kaupungin väkiluku kaksinkertaistuu heinäkuun 4. päivään liittyvänä viikonloppuna kuuluisan, vuoden 1947 ”tapaus Roswellin” muistoksi pidettävässä tapahtumassa. Silloin Joe on seurakunnissa käytettävissä keskusteluihin tämän asian tiimoilta.

Nyt Joe tahtoi sovittaa UFO-ilmiön yhteen juuri löytämänsä uskon kanssa. Hän ja Wes osallistuivat kahden viikon mittaiselle raamattukurssille. Vaikka Joen uusi ystäväpiiri koostui kristityistä, useimmat heistä uskoivat Jumalan luoneen älyllistä aistivaa elämää muillekin planeetoille. Elämä oli siis joko luotua tai kehittynyttä. Evoluutioteorian vuoksi useimmat ihmiset uskovat elämän kehittyneen muuallakin. Mutta kuten voin vahvistaa monivuotisen tämän aiheen puhujakokemukseni perusteella, useimmat kristityt uskovat virheellisesti Jumalan luoneen sellaista elämää muualle. ”Miksi Hän olisi muuten tehnyt maailmankaikkeudesta niin suuren?” Heidän mielestään tämä mahdollistaa sen, että Jumala on luonut avaruusoliot, ja tämä näyttää selittävän UFO-ilmiön. Tällainen ajatus kuitenkin horjuttaa Kristuksen evankeliumia sekä tarkoitusta, miksi Hän tuli maailmaan (lisää viitteessä 7). Luettuaan vuonna 2005 kirjan Alien Intrusion ensimmäisen painoksen Joe kertoi minulle: ”Gary, kirjasi on auttanut minua hylkäämään ajatuksen maapallon ulkopuolisesta elämästä. Kirja osoitti minulle, että riippumatta siitä, mitä useimmat kristityt ajattelevat, Raamattu kieltää selvästi sellaiset asiat.”

Palapelin ei-toivottu pala

Yksi Joen tapauksista oli upouusi kristitty nimeltään Bill D. Väitetyn avaruusolentojen suorittaman sieppauksen aikana hän huudahti: ”Jeesus, auta minua!”, jolloin kohtaaminen loppui välittömästi. Kun Joe oli yhteydessä muihin MUFONin tutkijoihin kysyäkseen, oliko heillä ollut samanlaisia tapauksia, nämä suostuivat puhumaan Joelle vain mikäli se tapahtuisi ”epävirallisesti”, sillä he pelkäsivät työpaikkojensa puolesta. Totuus oli, että he kaikki tunsivat samanlaisia sieppausselostuksia, joissa henkilön rukous, virren laulaminen tai Jeesuksen nimen lausuminen oli lopettanut sieppauksen. Mutta koska tapaukset olivat luonteeltaan ”uskonnollisia” eiväkä ”tieteellisiä”, todisteet oli tarkoituksella jätetty huomiotta ja tosiasiassa salattu. Joen ryhmä CE4 tiesi, että täytyi olla lisää tapauksia, joilla he voisivat paljastaa petoksen. Paikallinen sanomalehti Florida Today raportoi CE4:n ensimmäisistä löydöistä. Kertomus levisi laajasti lehdistön ja internetin kautta, ja yhtäkkiä suuri joukko ihmisiä otti yhteyttä CE4:ään kertoen samanlaisia todistajanlausuntoja. Tämä Joen tutkimus auttoi ratkaisevasti minua ja muita tuomaan seurakuntien tietoisuuteen tätä laajalle levinnyttä ilmiötä.

Joen tämänhetkiseen palvelutyöhön kuuluu lukuisien kokijoiden neuvominen, päämääränä heidän johdattamisensa Kristuksen tuntemiseen. Tähän mennessä hän on ollut yhteydessä yli 400 ihmiseen, joiden ”sieppaustapahtuma” on keskeytynyt Kristuksen nimessä (jotkut heistä haluavat pysyä tuntemattomina). Joella on arvokas näkemys koko UFO-maailmaan, koska hän on nähnyt sen molemmilta puolilta, sekä uskoa vailla olevan New Agen kannattajan että Raamattuun uskovan kristityn silmin. Samalla tavoin kuin minä, hän totesi Raamatusta löytyvän vastaukset siihen, mitä asiassa perimmiltään tapahtuu. Edelleen Raamattu kertoo myös, että ei-kristityt ovat kyvyttömiä näkemään, mistä ilmiössä on todellisuudessa kysymys. ”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti” (1. Kor. 2:14).

Informaation tarve

Tämä on valtava lähetyskenttä; kyselyiden mukaan miljoonat ihmiset väittävät tulleensa avaruusolioiden sieppaamiksi. Oli tämä totta tai ei, keskuudessamme on häiritsevä ja selvästi kasvamassa oleva ilmiö. Usko evoluutioon ja populaarikulttuurin ideat vanhempien, teknologialtaan edistyneiden avaruusolioiden vierailuista maapallolla takaavat, että ihmiset ovat kypsiä petetyiksi tulemiseen. Henkilölle, joka ei ole joskaan ollut seurakunnassa, lukenut Raamattua tai tunne Jeesusta Pelastajanaan, tällaiset tapahtumat voivat olla elämää muuttavia kokemuksia, jotka saavat hänet hylkäämään kaikki ajatukset Jumalasta Luojanaan ja Tuomarinaan. Kun ihmiset katsovat Jumalan luomaa majesteettista maailmankaikkeutta, heillä on taipumus pohtia, mitä muuta siellä saattaa olla. Meidän tulisi sen sijaan miettiä kunnioittaen Häntä, maailmankaikkeuden tekijää. Kuten Psalmi 19:2 muistuttaa meitä: ”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.” Englanninkielinen kirja Alien Intrusion [Avaruusolentojen esiintulo] (uusi uudistettu painos) on saatavilla verkkokaupasta creation.com/store. Lähdeluettelo ja kommentit

  1. See creation.com/roswell, 12 August, 2010 ja Bates, G., Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, Creation Book Publishers, Atlanta, May 2010, pp. 179–194. Suurin osa Roswelliin liittyvistä väitteistä on osoitettu saduksi.
  2. Kolme paimenessa ollutta lasta väittivät, että 13.10.1917 tapahtuisi ihme. Kymmenien tuhansien ihmisten väitetään nähneen auringon ”tanssivan ja pyörivän”. Monet lukivat tapahtuman ”Fatiman valtijattaremme” ansioksi – oletettu neitsyt Marian ilmestyminen [Fatimassa, Portugalissa].
  3. See Bates, G., Designed by aliens?, Creation25(4):54–55, September 2003; creation.com/aliens
  4. MUFON—The Mutual UFO Network [Yhteinen UFO –verkosto].
  5. CE4 Research Group, CE4research.com
  6. UFOjen luokittelumenetelmä, jonka entinen hallituksen tutkija tri J. Allen Hynek kehitti. See creation.com/the-fourth-kind and Bates, G., Alien Intrusion: UFOs and the Evolution Connection, Creation Book Publishers, Atlanta, May 2010, Chapter 7, pp. 255–266.
  7. See Bates, G., Did God create life from other planets? Otherwise why is the universe so big?, Creation29(2):12-15, 2007; creation.com/lifefromplanets.

GARY BATES toimii USA:n Creation Ministries Internationalin johtajana Atlantassa, Georgiassa. Hän on osallistunut CMI:n käymään luominen ja evoluutio -väittelyyn yli 20 vuotta ja on UFO ja avaruusolennot -ilmiön ja sen evoluutioon liittymisen vallitseva asiantuntija CMI:lla. Copyright © Creation Ministries International.
Used with permission. Käytetty luvalla. creation.com

LÄHDE: Luominen.fi/arkisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.