Maalittaminen on vakava ongelma

”Vakava ongelma” – poliiseista joka viides maalittamisen kohteeksi joutunut harkitsee ammatin vaihtoa

Maalittamisesta on viime aikoina puhuttu maan korkeimmalla tahollakin. Sen on tuominnut muun muassa presidentti Sauli Niinistö.

Artikkeliin liittyvä kuva

Presidentti kiinnitti huomiota siihen, että esimerkiksi lainvalvonnan ja -käytön parissa työskentelevät ihmiset voivat joutua kohteeksi työtehtäviensä vuoksi. Ne eivät toki ole ainoita ammattiryhmiä, jotka ovat saaneet maistaa ikävää ilmiötä. Kohteeksi ovat joutuneet myös muun muassa toimittajat.

Poliisi on omassa keskuudessaan kartoittanut maalittamisen yleisyyttä ja vaikutuksia. Selvityksessä maalittaminen kuvattiin tarkoituksena pyrkiä luomaan epäedullista kuvaa poliisista hallinnossa työskentelevien työ- tai yksityiselämään liittyviä tietoja kaivamalla ja niitä eri yhteyksiin asettamalla, vääristelemällä tai valheellista tietoa levittämällä.

Maalittamisen todettiin voivan tapahtua myös suorana tai epäsuorana uhkailuna taikka sinänsä laillisten oikeussuojakeinojen ylenmääräisen käyttönä haittaamis- ja häirintätarkoituksessa.

Lokakuussa henkilöstölle tehtyyn maalittamisilmiöön liittyvään kyselyyn vastasi 834 henkilöä, mikä on 8,2 prosenttia koko henkilöstöstä. 258 vastaajaa eli lähes kolmasosa oli viimeisen kolmen vuoden aikana henkilökohtaisesti kohdannut maalittamista ja noin puolet vastaajista (n. 48%) oli havainnut oman yksikön henkilöstöön kohdistuvaa maalittamista.

”Demokratiaan kuuluu oikeus kritisoida viranomaisen toimintaa, ja siitä maalittamisessa ei ole kysymys. Maalittamisella pyritään vaikuttamaan epäasiallisin keinoin viranomaisen toimintaan, nakertamaan luottamusta viranomaisiin ja sitä kautta vaikuttamaan koko yhteiskuntaan ja oikeusjärjestelmään. Tällöin maalittaminen koskee jokaista”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa.

Poliisien kohtaamassa maalittamisessa tekotapoina ovat useimmiten olleet halventaminen ja mustamaalaaminen sekä suora tai epäsuora uhkailu. Se on saanut monet kohteet muuttamaan käytöstään some-palveluissa tai välttämään työtehtäviä, joissa on riski joutua maalittamisen kohteeksi.

Kaikista kyselyyn vastanneista 13 prosenttia oli harkinnut ammatinvaihtoa maalittamisen takia. Maalittamista itse kohdanneista ammatinvaihtoa oli harkinnut vieläkin suurempi joukko, jopa lähes joka viides.

Moni poliisissa työskentelevä katsoo, että työnantajan tulisi pystyä nykyistä useammin viemään asiaa eteenpäin yksittäisen virkamiehen sijasta, mutta lainsäädäntö ei sitä tällä hetkellä mahdollista. Samaa on tuotu esiin myös silloin, kun yksittäinen toimittaja joutuu maalitauluksi.

LÄHDE: TIVI 17.12.2019