Miksi valtioiden on aiheellista erota WHO:sta

Lääketieteen- ja kirurgian tohtori: Miksi valtioiden on aiheellista erota Maailman terveysjärjestöstä eli WHO:sta

Kuva: Pixabay
Kuvan lisännyt taakkatoimitus. Kuva: Pixabay

Sylvi Silvennoinen-Kassisen mukaan WHO:n virallisissa dokumenteissa esitetyt kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset antaisivat WHO:n pääjohtajalle vallan, joka nähdään maissa, joissa valta keskittyy yhdelle ihmiselle, presidentille tai diktaattorille.

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja dosentti Sylvi Silvennoinen-Kassinen on perehtynyt niihin ylikansallisiin valtapyrkimyksiin, joihin WHO eli Maailman terveysjärjestö pyrkii muuttamalla pandemiasääntöjä laillisesti sitoviksi. Puheessaan hän selvittää perusteellisesti sen, miksi valtioiden on aiheellista erota WHO:sta.

Silvennoinen-Kassinen ihmettelee kansainvälisen terveyssäännöstön muutosehdotusten suoria vaikutuksia WHO:n rooliin. ”Säännöstön muutosten myötä pääjohtajalle annetaan poikkeuksellinen valta. Tällaista vallan keskittämistä yhdelle henkilölle nähdään uskonnollisissa järjestelmissä ja maissa, joissa valta keskittyy yhdelle ihmiselle, presidentille tai diktaattorille.” ”Yksinvaltias on arvostelun yläpuolella eikä hän ole vastuussa kenellekään”, hän kuvaa.

”WHO:ta ei valvo mikään laki eikä organisaatio. WHO ON LAKI ITSE ITSELLEEN. SAMA KOSKEE PÄÄJOHTAJAA”. Silvennoinen-Kassinen sanoo. ”Emme ole vaaleilla valinneet WHO:n toimijoita emmekä sen pääjohtajaa.” Silvennoinen-Kassisen mukaan WHO:n henkilöillä on myös diplomaattinen koskemattomuus ja syytesuoja.

Silvennoinen-Kassinen on huolissaan myös terveyssäännöstön muutosten vaikutuksista ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin. ”Pidämme ihmisoikeuksia loukkaamattomina. Nyt terveyssäännöstöstä on poistettu ihmisarvon kunnioitus, ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Meitä voidaan siis säännöstön puitteissa kohdella ilman ihmisarvoa.”

Määritelmä terveysuhan kohteista on muuttunut. Uhka ei koske enää vain ihmistä, vaan se on laajennettu käsittämään myös eläimet ja ympäristön. Mitä tästä jää enää ulkopuolelle?

Jäsenvaltiot velvoitetaan monitoroimaan ihmisiä, eläimiä ja ympäristöä ja raportoimaan mahdolliset uhat WHO:lle. Tähän rakennetaan raskas byrokratia, joka raportoi ja valvoo valtioiden kuuliaisuutta. Näin pääjohtajalla WHO:n virallisissa dokumenteissa esitetyt kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset antaisivat WHO:n pääjohtajalle vallan, joka nähdään maissa, joissa valta keskittyy yhdelle ihmiselle, presidentille tai diktaattorille.on jatkuva uhkavirta, josta hän voi valita kohteen.

Mitä Sylvi Silvennoinen-Kassisen puheessa käsitellään?
Katso puhe kokonaisuudessaan, niin tiedät vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 1. Mitkä pandemiasääntöjen ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset ovat merkittäviä ja miksi?
 2. Kuka saa päätäntävallan ja mitä valtuuksia hän saa?
 3. Mikä katsotaan terveysuhaksi?
 4. Riittääkö pelkästään teoreettinen uhan mahdollisuus käynnistämään laajat pandemiatoimet, kuten ihmisten säilöönoton, pakkorokotukset, pakkolääkitsemisen, matkustusrajoitukset tai – kiellot ja yhteiskuntasulut?
 5. Miten päättävä henkilö saa tiedon, onko jossain todellinen tai mahdollinen terveysuhka?
 6. Miten on mahdollista, että koronapandemian tulo ennustettiin WHO:n ”Event 201” koronapandemiaharjoituksessa 18.10.2019, ennen kuin koronatautitapauksia edes oli?
 7. Mitä muutoksia ehdotetaan ihmisoikeuksille?
 8. Mitä jakelusopimus koskee ja mitä se tarkoittaa valtion suvereniteetille eli itsenäiselle päätäntävallalle?
 9. Mitä muutoksia seuraa valtion itsenäiselle kyvylle päättää budjetistaan?
 10. WHO:n rahoitus tulee suurelta osin yksityisiltä rahoittajilta ja heillä on yksityisiä yhteistyökumppaneita. Miten rahavirrat virtaavat muutosten myötä?
 11. Miten WHO:n ajamat muutokset mahdollistavat kansainvälisille suuryrityksille pandemioiden tuotteistamisen ja mm. terveys- tai ympäristöuhkilla rahastamisen ihmisten vapauden, yksityisyyden ja ihmisarvon kustannuksella?
 12. Kuinka WHO ja WHO:lle alisteinen valtio valvovat tottelevaisuutta?
  WHO:n virallisissa dokumenteissa esitetyt kansainvälisen terveyssäännöstön muutokset antaisivat WHO:n pääjohtajalle vallan, joka nähdään maissa, joissa valta keskittyy yhdelle ihmiselle, presidentille tai diktaattorille.
  Ja mikä tärkeitä:
 13. Millä tavalla uusi maailmanlaajuinen terveys- ja pandemiasäännöstö koskee minua ja sinua?

Lue koko artikkeli ja katso Sylvi Silvennoinen-Kassisen esitys WHO-illasta: https://mkrsuomi.fi/lehdistotiedote-laaketieteen-tohtori-miksi-valtioiden-on-aiheellista-erota-whosta/

Allekirjoita Suomen adressi, ”Suomi ei saa luovuttaa tosiasiallista päätösvaltaa kansanterveydestään Maailman terveysjärjestölle” täällä. (https://www.adressit.com/who_ei_saa_suomen_paatosvaltaa)

Seuraa adressin etenemistä Facebookissa, Telegramissa ja Instagramissa, ja jaa siellä olevaa tietoa verkostoissasi. 

Tavoitteemme on, että tämä tieto tavoittaa jokaisen suomalaisen. Siihen tarvitaan yhteistyötä.

Suomen päätösvallan luovuttamisesta päätetään jo toukokuussa 2024. Aika toimia, jakaa tietoa, aktivoida ja rohkaista ihmisiä on nyt.

Yhteistyössä on voimaa!

LÄHDE: MKRSUOMI.FI 04.10.2023