– seuraa lopun ajan aiheita

Mitä Raamattu sanoo Gazasta?

GAZA mainitaan Raamatussa peräti 20 kertaa – sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa.  Ensimmäisen kerran 1. Mooseksen kirjan 10. luvussa, jossa Jumala kuvaa Gazan olevan osa maata, jonka kanaanilaiset, Jumalan viholliset, olivat vallanneet.

”Kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gazaan asti; Sodomaan ja Gomorraan päin mentäessä……” (1. Moos. 10:19)

Myöhemmin Raamatussa Gazaa kuvataan filistealaisten tukikohdaksi, jotka hyökkäsivät jatkuvasti Israelin juutalaisia vastaan ja terrorisoivat heitä.

Tuomarien kirjan 1. luvussa Herra ohjasi israelilaisten armeijat – erityisesti Juudan heimon armeijat – valloittamaan Gazan. Tuomarien kirjasta 1:18-19 luemme: ”Ja Juuda valloitti Gazan alueineen, Askelonin alueineen ja Ekronin alueineen. Ja Herra oli Juudan kanssa, ja he ottivat haltuunsa vuoriston.”

Myöhemmin Tuomarien kirjasta luemme tietenkin kuuluisat tarinat Simsonista. Simson oli kieltämättä syvästi epätäydellinen hahmo. Mutta Jumala käytti häntä menemään Gazaan ja tuhoamaan heidän pahat johtajansa, vaikka se maksoi Simsonille hänen oman henkensä.

Jeremian 47. luvussa näemme, että eräs Egyptin faaraoista valloitti Gazan, mistä alkoi Egyptin ja Gazan välinen hyvin pitkä ja monimutkainen suhde, joka on monimutkainen vielä tänäkin päivänä.

Heprealainen profeetta Aamos sai Jumalalta käskyn kirjoittaa Gazan pahuudesta ja sen päälle tulevasta jumalallisesta tuomiosta. 

”Näin sanoo Herra: ’Gazan kolmen rikkomuksen tähden ja neljän rikkomuksen tähden en peruuta sen rangaistusta….Siten minä lähetän tulen Gazan muuria vastaan, ja se tuhoaa sen linnoitukset.'” (Aamos 1:6-7)

Jumala käski myös heprealaisia profeettoja Sefanjaa ja Sakarjaa varoittamaan Gazaan ja sen läheisiin filistealaiskaupunkeihin tulevasta tuomiosta.

”Sillä Gaza hylätään ja Askelon joutuu autioksi, Asdod ajetaan pois keskipäivällä ja Ekron revitään juurineen.” (Sefanja 2:4)

”Askelon näkee sen ja pelkää. Myös Gaza vääntyy suuressa tuskassa, samoin Ekron….Lisäksi kuningas tuhoutuu Gazasta….” (Sakarias 9:5)

TÄSTÄ HUOLIMATTA Raamatussa on ainakin yksi myönteinen viittaus Gazaan, Uudessa testamentissa, Apostolien teoissa.

”Kun he [apostolit] olivat todistaneet ja puhuneet Herran sanaa [koko Israelissa], he lähtivät takaisin Jerusalemiin ja julistivat evankeliumia monissa Samarian kylissä [nykyisin Länsirannaksi kutsutulla alueella]. Mutta Herran enkeli puhui Filippukselle sanoen: ”Nouse ylös ja mene puolipäivään päin etelään sille tielle, joka kulkee Jerusalemista alas Gazaan ja on autio.” (Apostolien teot 8:25-26)

Mennessään Gazaan Filippus törmää hoviherraan, joka lukee heprealaisen profeetta Jesajan kirjakääröä. Mies lukee kirjaimellisesti Jesajan 53. luvun messiaanisia ennustuksia Jeesuksen tulevasta kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Mutta hän ei ymmärrä lukemaansa, joten hän pyytää Filippusta selittämään hänelle kohdan.

Koska Filippus on Pyhän Hengen täyttämä evankelista, hän selittää mielellään sekä profetiat että sen, miten Jeesus täytti ne ja miten hän itse asiassa on kauan odotettu Messias.

Ja juuri siellä, Gazaan johtavalla tiellä, Filippus auttaa miestä tekemään parannuksen synneistään ja ottamaan Jeesuksen Kristuksen vastaan Vapahtajanaan ja Herranaan.

Sitten mies pyytää Filippusta kastamaan hänet, ja Filippus kastaa hänet.

Aivan kuten Paavali tuli Kristuksen luo Damaskoksen arabikaupunkiin johtavalla tiellä, tämä mies tuli Kristuksen luo Gazaan johtavalla tiellä.

Rakastan tätä tarinaa, koska se paljastaa tärkeän totuuden.

Kyllä, monet Gazan johtajat ja ihmiset ovat pahoja.

Kyllä, he vihaavat Israelia ja juutalaisia.

Ja kyllä, jos he eivät tee parannusta ja käänny Kristuksen puoleen, heitä odottaa tuomio.

Mutta Jumala rakastaa Gazan kansaa.

Kristus käskee meitä rakastamaan Israelia ja sen naapureita.

Hän lähettää palvelijansa tuomaan evankeliumia Gazaan.

Ehkä monet Gazan palestiinalaiset hylkäävät evankeliumin.

Mutta jotkut eivät hylkää.

Jotkut ottavat Kristuksen vastaan Vapahtajanaan ja Herranaan.

Tunnen henkilökohtaisesti Gazasta ihmisiä, jotka ovat tulleet uskoon Kristukseen.

Kun siis rukoilet, että Herra antaisi voiton Israelille Hamasin jumalattomista johtajista, rukoilkaa myös Gazan kansan puolesta.

Heidät on vapautettava Hamasin orjuudesta ja sorrosta.

Ja Saatanan ja synnin orjuudesta ja sorrosta.

Rukoilkaa myös Hamasin terroristijohtajien ja jäsenten puolesta – rukoilkaa, että Jumala käännyttäisi heidät Kristuksen puoleen ennen kuin on liian myöhäistä.

Tunnen entisiä muslimiterroristeja, jotka ovat tulleet Kristuksen luo ja muuttuneet radikaalisti. 

Tunnen jopa entisen Hamasin johtajan, joka oli ennen terroristi, ja Kristus muutti ihmeellisesti koko hänen elämänsä suunnan, käänsi hänet Hamasia vastaan ja käytti häntä pelastamaan monia israelilaisia ihmishenkiä Hamasin terrori-iskuilta, mukaan lukien itsemurhapommittajilta, jotka lähetettiin tappamaan heitä.

Tiedän siis, että Jumala voi tehdä mitä tahansa.

Siksi kerron teille, että meidän tehtävämme on rukoilla lakkaamatta15 pt paitsi israelilaisten pelastuksen, pelastumisen, parantumisen ja siunauksen puolesta, myös sen puolesta, että Jumala tekisi ihmeitä Gazan palestiinalaisten, myös Hamasin johtajien ja taistelijoiden elämässä.

”Sillä”, kuten pyhät kirjoitukset opettavat meille, ”Jumalalle ei mikään ole mahdotonta”. (Luuk. 1:37)

Joel C. Rosenberg (All Israel News)

LÄHDE: Patmos uutiskirje alkuperäisen julkaisijan luvalla! 31.10.2023