Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Pienhiukkaset ja kotiväkivalta

Pienhiukkasilla ja kotiväkivallalla on nyt todistettu olevan yhteys – ”tulokset ovat kiehtovia ja pelottavia”

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Harri Junttila 04.10.2019

Yhdysvaltalaistutkijoiden tekemät tilastoajot paljastivat kiinnostavan yhteyden ilmansaasteiden ja väkivallan välillä.

Artikkeliin liittyvä kuva. Industrial landscape.The big factory pollutes air

Saastuneen ilman hengittäminen voi tehdä sairaaksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan se voi lisätä myös väkivaltaista käyttäytymistä.

Tähän tulokseen ovat päätyneet Coloradon valtionyliopiston tutkijat, jotka edustavat taloustieteitä, ilmakehäntutkimusta ja tilastotieteitä. Ryhmä löysi vahvan yhteyden lyhytaikaisen ilmansaasteille altistumisen ja aggressiivisen käytöksen välillä eri puolilla Yhdysvaltoja, kertoo Phys.org.

Tutkijat kävivät läpi ja ristiintaulukoivat kolme erilaista datalähdettä: FBI:n päivittäisen rikostilaston, EPA:n päivittäisen ilmansaastetilaston ja NOAA:n päivittäisen satelliittiseurantadatan metsäpalojen savujen leviämisestä.

Ilmansaastetutkijat Yhdysvalloissa mittaavat saasteiden määrän otsonin määrällä hengitysilmassa sekä niin sanotulla PM2,5 -luvulla eli hengitysilmassa olevien pienhiukkasten määrällä. Pienhiukkasten terveysvaikutukset on tunnettu jo kauan.

FBI:n tietokantojen mukaan 83 prosenttia väkivaltaisista rikoksista on päällekarkauksia. Niistä 60 prosenttia tapahtui kotona eli ne todennäköisesti kuuluivat perheväkivallan piiriin.

Tietokanta-ajot kattoivat kahdeksan vuotta tilastoja. Ajoista selvisi, että kun hengitysilman pienhiukkasten määrä kasvoi 10 mikrogrammalla kuutiometriä kohden, väkivaltarikosten määrä lisääntyi 1,4 %. Lähes kaiken kasvusta tekivät päällekarkaukset.

”Kun ilmassa on enemmän saasteita, väkivaltarikollisuus ja kotiväkivalta erityisesti lisääntyvät varsin merkittävästi”.

Tutkijat havaitsivat myös, että jos otsonin määrä hengitysilmassa kasvoi 0,01 ppm, päällekarkaukset lisääntyivät 1,15 %.

Muihin rikoksiin ilmansaasteiden määrän muutoksella ei ollut tilastollista vaikutusta.

”Puhumme rikoksista, jotka eivät välttämättä ole fyysisiä – kimppuun voi hyökätä myös sanallisesti. Mutta kun ihmiset altistuvat suuremmalle määrällä saasteita, heistä tulee hieman aggressiivisempia, joten nämä kahnaukset, jotka eivät välttämättä eskaloituisi, eskaloituvat”, tutkija Jude Bayham sanoo.

Vertaisarvioitu tutkimus on julkaistu Journal of Environmental Economics and Management -tiedejulkaisussa.

Tutkijat eivät esittäneet selitystä sille, kuinka altistuminen saasteille johtaa aggressiivisuuden lisääntymiseen; tulokset näyttävät vain vahvan korrelatiivisen suhteen väkivaltarikosten ja saasteiden määrän välillä. Kausaliteettia tutkijat eivät siis esittäneet.

Lisäksi tutkijat ottivat huomioon muut mahdolliset tulokseen vaikuttavat tekijät, kuten sään, lämpöaallot, ilmankosteuden ja vielä paikkakuntakohtaisia tekijöitä.

Tutkijat julkaisivat myös Journal of Environmental Economics and Policy -julkaisussa kymmenen vuoden tilastotietoja hyödyntäneen innakkaistutkimuksen, jossa käytettiin päivittäisten rikostilastojen sijaan kuukausitilastoja – samoin tuloksin. Lisäksi kolmannessa, Epidemiologyn julkaisemassa tutkimuksessa käytettiin EPA:n saastetietokantaa 13 vuoden ajalta mutta eri tilastomenetelmiä, ja tulokset olivat siinäkin tutkimuksessa samanlaiset.

”Tulokset ovat kiehtovia ja pelottavia. Kun ilmassa on enemmän saasteita, väkivaltarikollisuus ja kotiväkivalta erityisesti lisääntyvät varsin merkittävästi”, sanoo tutkija Jeff Pierce.

Taloustieteilijät puolestaan laskivat saasteväkivallalle hintalapun. Heidän mukaansa 10 % vähennys päivittäisessä pienhiukkasaltistuksessa voisi vähentää 1,4 miljardia dollaria rikollisuuden aiheuttamia kuluja vuodessa.