Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita
– seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita

Poliisi epäilee vakavia rikoksia kotisairaalassa

Poliisi epäilee vakavia rikoksia kotisairaalassa: Yli 100 todettu kuolleeksi epäselvissä oloissa – ”Poikkeuksellisen vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä”

Poliisi epäilee vakavia rikoksia kotisairaalan saattohoidossa, jossa on tutkittu erityisesti kolmea kuolintapausta. Tutkinnan keskiössä on yksittäinen sairaanhoitaja, mutta epäiltyinä on myös kuusi Turun kaupungin virkamiestä.

Yksityinen saattohoito. Turun kaupunki siirsi kilpailutuksella noin 185 potilaan hoitovastuun yksityiselle kotisairaalalle, joka oli erikoistunut saattohoitoon.
Yksityinen saattohoito. Turun kaupunki siirsi kilpailutuksella noin 185 potilaan hoitovastuun yksityiselle kotisairaalalle, joka oli erikoistunut saattohoitoon.

Lounais-Suomen poliisi tiedottaa tutkineensa isoa rikoskokonaisuutta, jossa ilmi tulleet vakavat rikosepäilyt liittyvät yksityisessä saattohoitoon erikoistuneessa kotisairaalassa tapahtuneisiin kuolemantapauksiin. Kotisairaalayrittäjien lisäksi asiassa on rikoksesta epäiltyinä kuusi Turun kaupungin virkamiestä koskien valvontavastuun laiminlyöntiä.​

Esitutkinta on kestänyt kaksi vuotta. Poliisin mukaan tutkinnassa on tullut esille ”poikkeuksellisen vakavia laiminlyöntejä ja väärinkäytöksiä”, jotka ovat tapahtuneet vuosina 2011–2014.

Yrityksessä työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista. Lisäksi yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

Turun kaupungin epäillään laiminlyöneen yrityksen toimintaa koskevan valvontavastuun. Vastuu ulottuu myös yksityiseltä sektorilta hankittuihin sairaanhoitopalveluihin, poliisi toteaa tiedotteessa.

”Jutussa on epäiltynä kuusi kaupungin virkamiestä, joista kolme toimii edelleen virassa. Virkamiehiin kohdistuvat rikokset olisivat vanhentuneet vuoden 2019 lopussa, mutta syyttäjä haki syytteen nostamiselle jatkoaikaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 7.2. tekemällä päätöksellä syyteoikeutta jatkettiin vuodella”, poliisi kertoo.

Lääkäri ei todennut kuolleeksi

Poliisi on selvittänyt kotisaattohoidon tapahtumia kolmessa kuolemantapauksessa. Esitutkinnassa on ”keskitytty sairaanhoitajan epäiltyihin laiminlyönteihin, joiden epäillään vaarantaneen saattohoitopotilaiden terveyden, mahdollisesti myös hengen”. Hoitajan muun muassa epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita.

Poliisi huomauttaa, että laissa on säädetty, että vain lääkäri voi todeta ihmisen kuolleeksi. Tähän liittyy suuri epäselvyys kyseisessä hoitolaitoksessa.

”Yhteistyössä Turun kaupungin viranomaisten kanssa poliisi on saanut tutkinnan aikana selvitettyä, että yksityisen palveluntarjoajan hoidossa olleista potilaista arviolta 100–120:aa ei ole säädetyn mukaisesti todettu kuolleeksi lääkärin toimesta. Tutkinnassa on ilmennyt, että suurin osa näistä tapauksista on tapahtunut epäilynä olevan sairaanhoitajan työvuoron aikana”, poliisi kertoo.

Poliisin mukaan Turun kaupungin ja yrityksen välisessä sopimuksessa on sovittu, että vastuu potilaan kuoleman toteamisesta kuuluu yrityksen vastuulääkärille.

”Esitutkinnassa tämä on tuonut esille, että oli luullut jonkun muun toteavan kuoleman.”

Salassapitosäännösten johdosta poliisi on tässä tutkinnassa saanut haltuunsa vain kolmea potilasta koskevat potilastiedot, tiedotteessa kerrotaan. Poliisi ei ole saanut kotisairaalan asiakkaiden tietoja eikä ole siten voinut lähestyä asiassa omaisia kysyäkseen suostumusta potilastietojen tarkasteluun.

”Vastaavia tapauksia on mahdollisesti lisää, sillä vainajien omaiset eivät nyt tutkituissa tapauksissa ole osanneet epäillä hoidossa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä.”

”Hoitajan epäillään kohdistaneen rikollisen toimintansa sairaisiin ja puolustuskyvyttömiin”

Kyse on Turun kaupungin kilpailutuksella hankkimasta palveluntarjoajasta, jolle kaupunki siirsi noin 185 potilaan hoitovastuun. Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus yksityisen kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa. Tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Poliisi toteaa rikosepäilyistä tiedotteensa lopussa seuraavasti:

”Sairaanhoitajan epäillään käyttäneen väärin korkeaa luottamusasemaansa potilaiden ollessa riippuvaisia hänen hoidostaan. Hoitajan epäillään kohdistaneen rikollisen toimintansa sairaisiin ja puolustuskyvyttömiin henkilöihin tavoitellakseen muun muassa taloudellista hyötyä. Valvonnan laiminlyönnistä aiheutuneiden puutteiden voidaan katsoa olevan merkittäviä ja valvonnan puuttuessa nämä epäillyt väärinkäytökset ovat voineet kohdistua heikoimmassa asemassa oleviin. Kyseessä on siten poikkeuksellisen laaja ja yhteiskunnallisesti tarkasteltuna merkittävä rikoskokonaisuus.”

Virkavallalla on viesti myös ihmisille, joiden omaisia on ollut laitoksen hoidossa.

”Mikäli omaisesi on vuosina 2011–2014 siirretty Turun kaupungin hankkiman ostopalvelun kautta yksityiselle palveluntarjoajalle kotisaattohoitoon ja haluat poliisin selvittävän asiaa, ota yhteyttä poliisiin suostumuksen antamiseksi sähköpostilla: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi Jätä henkilötietosi sekä sähköpostiosoitteesi poliisin yhteydenottoa varten.”

LÄHDE: Uusi Suomi/Teppo Ovaskainen 02.03.2020