– seuraa lopun ajan aiheita

Aikaa ei ole enää oleva

Raamatussa kehotetaan seuraamaan ajan merkkejä. Mutta mitä aika oikeastaan on? Filosofit ovat kiistelleet ajan olemuksesta vuosisatojen ajan. Teoreettinen fyysikko Lee Smolin totesi vuonna 2010, että neliulotteisessa aika-avaruudessa on järkeä vain, jos aika on todellista. Danielin kirjassa todetaan, että ennen iankaikkista valtakuntaa tulee lyhyeksi aikaa taho, joka pyrkii muuttaman ajat (Dan.7:25) ja hän saa vallan ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Raamatun aikakäsitys tuhottiin 1700-luvulla poliittisista syistä lakimies Charles Lyellin ja teologian ylioppilas Charles Darwinin toimesta.

Raamatussa on äärettömän tärkeä viesti kristityille

Siitä selviää, kuinka tärkeä on lukea Jumalan Sanaa ja seurata tarkasti mitä ajassa tapahtuu. Paavali kirjoittaa 1. kirjeessä Tessalonikalaisille, sen 4. luvun jakeissa 16-17: ”Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa”.

Mistä Paavali puhuu tässä?

Uskovat eivät enää ole täällä 7 viimeisen vihan vuoden aikana, kun Ilmestyskirjan 4 ratsastajaa lähtevät liikkeelle. Meidät temmataan taivaaseen sitä ennen ja saamme kuolemattomina, ylösnousemusruumissa, ”aina olla Herran kanssa”. Huomaa myös, että Tessalonikalaiskirjeessä ei vielä puhuta salaman leimahduksesta ”taivaan äärestä taivaan ääreen”!

Jostakin merkillisestä syystä tämä Tessalonikalaiskirjeen kohta ei ole suosittu saarnateksti, vaikka tempaus voisi olla ajankohtainen jo tänään. Monet ylipapit ja kirjanoppineet kieltävät koko tempauksen vastoin Raamatun selvää kuvausta. Teologiset tiedekunnat ovat tuottaneet aiheesta monia hyllymetrejä keskenään ristiriitaisia ”selitysteoksia”. 

Uskovan kannattaa kuitenkin ensisijaisesti katsoa, mitä Raamatussa lukee. Kirjeessään Paavali lohduttaa kuolleiden uskovien kohtalosta huolestuneita seurakuntalaisia. Paavalin 1. kirjeestä korinttolaisille selviää, että uskovat saavat tempauksessa kuolemattoman ylösnousemusruumiin:

Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ’Kuolema on nielty ja voitto saatu’”. (1. Kor. 15:50-54.).

Uskovat ovat kuolemattomina taivaassa lopun ajan 7 viimeisen vihan vuoden aikana. Tämä on varsin johdonmukaista, sillä miksi vainottuja uskovia piinattaisiin vielä 7 lisävuotta!

Tempaus toteutuu silloin, kun sitä vähiten odotetaan, se tulee kuin varas yöllä. Valvomattomat kristityt loikovat entisen sammakon tavoin kaikessa rauhassa paistinpannulla, eikä oudoksu helteen huomaamatonta lisääntymistä, ennen kuin on liian myöhäistä. Jos lähdet tempauksessa, vieressäsi seurakunnassa istuvat ihmiset eivät välttämättä ole mukana, joten älä hämmästy.

Milloin tempaus tapahtuu?

Voiko valvova kristitty tietää, että tempaus on oven edessä? Vastaus on myönteinen: ”Te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas” (1. Tess. 5:4). Tekstissä todetaan, että tuolloin kuuluu pasuunan ääni.

Viimeisten päivien maailman moraali on eräs ajan merkki, kuten voimme helposti havaita. Seksuaalinen sekoilu on saavuttanut huippunsa. Ainoa vielä jäljellä oleva synti on pedofilia. Mutta, jos lapsi suostuu, ”tuomiota lievennetään”. Synneistä kerskataan: ”syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa” (Jes. 3:9), Lootin päivien eli Sodoman ja Gomorran paluu on viiltävän tarkasti toteutunut, juuri niin kuin lääkäri Luukas kirjasi sen Jeesuksen sanomana, kun Herra kertoi, mitkä kaikki tapahtumat edeltävät Hänen paluutaan 7 vihan vuoden lopussa: ”Sillä niinkuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänänsä oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsimän paljon ja joutuman tämän sukupolven hyljittäväksi. Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” (Luuk. 17:24-30)

Evankeliumin julistus on myös lähes loppuun saatettu, ja pian kaikilla on, niin halutessaan, mahdollisuus kuulla se, kiitos modernin viestinnän, joten kaiken loppu on lähellä (Matt. 24:14).

Vihapuhe saa vallan

Vihapuhetta saa käyttää vapaasti, mutta vain uskovia vastaan! Kristittyjä ei ole maailmassa koskaan surmattu niin paljon kuin viime vuosina. Älä ihmettele tätä, sillä Raamatussa todetaan, että: ”Kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi” (2. Tim.3:12).

Kristinuskosta luovutaan, erityisesti länsimaissa

Luukas kirjasi myös, että Jeesus totesi, että Hän joutuu tämän sukupolven hyljittäväksi (Luuk. 17:25). Elämme keskellä luopumusta. Jäljelle jääneen pienen uskovien joukon (Luuk. 12:32) vaino on maassamme, ainakin toistaiseksi, verbaalista, muualla maailmassa väkivaltaista. Suomessa vedetään oikeuteen Jumalan sanan siteeraamisesta, aivan niin kuin Raamatussa ennustetaan käyvän (Mark. 13:11).

Suosittu suomalainen skeptikko toteaa: ”Usko on viruksen aiheuttama oireyhtymä. Se on eräänlainen mielen tauti.” Hän kysyy myös, pitäisikö uskonnollinen kiihkoilija passittaa pakkohoitoon lääkittäväksi samaan tapaan kuin psykoosista kärsivät. Tämähän oli ”ongelman” ratkaisu Neuvostoliitossa. Ns. valistuneet vanhemmat antavat uskovien vanhempiensa tavata lapsenlapsiaan vain sillä ehdolla, että he vaikenevat Jeesuksesta. Koulussa ei opeteta tunnustuksellista uskoa ja lapset eivät enää tiedä, kuka Jeesus on. Setan saarnaajat sen sijaan saavat vapaasti mellastaa kouluissa, ja tunnustuksellisen ateismin opetus toteutetaan evoluutioaivopesulla biologian tunneilla. Ei ole yllättävää, että nuorten massiivisia mielenterveys- ja huumeongelmia ei enää pystytä hoitamaan.

Uskovia pidetään toisen luokan ”jälkeenjääneinä” kansalaisina, joihin voi kohdistaa vapaasti vihapuhetta ilman, että kukaan reagoi! Voimme kuitenkin lohduttautua sillä, että tämä viha kohdistuu Kristukseen meissä ja on itse asiassa suurin kuviteltavissa oleva kunnia saada joutua sen kohteeksi.

Kun olin aikanaan Kirkolliskokouksessa edustajana 16 vuotta ja viittasin puheessani Raamattuun, minua mulkoiltiin kuin muinaista muumiota. Pahin mahdollinen vihapuhe, jolla on iankaikkisia seurauksia, toteutuu kuitenkin, kun eräät piispat eivät enää saarnaa syntiä synniksi, vaan siunaavat synnin, ja näin estävät parannuksen teon ja sulkevat syntisiltä taivaan portin.

Mikä vielä pidättää?

Neljä asiaa estää langenneessa ihmissydämessä asuvia kauhuja pääsemästä lopullisesti valloilleen: ”Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset” (Matt. 15:19).

Pidäkkeistä on enää viimeinen jäljellä, sillä omatunto on jo paadutettu lakeja muuttamalla, samoin perhekäsitys on tuhottu ja viranomaiset hyväksyvät synnin ja jopa suosittelevat sen harjoittamista. Jäljellä ovat enää uskovien rukoukset. ”Te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor. 12:27).

Kun Kristuksen ruumiin jäsenissä vaikuttava Pyhä Henki jättää tempauksessa tämän planeetan, ihmisen pahuuden toteutumista ei estä enää mikään.

Mikä on tapahtumien järjestys?

Se selviää Raamattua lukemalla. Kristuksen ruumis, seurakunta, on paikalla vielä Ilmestyskirjan kolmen ensimmäisen luvun teksteissä, sen jälkeen siitä ei enää puhuta, kun vihan aika alkaa. Huomaa, että tuolloin jäljellä olevat ihmiset: ”sanoivat vuorille ja kallioille: ”Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta” (Ilm. 6:16).

Uskovat lähtevät ennen vihan aikaa, sillä Raamatussa kuvatun tempauksen yhteyteen ei liity Ilmestyskirjan 4. luvusta alkavaa tapahtumien vyöryä. Uskovat palaavat seitsemän vuoden kuluttua ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta: ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta” (Ilm. 20:6).

Nyt on aika valvoa ja huolehtia siitä, että lampussasi on öljyä

 Jeesus puhui tulevasta tuomiosta enemmän kuin mistään muusta! Hän on varoittanut meitä:

 ”Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto: ’Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’

Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ’Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat.’ Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ’Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’

Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’ Mutta hän vastasi ja sanoi: ’Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” (Matt. 25:1-13)

Olkaamme ymmärtäväisiä, ajan merkkejä seuraavia uskovia!

Suosittelen, että katsot TV7:n arkistosta eli ”arkista” messiaanisen juutalaisen, Baruch Kormanin neliosaisen opetuksen tästä aiheesta. Jaksot esitettiin 12, 19, 26.10 ja 4.11.2022. Baruch Korman – Lopunajat Raamatun valossa

ERITTÄIN MERKITTÄVÄ KIRJA TULOSSA

Ruotsalaiset ystävämme julkaisevat englanninkielisen kirjan Biblical Creation on Solid Ground. Julkaisemistilaisuuden nauhoitteen voit katsoa tästä:

Book Release of “Biblical Creation on Solid Ground” on STH Förlag

Kirjassa on 11 artikkelia, joissa otetaan esiin tuore tieteellinen aineisto, joka tukee Raamatun 11. alkuluvun historiallisuutta. Tilaisuudessa eräät kirjoittajista kommentoivat seuraavaan tapaan.

Samuel Lampa viittasi evoluutioteoriaa puolustavaan Richard Dawkinsiin,

joka menetti kristillisen uskonsa 16 vuoden ikäisenä, kun hänelle opetettiin uusdarvinismia. Lampa siteeraa Dawkinsia, joka sanoo, että evoluutioteoria on kristinuskon vaarallisin vihollinen. Dawkins toteaa myös, että evankeliset kristityt ovat tunnistaneet vihollisen, mutta teistiset evolutionistit eivät ymmärrä vaaraa. Raamatun luomiskertomuksen ja evoluutioteorian yhdistäminen on mahdotonta!

Andy McIntosh vertaa aurinkopaneelia puun lehteen 

ja toteaa, että molemmissa on rakenne, joka tuottaa energiaa. Samoin tietokone vaatii toimiakseen tietokoneohjelman. Ohjelman kirjoittaminen edellyttää älyä. Pelkkä energia ei rakenna viherhiukkasia eikä ohjelmoi niitä tuottamaMutta mitä aika oikeastaan on? Filosofit ovat kiistelleet ajan olemuksesta vuosisatojen ajan. Teoreettinen fyysikko Lee Smolin totesi vuonna 2010, että neliulotteisessa aika-avaruudessa on järkeä vain, jos aika on todellista.an meille ruokaa vedestä ja hiilidioksidista. Vaikka energiaa olisi lähes rajattomasti saatavilla, se ei rakenna tuotantolaitosta ilman työkaluja eikä tuotantolaitos toimi ilman ohjeita. Ennen energian ja aineen olemassaoloa tarvitaan mieli, joka suunnittelee energian ja aineen ominaisuudet ja kirjoittaa toimivan ohjelman. Alussa oli Sana (logos, logiikka) ei energia ja aine.

Tas Walker tarkastelee geologiaa Raamatun näkökulmasta

Hän toteaa, että maakerrostumista voi rakentaa tarinan vuosimiljoonien ikäisistä fossiileista, mutta fossiilit voi myös tulkita äkisti elävältä hautautuneiksi elämän muodoiksi. Raamattua voi käyttää lamppuna, jonka valossa voidaan tarkastella muinaisia kivettymiä, ja näin myös lähes kaikki ihmiset tekivät aina 1700-luvulle asti. Geologiassa on käynnissä massiivinen maailmankuvien välinen taistelu, johon liittyy paljon, ennakolta lukkoon lyödyn teorian vaatimuksesta, tehtyjä virhetulkintoja.

Nathaniel Jeanson kertoo mitokondrio -Eevasta ja Y-kromosomi -Nooasta

Nyt on ensimmäistä kertaa tarjolla tieteellisiä tutkimustuloksia alkuperästämme. Uutta on, että niitä voidaan testata! Evoluution kannattajat ovat pahassa pulassa, koska he eivät pysty kumoamaan näitä tutkimustuloksia. He joutuvat turvautumaan vastaväitteeseen, jonka mukaan tulokset ovat vääriä, koska ne eivät ole heidän oppikirjoihinsa sopivia. Tämä on erittäin paljastavaa, ja osoittaa sitovasti, että heidän uusdarvinistinen evoluutioteoriansa on uskonto!

Tämän muureja murtavan kirjan voi ennakkotilata osoitteesta:

order@semnos.com

Lisätietoja osoitteessa: kansli@teol.se

PUHEENI TEMPAUKSESTA PETRUKSEN SEURAKUNNASSA 13.12.2022

Puhe alkaa kohdasta 23:30: Förbön och Tack

LÄHDE: Luominen.fi/blogi/Pekka Reinikainen 20.12.2022

INFO:

PEKKA REINIKAINEN, LL, tietokirjailija

Pekka Reinikainen on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.


Tahdotko antaa palautetta blogista? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen blogipalaute@luominen.fi.


Blogien kirjoittajat vastaavat itse blogiensa sisällöstä. Blogitekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä vastaa Luominen ry:n, yhdistyksen hallituksen tai hallituksen jäsenten näkemyksiä.