Eliniän nopea väheneminen Raamatussa

Matemaattinen mallinnus vahvistaa, että iät eivät ole keksittyjä

Ihmisten eliniän hämmästyttävän nopeaa vähenemistä vedenpaisumuksen jälkeen on paljon tutkittu. Yleensä on keskitytty vain Aadamista Aabrahamin isään ulottuvaan ajanjaksoon; 1. Mooseksen kirjan 5. luvusta 11. lukuun. Vanhan testamentin yksityiskohtainen tarkastelu mahdollistaa kuitenkin useiden lisäsukupolvien mukaan ottamisen, kirjoittaa tutkija Robert Carter. Lisäsukupolvien huomioiminen tukee 1. Mooseksen kirjan historiallista kertomusta ja vahvistaa, että siellä ilmoitetut eliniät eivät ole vain jonkun muinaisen kirjoittajan päähänpisto.

Eliniät lyhenevät jyrkästi vedenpaisumuksen jälkeen

Nooa ja hänen poikansa elivät satoja vuosia, mutta Daavidin aikaan eliniät olivat jo ”nykyisenmittaisia” (Psalmi 90:10). Mistä tämä johtuu, on arvelujen varassa, mutta syy on todennäköisesti perimässä tai perimän ynnä ympäristön muutoksen yhteisvaikutuksessa. Piileviä mutaatioita kertyy huimaa vauhtia. Niitä on ihmiskunnan perimässä jo 1,1 miljoonaa ja sukupuuttomme voi olla jo 6 sukupolven päässä. Viime vuosisadalla ”pidentynyt” elinikä johtuu lapsikuolleisuuden jyrkästä laskusta ja siitä on kiittäminen lääketiedettä.

Raamatun epäilijät suhtautuvat ivallisesti ennen vedenpaisumusta ja heti sen jälkeen eläneiden patriarkkojen pitkiin ikiin. Raamatusta kuitenkin käy ilmi, että eliniät laskevat kautta koko Raamatussa kuvatun historian.

Ihmiset elivät vedenpaisumuksen jälkeen useita vuosisatoja vanhoiksi

Kymmenen sukupolvea myöhemmin, Aabraham, Iisak ja Jaakob saavuttivat hyvin korkean iän, mutta eivät eläneet läheskään yhtä vanhoiksi kuin esi-isänsä. Joitakin sukupolvia tämän jälkeen sisarukset Mooses, Aaron ja Mirjam kuolivat vain hieman nykyihmisiä iäkkäämpinä.

Kuningas Daavidin aikaan elinikä oli suunnilleen ”normaalilla” nykytasolla

Merkittävää on, että laskevat eliniät piirtävät kauniin matemaattisen jatkumon. Kun eräät tahot väittävät Mooseksen kirjoja jälkeenpäin kirjoitetuiksi, eli nykyisin tunnettu versio olisi laadittu viidennen tai kuudennen vuosisadan aikoihin ennen ajanlaskun alkua, tällaisten myöhäisten kirjoittajien olisi pitänyt huolehtia lukusarjan eksponenttikäyrän mukaisesta numerosarjasta ja siihen sopivasta aikataulusta!

Raamattuun on varmasti kirjoitettu ihmisten iät ja päivämäärät totuudenmukaisesti,

sillä mitään syytä niiden vääristelyyn ei ollut ja kautta tekstien havaitaan kirjoittajien huolellisuus ja sukulaisuussuhteiden ynnä päivämäärien tarkka kirjaaminen! Raamatusta piirtyy kaunis eksponenttikäyrä ja se vahvistaa, että siinä kerrotut historialliset tapahtumat pitävät paikkansa.

LISÄTIETOA LÄHTEESSÄ: The rapid decline in biblical lifespans

LÄHDE: Luominen.fi/Pekka Reinikainen 20.10.2021

Pekka Reinikainen, LL ja tietokirjailija on valmistunut lääkäriksi Ranskan Montpellierissä ja toiminut käytännön lääkärinä yli 40 vuotta sekä yli 10 vuotta kuntoutuslääkärinä ja koululääkärinä. Reinikainen on toiminut kolme kautta Lääkäriliiton valtuuskunnassa ja useissa valiokunnissa sekä Kunnallislääkärit ry:n hallituksessa, Helsingin aluelääkäriyhdistyksen puheenjohtajana sekä Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana. Hän on myös Viron kristillisen lääkäriseuran kunniajäsen. Hän on toiminut 10 vuotta sosiaalilautakunnan, 20 vuotta Helsingin kaupunginvaltuuston ja Valtioneuvoston päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnan jäsenenä sekä kirkolliskokouksen jäsenenä 16 vuotta.