Myytti miljoonista vuosista

Monille on yllätys, että vuosimiljoonista ei ole mitään tieteellisiä todisteita!

Raamatussa ilmoitettu historia on hylätty pelkin poliittisin perustein. Uskomatonta mutta totta! Jo pelkkä ajatuskin silmänlumeesta sokaisee. Pilkasta piittaamatta on perusteltua oikaista tämä poliittinen petos. 

Mutta eikö radiometrinen iänmääritys ilmoita maailman iän?

Eri aineiden radioaktiivisten isotooppien määrä näytteessä ei ole päivämäärä, vaan kertoo pelkästään aineiden senhetkisen määrän. Kun tämän ymmärtää, voi tehdä oikean johtopäätöksen. Ei ole olemassa mitään tieteellistä menetelmää, jolla maailman ikä voidaan saada selville.

Eikö maailmassa ole paljon maakerrostumia

joiden kertyminen edellyttää vuosimiljoonia? Eroosio päin vastoin vie maakerrostumat merten pohjaan. Tämä selviää Michael Oardin tuoreesta kirjasta Syvän ajan petos, jonka julkaisimme juuri. Miljoonien vuosien maakerrokset edustavat epätieteellistä filosofointia.

Eivätkö fossiilit ole miljoonien vuosien ikäisiä?

Fossiilista ei voi suoraan mitata sen ikää. Tämä voi olla monille yllätys. Uusdarvinistinen filosofia antaa fossiilille ”iän”. Fossiilit ovat ”saman näköisiä”, vaikka niiden ikäeroksi väitetään satoja vuosimiljoonia. Ne ovat yhtä ”vanhan näköisiä”, koska ovat hautautuneet samana vuonna!

Fossiilit ovat elävältä hautautuneita

Niiden syntymekanismi selvisi vasta vuosi sitten. Fossiileissa voi olla pehmytkudoksia. Ne eivät säily vuosimiljoonia, mutta ovat säilyneet, sillä kaikki hautautuivat vedenpaisumuksessa noin 4500 vuotta sitten. Tästä voit lukea lisää kirjastani Kuusi päivää (TV7 kustannus) ja Luominen -lehden tuoreesta numerosta 37.

Miljoonien vuosien myytti on syöpynyt ihmisten päähän

Sen kyseenalaistaminen edellyttää rohkeutta, mutta ei ole ollenkaan vaikeaa, koska vuosimiljoonat ovat näennäistiedettä.

Vuosimiljoonat estävät evoluution

Koululainenkin käsittää helposti, että käsin nopeasti kopioituun kirjoitukseen tulee virheitä. Solut kopioivat tietopankkiaan 1000 symbolia sekunnissa. Virheiltä ei voi välttyä ja ne tuhoavat tiedostot tuhansissa vuosissa. Tästä syystä lajeja kuolee koko ajan, eivätkä ne ”kehity paremmiksi”. Vuosimiljoonat takaavat lajien pikaisen sukupuuton!

Raamatun ilmoitus maailman historiasta ei ole ristiriidassa tieteen kanssa

Vuosimiljoonat sen sijaan ovat vain filosofiaa, ja ne todellisuudessa kumoavat kehitysopin!

LUOMISJÄRJESTYKSEN VASTAINEN TRANSLAKI ETENEE

Alisa Leppäkoski kirjoittaa Uudessa Suomessa: Alaikäisen transsukupuolisuuden hoidossa maltti on valttia: ”Sosiaali- ja terveysministeriön alainen Palveluvalikoimaneuvosto julkaisi hiljattain uuden transsukupuolisten hoitoa käsittelevän suosituksen. Sen myötä terveyskeskusten tulee jatkossa selvittää potilaan psyykkistä tilaa ennen tutkimusjaksolähetteen tekemistä sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle TAYS:iin tai HUS:iin. Tähän saakka lähetteen on voinut saada suoraan ilman terveyskeskuksen psyykkistä arviointia.

Suositus herätti tyrmistystä Setan piireissä

Myös sisäministeri Maria Ohisalo otti kantaa asiaan julkaisemalla Twitterissä, että suosituksen myötä etenkin alaikäisten ja ei-binääristen transihmisten hoitoon pääsy saattaa hidastua.

Mikä ihmeen alaikäisten hoitoon pääsy?

Kyllä vain. Vuonna 2011 sukupuoli-identiteetin tutkimukset avautuivat alaikäisille. Tutkimusjakso kestää tavallisesti noin vuoden, jonka päätteeksi voidaan asettaa diagnoosi ”transsukupuolisuus” tai ”muu sukupuoli-identiteetin häiriö”. Diagnoosin jälkeen aloitetaan tavallisesti hormonihoito. Alaikäisten kohdalla tämä voi tarkoittaa joko omaa biologista sukuhormonia blokkaavaa lääkehoitoa, joka pysäyttää murrosiän muutokset, tai vastakkaisen sukuhormonin hoitoa, joka tuo esiin vastakkaisen sukupuolen piirteitä. Leikkaushoito ja juridisen sukupuolen muutos edellyttää sitä vastoin 18 vuoden ikää.

Suomessa alaikäistä suojaa ja rajoittaa oikeustoimikelvottomuus. Sen seurauksena katsotaan esimerkiksi, että alaikäinen ei ole riittävän kypsä solmimaan avioliittoa, vaikka kyseessä on sitoutuminen toiseen henkilöön, joka voidaan purkaa erolla. Alaikäinen ei voi myöskään saada pankkilainaa, koska hän ei ole riittävän kypsä taloudellisten asioiden hoitamiseen. Alle 18-vuotias ei voi edes osallistua demokratiaan äänestämällä häntä edustavat henkilöt valtaan, koska hän ei ole riittävän kypsä tekemään valintaa. Sen sijaan alaikäisen katsotaan Suomessa olevan riittävän kypsä aloittamaan hormonihoidot, jotka pysyvästi heikentävät hänen hedelmällisyyttään.

En voi ymmärtää, mitä Maria Ohisalo pelkää alaikäisen transsukupuolisuushoitojen hidastumisessa. Huolettaako ministeriä, että terveyskeskuksessa suoritettava psyykkisen tilan arviointi saa nuoren muuttamaan mieltään sukupuoliristiriidastaan?

Nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala-Heino on todennut, että identiteetin lujittuminen on nuoruusiän kehityksen lopputulos. Sen ollessa kesken on vaikea arvioida, milloin sukupuoli-identiteetti on riittävän selkeä lääketieteellisten hoitojen aloittamiseksi. Tästä näkökulmasta on vain hyvä asia, että psyykkisen tilan arviointi aloitetaan jo terveyskeskuksessa. Nuorten tulisi antaa kasvaa rauhassa aikuisiksi ennen loppuelämään vaikuttavien hoitojen toteuttamista”.

Alisa Leppäkosken kirjoitus on tärkeä

Translaki on Ohisalon vaatimusten mukaan toteutuneena tosiasiallisesti alaikäisten kemiallista pahoinpitelyä. Ihmettelen, ettei valtakunnansyyttäjä puutu tällaiseen lakihankkeeseen.

Kyseessä on myös perhekäsityksen tuhoamishanke

Biologinen tosiasia on, että meidät on luotu miehiksi ja naisiksi. Voimme muodostaa perheitä ja koteja, jotka antavat turvallisuutta ja vakauttavat yhteiskunnan. Siksi on oleellista, että myös seuraavalla sukupolvella on vahva identiteetti miehenä tai naisena.

Yhteiskunnassa on tahoja, jotka haluavat hävittää perinteisen perheen

ja pyrkivät korvaamaan sen marxilaistyyppisellä perheideologialla. Heidän gender-ideologiansa mukaan sukupuolikäsite on jotakin joustavaa, vaihdettavaa, moninaista ja itse valittavissa. Toisin sanoen ihmisen sukupuolisuus olisi yksilöllisesti muokattavissa oleva sosiaalinen rakennelma, jota ei voida, eikä pidä samaistaa biologis-ruumiillisen sukupuolen kanssa. Gender-ideologian välittömät juuret ovat 1960–70-lukujen niin sanotun toisen aallon feminismin radikaaliajattelussa sekä Johns Hopkins -yliopistossa vaikuttaneen lääketieteellisen psykologian professorin ja sukupuolenvaihto-operaatioihin ja transgenderismiin erikoistuneen John Moneyn (1921–2006) ajattelussa. Toinen tämän ideologian pioneereista, Judith Butler, on sanonut, että perinteiset käsitteet mies, nainen, avioliitto ja perhe, isä ja äiti, heterosukupuolisuus ja hedelmällisyys täytyy romuttaa yhteiskunnan normeina.

Genetiikka tuntee kuitenkin vain kaksi sukupuolta,

miehen ja naisen, uroksen ja naaraan. Ilman tätä lajin elämä ei voi jatkua. Geenimutaatiot ja ympäristötekijät voivat kuitenkin aiheuttaa lapsettomuutta, erilaisia sairauksia ja lajien ajautumista sukupuuttoon. Fenotyypissä eli ilmiasussa voi myös ilmetä rakenteellisia poikkeamia, kuten vastakkaisen sukupuolen piirteitä ja varsinkin nuorilla on usein erilaisia kokemuksia omasta sukupuolisuudesta. Gender-ideologia haluaa selittää tämän uskottelemalla, että on olemassa vähintään kymmeniä muita sukupuolia. Tämä ei ole totta. Tällaiset poikkeamat eivät ole ”uusia” sukupuolia.

Gender-ideologia irrottaa ihmisen biologiastaan

Tätä varten on luotu uusi sana ”juridinen sukupuoli”. HLBTQ -järjestöt pyrkivät tekemään tämän ideologian vallitsevaksi myös yhteiskunnassa ja ovat pitkälti jo onnistuneet siinä. Vaikutukset näkyvät jo kouluhallituksessa, koulujen opetuksessa, päiväkodeissa, kunnan ja valtion hallintoelimissä jne. Ateistinen media on vakiinnuttanut valheet osaksi nuorison mielipide-ilmastoa. Nuoret eivät ole ”itsenäisiä ajattelijoita”, kuten usein luullaan, vaan heihin on tavattoman helppo vaikuttaa. Ihmisellä on aikuiset aivot vasta 24 vuoden iässä! Gender-ideologialta puuttuu yhteys reaalibiologiaan.

Gender-ideologia näkyy myös nykyisessä hallitusohjelmassamme

Sen kohdan 3.3.1 mukaan halutaan säätää itsemääräämisoikeus omasta sukupuolesta. Aikuisen ( =18 vuotiaan) pitää saada oikeus korjata hänelle syntymässään annettu ”väärä” sukupuoli, hänen oman toivomuksensa mukaisesti.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös henkilötunnuksen muuttaminen siten,

että se ei ilmaise ikää eikä sukupuolta. Tämän operaation hinnan arvioidaan olevan miljardiluokkaa. Tällainen valtava rahasumma ei kuitenkaan anna mitään lisäarvoa, vaan voi päinvastoin aiheuttaa vaaratilanteita terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Gender-ideologian virheelliset olettamukset eivät palvele kansanterveyttä, eivätkä varsinkaan perheitä vaan heikentävät niitä ja hämmentävät lasten ajatusmaailman. Perinteinen terve ja tieteelliseen todellisuuteen perustuva käsitys sukupuolisuudesta halutaan korvata epäterveellä, biologisesta todellisuudesta irrotetuilla sukupuolimääritelmillä. Tämä johtaa ihmiskokeita muistuttaviin toimenpiteisiin.

Ruotsissa useat Göteborgin yliopiston lääkärit huolestuivat

lapsille tehdyistä sukupuolenvaihdoista. ”Satoja lapsia käsitellään joka vuosi maassamme hormoneilla ja sen jälkeen sukupuolileikkauksilla ilman riittäviä tieteellisiä perusteita ja luotettavaa kokemusta” he kirjoittivat. Lääkärien mukaan sukupuolidysforia-selvityksiä (tyytymättömyys omaan sukupuoleen) aloitettiin 500 lapselle vuonna 2018 kun näitä vielä vuonna 2003 oli muutamia kymmeniä.

Moni lapsi katui näitä toimenpiteitä jälkeenpäin

Kun seuraa gender-ideologiaa ajavien järjestöjen kotisivuja, kuten Seta ry ja Setaa lähellä olevia järjestöjä kuten Sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskus, TIKA (Tukea Intersukupuolisille, Keinoja Ammattilaisille), HIV-point sekä jopa Luckan rf, ne kaikki opettavat nuorille ja aikuisille sukupuolten monimuotoisuutta.

Heidän ideologiansa voidaan tiivistää sanoihin NORMIT NURIN esteettömän seksin harjoittamisen edistämiseksi, joka myös esitetään videofilmeillä monilla heidän nettisivuillaan.

Perhe on yhteiskunnan perussolu, jota valtion ei pidä heikentää,

vaan kaikin tavoin tukea. On mieletöntä ja vahingollista säätää lakeja, jotka perustuvat todellisuuden väärentämiseen, vaikka se perustellaankin tasa-arvon parantamisena. Samaa mieltä ovat monet kansalaiset. Siksi on käynnistetty kansalaisaloite, joka vastustaa henkilötunnuksen muuttamista. Se on saanut lähes 15 000 kannattajaa.

Kuinka suhtautua tilanteeseen?

Kuvitelmia muunsukupuolisuudesta ei voi korjata kirurgin veitsellä ja hormoneilla. Aivan eri asia ovat hyvin harvinaiset poikkeamat, jolloin syntyy ihminen, jolla on piirteitä sekä naisen että miehen sukupuolielimistä. Nämä ilmiöt liittyvät rappeutuvaan luomakuntaan tai esimerkiksi raskauden aikaisiin lääkityksiin, ja näitä ihmisiä voidaan auttaa ja on aina autettu erikoislääkäreiden avulla.

Lääkärikunta, jonka tavoite on ehkäistä ja hoitaa sairauksia, valjastetaan lain pakottamina toteuttamaan seksuaalipoliittista agendaa, jonka pitkäaikaisvaikutukset ovat hyppy tuntemattomaan. Kyseessä ei ole tasa-arvon edistäminen, vaan ihmiskoe, joka muuttaa yhteiskunnan ja yksilön elämän peruuttamattomasti. Jos tällainen laki säädetään, monen kansalaisen luottamus Suomen poliittiseen järjestelmään ja poliitikkojen arvostelukykyyn romahtaa pahasti.

KORONAPANDEMIA RÄJÄHTÄÄ KÄSIIN

USA:ssa mahdollisesti 8% väestöstä on sairastanut taudin, joka leviää edelleen valtoimenaan. Euroopassa rajoitusten purkamisen jälkeen tauti on lähtenyt uudelleen leviämään 11 maassa. Iranissa ja Israelissa taudin toinen aalto on jo todellisuutta. Suomessa viranomaiset ovat luoneet kaikki edellytykset toisen aallon tuloa varten. Rokotteen saaminen ajoissa on pelkkä päiväuni.

LÄHDE: Luominen.fi/Pekka Reinikainen 30.06.2020