– seuraa lopun ajan aiheita

”Onko kristityillä ja muslimeilla sama Jumala?”

Ihmisillä on paljon hyviä kysymyksiä kristillisestä uskosta. Alla käsittelen lyhyesti muutamia varsin yleisiä sellaisia ja tarjoan hieman vastauksen tynkää kristillisen uskon valossa. Viimeisenä otsikon sisältämä kysymys. 

Kuinka ihminen pelastuu?

Evankeliumeissa tarjottu pelastus saattaa nykyihmisestä tuntua abstraktilta ja kaukaiselta asialta. Osaksi tämä johtuu siitä, että ihminen ei tiedosta tarvettaan tulla pelastetuksi, koska ei ymmärrä oman tilansa vakavuutta.

Kuin syöpäsairas saadessaan lääkärin ensidiagnoosin hän ei lisäksi tahdo uskoa kuulemaansa epämiellyttävää totuutta, vaikka selviämisen kannalta elintärkeä hoito pitäisi aloittaa heti.

Ensimmäinen askel Jumalan suuntaan onkin hyväksyä Hänen diagnoosinsa meidän tilastamme ja tiedostaa olevansa pelastuksen tarpeessa.

Ensin huonot uutiset: Raamatun mukaan ihmisen ongelma on, että hän on sydämessään luopunut Jumalasta ja rikkoo siksi Jumalan lakia vastaan. Tällaisesta Jumala on säätänyt rangaistuksena ikuisen kadotuksen. Synnit, jotka omasta mielestämme ovat pieniä, eivät siis voi olla niin pieniä kuin kuvittelemme, kun Raamatun valossa katsomme minkälaisen rangaistuksen Jumala on niistä säätänyt.

Apua ei löydy siitä, että ihminen yrittää saada Jumalan muuttamaan mielipiteensä ihmisen synneistä, siinä missä syöpäsairasta ei paranna kinastelu lääkärin kanssa diagnoosista, vaan alistuminen hoitoon. Sairaan on kuunneltava lääkäriä ja syntisen on syytä kuunnella Jumalaa.

Pelastuksen lähtökohtana on itse muuttaa oma käsityksensä omista synneistä vastaamaan sitä mitä Jumala niistä ajattelee.

Sitten hyvä uutinen: Jumala, kuin taitava lääkäri, paljastaa meille ensin todellisen tilamme voidakseen tarjota lääkkeen, joka toimii.

Kenties maailman kuuluisin – ja miksei ihanin – jae Raamatussa kertoo tärkeimmän: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:16). Tämän mukaan maailma on matkalla kadotukseen. Jumala on kuitenkin tarjonnut Jeesuksessa pelastuksen.

Lääkkeen annostelu: Pelastuksen ihminen saa omakseen pyytämällä rukouksessa syntinsä anteeksi ja Jeesusta Pelastajakseen. Uskominen Jeesukseen Joh. 3:16 mukaisesti merkitsee yksinkertaisesti häneen luottamista ja turvautumista siihen sovitustyöhön, jonka Jeesus sai aikaan kantaessaan ristillä meidän syntiemme rangaistuksen meidän sijastamme.

Millään ihmistekoisilla paranteluyrityksillä – kotihoidolla tai kansanparannuksella – ei pelastusta voi saada aikaan. Jos voisi, Jumalan ei kaiketi olisi tarvinnut lähettää ainoaa Poikaansa.

Mistä tiedän, mikä on totuus?

Minulla on suuri kiusaus vastata väliotsikon kysymykseen filosofin tavoin:

Mitä yleensä merkitsee tietää?

Miten yleensä tiedämme mistään yhtään mitään? Saatikka jotain totuudesta.

Mitä on totuus?

Nämä kysymykset jääkööt filosofien pohdittavaksi.

Raamatun mukaan totuus ei näet ole vain jonkinlainen aristoteelinen vastaavuussuhde (korrespondenssi) asiantilojen ja niitä koskevien väitelauseiden välillä. Se on sitäkin.

Raamatun mukaan totuus on persoonallinen. Siksi totuuden tunteminen edellyttää henkilökohtaista suhdetta ihmisen ja tämän persoonallisen totuuden välillä. Jeesus sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä” (Joh. 14:6). Hän ei vain tiedä mikä on totuus. Hän itse on totuus. ”Jos te pysytte minun sananssani, niin te … tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.” (Joh. 8:31-32).

Siihen, että kristinuskon sanoma Jeesuksesta pelastajana on totta, on mielestäni yksi vastaus ylitse muiden. Vastaus, jonka vuoksi olen täysin varma ja vakuuttunut siitä, että Jeesus puhui totta ja hänen sanoihinsa voi luottaa: Jumala itse herätti Jeesuksen kuolleista kolme päivää hautaamisen jälkeen.

Jeesuksen ylösnousemuksesta kertovat historialliset faktat (hautaaminen, tyhjä hauta, varhaiset ilmestymiset niin opetuslapsille kuin epäilijöillekin, kristillisen uskon synty) selittyvät parhaiten uskomalla Jeesuksen ensimmäisten seuraajien version tapahtumista: Jumala todella herätti Jeesuksen kuolleista.

Jeesus surmattiin syytettynä jumalanpilkasta. Miksi Jumala olisi herättänyt jumalanpilkkaajan kuolleista? Kuolleista herättäminen on Jumalan oma todistus siitä, että Jeesuksen radikaali opetus ja kaikki mitä hän Jumalasta puhui oli totta.

Koska Jumala herätti Jeesuksen ihan oikeasti kuolleista tiedän, että kristinusko on totta ja että Jumala ihan oikeasti antaa ihan oikeat synnit anteeksi ja ikuisen elämän, kun uskomme Jeesukseen niin kuin hän opetti.

Mikä kristitty ryhmä on lopulta oikeassa?

Erilaisten kristillisten seura- ja kirkkokuntien määrä tuntua hämmentävältä. Jos kaikki kerran uskovat samaan Raamattuun ja Jeesukseen miksi on niin paljon eri kristillisiä ryhmiä?

Tämä on vähän kuin kysyisi miksi on niin paljon eri jääkiekkojoukkueita, jos kerran kaikki pelaavat samaa peliä?

Eri mailla ja seuroilla on erilainen jääkiekko- ja ehkä valmennuskulttuuri, minkä vuoksi ulkoiset puitteet, toimintatavat, harjoitusfilosofia jne. jossain määrin poikkeavat toisistaan. Eurooppalainen kaukalo on pohjoisamerikkalaista leveämpi.

Kaikki pelaavat silti periaatteessa samojen perussääntöjen puitteissa, niin että eri seurojenkin peli on selvästi tunnistettavissa jääkiekoksi. Kukaan ei kävele kaukaloon golf-maila kädessä tajuamatta oitis, että hänellä on pallo hukassa.

Erilaisilla kristittyjen ryhmillä on paljon enemmän yhteistä kuin pelkästään ryhmien määrää ja ulkonaista erilaisuutta tarkkailemalla voisi kuvitella.

Kristillisiä seurakuntia yhdistää perustasolla mm. sitoutuminen suurissa historiallisissa uskontunnustuksissa (e.g. Apostolinen ja Nikealainen uskontunnustus) julkilausuttuihin Raamatun totuuksiin kolmiyhteisestä Jumalasta ja Hänen historiassa totetuneesta pelastusteostaan Jeesuksen persoonassa.

Näihin tunnustuksiin sitoutumattomia liikkeitä ei voida pitää kristillisinä, koska ne eivät pitäydy näiden tunnustusten kiteyttämiin Raamatun totuuksiin Jumalasta ja pelastuksesta.

Seurakuntayhteys on tärkeä. Pelastukseen ei kuitenkaan mennä sisälle ensi sijassa kirkkokunnittain, vaan turvautumalla henkilökohtaisesti Jumalan valmistamaan pelastukseen Kristuksessa. Taivaan portilla ei kysytä löysitkö oikean seurakunnan, vaan löysitkö Kristuksen.

Siellä missä Jumalan sanaa julistetaan uskollisesti ja tinkimättä, missä Kristusta korotetaan taivaan ja maan ylimpänä aarteena ja ainoana tienä Jumalan luo, missä evankeliumin vapauttavaa lupausta syntien anteeksisaamisesta ei ehdollisteta millään ihmisen omilla teoilla, ja missä Pyhä Henki saa vaikuttaa Jumalan tahtomalla tavalla seurakuntaa virvoittaen ja elävöittäen, siellä on oikea kristittyjen ryhmä.

Viimeiseksi vielä blogin otsikon kysymys:

Onko kristityillä ja muslimeilla sama Jumala?

Tämä on vaikea kysymys. Ei vastattavaksi, vaan siksi, että monet ovat tulleet kykenemättömäksi kuuntelemaan vastauksia. Uskonnollinen pluralismi on johtanut lännessä älylliseen velttouteen, jossa ilmeisen vastakkaisia väitteitä ei uskalleta enää lausua julki sen pelossa, että joku loukkaantuu.

Tosiasiat eivät kuitenkaan piittaa tunteistamme.

Johdonmukaisen ajattelun yksi perussääntö on se, että kaksi keskenään täysin ristiriitaista väitettä eivät voi samaan aikaan olla yhtä tosia. 

Jos muslimit opettavat, että Jumala ei ole kolmiyhteinen ja Hänellä ei ole Poikaa, mutta kristityt opettavat, että on, silloin jompikumpi on väärässä. Kyse ei ole samasta Jumalsta.

Muslimien mukaan Jeesus oli vain yksi profeetta, ainoastaan ihminen. Kristittyjen mukaan Jeesus on lihaksi tullut Jumala. Hän on kyllä tosi ihminen, mutta ei ainoastaan ihminen, vaan kolmiyhteisen Jumalan lihaksitullut (inkarnaatio) toinen persoona, sana, Jumalan Poika.

Kristittyjen mukaan Muhammed ei ole Jumalan lähettämä profeetta, mutta muslimien mukaan hän on Jeesuksen jälkeen tullut viimeinen profeetta.

Kristinuskon mukaan Jumala pelastaa armosta ilman ihmisen tekoja, islamin mukaan teot lopulta ratkaisevat kuka pelastuu.

Nämä keskenään kilpailevat väittämät Jumalasta eivät voi yhtä aikaa olla yhtä tosia. Kun islamin ja kristinuskon käsitystä Jumalasta verrataan lähemmin niiden havaitaan olevan ratkaisevalla tavalla erilaisia.

On siksi täysin mahdotonta ajatella, että molemmilla on sama Jumala, vain koska kumpainenkin käyttää samaa sanaa ”Jumala”.  Sauli Niinistöstä ja Joe Bidenista käytetään titteliä ”presidentti”. Suomella ja Yhdysvalloilla ei kuitenkaan ole yksi ja sama presidentti.

Kristillinen monoteismi on trinitaarista, islamilainen monoteismi unitaarista.

Mistä sitten tiedän kumman käsitys Jumalasta – kristinuskon vai Islamin – on totta. Vastaukseni tähän osaat jo aavistaa: Tiedämme sen siitä, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista.

LÄHDE: Patmos blogi/Pasi Turunen 05.05.2023

INFO: Pasi Turunen (TM) on toimittaja, raamatunopettaja ja Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.