– seuraa lopun ajan aiheita

Riittävän ajoissa pois EU:sta

Euroopan komissio ja Etelä-Euroopan maat käyttivät täysimääräisesti hyväkseen koronapandemian käyttämää poikkeustilannetta ajamalla läpi EU:ssa 750 miljardin euron yhteisvelkapaketin, josta 390 miljardia oli suoria rahalahjoja pääosin Italialle, Ranskalle ja muille Etelä-Euroopan maille.

Niin sanotulla koronapaketilla ei ollut mitään tekemistä koronan aiheuttaman talouslaman kanssa, sillä jäsenmaiden saamat tukisummat mitoitettiin koronapandemiaa edeltävien vuosien talouskasvun mukaan. EU:n elvytyspaketilla siis palkittiin ne jäsenmaat, jotka olivat laiminlyöneet vastuullisen talouspolitiikan hoidon. Tällainen EU on! Se mahdollistaa ja suorastaan painostaa itsenäisiä valtioita tekemään yhä isompia tulonsiirtoja muille valtioille. Eihän tässä ole mitään järkeä! Suomalaiset osallistuvat ensin italialaisten taloremontteihin ja sen jälkeen direktiivin pakottamana remontoivat omat talonsa energiatehokkaiksi, jopa sellaiset talot, jotka ovat arvottomia. Joutuvatko pienituloiset myymään talonsa?

Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ovat EU:n kilpailukyvyttömät maat Ranska etunenässä taas vaatimassa yhteisvelkainstrumentin käyttöönottoa. Tällä kertaa maksatetaan suomalaisilla muiden maiden energialaskuja.

EU:ssa on halua avata perussopimuksia. Perussopimusten primäärinen tavoite ei ole tehostaa päätöksentekoa, vaan lisätä komission valtaa sekä tehdä EU-ero jäsenvaltiolle mahdollisimman hankalaksi, jopa mahdottomaksi.

Brysselin komissiolle on pakkomielle tarkastella kaikkea lainsäädäntöä ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta. EU:n sisällä Suomi on tehnyt strategisesti valtavan virheen olemalla kenties innokkain EU-komission ilmastoradikaalien ehdotusten tukija. Tästä syystä ei ole siis minkäänlainen yllätys, että EU on jyvittämässä Suomelle monta muuta EU-maata suuremman taakan unionin päästövähennystavoitteista. Komission hampaissa on erityisesti ollut maamme metsät, joista kaavaillaan koko Euroopan hiilinieluja, jotta esimerkiksi Puolassa voidaan pitää kiinni kivihiilen poltosta. Keski-Euroopassa on viitattu kintaalla satoja vuosia harjoitetulle kestävälle suomalaiselle metsänhoidolle ja korkean ekologisen vastuun omaavalle metsäteollisuudellemme. Merkityksellistä näille byrokraateille on vain se, että Suomi ei hakkaa metsiään. Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa. Millä oikeudella EU kertoo, mitä suomalaiset saavat omaisuudellaan tehdä? Missä on perustuslain suojaama omaisuuden suoja?

EU-komissiolle on jo pitkään aiheuttanut harmaita hiuksia, että EU joutuu yhä rahankäytössään kysymään jäsenvaltioiden mielipidettä. Tämän vuoksi komissio pyrkii nyt erityisesti koronapaketin takaisinmaksussa lisäämään niin sanottujen EU-verojen osuutta tulonlähteenä. Mikäli EU:n budjetti koostuisi pitkälti vain jäsenmaiden maksamista EU-veroista, eikä jäsenmaksuista kuten nykyään, ei unionin rahankäytölle olisi mitään rajoja. Suomen on oltava niiden maiden joukossa, joilla on kanttia torpata EU:n verokanto-oikeus. Suomella on yksi maailman korkeimmista veroasteista, minkä vuoksi on kestämätöntä, että maamme veronmaksajien kuormaa lisättäisiin vielä unionitason verotuksella.

Korona ja Ukrainan sota alleviivaavat sitä, että kansallismieliset ovat olleet koko ajan oikeassa. Omavaraisuus ruuan ja energian suhteen ovat rauhan ja vakauden tae. Vain noin 150 vuotta sitten joka kymmenes suomalainen kuoli nälkään. On hyvä pitää mielessä, että anarkia on kolmen lämpimän aterian päässä.

Kiina valloittaa ja käy sotaa talouden keinoin. Ihmisoikeuksien polkeminen, orjatyövoima, ympäristöstä piittaamattomuus ja monien muiden sääntöjen rikkominen tuo Kiinalle epäreilun kilpailuedun. Tämä on kapitalismia kiinalaisin piirtein. Samaan aikaan lännessä woke- ideologia yrittää saada kehittyneiden maiden enemmistön tuntemaan itsensä kelvottomaksi elämäntapojensa ja ihonvärinsä vuoksi. Viimeksi YLE (joka joutaa maksukortin taakse) syyllisti suomalaisia mökkeilystä. Valtamedia on hegemonian puolustaja. Asettumalla vastarintaan ei ole helpoin tapa saada kavereita, mutta se on ainoa tapa muuttaa asioita. Annetaan muiden kitistä, kohta he kuitenkin toistavat samoja asioita, mitä ennen paheksuivat. Kuten olemme jo voineet huomata, Alexander Stubb ei enää twiittaa, että Ruotsi on maailman turvallisin monikulttuurinen paratiisi.

EU ei pidä monipuolisesta keskustelusta. EU-digilain myötä vain punasilmäinen keskustelu sallitaan. Ihmiset, jotka kahlitaan sanallisesti, ovat orjia. Digilaissa on kyse sensuurista, ei muusta. Historia on opettanut, että ihminen ei opi historiasta mitään.

Haluavatko suomalaiset oikeasti, että Suomesta tulee osa EU:n liittovaltiota? EU:n parlamentti hyväksyi ylikansalliset listat eurovaaleihin, eli koko EU:n laajuisen vaalipiirin. Tässä ei pelkästään mennä EU-liittovaltion suuntaan, vaan EU:n yhtenäisvaltion suuntaan. Tältä listalta valittaisiin 28 edustajaa nykyisten europarlamentaarikkojen päälle. Tämä on mullistava uudistus. Jopa Yhdysvalloissa ollaan hyvin tarkkoja osavaltiokeskeisyydestä, eikä siellä tällainen menettely tulisi kuulonkaan.

En ole vakuuttunut, että Ruotsi tai Tanska haluavat olla loppuun asti EU-projektissa mukana. Minä en ainakaan halua, että Suomesta tulee osavaltio. EU-federalistit ovat jatkuvasti väittäneet EU:n olevan meille turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Jos näin on, niin miksi sitten liitymme Natoon? Natoon liittymisen jälkeen EU-federalisteilla ei ole enää mitään argumentteja sen puolesta, että EU toisi meille turvaa. Päinvastoin se aiheuttaa meille taloudellista turvattomuutta viemällä meidän rahamme.

Se, että EU toimii yhteisenä rintamana Venäjää vastaan ei vaadi liittovaltiota. Kyllä Sveitsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallatkin ovat mukana ilman EU-jäsenyyttä.

Pitäkäämme huoli, että Suomi hyppää riittävän ajoissa pois EU:n liittovaltioprojektista ennen kuin se on liian myöhäistä.

LÄHDE: Oikeamedia/blogi/Laura Huhtasaari 13.05.2022