Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita
– seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita

Sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

Halla-aho ja Ebeling yhteisrintamassa sanan- ja uskonnonvapauden puolesta

LÄHDE: OikeaMedia/Tytti Salenius 19.03.2019
Artikkeliin liittyvä kuva
KD:n Ebeling: ”Annan täyden tukeni ja kiitoksen perussuomalaisille. Nämä kaksi ryhmää puolustaa jokaisen sanan- ja uskonnonvapautta Suomessa” Perjantaina kristillisellä Radio Patmos -radiokanavalla keskusteltiin kahdesta konservatiiveille ja kristityille tärkeästä ajankohtaisesta teemasta näin eduskuntavaalien alla: sananvapaudesta ja sen säilymisestä sekä islamin kasvavan vallan torjumisesta. Suomi 2019 -ohjelmasarjan vieraina olivat europarlamentaarikko, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja pastori, kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen sekä ihmisoikeusjärjestö Pro Life Suomen varapuheenjohtaja Mika Ebeling. Heitä yhdistää ainakin Helsingin ylin päättävä elin, Helsingin kaupunginvaltuusto ja kevään eduskuntavaaliehdokkuus, sekä päättäväinen yhteistyö sanan- ja uskonnonvapauden puolustajina. Mika Ebeling totesi heti aluksi sananvapauden tilan huonontuneen merkittävästi Suomessa ja siihen viitaten muistutti viime kesänä Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi vastavalitun Aki Ruotsalan (kd.) pikaisesta irtisanomisesta ”muutaman tunnin someraivon takia”, kasvatustieteen professorin, kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa toimivan Tapio Puolimatkan joutumisesta poliittis-ideologisen hyökkäyskampanjan kohteeksi sekä Aito Avioliitto -yhdistyksen sysäämisestä ulos opetusalan Educa 2019 -messuilta. Ebeling huomautti näitä vihahyökkäystapauksia yhdistävän ”setanormatiiviset” mielipiteet ja se, että tämä sama kristittyjä vastaan hyökkäävä porukka on myös perussuomalaisten kimpussa rasismisyytöksineen eikä halua sallia asiallista keskustelua maahanmuuttopolitiikasta. Halla-ahon mielestä viime aikojen esimerkkitapausten joillakin tahoilla näyttää olevan tekniikkana hyökätä ”vääriä mielipiteitä” esittävien työnantajien kimppuun. ”Kun yritykset kilpailevat, ne ovat huolissaan asiakkaistaan ja mainostuloistaan. Ne menevät usein siitä, mistä aita on matalin eli antavat lynkkaajaporukalle hyvin nopeasti periksi, sen sijaan että pitäisivät periaatteistaan kiinni.” Halla-aho pitää ”suuressa kuvassa” ongelmana sitä, että vaikka kaikki allekirjoittavat periaatteessa sanan- ja mielipiteenvapauden merkityksen eikä kukaan tunnusta vastustavansa sitä, mielipiteiksi kutsuttavien asioiden joukko kapenee kaiken aikaa ja yhä useammasta ennen mielipiteenä pidetystä asiasta on tullut ikään kuin perusarvo, joka kaikkien pitää jakaa ja josta ei voida keskustella. Halla-aho heittikin ilmaan kaikkien arvaamat ”kielletyt” puheenaiheet: ”Esimerkiksi sukupuolivähemmistöt, ilmastonmuutos ja maahanmuutto kolmannesta maailmasta ovat asioita, joissa kaikkien odotetaan jakavan jokin tietty mielipide ja sitä kutsutaan usein eurooppalaiseksi perusarvoksi.” Hänen mukaansa on perusteltua kysyä, millaisista asioista ihmisillä on lupa olla eri mieltä, mikäli kaikki aihealueet ovat ”tällaisia ihmisoikeus- ja ihmisarvokysymyksiä”. ”Saako tärkeistä asioista enää olla eri mieltä ilman että rikkoo jotakin perusarvoa, joka on muuttunut rikkomattomaksi?” Halla-aho ihmetteli. Hän sanoi istuneensa Helsingin kaupunginvaltuustossa pitkään Mika Ebelingin kanssa ja heidän huomanneen keskusteluilmapiirin kaiken aikaa pahentuneen: ”Perusteltuihin mielipiteisiin ei vastata perustelluilla mielipiteillä, vaan pyritään viemään legitimiteetti niiden mielipiteiden esittämiseltä. Mennään pönttöön vapisevalla äänellä itkemään, että on todella surullista että tuollaisia mielipiteitä esitetään tässä salissa”, Halla-aho luonnehti ja muistutti kyseisen salin olevan olemassa nimenomaan erilaisia mielipiteitä varten. Mika Ebeling toi esille hyvin ajankohtaisen, pari viikkoa sitten Helsingin valtuustossa tapahtuneen tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajan Alviina Alametsän (vihr.) ilmoituksen perua hänen osallistuminensa 19. maaliskuuta järjestettävään eduskuntavaaliehdokkaiden tasa-arvopaneeliin, johon Helsingin kaupungin tasa-arvotoimikunta oli Mika Ebelingin aiemmin kutsunut. Toimikunnan puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä ilmoitti kuitenkin kaupunginvaltuutettu Mika Ebelingille toimikunnan peruvan kutsunsa, koska Ebeling oli jättänyt toimikunnan tahdon vastaisen eriävän mielipiteen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 18.12.2018. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät ovat esittäneet pormestari Jan Vapaavuorelle pyynnön ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin koskien tasa-arvotoimikunnan ja sen puheenjohtajan asiatonta toimintaa. Esittämässään pyynnössä perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien Helsingin valtuustoryhmät osoittavat toiminnan rikkovan räikeästi yhdenvertaisuuslakia. Yhdenvertaisuuslain 8§ nimenomaan kieltää syrjinnän mm. uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan perusteella. Ebeling korostaa, että kutsun peruuttamisessa oli kysymys hänen ”vääristä mielipiteistä” ja että häneen kohdistunut toiminta on täysin yhdenvertaisuuslain vastaista. ”Se on myös poliittista toimintaa, jonka mukaan ei myöskään saa syrjiä – minulla on siinä usko ja vakaumuskin pelissä”, Ebeling lisäsi. Ebeling on myös kirjoittanut avoimen kirjeen vihreiden puheenjohtajalle, Pekka Haavistolle otsikolla: ”Apua! Entinen avustajasi riistää ihmisoikeuksiani”. Ebeling halusi Radio Patmoksessa antaa tunnustusta ja kiitoksen perussuomalaisille heiltä saamastaan tuesta häneen kohdistuvassa sananvapauden rajoittamishyökkäyksessä. ”Tällä tavalla ei saa toimia ja sellaista paneelia, jossa toimitaan syrjivästi ei tule järjestää. Annan täyden tukeni perussuomalaisille ja kiitoksen siitä, että ollaan yhteispelissä. Nämä kaksi ryhmää puolustaa jokaisen sanan- ja uskonnonvapautta Suomessa”, Ebeling kiitti. Halla-aho pitää ”todella huolestuttavana ilmiönä” sitä, että kaikkiin ihmisiin ja kaikkiin tilanteisiin sovellettavia periaatteita ei enää ole, vaan ”periaatteet sorvataan tilannekohtaisesti sen mukaan, mikä sattuu palvelemaan omaa agendaa”. ”Meillä on lainsäädännössä aivan selkeästi se, että ihmisiä ei saa syrjiä poliittisen mielipiteen vuoksi”, Halla-aho painotti, mutta ei ole ”kovin optimistinen”, että oikeus Mika Ebelingin tapauksessa voittaisi lopulta. ”Koska se on ihan tulkitsijasta ja päätöksentekijästä kiinni välitetäänkö siitä, mitä siellä laissa sanotaan”, Halla-aho arvioi. Mika Ebeling oli yhtä epäileväinen kuin Halla-aho sen suhteen, pääseekö hän siihen paneeliin ja voittaako oikeus loppujen lopuksi, mutta korosti kaikkien niiden mahdollisuuksien käyttämistä ”nostaa tämä asia esille” ja pormestari Jan Vapaavuoren joutuvan ”ottamaan kantaa siihen, onko hän perinteisen länsimaisen sananvapauden puolella vai sitä vastaan”. Radio Patmoksen toimittajan Leena Metsämäen esittämään kysymykseen, mitä tavallisen ihmisen sitten pitäisi tehdä, ettei koko sananvapaus valuisi meidän käsistämme ja me vain ihmettelemme, Ebelingillä oli kehotus lähteä vaaliuurnille. ”Se on oikeasti se valinnan paikka. Jos nyt nukkuu, niin sitten neljän vuoden päästä se on jo vaikeampaa”, Ebeling arveli. Halla-aho lähestyi asiaa itsesensuurin näkökulmasta ja totesi tehokkaimman tavan rajoittaa ihmisten puhumista ja ”väärien mielipiteiden” esittämistä olevan itsesensuuri. Itsesensuurin ilmapiiri juontuu hänen mukaansa epämääräisestä lainsäädännöstä. ”Meillä valitettavasti on tällä hetkellä rikoslaissa sellaisia pykäliä, joista kenelläkään ei – edes oikeuslaitoksella – tunnu olevan selkeää näkemystä minkälaisista teoista, lausumista ja sanomisista puhutaan. Kun kukaan ihminen ei tiedä etukäteen, onko jonkin asian sanominen laitonta vai ei, niin hän jättää sen sanomatta”, Halla-aho selvensi ja sanoi sen supistavan kaiken aikaa niitä aiheita, joista uskalletaan puhua. Ebeling palautti mieleen viimevuotisen tapauksen, jossa eräs Helsingin kaupunginvaltuutettu oli esittänyt, että Helsingin tiloja ei saisi vuokratarasistiseen toimintaan”. ”Se oli juuri tällaisten epämääräisten säännösten luomista… on päivänselvää, ettei saa yrittää kajota sellaisten puolueiden toimintaan, joita kansalaiset ovat valinneet edustamaan heitä esimerkiksi kaupunginvaltuustoon, eduskuntaan tai europarlamenttiin”, Ebeling painotti. Miten näiden kahden eduskuntavaaliehdokkaan näkemykset sitten eroavat koskien Eurooppaan vyöryvää islamisaatiota, islamin uhkaa ja sen torjumista? Halla-ahon mukaan islamisaatio-sana voidaan ymmärtää monella tavalla ja monta kertaa siitä ”väännetään sellainen irvikuva, että pelkäätkö todella meillä kohta olevan muslimeja tai islamisteja yli puolet väestöstä”. ”Eihän siitä ole kysymys, vaan kyse on siitä, että väkivallan tai loukkaamisen pelossa yhteiskunta mukautuu kaikkein aggressiivisimman väestöryhmän vaatimuksiin”, Halla-aho alleviivasi ja totesi siinäkin itsesensuurin näkyvän vaatimuksissa piilottaa kaikin tavoin Suomen ja länsimaiden vuosituhantinen kristillinen perinne ja kulttuuri, ettei se loukkaa vaan ketään. Hän muistutti myös aggressiivisten vapaa-ajattelijoiden joukon esittävän muslimiryhmien kaltaisia, aivan samanlaisia vaatimuksia ja islamisaatioon liittyvän ”yhteiskunnan libanonisoituminen”, joka on nähtävissä erittäin hyvin Ruotsissa: ”Yhtenäisyhteiskunta korvautuu tällaisella tilkkutälkkiyhteiskunnalla, jossa erilaiset etniset, kulttuuriset ja uskonnolliset ryhmät kuplautuvat hyvin voimakkaasti, keskittyvät omille asuinalueilleen ja kommunikoivat keskenään yhä vähemmän.” Halla-aho täsmensi lisää julkisessa keskustelussa paljon viljeltyä islamisaatio-sanaa ja katsoo sen voivan tarkoittaa islamin ja varsinkin jyrkkien islamin tulkintojen mukanaan tuomia lieveilmiöitä, uskonnollista väkivaltaa, ihan perinteiseen väkivaltaan johtavaa syrjäytymistä, väkivalta- ja seksuaalirikollisuutta kuin myös juuri sitä, miten väkivallan pelko pakottaa valtavirtayhteiskunnan mukautumaan kasvavaan muslimivähemmistöön. Ebeling käsitteli islamille tyypillistä ylivaltaa kertomalla puolestaan omasta vuosien takaisesta kokemuksestaan pappien kokouksessa ja hänen silloin valitsemastaan suuntautumisvaihtoehdosta käydä moskeijassa, jossa eräs islaminoppinut oli pitänyt ”hyvin ansiokkaan esityksen” siitä, kuinka paljon kristinuskolla ja islamilla on yhteistä. Muslimin sanoma oli ollut se, että ”kun meillä on näin paljon yhteistä, niin antakaa meille vapaat kädet”. Ebeling oli asettanut hänelle vastakysymyksen muslimien valmiudesta edistää vastavuoroisesti samanlaista vapautta islamilaisiin maihin, että siellä saisi kääntyä kristityksi ihan ilman pelkoa – kuten Suomessa kristitty voi kääntyä muslimiksi. Ebeling kertoi siitä alkaneen ”hirveän pitkä vastaus” ja vastaus oli ollut lopulta ei. ”Siis huomatkaa, että tämä tapahtui Suomessa, kun he ovat vähemmistöasemassa. On syytä ymmärtää, että jos hän sanoo nyt jo näin, kun he vasta pyytävät oikeuksia itselleen – niin mitä hän sanoisi, jos hän pääsisi sellaiseen asemaan, jossa meidän täytyisi pelätä sitä, mitä hän ajattelee”, Ebeling kiteytti Radio Patmokselle. Halla-aho muistutti Suomessa olevasta vanhasta, ”kotoperäisestä” muslimivähemmistöstä, tataareista, joilla ei ole koskaan ollut minkäänlaista ongelmaa valtavirtayhteiskunnan kanssa. ”Niin kuin jossain sanoin, niin tataarien onni oli se, että he tulivat Suomeen ennen kuin kukaan oli keksinyt kotouttamista ja monikulttuurisuutta”, Halla-aho totesi ja sai Ebelingin nauramaan. Halla-aho todennäköisesti viittasi parisen viikkoa sitten AlfaTV:n Isäntänä Tapani Ruokanen –ohjelmaan, jossa hän oli vieraana ollessaan otti esille tataariyhteisön todetessaan: ”Jos monikulttuurisuus olisi keksitty, he (tataarit) eivät varmasti olisi sopeutuneet tänne.” Halla-aho peräänkuulutti kyseisessä ohjelmassa myös sitä, että kysymys on maahanmuuttajien määristä ja siitä, miten suhtaudumme tänne tuleviin ihmisiin – ei siitä, onko suhtautuminen myönteistä vai kielteistä: ”Suhtaudummeko heihin kuin aikuisiin ihmisiin, joilta voi vaatia samoja asioita kuin kantaväestöltä? Vai toimimmeko sillä tavalla kuin nykyään valitettavasti usein toimitaan, että maahanmuuttajasta tehdään ’toteemi’, jonka ympärillä tanssahdellaan kotouttamisrituaalia ja lausutaan taikasanoja eikä kukaan oikeastaan edes odota, että tulija kotoutuisi?” Halla-aho näkee vaarallisena sen tavan, jolla tänä päivänä otetaan vastaan hyvin takapajuisista kulttuureista, varsinkin islamilaisista maista ihmisiä, joilla on erittäin jyrkät uskonnolliset käsitykset ja jotka ovat erittäin suvaitsemattomia kaikkia muita kuin omaa elämäntapaansa ja kulttuuriaan kohtaan. ”Se että heitä kehotetaan ja kaikin tavoin kannustetaan pitäytymään omissa takapajuisissa näkemyksissään… Heille tehdään tänne tullessa välittömästi selväksi se, että heidän ei tule sopeutua muuhun yhteiskuntaan, vaan muu yhteiskunta on polvillaan heidän edessään ja sopeutuu heihin. En ihmettele sitä, että tällainen röyhkeä asenne on niin tavallinen tulijoiden keskuudessa”, Halla-aho teroitti Radio Patmokselle ja sanoi syvästi ihmettelevänsä sekä pitävänsä todella surullisena valtavirtakirkon omaksumaa nykylinjaa. Hän mainitsi muun muassa Kirkko ja kaupunki -lehden rummuttamat pääteemat: sukupuolivähemmistöt, ilmastonmuutoksen ja islamin esiin tuomisen nimenomaan myönteisessä valossa. ”Se islamin hehkuttaminen minua on ihmetyttänyt ja olen pohtinut sitä siltä kannalta, että kun luterilaisuuden ytimessä ymmärtääkseni on ajatus siitä, että ihminen pelastuu vain uskosta, niin miten kirkkoinstituution edustajat voivat pitää myönteisenä asiana islamilaisen väestön ja islamin vaikutusvallan kasvua Suomessa?” Halla-aho pohti. Mika Ebelingin mielestä kirkko on huolestuttava esimerkki siitä, mitä koko maassa uhkaa tapahtua. ”Kirkon ne ihmiset, jotka uskovat sen mukaan, mitä kirkko sanoo uskovansa – ne on ajettu sivuraiteille ja niitä vainotaan… onhan se hassua, että pappi voi joutua syytetyksi siitä, että hän opettaa sen mukaan, mitä Raamattu sanoo ja kirkon tunnustuksen mukaan just niin pitäisi tehdä. Se on vaan esimerkki mitä koko yhteiskunnassa tää sama porukka yrittää tehdä, mitä se on kirkossa jo tehnyt…” Halla-aho piti ”todella hyvänä pointtina” Ebelingin mainitsemaa kirkkoon kuuluvien Raamatun mukaiseen oppiin uskovien sivuraiteille ajamista kirkossa ja nimitti sitä ihmisten savustamiseksi. ”Ihmisiä, jotka pitäytyvät siinä, mikä oli valtavirtaa vielä joitakin vuosikymmeniä sitten… jotka uskovat sellaisiin asioihin, jotka olivat itsestäänselvyyksiä luterilaiselle kirkolle vielä jokin aika sitten ja samaan aikaan pohditaan sitä, että voisiko kirkko liisata tilojaan esimerkiksi islamilaisiin jumalanpalveluksiin, mikä on todella kummallinen ajatus”, Halla-aho taivasteli. Radio Patmoksen Suomi 2019 -ohjelmasarjassa sivuttiin myös kristityksi kääntyneitä tuhansia muslimeja ja kristittyjen palauttamista islamilaisiin maihin monien muslimien saadessa jäädä tänne. Olisiko voimakas muslimien evankeliointi yksi islamisaation torjumistapa näiden eduskuntavaaliehdokkaiden mielestä? Jussi Halla-aho suhtautuisi ”tietyllä kyynisyydellä” tähän ilmiöön, koska se ilmenee kierteellä turvapaikkajärjestelmässä. ”Kun henkilö saa lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin hän hyvin suurella todennäköisyydellä joko kääntyy kristityksi tai keksii olevansa homoseksuaali, koska silloin on uusi peruste hakea uudelleen turvapaikkaa… itse en suhtautuisi ihan täydellä luottamuksella kääntymyksen aitouteen kaikissa tapauksissa.” Ebeling näkee tähän liittyvän haasteen, sillä heidän kääntymystään tutkivat henkilöt, jotka itse eivät välttämätttä ole sisäistäneet kristinuskoa. ”Tässä minä näkisin, että ne konservatiiviset kristityt jotka ovat kirkossa ajettu sinne ulkoreunoille, olisivat ne parhaat tutkimaan, onko kääntymys ihan aidosti oikea.” Mika Ebeling kertoi nähneensä ”hyvin aitoja kääntymisiä” ja myönsi sen ”tuntuvan ihanalta, kun huomaa kulttuurirajat ylittävän yhteyden”. ”Itse koen, että meillä pitäisi olla samanaikaisesti myötätuntoa oikeasti kääntyneitä kohtaan, mutta uskovaisen ei pidä olla hyväuskoinen väärässä mielessä ja uskoa kaikkia tarinoita.”   EDIT: Tänään 18.3.2019 KD-lehti uutisoi: ”Ebeling kutsuttiin yllättäen sittenkin Helsingin tasa-arvotoimikunnan paneeliin – ”Koen suurena voittona sananvapaudelle””