– seuraa lopun ajan aiheita

Sodoma ja Gomorra valtionkirkossa

Sodoman seurakunnan uutisia

Nykyaikaiseen seurakuntaelämään on tullut uusia rohkaisevia piirteitä, jotka on omaksuttu ympäröivästä kulttuurista ja vallitsevista kehityssuunnista. Toiminta on vireää, aktiivista ja kantaaottavaa ja saanut suuren yleisön suosion, josta kunnia kuuluu tietysti itse ansiokkaalle Sodoman seurakunnalle, sen työntekijöille ja päättäjille. Seuraavassa hieman tietoa, missä mennään.

Seurakuntaamme on tihkunut Gomorran yliopistosta hienoja ja rohkaisevia uutisia. Tiede on saanut selville tutkimuksissaan, ettei Raamatussa ole ollenkaan Jumalan sanaa, se on vain ihmisten kirjoittamaa ja aikaansa sidottua historiaa. Raamattu on tutkimusten mukaan verrattavissa Kalevalaan ja muihin kansanomaisiin perinneteoksiin. Tästä johtuen Sodoman seurakunta on päättänyt vähentää Raamatun julistuksen mahdollisimman vähiin ja se on päätetty korvata kirkkoon vitriiniin asetetulla näyttelykirjalla, jota ohikulkijat voivat ihailla. Sen hienot nahkakannet ovat näyttävästi levällään ja se on päätetty sijoittaa niin, että puolipäivän auringon säteet osuisivat vitriinin lasiseiniin muodostaen spektrin taustaseinään. Raamatun sijaan seurakunta on päättänyt avata Sodoman sanomissa yleisönosaston, jonka otsikkona tulee olemaan: “Musta tuntuu”. Siihen jokainen voi sitten vapaasti kirjoittaa omat tuntemuksensa ja näitä ansiokkaita kirjallisia tuotteita ryhdytään lukemaan pyhäisin kirkonmenoissa vanhojen tekstien asemesta. Tarkoitus on innostaa kirkkoon kuulumattomia osallistumaan mukaan. Uudet jäsenet saisivat liittymislahjana yhden vuoden ilmaisena kirkollisveron maksamisesta.

Teologisen tiedekunnan juuri suorittanut Sodoman kansalainen Lauri Luopio on yliopiston päätöstyönään kyennyt osoittamaan, ettei maailmaa ole voitu luoda Raamatun aikataulussa, vaan siihen on mennyt huomattavasti pitempi aika. Tähän näkemykseen pitäytyen hän on nimennyt työnsä aiheeseen sopivasti “Suuri pamaus – ei mikään huti”. Sodoman seurakunta on päättänyt muistaa nuorukaista pienellä hyvän tavan eleellä lahjoittamalla hänelle ilmaisen hautapaikan uudella hautausmaalla, johon on toistaiseksi haudattu vain ateisteja ja muita kirkosta eronneita. Seurakunta lahjoittaa hänelle myös hautakiven, johon on kaiverrettu kultakirjaimin: “Kehitys on kuin suuri kaari, keskellä avaa merta tiedon valon saari”.

Sodoman seurakunta on päättänyt osallistua kaikin tavoin luonnonsuojeluun, jonka se on nähnyt tämän ajan tärkeimmäksi toimintamuodokseen. Erikoisesti seurakunta on ollut huolissaan maan susikannan vähenemisestä. Onkin päätetty, että seurakunta budjetoisi lammaslaumoihin ensi vuonna ja ne voitaisiin sitten vapaasti laskea luontoon kulkemaan. Näin voitaisiin susikantaa saada alueella elpymään. Olihan Sodoman eläintarhassakin päässyt ilmoille huhu, että susi ja lammas voivat olla siellä sovussa samassa häkissä. Mutta totuus on kerrottava, että kyllä eläintarhan hoitaja oli laittanut susihäkkiin joka aamu uuden lampaan!

On myös keskusteltu ristin poistamisesta kirkon katolta vanhanaikaisena merkkinä, jolla ei ole enää nyky-yhteiskunnassa merkitystä. Tilalle kirkon katolle voitaisiin asentaa tuulimylly, joka pyöriessään tuottaisi sähköä riittävästi, että kirkon valaistus saisi edullista korvaussähköä. Yleensäkin ristin käyttämistä Sodoman seurakunnan nimikkeissä tulisi välttää viimeiseen asti, koska ihmiset mieltävät ristin liittyvän kuolemaan, eikä kuolemasta ole enää tarvis puhua tai kirjoittaa. Seurakuntatalon seinälläkin ollut suuri vanhanaikainen risti on päätetty poistaa ja korvata luontoaiheisella kolmiosaisella taideteoksella, triptyykillä, jossa on kuvattuna uhanalaisia lintulajeja, hevosia ratsastajineen ja leikkivä pandakarhu.

Seurakunnan omistama metsä on ehdottomasti päätetty julistaa luonnonsuojelualueeksi, eikä sieltä saa siis enää kaataa puita ja muutenkin alue on jätettävä luonnonvaraiseen tilaansa, että sen monimuotoinen pieneliöstö pääsisi vapaasti lisääntymään. Puun poltosta pitäisi luopua kokonaan, koska siitä tulee ilmastoa tuhoavaa savua, joka on epäterveellistä hengittää. Seurakunta on myös tukemassa luontokehitystä siten, että kaikenlainen maanviljelys ja karjanhoito kotimaassa tulisi lopettaa mahdollisimman pian. Aiemmin raivatut pellot voitaisiin saada kasvamaan uutta puustoa, jolloin hiilinielu lisääntyisi merkittävästi. Kaikki tarhatut eläimet tulisi päästää vapaasti luontoon ilman aitauksia tai hyötykäyttöä.

Seuraavana viikonloppuna seurakuntalaisia on kehotettu tulemaan mukaan syystempaukseen, jossa on tarkoitus tukkia kylän pääväylä istumalla kadulla. Jokaisen tulee ottaa mukaan pefletti ja riittävän lämmin vaatetus. Jokainen voi myös laatia sopivaksi katsomiaan kylttejä luonnonsuojelun puolesta tapahtumaan. Ilmastonmuutos tulee olemaan seurakunnan päätähtäin tulevina vuosina, kun seurakunnan rahainkäyttöä suunnitellaan. Pyrimme pois autoilusta, mopoilusta, traktoreista, lentämisestä, turpeenpoltosta ja öljylämmityksestä. On harkittu hevosrattaiden ja rekien uusiokäyttöä, ulkovessoihin siirtymistä ja sähköpotkulautoja.

Suntiolle on annettu ohjeet tarkkailla valvontakameroilla, ettei kirkon lähistöllä liikuskele vanhanaikaisten sanomaltaan pelottavien traktaattien jakajia. Sillä Sodomassa on oltu hyvin huolissaan joittenkin ihmisten mielenterveydestä, kun he ovat joutuneet tällaisen tyrmäävän hapatuksen kanssa tekemisiin. Maanalaisen kirjapainon tuottamissa traktaateissa on ollut ahdistava kysymys: “Missä vietät iäisyytesi?” Sodoman seurakunta on päättänyt tuhota polttamalla kaikki käsiinsä joutuneet traktaatit. On myös kirkkoneuvostossa ollut esillä ajatus oman vastatraktaatin laatiminen tunnuksella: “Älä hermostu, kaikki on hyvin!”

Levottomuuden välttämiseksi ja turhien murheiden poistamiseksi on päätetty, että seurakunta alkaa järjestää vapaaksi-kaikesta-iltoja, joissa jokainen tuoda esiin oman näkemyksensä ja mielipiteensä ja niitä pidetään totuutena, jonka pohjalta jokainen tulee omalla uskollaan autuaaksi. Itse iltojen ohjelma laaditaan hyvin viihteelliseksi, että kukaan loukkaantuisi kärjekkäisiin mielipiteisiin tai perinteisiin näkemyksiin. Musiikilla olisi tarkoitus kattaa illan ohjelmarunko niin, että puheille ei jäisi paljonkaan aikaa. Rukousta ei näihin iltoihin ole tarkoitus sekoittaa lainkaan, ettei kukaan vaan jäisi sen tähden kirkon ulkopuolelle. Avaramielisyyttä on tarkoitus lisätä tuomalla ovenpieliin sateenkaaren väriloistoa mainosjulisteiden muodossa. “Meillä saavat kaikki värit kukkia” teemalla lähdetään liikkeelle toimintaan.

Sodoman seurakunta on päättänyt terävöittää toimintaansa ja julistustaan muutamilla vakavilla tuumilla. On tarkoitus palata saarnoissa latinankielen käyttöön ja lyhentää saarna-aikaa viiteen minuuttiin. Saarnan aikana kanttori voi soittaa uruilla harrasta musiikkia tunnelman luomiseksi temppeliin ja ne jotka eivät halua saarnaa kuunnella voisivat saada bluetooth yhteyden kautta sopivaa taukomusiikkia siksi aikaa.

On myös suunniteltu erottaa seurakunnan yhteydestä sellaiset jäsenet, jotka käyttävät julkisesti tilaisuuksissa sanoja: helvetti, kadotus, tulijärvi, parannus, katumus, uskoon tuleminen, kääntymys, herätyskristillisyys, viimeinen tuomio. Niiden on katsottu vaarantavan koko seurakunnan tulevaisuuden visiot kielteisellä sävyllään. Jos näitä sanoja lausutaan seurakunnan tiloissa, ne on rajattava vain virassa olevien työntekijöiden käyttöön ja heidänkin on syytä olla mahdollisimman pidättyviä vaarallisten sanojen käytössä.

Sodoman seurakunnalla on suunnitteilla myös oman radiokanavan avaaminen. Nimeksi on ehdotettu Radio-Dexter-Sodoma. Ohjelman pitäisi olla hyvin vitsikästä, kansanomaista ja aikaa kuluttavaa, leppoisaa jutustelua ilman vakavampaa pohdiskelua. Mukaan tulisi mahtua paljon mukavaa kevyttä menevää musiikkia, mielellään vielä vieraalla kielellä, etteivät kuuntelijat ahdistuisi. Yhteiskunnalliset asiat pitäisi saada myös kanavalla kuulumaan yleisen mielipiteen tapaan myönteisinä, että maailmamme henki voisi pehmeästi ympäröidä kaikki suuren inhimillisen sateenvarjonsa alle turvaan. Tätä kaikkea olisi sitten tauotta tarkoitus syöttää eetterin ympäri vuorokauden. Maassa maan tavalla, niin kuin Sodomassa on totuttu tekemään aina historian saatossa.

Valtuusto on myös keskustellut yleisestä turvallisuudesta Sodoman alueella ja pohtinut, miten seurakuntalaisten vapaata liikkumista voitaisiin kontrolloida suotuisasti tulevaisuudessa. Esiin on noussut mahdollinen seurakuntatodistuksen luominen jäsenille ja nimeksi voisi tulla Sodoma-passi. Se olisi luotettava todistus seurakuntaan pääsemiseksi, jonka suntio sitten tarkistaisi kirkon ovella. Näin voitaisiin varmistua, etteivät sopimattomat henkilöt purjehdi sisään tuoden tullessaan väärää henkeä, ja erään ajassamme tunnetun haitallisen harhaviruksen, joka voi sairastuttaa koko terveen ja sodomalaisesti vastarokotetun väen tuhoisasti. Ilman passia voisi kuitenkin käydä hautausmaalla.

Tässä tällä kertaa tärkeimmät uutiset.

Sodoman seurakunnan tiedottaja:

Susi Hukkanen

LÄHDE: Patmos blogi/Turkka Aaltonen 19.10.2021

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.