– seuraa lopun ajan aiheita

Suojaavatko kasvomaskit virusinfektioilta ja ovatko ne turvallisia?

Satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (Randomized Controlled Trial, RCT) ja etenkin niistä koostettuja meta-analyysejä pidetään lääketieteessä usein vahvimpana tutkimusnäytön osoituksena.

Lääketieteellisen näytön hierarkiaa kuvaava pyramidi, mukaillen Meehan 2020.17

Viisi RCT-tutkimusten yhteenvetoa kasvomaskeista

12 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (RCT) kokoavan, vuonna 2023 julkaistun Cochrane-kirjallisuuskatsauksen mukaan kasvomaskin käyttö yhteisössä vaikuttaa vähän tai ei lainkaan influenssan kaltaisiin tai covid-19-tautia vastaaviin sairauksiin. Tutkimus käsitti yhteensä 276 917 henkilöä.1 Johns Hopkins -yliopiston professori Marty Makaryn mukaan Cochrane-katsaukset ovat lääketieteellisen näytön arvovaltaisimpia ja riippumattomimpia arvioita.2

Brainard ym. tutkivat kasvomaskien kykyä ennaltaehkäistä covid-19:n kaltaisia hengitystieinfektioita joulukuussa 2020 julkaistussa, 12 RCT-tutkimusta sisältäneessä meta-analyysissä. Yksikään RCT-tutkimuksista koottu analyysi ei osoittanut tilastollisesti merkitsevää maskien suojaavaa vaikutusta.3

Xiao ym. osoittivat toukokuussa 2020 julkaistussa 10 RCT-tutkimusta sisältäneessä meta-analyysissä, että kasvomaskit eivät estä laboratoriovarmistettuja influenssatartuntoja – ei edes silloin, kun niitä käyttivät sairastuneet henkilöt.4

WHO:n mukaan kasvomaskien tieteellinen näyttö voidaan vetää yhteen seuraavasti: ”10 RCT-tutkimusta sisältävän meta-analyysin mukaan ei ole näyttöä siitä, että kasvomaskit vähentäisivät tehokkaasti laboratoriossa varmistetun influenssan tarttumista

Offeddun ym. vuonna 2017 toteuttamassa tutkimuksessa kahden RCT-tutkimuksen mukaan kasvomaski suojasi influenssan kaltaiselta sairaudelta. Samassa tutkimuksessa kuudesta RCT-tutkimuksesta tehtyjen analyysien mukaan maskit eivät suojanneet tilastollisesti merkitsevästi viruksen aiheuttamilta laboratoriovarmennetulta hengitystieinfektioilta.5

Sounders-Hostings ym. totesivat kaksi RCT-tutkimusta sisältäneessä kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä, että kasvomaskeilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tartuntoihin influenssapandemian aikana.6

Maskien aiheuttamat terveysriskit

Kasvomaskit voivat aiheuttaa käyttäjälleen terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia haittoja, kuten veren happisaturaation eli kudosten hapensaannin heikkenemistä, hengenahdistusta, päänsärkyä, huonovointisuutta ja keskittymisvaikeuksia.7-11

Tutkimusten mukaan kudosten heikentynyt hapensaanti voi altistaa immuunijärjestelmän heikkenemiselle, kasvainten kasvulle ja syövän pahenemiselle.12-14

Maailman terveysjärjestö WHO:n näkemys kasvomaskeihin

WHO:n vuonna 2019 laatiman influenssapandemiaohjeistuksen mukaan kasvomaskien tieteellinen näyttö voidaan vetää yhteen seuraavasti: ”10 RCT-tutkimusta sisältävän meta-analyysin mukaan ei ole näyttöä siitä, että kasvomaskit vähentäisivät tehokkaasti laboratoriossa varmistetun influenssan tarttumista.15

Tästä huolimatta WHO kehotti joulukuussa 2021 covid-19:n osalta ”tekemään kasvomaskin käyttämisestä normaalin tavan muiden ihmisten seurassa oltaessa”.16

Edistikö WHO vuoden 2021 ohjeistuksellaan ihmiskunnan vai kasvomaskien valmistajien etua?

Yhteenveto

Merkittävimpien aiheesta tehtyjen tutkimusten perusteella kasvomaskit eivät ole tehokkaita viruksen aiheuttamia hengitystieinfektioita vastaan, mutta niiden käytöllä voi olla arvaamattomia haittoja ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin.

Sellaisilta tahoilta, jotka suosittelevat tai edellyttävät maskin käyttöä on syytä pyytää tieteellistä perustelua kasvomaskien käytön tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Tässä artikkelissa esitettyjä tutkimuslähteitä voidaan käyttää myös perustelemaan sitä, kuinka korkeatasoisin tieteellinen näyttö ei tue kasvomaskien käyttöä virusinfektioita vastaan.

Huomio: Tämän artikkelin kirjoittajat suhtautuvat kriittisesti vallalla olevaan viruskäsitykseen.

Lähteet

 1. Jefferson, T. Dooley, L. Ferroni, E. Al-Ansary, L. van Driel, M. Bawazeer, G. Jones, M. Hoffmann, T. Clark, J. Beller, E. Glasziou, P. Conly, J. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2023. https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub6/full
 2. New York Post. 10 myths told by COVID experts – and now debunked. https://nypost.com/2023/02/27/10-myths-told-by-covid-experts-now-debunked/
 3. Brainard, J. Jones, N. Lake, I. Hooper, L. Hunter, P. Community use of face masks and similar barriers to prevent respiratory illness such as COVID-19: a rapid scoping view. Eurosurveillance 2020 b, 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7730486/
 4. Xiao, J. Shiu, E. Gao, H. Wong, J. Fong, M. Ryu, S. Cowling, B. Nonpharmaceutical measures for pandemic influenza in nonhealthcare settings – personal protective and environmental measures. 2020. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
 5. Offeddu, V. Yung, C. Low, M. Tam, C. Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clinical Infectious Diseases 2017, 65: 1934-1942. https://doi.org/10.1093/cid/cix681
 6. Saunders-Hasting, P. Crispo, J. Sikora, L. Krewski, D. Effectiveness of personal protective measures in reducing pandemic influenza transmission: A systematic review and meta-analysis. Epidemics 2017, 20: 1-20. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436516300858
 7. Kao, T. Huang, K-C. Huang, Y-L. Tsai, T-J. The physiological impact of wearing an N95 mask during hemodialysis as a precaution against SARS in patients with end-stage renal disease. Journal of the Formosan Medical Association 2004, 103: 624-628. https://www.researchgate.net/publication/8371248_The_physiological_impact_of_wearing_an_N95_mask_during_hemodialysis_as_a_precaution_against_SARS_in_patients_with_end-stage_renal_disease
 8. Beder, A. Büyükkocak, U. Sabuncuoglu, H. Keskil, Z. Keskil, S. Preliminary report on surgical mask deoxygenation during marjor surgery. Neurocirugia 2008, 19: 121-126. https://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf
 9. Person, E. Lemercier, C. Royer, A. Reychler, G. Effect of a surgical mask on six minute walking distance. Revue des maladies respiratoires 2018, 35: 264-268. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/
 10. Chughtai, A. Stelzer-Braid, S. Rawlinson, W. Pontivivo, G. Wang, Q. Pan, Y. Zhang, D. Zhang, Y. Li, L. Macintyre, R. BMC Infectious Diseases 2019, 19. https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4109-x
 11. Schwarz, S. Jenetzky, E. Krafft, H. Maurer, T. Martin, D. Corona child studies ”Co-Ki”: first results of a Germany-wide register on mouth and nose covering (mask) in children. Monatsschrift Kinderheilkunde 2021, 169: 353-365. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33642617/
 12. Shehade, H. Acolty, V. Moser, M. Oldenhove, G. Cutting edge: hypoxia-inducible factor negatively regulates Th1 function. The Journal of Immunology 2015, 195: 1372-1376. https://journals.aai.org/jimmunol/article/195/4/1372/108965/Cutting-Edge-Hypoxia-Inducible-Factor-1-Negatively
 13. Westendorf, A. Skibbe, K. Adamczyk, A. Buer, J. Geffers, R. Hansen, W. Pastille, E. Jendrossek, V. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting treg activity. Cellular Physiology and Biochemistry 2017, 41: 1271-1284. https://www.researchgate.net/publication/314487473_Hypoxia_Enhances_Immunosuppression_by_Inhibiting_CD4_Effector_T_Cell_Function_and_Promoting_Treg_Activity/link/58c2c00545851538eb805d91/download
 14. Sceneay, J. Parker, B. Smyth, M. Möller, A. Hypoxia-driven immunosuppression contributes to the pre-metastatic niche. Oncoimmunology 2013. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/onci.22355
 15. World Health Organization. Global influenza programme – Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza
 16. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: When and how to use masks. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
 17. Meehan, J. 2020. An evidence based scientific analysis of why masks are ineffective, unnecessary, and harmful. https://www.meehanmd.com/blog/post/173679/an-evidence-based-scientificanalysis-of-whymasks-are-ineffective-unnecessary-and-harmful

LÄHDE: MKRSUOMI.FI 15.12.2023