Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Suomalaisten digipakosta

Suomalaisten digipakon tilalle tarjotaan porkkanaa

LÄHDE: TIVI/Juha-Pekka Honkanen 10.09.2018
Kuva: Tuomas Kangasniemi
Kansalaisia ei tule velvoittaa sähköiseen asiointiin pakolla vaan toimivilla palveluilla. Näin linjasi elokuussa julkistettu oikeustaloustieteen professori Kalle Määtän valtiovarainministeriön toimeksiannosta tekemä selvitys. Digiasioinnissa on käyty viime vuosina rajanvetoa siitä, tulisiko Suomessa velvoittaa kansalaiset digipalveluiden käyttöön kuten esimerkiksi Tanskassa vai riittääkö niin sanottu opt in -malli. Siinä asiointitavasta voi päättää itse, mutta sähköinen palvelu esitetään ensisijaisena. Määttä kannattaa vapaaehtoisuutta. Väestöstä joka kymmenennellä on vaikeuksia ymmärtää selkokieltä. Lisäksi monella on erilaisia rajoitteita digipalveluiden käyttämiseen. Hän pitää jo nyt toteutuvaa noin 70 prosentin kattavuutta osassa sähköisiä asiointipalveluita realistisena tasona. Määttä sanoo, että on helpompaa sallia paperinen asiointi kaikille kuin rakentaa osalle oma poikkeussääntöjen vyyhtinsä. Eri viranomaisten toimintaa ohjaavilla lakipykälillä on Määtän mukaan suuri merkitys digipalveluiden toiminnalle. Verohallinnon digipalvelut on hänen mukaansa saatu toimimaan, sillä esimerkiksi tuloverotuksen vähennyksiä on karsittu. ”On vaikea tehdä selkeää digikanavaa esimerkiksi sosiaalietuuksiin, joiden pykäläviidakko on ammattilaisillekin vaikea ymmärtää.” Elinkeinonharjoittajille pakollinen digiasiointi sopii Määtän mukaan sen sijaan hyvin. Yrityksille ja muille yksityisille organisaatioille pakko on myös tulossa. Asunto-osakeyhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset ja yritykset muodostavat suuren osan asiointimassasta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara valtiovarainministeriöstä sanoo, ettei digipakkoa ole tulossa. Määtän huomio toimintaa ohjaavien lakien vaikutuksesta vahvistaa ministeriön aiempaa käsitystä. Palveluiden kehittäjille tulee muutenkin jatkossa ohjausta käyttäjien näkökulman huomioimiseen. ”Laki tulee velvoittamaan, että viranomaisten on tarjottava palvelunsa myös digikanavaa pitkin. Mukana on oltava erilliset kriteerit, jotka määrittelevät millainen on hyvin toimiva digipalvelu.”