– seuraa lopun ajan aiheita

Suomalaisten talven tapa lisää syöpäriskiä

Puun poltto aiheuttaa jopa 200 ennenaikaista kuolemaa joka vuosi – ”Huono lähteä kieltämään”

Tutkimusten mukaan takkatulen pienhiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua ja vaarantavat ihmisten terveyden varsinkin urbaaneilla alueilla.

Takkatuli luo tunnelmaa ja lämmittää, mutta tutkimusten mukaan puun pienpoltto on merkittävä terveydelle vaarallisten pienhiukkasten lähde.Kuva: Colourbox
Takkatuli luo tunnelmaa ja lämmittää, mutta tutkimusten mukaan puun pienpoltto on merkittävä terveydelle vaarallisten pienhiukkasten lähde.Kuva: Colourbox

Puun poltto tulisijoissa kuten takoissa voi aiheuttaa taajamissa enemmän syöpätapauksia kuin moottoriliikenteen päästöt, todetaan uudessa tutkimuksessa.

Syöpävaara johtuu PAH-yhdisteistä eli polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. PAH-yhdisteitä vapautuu pieninä hiukkasina ilmaan silloin kun poltetaan esimerkiksi puuta, hiiltä tai öljyä ja palaminen on epätäydellistä.

Hiljattain julkaistussa tutkimuksessa otettiin näytteitä ilmasta Kreikan Ateenassa vuoden ajan. Näytteet analysoitiin siten, että analyysillä selvitettiin, mistä eri lähteistä näytteissä havaitut PAH-yhdisteet olivat peräisin.

Atmospheric Chemistry and Physics -tiedejulkaisussa julkaistun tutkimuksen mukaan 31 prosenttia vuoden aikana ilmasta tavatuista PAH-yhdisteistä tuli lähinnä talvella tapahtuneesta puun poltosta. Diesel-polttoaineen polttaminen vapautti 33 prosenttia PAH-yhdisteistä ja bensiini 29 prosenttia PAH-yhdisteistä.

FAKTAT

Pienhiukkaset ovat terveyshaitta

Mitä: Pienhiukkaset ovat kooltaan alle 2,5 mikrometriä. Ne koostuvat kemiallisista yhdisteistä, kuten polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä eli PAH-yhdisteistä ja noesta.

Miksi: Pienhiukkasia pidetään erityisen haitallisina terveydelle, sillä ne pääsevät tunkeutumaan syvälle hengitysteihin

PAH-yhdisteissä on eroja. Toiset yhdisteet ovat enemmän syöpää aiheuttavia eli karsonigeenisiä kuin toiset. Kun nämä erot otettiin huomioon, tutkimuksen mukaan puun poltto kasvatti ihmisiin kohdistuvan syöpäriskin 43 prosenttiin. Dieselin ja öljyn polttamisen vastaava prosenttiluku oli 36 ja bensiinin 17.

“Me tiedämme, että puun polttamisesta [syntyvä savu] on paljon myrkyllisempää kuin muunlaiset hiukkaset”, kommentoi yksi tutkimuksen tekijöistä eli Athanasios Nenes sanomalehti The Guardianille.

Nenes työskentelee Foundation for Research and Technology Hellas -tutkimuslaitoksessa ja École Polytechnique Fédérale de Lausanne -korkeakoulussa Sveitsissä.

Tutkimuksessa seurattiin PAH-yhdisteitä Ateenan ilmassa, mutta tutkijoiden mukaan tutkimuksen havainnot pätevät kaikissa Euroopan kaupungeissa, joissa poltetaan puuta. ”Ateena ei ole poikkeus – pikemmin se edustaa sääntöä”, Nenes sanoi The Guardianille.

Vastaavia havaintoja on tehty myös Suomessa. Esimerkiksi keväällä 2020 julkaistun väitöstutkimuksen mukaan puun pienpoltto on Suomessa suurin pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjen lähde, joka aiheuttaa vuosittain 200 ennenaikaista kuolemaa.

”Puun pienpolttoa on huono lähteä kieltämään. Monille puulämmitys on ilmainen energiamuoto, ja polttopuiden tekemisellä voi olla myös myönteisiä terveysvaikutuksia”, kommentoi väitöksen tehnyt Mikko Savolahti Talouselämälle maaliskuussa 2020.

Suomen tulisijayhdistyksen mukaan Suomessa on yli kaksi miljoonaa tulisijaa lämmityskäytössä. Yhdistyksen mukaan noin 40 prosenttia pientalojen lämmitysenergiasta saadaan polttopuusta.

LÄHDE: Uusi Suomi/Juhana Rossi 25.12.2021