– seuraa lopun ajan aiheita

Suomen osamiehitys lähenee

Kova kirjaväite: Vladimir Putin kypsyttänyt Suomea erilaisilla operaatioilla jo 20 vuoden ajan – Venäjällä kolme tärkeää keinoa

Uutuuskirjan mukaan Venäjä on 20 vuoden ajan tehnyt hybridioperaatioita Suomea kohtaan eri sektoreilla, niin taloudessa, politiikassa kuin kulttuurissakin.
Putinin Venäjä. Vladimir Putin voi yhä jatkaa Venäjän presidenttinä maaliskuussa hyväksytyn lakimuutoksen seurauksena.Kuva: ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK /KREMLIN
Putinin Venäjä. Vladimir Putin voi yhä jatkaa Venäjän presidenttinä maaliskuussa hyväksytyn lakimuutoksen seurauksena.Kuva: ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK /KREMLIN

Tutkiva toimittaja Tuula Malin tulkitsee uutuuskirjassaan Putinin pihapiirissä – Venäjän suurvaltaoperaatiot Suomessa (Docendo 2020), että Venäjä on koko Vladimir Putinin valtakauden ajan valmistellut ja kypsytellyt Suomea suojavyöhykkeekseen eri sektoreilla ja eri hybridikeinoilla.

”Venäjä paikansi Suomen suojavyöhykkeekseen ja etupiirivaltiokseen Putinin valtakauden alussa, vuosituhannen taitteessa. Samalla alkoivat myös Venäjän hybridimäiset, voimapoliittiset operaatiot Suomessa. Etupiiriä sitouttavia, suurvaltapoliittisia hybridihankkeita on kohdistettu Suomeen koko Putinin valtakauden ajan. Voimapolitiikka käynnistyi vähin erin, pikkuhiljaa näkyvämmäksi voimistuen”, kirjassa sanotaan.

LUE MYÖS

Venäjä on Malinin mukaan tehnyt hybridioperaatioitaan muun muassa maa- ja kiinteistökaupoissa, pakolaispolitiikassa, mediassa ja yritysmaailmassa.

”Venäjän operaatioiden taustalta löytyy kaksi miestä: Valeri Gerasimov ja Aleksandr Dugin. Valeri Gerasimov on kenraali ja Venäjän asevoimien komentaja, Aleksandr Dugin akateemikko ja Moskovan valtionyliopiston professori”, kirjassa sanotaan.

Kirjan mukaan Putinin Venäjä on kypsytellyt Suomea suojavyöhykkeekseen kolmen keinon avulla: logistisella valmistelulla, soluttautumisella ja sitouttamisella sekä sotkemisella ja sekoittamisella.

”Logistista valmistelua on toteutettu Suomessa strategisten maa- ja kiinteistökauppojen avulla. Logistista valmistelua ovat olleet myös maalla, merellä ja ilmassa tapahtuneet raja-alueloukkaukset”, kirjassa arvioidaan.

Kirjan mukaan venäläisten maakaupat on yksi väline hybridioperaatioiden työkalupakissa. Kiinteistökauppoja on Suomessa ”tehty järjestelmällisesti Suomen puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta keskeisissä strategisissa kohteissa tai niiden lähialueilla.”

”Kiinteistökauppaa säätelevä laki astui voimaan vuoden 2020 alussa. Ostorajoitusten purkamisesta niiden uudelleen rajoittamiseen kului aikaa parikymmentä vuotta. Putinin hallinto käytti lain tarjoaman mahdollisuuden tehokkaasti hyväkseen. Strategisten kiinteistöostojen avulla Venäjä onnistui rakentamaan vipuvarren, jolla Suomea oli mahdollista ohjailla, painostaa ja kiristää”, Malin kirjoittaa.

Kirjassa hybridioperaatioina pidetään myös esimerkiksi venäläisen Russkij Mir -säätiön toimintaa Itä-Suomessa. Säätiö on tukenut itäsuomalaisia kouluja.

”Säätiö ajaa venäjää ruotsin tilalle suomalaiskoulujen opinto-ohjelmaan. Itärajan kouluissa venäläissäätiön kielipolitiikka on jo tuottanut tulosta, sillä venäjän kielen opiskelu on lisääntynyt huimasti”, kirjassa sanotaan.

Kirjan mukaan soluttautuminen on myös mukana keinovalikoimassa ja Venäjän pyrkimyksenä on saada poliisiin, Puolustusvoimiin, Rajavartiolaitokseen, Tulliin sekä valtiolliseen tiedusteluun ”ystäviä”. Kirjan mukaan myös venäläisten yrityskaupat ovat osa kuviota. Jopa Jari Aarnio -vyyhti kytkeytyy Malinin mukaan Venäjän vaikuttamiseen.

”Venäjän hybridioperaatioiden kattava keinovalikoima tulee näkyväksi poliisijohtaja Jari Aarnion monipolvisessa rikosvyyhdissä. Tapaus Aarnio kytkeytyy Venäjän ohjailemiin hybridihankkeisiin Trevoc-haaran kautta”, Malin kirjoittaa.

Venäjä on Malinin mukaan puolestaan sekoittanut ja sotkenut Suomessa muun muassa trollaamisella, maalittamisella ja disinformaatiolla.

Pakolaisoperaatio Suomen ja Venäjän rajalla kääntyi Malinin mukaan Venäjän eduksi, kun Suomi solmi asiasta Venäjän kanssa kahdenvälisen sopimuksen.

”Kahdenvälinen sopiminen palveli Putinin hallinnon intressejä. Venäjä käytti turvapaikanhakijoita osoittamaan Suomen etupiiriasemaa ja rikkomaan [Euroopan] unionin yhtenäisyyttä. Rajapadon avaamisen uhka vauhditti Suomea taipumaan Venäjän tahtoon. Rajasopimus oli omiaan lisäämään epäluottamusta Suomen ja muiden unionimaiden välillä”, Malin kirjoittaa.

LÄHDE: Uusi Suomi/Jenni Tamminen 03.05.2020