– seuraa lopun ajan aiheita

Suomi on päässyt puulla pitkälle

Valtion tärkein tehtävä on saada kansansa ja kansalaistensa yritykset loistamaan. Tämä tarkoittaa vakaan ja ennustettavan ympäristön luomista. Professori Markku Kuisman kirjassa (Suomen poliittinen taloushistoria 1000-2000) hahmottuu, kuinka ne maat ovat onnellisimpia, jossa talonpojilla on vapaus ja varmuus. Kuisma muistuttaa, että valtio voittaa eniten, kun talonpoika omistaa maansa. Missä vaiheessa Suomelle alkoi sopia, että EU sekaantuu Suomen metsiin? EU ei tarvitse lisää valtaoikeuksia ottaakseen täyden määräysvallan Suomen metsistä. Riittää, että laaditaan sääntelyä ympäristöön vedoten. Greta Thunberg polkee jalkaa ja poliitikot hutiloivat ilmastouskonnon mukana. Ensi viikolla Euroopan parlamentti äänestää uusiutuvan energian direktiivistä (REDIII). Suomen metsäteollisuus on huolissaan primääribiomassakirjausta koskevasta kompromissiehdotuksesta. Suomella on tarkoitus kasvattaa metsähakkeen käyttöä energiantuotannossa, mutta käykö tässä nyt niin, että vuonna 2030 metsähakkeella tuotettu bioenergia ei olisikaan enää uusiutuvaa? Metsähakkeella on energiaomavararaisuuden kannalta tärkeä rooli. Kuisma muistuttaa kirjassaan myös siitä, että taistelu Suomen metsistä ei ole uusi ilmiö Suomen historiassa.

Edullinen ja vakaa energia on avain sekä kansalaisten että yritysten menestykseen. Seinäjoella on mahdollisuus myydä edullisella hinnalla tuottamaansa sähköä suoraan alueensa asukkaille. Suomen vihreistö onnistui romuttamaan Suomelle niin tärkeän ja monipuolisen turpeen käytön. Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Turvetuotanto tulee käynnistää uudelleen ja tuulen säätövoimaksi tarvitsemme lisää vesivoimaa ja pienydinvoimaa. Huoltovarmuus on pidettävä omissa käsissä. Toivottavasti päättäjämme eivät keksi tehdä Suomen vedestäkin monikansallista. Kriiseissä maat ajattelevat aina omaa etuaan, siksi keskinäisriippuvuus ei ole paras tapa toimia strategisissa asioissa. Euroopan energiakriisi on nostanut keskustelua elvytyspaketin kaltaisesta välineestä. Viimeksi elvytyspaketin läpimeno ei ollut itsestäänselvyys ja valtiovarainvaliokunta laati lausumia, joissa sitouduttiin torjumaan tulevat paketit. Lausumat on syytä kaivaa esiin.

Inflaatio köyhdyttää eurooppalaisia. Korkea inflaatio palvelee todella rikkaita ja näin omaisuus keskittyy yhä enemmän myös keskiluokalta eliitille. Kiinassa ei inflaatiota juuri ole. Eurooppa ostaa jonkin verran Kiinalta venäläistä kallista LNG-kaasua. Maailma on monimutkainen paikka. Suomi voi eniten vaikuttaa omaan tekemiseensä. Suomen hallituksen ja tulevan hallituksen tulee varmistaa metsätaloutemme toimintaedellytykset.

LÄHDE: Oikeamedia/blogi/Laura Huhtasaari 10.09.2022