Tuhansien vuosien viha

Psalmi 83 Laulu, Aasafin virsi.

2. Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin hiljaa.

3. Sillä, katso, sinun vihollisesi pauhaavat, ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä.

4. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansaasi vastaan, ja he pitävät neuvoa sinun suojattejasi vastaan.

5. He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.”

6. Sillä he neuvottelevat keskenään yksimielisesti, he tekevät liiton sinua vastaan:

7. Edomin teltat ja ismaelilaiset, Mooab ja hagrilaiset,

8. Gebal, Ammon ja Amalek, Filistea ynnä Tyyron asukkaat.

9. Myös Assur on liittynyt heihin, nämä ovat käsivartena Lootin lapsilla. Sela.

10. Tee heille, niinkuin teit Midianille, niinkuin Siiseralle, niinkuin Jaabinille Kiison-joen rannalla.

11. Heidät tuhottiin Eendorissa, he joutuivat lannaksi maahan.

12. Anna heidän ylhäisillensä käydä, niinkuin kävi Oorebille ja Seebille, ja kaikille heidän ruhtinaillensa niinkuin Seballe ja Salmunnalle,

13. koska he sanovat: ”Anastakaamme itsellemme Jumalan asunnot.”

14. Jumalani, tee heidät lentäviksi lehdiksi, kuiviksi korsiksi tuulen viedä.

15. Niinkuin kulovalkea metsää polttaa, niinkuin liekit kärventävät vuoria,

16. niin aja sinä heitä rajuilmallasi ja kauhistuta heitä tuulispäälläsi.

17. Täytä heidän kasvonsa häpeällä, että he etsisivät sinun nimeäsi, Herra.

18. Joutukoot häpeään ja kauhistukoot ikuisesti, tulkoot häpeään ja hukkukoot.

19. Ja tulkoot tuntemaan, että sinun ainoan nimi on Herra, että sinä olet Korkein kaikessa maassa.

Psalmissa 83 mainitut 10 vihollisjoukkoa on jaettavissa neljään ryhmään: 1) ns. vuoristo-arabien asukkaat, 2) filistea l. ’palestiinalaiset’, 3)”Tyyros”, nyk. libanonissa olevien joukko ja 4) syyrialaiset (”Assur”). Näissä kaikissa löytyy vankkoja Israelin vihollisia yksittäisinä ihmisinä tai ryhmäkuntina.

1) ”Idän kansat” tai ”vuoristoarabit”, kuten A. Saarisalo kutsuu heitä

Saarisalo luonnehtii aluetta ja kansaa näin:i ”A:ssa [”Vuoristo-Arabiassa”] asui alkuaan useita seemiläistä alkuperää olevia heimoja jotka aikaa myöten sulautuivat yhteen.. Kuusilaiset ja joktanilaiset asuivat etelämpänä, ismaelilaiset, haagarilaiset [= Hagarin muut lapset] ja edomilaiset pohjoisempana. On kuitenkin mahdotonta niin monien vuosituhansien jälkeen erottaa nykyisissä lukuisissa heimoissa eri alkuperheiden jälkiä.”

Arabia mainitaan Vanhassa Testamentissa Jer. 25:21. Esim. ’arabialainen’ Gesem oli Nehemian vastustajia. Aluetta kutsuttiin myös Keedarin maaksi. Maantieteellisesti tämä alue on nykyistä Jordaniaa. Siellä on enemmän sadetta kuin muualla Palestinassa.ii Israelin valtion synnyttyä syntyi myös sitä vastustavia sissijärjestöjä. Jordaniasta PLO ja sen alla syntyneet sissijärjestöt karkotettiin v. 1970 ja nämä siirtyivät Libanoniin.

1 Ms. 36:8. Ja Eesau asettui Seirin vuoristoon, Eesau, se on Edom.

Tuom. 6:33. Kaikki midianilaiset, amalekilaiset ja Idän miehet olivat kokoontuneet yhteen, tulleet virran yli ja leiriytyneet Jisreelin tasangolle. 34. Silloin Herran henki täytti Gideonin…

1.Moos. 25:Ja Aabraham otti vielä vaimon, ja hänen nimensä oli Ketura. 2. Ja hän synnytti hänelle Simranin ja Joksanin, Medanin ja Midianin, Jisbakin ja Suuahin. 3. Mutta Joksanille syntyi Seba ja Dedan. Dedanin jälkeläisiä olivat: assurilaiset, letusilaiset ja leummilaiset. 4. Ja Midianin pojat olivat Eefa, Eefer, Hanok, Abida ja Eldaa. Kaikki nämä ovat Keturan jälkeläisiä. 5. Ja Aabraham antoi kaiken omaisuutensa Iisakille. 6. Mutta sivuvaimojensa pojille Aabraham antoi lahjoja; ja hän lähetti heidät vielä eläessänsä pois poikansa Iisakin luota itään päin, Itäiselle maalle.

1 Moos. 19:36. Ja niin Lootin molemmat tyttäret tulivat isästänsä raskaiksi. 37. Ja vanhempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Mooab; hänestä polveutuvat mooabilaiset aina tähän päivään saakka. 38. Ja myöskin nuorempi synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ben-Ammi; hänestä polveutuvat ammonilaiset aina tähän päivään saakka

Mooabin ja israelilaisten välille syntyi kansallisviha. iii Tuom.11:17; 5.Ms. 23:3-4.

Eräs tapaus alkuajalta:

1.Ms.21:8 Ja poika kasvoi, ja hänet vieroitettiin. Ja Aabraham laittoi suuret pidot siksi päiväksi, jona Iisak vieroitettiin. 9. Ja Saara näki egyptiläisen Haagarin pojan, [Ismaelin] jonka tämä oli Aabrahamille synnyttänyt, ilvehtivän.

Sana, joka on käännetty ’ilvehtimiseksi’ on hepreaksi ’mtsachek’. Geseniuksen sanakirja kääntää sen ’ivata’, ’pilkata’, ’hullutella (tanssimalla tai laulamalla)’iv. Ilmeisesti 13-vuotias nuorukainen kävi leikin varjolla ihan käsiksi yksivuotiaaseen kilpailijaansa. Saara näki sen ja koki ehkä, että tuosta Ismaelin sävystä lasta kohtaan ei hyvää seuraa. Hän pyysi että Abraham lähettäisi Ismaelin pois ja Jumala, sydänten tuntija, oli täysin samaa mieltä äidin kanssa. Jumala kehotti Aabrahamia toimittamaan Ismaelin (”Villiaasin” 1. Moos.16:12) sekä Hagarin pois heidän taloudestaan, minkä tämä tekikin. – Jotkut Lähi-idän tuntijat ovat sanoneet, että Ismaelin jälkeläisillä olisi vielä tänäkin päivänä katkera trauma tästä muinaisesta karkotuksesta.v

2) ”Filistea”, piti sisällään Vanhan testamentin aikaan Gazan kaistan ja sen läheisiä kaupunkeja. Filistealaiset olivat tuon tuostakin sodassa Israelia vastaan. Filistealaiset olivat alunperin tulleet todennäköisesti Kreetalta, eli he olivat indo-eurooppalaista kansaa.vi Ajan oloon nämä alkuperäiset filistealaiset katosivat maailmankartalta. Roomalaiset valloittajat nimittivät v.130 jKr jälkeen koko Iraelin alueen ’Palestiinaksi’, mitä nimeä alueesta käytetään nykyäänkin. Myöhemmin, uudella ajalla, seudulle muuttaneet arabit ottivat palestiinalais -nimen itselleen perustellakseen asumioikeutta siellä, mutta alueella ei ole koskaan ollut varsinaista palestiinalaista tai filistealaista valtiota. Joosuan aikanakin filistealaisilla oli vain kaupunkien muodostama ’valtioliitto’.vii Jumalan hävitystuomio filistealaisia vastaan löytyy Hes.25:16, ja edellisessä jakeessa Hän puhuu filistealaisten ”ikivihasta”.

3) ”Gebal” eli Byblos ja Tyro sijaitsevat Libanonissa. Ne olivat aikoinaan foinikialaisten kaupunkeja. Israelilla oli jonkin aikaa hyvät suhteet sinne Daavidin aikana. Foinikialaiset kuuluivat seemiläiseen kieliperheeseen. Foinikialaiset olivat ylpeitä merenkulkijoita ja valloittajia. Loistoaika oli 1000-900 -luvulla eKr.viii

Hesekielin kirjassa luvuissa 26, 28, ja 28 Herra antaa ankaran tuomion Tyron ruhtinaalle: ”Eikä sinua enää ole” Hes.27:36. Aleksanteri Suuri tuhosi kaupungin v. 333 eKr. Foinikialaisetkin ovat hävinneet kansana, mutta Tyron ylpeys lienee kuolematonta. Meidän aikanamme alue on Hizbollahin komennossa.

4) ”Assur” viittaa Assyriaan, jonka muinainen pääkaupunki oli Ninive. Assyrialaisten sodankäynti oli erittäin julmaa.ix Valtio oli suurimmillaan 650 eKr. tienoilla. Tikritin kaupungissa, Assyrian sydämessä, olivat syntyneet mm. islamilainen Saladin, joka valloitti Jerusalemin v.x1187 jKr. ja Saddam Hussein. Saladin teki Damaskosta hallintokaupunkinsa ja soti ristiretkeläisiä vastaan. Assurin sydänmailla luotiin myös Isisin kalifaatti; sen jäseniä lienee sittemmin siirtynyt paljolti Syyriaan.

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen mitä tämä psalmi, n. vuodelta 1000 eKr. kertoo näitten tahojen yhteiseksi agendaksi, päämääräksi:

Jae 5. He sanovat: ”Tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta.”

Sama agenda löytyy myös 1.Makk. 12:53, noin vuodelta 150 eKr. missä kerrotaan vihollisten pyrkivän hävittämään juutalaisten”muistonkin ihmisten keskuudessa”.Ja sama agenda oli Egyptin faaraolla n. 1500 eKr ja Hitlerillä 1930 jKr. Ja se on kirjoitettuna Hamasin ja Hizbollahin peruskirjoihin tänäkin päivänä v.2023 jKr.

Jostakin alkoi tämä tuhansien vuosien juutalaisviha ja se vaikuttaa yhä avoimena tai piilevänä tulena koko maailmassa – myöskin Suomessa. Kukaan ei ole voinut sanoa konkreettista perustelua sille, miksi juutalaiset pitäisi hävittää sukupuuttoon; maapallon rotupuhtaus tai Mahdin tulo eivät ole konkreettisia perusteluita.

– – –

i Aapeli Saarisalo: Raamatun sanakirja, 2006, Data Universum Oy, ISBN 952-5367-39-8: s.41
ii Saarisalo: s.371
iii Saarisalo: s. 332;
iv Gesenius, Wilhelm: Handwörterbuch über das Alte Testament, 1886, ’tschak’ s.714
v Osattiin sitä ennenkin uhriutua: Kain katsoi tulleensa väärin kohdelluksi rangaistuksen ’ankaruuden’ takia: 1. Ms. 4:14. Lopulta Herra päästi murhaajan vapaalle jalalle, vieläpä suojaavan merkin kera. Minkä ihmeen takia? Ehkä Hän halusi ’taivaallista satoa’ Kaininkin jälkeläisistä (Luuk.14:23?). Kymmenen käskyä ei oltu vielä julistettu. Kainkin taisi olla pilalle hemmoteltu esikoinen; hän lähti Jumalan edestä ”itään”.
vi FOKUS tietosanakirja 2 s.806
vii Saarisalo: s.116
viii FOKUS tietosanakirja 2 s.825
ix Saarisalo: s. 54. – Kts. myös: Jes. 14:24-25. – Nah. 3:19: ” Kaikki, jotka kuulevat sanoman sinusta, paukuttavat sinulle käsiänsä. Sillä ketä ei olisi yhäti kohdannut sinun pahuutesi?
x Montefiore, Simon Sebag: Jerusalem, kaupungin elämäkerta, wsoy 2011, ISBN 978-951-0-35365-3. ss.317

LÄHDE: Patmos blogit/Laura Seppi 24.10.2023

INFO: Laura Seppi kirjoittaa Porissa. Hän on eläkkeellä oleva kielen kääntäjä, jonka erikoisena kiinnostuksena ovat Raamatun kielet. Laura kirjoittaa ajankohtaisista asioista. Ajoittain hänen tekstiensä päällisen puolen takana on vasta varsinainen viesti – kannattaa etsiä se esille.

Patmos-blogilla kirjoittavat sitoutuvat Apostoliseen uskontunnustukseen. Muilta osin blogistien esittämät näkemykset ovat heidän omiaan, eivätkä välttämättä edusta Patmos Lähetyssäätiön kantaa.