Tulevaisuudentutkijoiden ennustus 2011

Tutkijat esittelivät 44 mullistavaa ”villiä korttia” 2011

Viruspandemia toteutui, mutta entä jos nämäkin vielä: keinoelimet, vehnäkriisi, sähköjärjestelmien romahdus, näkymättömyyssuihke…

Jotkut yllättävistä maailmanmullistuksista voivat olla hyvin myönteisiäkin.

Yllättävän nopeasti ja laajasti vehnään iskevä kasvitauti, loinen tai muu häiriö, joka tuhoaa sadot, on yksi mahdollinen villi kortti tuleville vuosikymmenille. Raisio
Yllättävän nopeasti ja laajasti vehnään iskevä kasvitauti, loinen tai muu häiriö, joka tuhoaa sadot, on yksi mahdollinen villi kortti tuleville vuosikymmenille. Raisio

Vuonna 2011 kansainvälinen tutkijaryhmä etsi Euroopan komission pyynnöstä niin sanottuja villejä kortteja eli yllättäviä tapahtumia, jotka voivat hyvässä tai pahassa nopeasti muuttaa maailmanjärjestystä.

Tutkijat listasivat loppuraporttiinsa 44 villiä korttia. Ensimmäisenä listalla oli maailmanlaajuisesti leviävä tappajavirus, joka valikoitui ykköseksi sekä valtavien vaikutustensa että kohtuullisen todennäköisyytensä vuoksi.

Mitä muuta yllättävää lähivuosina tai -vuosikymmeninä voisi tapahtua? Ainakin tällaisiin tapahtumiin on olemassa jonkinlaisia ituja:

Keinoelinten valmistaminen. Mahdollisuuksia laboratoriossa kasvatettaviin orgaanisiin keinoelimiin tutkitaan jatkuvasti. On melko todennäköistä, että niitä on käytössä viimeistään vuonna 2050. Tämä tuo toivoa monille vakavasti sairaille potilaille, jotka nykytilanteessa joutuisivat odottamaan elintä luovuttajalta. Riskinä ovat pimeät markkinat, joissa köyhille myydään heikkolaatuisia, epähygieenisissä oloissa valmistettuja elimiä. Tämä uhkakuva koskenee lähinnä maita, joissa ihmiset joutuvat maksamaan itse sairaanhoitonsa eikä hyvinvointivaltion tukirakenteita ole.

Ihmisten mielenterveyden romahtaminen laajasti. Elämän nopeatempoisuus, kiire ja stressi yhdistettynä siihen, että nykyään yhä useammat työtehtävät vaativat kirkasta ajattelukykyä, voivat johtaa yhteiskunnassa kahtiajakautumisen noidankehään. Jos yhä useampi uupuu tai jää muilla tavoin työkyvyttömäksi, yhä työkykyisten työtaakka kasvaa samalla kun elämän merkityksettömyyden kokemukset yleistyvät niin heillä kuin ”syrjään” jääneillä. Tutkijat arvioivat väestöltään vanhojen Japanin ja Euroopan olevan suurimman riskin aluetta tälle kehitykselle, jonka piirteitä toki jo on nykyisissä yhteiskunnissa.

Eettisten rajoitusten poistaminen laajalti tieteenteosta. Villeistä korteista tätä voisi kai luonnehtia natsikortiksi: se voisi johtaa esimerkiksi kyseenalaisiin lääketieteellisiin kokeisiin haavoittuvaisessa asemassa olevilla ihmisillä, mikä ei ole lähihistoriassa aivan tuntematonta. Tutkijat pitävät tämänkaltaisen kehityksen riskiä kuitenkin toistaiseksi melko pienenä.

Perinteisen eurooppalaisen lääkinnän uusi nousu. Satoja vuosia sitten luostareissa alkunsa saanut rohtojen ja lääkekasvien tutkimus voisi kokea uuden tieteellisen nousun. Nykyäänhän useimmat tieteellisesti tarkasti tutkitut ja käyttöön hyväksytyt lääkkeet valmistetaan synteettisesti, ja isolla harmaalla alueella ovat uskomushoidot, ravinnelisät ja luontaistuotteet, joiden toimivuudesta ei useimmiten ole selvää tieteellistä näyttöä. Tulevaisuudessa voisi olla enemmän luonnontuotteita, jotka todella on todistettu toimiviksi.

Vehnäkriisi. Merkittävä osa maailman ruoantuotannosta toimii harvojen ravinto- ja rehukasvien varassa. Vaikkapa uuden kasvitaudin tai tuholaisen nopea leviäminen laajalle voisi uhata vehnäsatoja laajalla alueella. Sama voisi toki tapahtua jollekin muullekin keskeisistä ruokakasveista. Viljelyskasvien geneettinen yksipuolisuus lisää riskiä. Tunnettu esimerkki kloonikasvista on maailman viljellyin banaanikanta. Banaanikriisi tuskin kuitenkaan aiheuttaisi niin suurta ravitsemuksellista uhkaa kuin vehnäkriisi, vaikka tuottajamaiden taloudelle se olisi tuhoisaa.

Esineiden internetin torjuminen. Iot on pienessä mittakaavassa jo tätä päivää niin monissa kodeissa kuin yrityksissäkin. Esimerkiksi turvallisuussyistä sen kehitys voi kuitenkin ottaa takapakkia. Tämä on siitä erikoinen villi kortti useimpiin muihin verrattuna, että sen todennäköisyys pienenee, mitä pidemmälle ajassa mennään. Toki yksittäisiä takaiskuja ja kehityksen hidastumista voi tulla, mutta erittäin todennäköisesti iot on parinkin vuosikymmenen päästä osa arkeamme jossain muodossa.

Sähköisten järjestelmien romahdus. Vaikuttaisi välittömästi ja erittäin voimakkaasti ihmisten arkeen teknisesti kehittyneissä yhteiskunnissa. Kyseessä ei välttämättä olisi mikään sähkökatko, vaan häiriö voisi tulla myös pelkkään tietoliikenteeseen esimerkiksi jonkin standardiprotokollan haavoittuvuuden kautta. Niin terrori-isku kuin valtava aurinkomyrsky voisivat aiheuttaa tällaisen häiriön.

Villeistä villeimpiä: näkymättömyyssuihkeen keksiminen ja kaupallistaminen panisi yhteiskunnat miettimään turvallisuutta ihan uudelta kantilta.

Kotitalouksien tarvitsema energia niin lämmitykseen, sähköön kuin liikkumisen saatetaan oppia tuottamaan kokonaan paikallisesti, mikä poistaisi verkkojen tarvetta. Maalämpö ja aurinkokennot ovat tästä esimerkki, mutta entä jos tulevaisuudessa autojenkin voimanlähde kyetään tuottamaan omalla tontilla?

Laittoman talouden nousu. Tällä voisi olla arvaamattomia vaikutuksia muuhunkin kuin verotuloihin tai (kuten nykyisin huumausaineilla) terveyteen. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen todellinen vähentäminen voi olla vaarassa, jos epävirallinen, rikollinen toiminta kytkeytyy niin hyödykkeiden tuottamiseen kuin esimerkiksi päästökauppaan.

Tulvat aiheuttavat voimakkaan muuttoliikkeen Euroopan sisällä. Nyt siirtolaisia tulee Eurooppaan ulkopuolelta, mutta miten käy, jos merenpinnan nousun ja sään ääri-ilmiöiden myötä ihmisten on pakko muuttaa monilta tiheästi asutuilta alueilta manteren sisällä? Entä jos Etelä-Euroopasta alkaakin suuntautua muuttoliikettä Afrikkaan?

Lyhyet lentomatkat kielletään. Ympäristösyistä on mahdollista, että EU-alueella kielletään vaikkapa alle 500 kilometrin reittilennot. Raideliikenne kasvanee samalla. Erityisesti syrjäisistä kaupungeista voi tulla liikenneyhteyksiltään entistä eristyneempiä.

Lisäksi villeihin kortteihin on listattu muun muassa ”perinteiset” uhat laaja ydinonnettomuus ja lähes täydellisen kontrolliyhteiskunnan muodostaminen (mikä lienee lähimpänä todellisuutta nykyään Kiinassa ja Pohjois-Koreassa).

Mutta onpa korttien joukossa mainittu myös ennennäkemättömän hyviä asioita. Entä jos laaja maailmanrauha, absoluuttisen köyhyyden poisto ja lähes täydellinen energiavallankumous onnistuvatkin?

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Sofia Virtanen 11.04.2020