Ulkoistettu immuunisuoja

Taparikollinen Pfizer kumppaninsa BioNTechin kanssa hakee Yhdysvalloissa hätätilakäyttölupaa koronapiikille, joka on suunnattu 6 kk — alle 5-vuotiaille. Pfizer kertoo lehdistötiedotteessaan syynä luvan hakemiseen olevan ”kiireellinen julkinen terveystarve” tämän ikäluokan populaatiossa; ”yli 10,6 miljoonaa lasta Yhdysvalloissa on antanut positiivisen testituloksen.” Näistä alle 4-vuotiaiden osuus on noin 1,6 miljoonaa. Alle 5-vuotiaiden osuus sairaalahoitoon joutuneista ”on ryöpsähtänyt 3,2 prosenttiin,” Pfizer selittää.

Artikkeliin liittyvä kuva The Times -lehden etusivu 11.5.1987
Artikkeliin liittyvä kuva The Times -lehden etusivu 11.5.1987

Positiivinen testitulos voi tarkoittaa myös, että henkilö on jo sairastanut Covid-19 -taudin, ja hänelle on muodostunut luontainen immuniteetti. Sairaalahoitoa tarvinneet saattavat olla sairaalassa muista syistä, mutta heiltä on sairaalassa löydetty rutiinitestauksessa virus tai sen jäänteitä. Positiivinen testitulos ei osoita, että henkilö olisi tartuttava, sairas tai sairaalahoidon tarpeessa.

Lastentautien akatemian (American Academy of Pediatrics, AAP) antamien tietojen mukaan lasten kuolleisuus Covid-19 -tautiin on lähellä nollaa ja sairaalaan joutuminen vähäistä. ”Kiireellistä julkista terveystarvetta” ei ole.

American Academy of Pediatrics, AAP

Taaperoille suunnattu, testivaiheessa oleva kokeellisen mRNA-teknologian koronapiikki on määritelty kolmen annoksen sarjaksi. Lupaa haetaan kahdelle ensimmäiselle annokselle, koska kolmatta annosta koskevaa turvallisuusdataa ei vielä ole olemassa.

Pfizerin lehdistötiedote: koronapiikkikokeita on tehty erittäin pienillä koeryhmillä eri maissa, myös Suomessa. Kolmannen annoksen testaamisesta ilmoitettiin 17. joulukuuta 2021, eikä turvallisuustietoja ole vielä saatavissa.

Hätätilakäyttölupaa haetaan

Hätätilakäyttölupa (Emergency Use Authorization, EUA; Euroopan unionissa CAM) ei tarkoita sitä, että rokotteella olisi myyntilupa tai että se olisi testattu ja turvalliseksi havaittu. Hätätilakäyttölupa tarkoittaa sitä, että hätätilan vallitessa (tai muka-vallitessa) keskeneräisiä tuotteita voidaan ottaa käyttöön, ja turvallisuusseurantaa tehdään jälkikäteen tarkkailemalla mm. haittavaikutusilmoituksia. Koronapiikeistä niitä on tehty ennätysmäärä kaikkialla maailmassa. Hätätilakäyttölupa tarkoittaa siten sitäkin, että jokainen koevaiheessa olevan koronapiikin ottanut osallistuu koe-eläimenä kokeeseen.

Pfizerin mediatiedote luettelee joukon mahdollisia haittavaikutuksia alkaen myo- ja perikardiitista turvonneisiin imusolmukkeisiin, ilmoittaa ettei koronapiikki suojaa kaikkia koronalta, ja että ”vakavia ja odottamattomia haittavaikutuksia voi ilmetä”; kokeet ovat edelleen kesken. Tiedotteessa olevan pitkän vastuuvapauslausekkeen voisi tiivistää: ”Koronapiikki ei ehkä toimi, emme toimivaa piikkiä ehkä saa edes kyhättyä, haittoja voi tulla.”

Vakuutusyhtiöt eivät korvaa haittoja, koska riskit eivät ole tiedossa: maksettavaksi tulevien korvausten määrää ei voi ennakolta arvioida, joten on selkeämpää linjata, ettei koronapiikkihaittoja korvata lainkaan, onhan koronapiikki edelleen testivaiheessa. Lopullisia koetuloksia koronapiikeistä odotetaan vuosina 2023 ja 2026.

Immuniteetin ulkoistaminen pelkästään rokotusten varaan halutaan siis aloittaa yhä nuoremmista. Yhdysvalloissa nuori henkilö saattaa saada ennen 18 ikävuottaan yli 60 rokotetta. CDC:n suosituksissa lueteltu määrä erilaisia rokotesarjoja tehosteineen on maallikon silmin järkyttävä. Pyrkimys riskittömään elämään on synnyttänyt tilanteen, jossa ulkoilun, liikunnan ja terveellisen ravinnon mahdollisuudet luontaisen immuniteetin kasvattamisessa sivuutetaan — tai kuten nyt, kielletään koronatoimien varjolla, vaikka ylipainon tiedetään olevan merkittävä riskitekijä.

Maailmalla kiertävät tuhkarokko- ja poliokannat ovat pääasiassa rokoteperäisiä. Hiljattain julkaistiin tutkimus 22-vuotiaasta riskiryhmään kuuluvasta naisesta, jolla on HIV/AIDS; nainen sairastui Covid-19 -tautiin, ja hänen kehossaan kehittyi ainakin 21 koronavarianttia. Hyvä uutinen on, että HIV:iin annettu antiretroviraalilääkitys poisti koronaviruksen 6-9 viikossa.

Parin vuoden aikana useampikin tutkija on ottanut esille, että koronapiikit heikentävät immuunisuojaa mm. altistaen villiviruskannoille. Kun riskiryhmäläisille annetaan neljä ja useampikin koronapiikki (+influenssapiikit), sopii pohtia jälleen kerran sitäkin, rakennetaanko riskiryhmäläisistä massapiikityksillä varianttitehtaita.

Lähteitä:

Pfizer, lehdistötiedote (1.2.2022): Pfizer and BioNTech Initiate Rolling Submission for Emergency Use Authorization of Their COVID-19 Vaccine in Children 6 Months Through 4 Years of Age Following Request From U.S. FDA

Centers for Disease Control & Prevention, CDC: Table 1. Recommended Child and Adolescent Immunization Schedule for ages 18 years or younger, United States, 2021

Centers for Disease Control & Prevention, CDC: Laboratory-Confirmed COVID-19-Associated Hospitalizations Covidiin liittyvät sairaalaan joutumiset so. syy saattaa olla jokin muu kuin korona, mutta henkilö on antanut positiivisen näytteen.

SSRN (28.1.2022): Persistent SARS-CoV-2 Infection with Accumulation of Mutations in a Patient with Poorly Controlled HIV Infection

Aiheeseen liittyy:

Komissiolta odotetaan vastausta k-piikin sisältämiin ihmiselle vaarallisiin ainesosiin

Suomi suunnittelee 5–11-vuotiaiden k-piikityksiä testivaiheessa olevalla tuotteella

Pfizer: Ei tutkimustietoa sydänlihastulehdusriskistä 5–12-vuotiailla koronarokotetuilla

Pfizer-piikillä jokseenkin huono hyöty-haittasuhde?

Rämet: Absoluuttinen vai suhteellinen rokotussuoja?

Lasten koronarokotukset huono idea

Lakimies: Pfizer tiesi k-piikin haittavaikutuksista

CDC haastettu oikeuteen k-piikkien turvallisuustietojen salaamisesta

FDA määrätty luovuttamaan Pfizerin k-piikin turvallisuusdata

Immuunipuolustuksen vahvistaminen luonnollisin keinoin

LÄHDE: Avoin Media/Riikka Söyring 03.02.2022

[ Väliotsikko taakkatoimitus ]