Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme ilmiöitä

Uudesta kansan valvontajärjestelmästä

”Uhka on todellinen” – Yle: tietosuojavaltuutettu huolestui hallituksen kaavailemasta valvontajärjestelmästä

LÄHDE: TIVI/Samuli Känsälä 11.10.2018
Artikkeliin liittyvä kuva
Suomen viranomaisille kaavaillaan uutta valvontajärjestelmää, joka mahdollistaisi entistä helpomman tavan tutkia kansalaisten pankkitilejä ja tilitietoja myös muissa kuin rahanpesua koskevissa epäilyissä. Järjestelmää käyttäisivät esimerkiksi poliisi, verottaja ja Kela. Hallituksen tekeme esitys liittyy EU:n viidenteen rahapesudirektiiviin. Järjestelmän käyttöönotto on suunniteltu kahden vuoden päähän, syksylle 2020. Ylen haastattelema tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio jakaa monien huolen siitä, että hallituksen esitys uhkaa pankkisalaisuutta ja ihmisten yksityisyyttä. Hänen mukaansa hallituksen esityksestä puuttuu riskianalyysi, jossa tarkasteltaisiin mahdollisia uhkia ja osoitettaisiin niiden aiheettomuus. ”Kun hanketta on viety eteenpäin, me olemme toivoneet, että riskianalyysi liittyisi tähän mukaan. Ja että etukäteen onnistuttaisiin osoittamaan, että uhka ei ole todellinen. Tällä hetkellä minun arviossani se [uhka] vielä on todellinen”, Aarnio toteaa Ylelle. Aarnion mielestä ongelmallista on erityisesti harkintavallan siirtyminen kansalaiselta viranomaiselle automaattisen järjestelmän myötä.  Hänen mukaansa hallituksen esitys laajentaa viranomaisten toimivaltuuksia. Valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Armi Taipale kiistää ajatuksen viranomaisten toimivaltuuksien lisäämisestä. Hän toteaa Ylelle, että poliisi ja verohallinto ovat jo tähän asti saaneet tilitietoja joistakin pankeista sähköisesti. Nyt menettelyn piiriin ollaan tuomassa suurempi määrä pankkeja ja eri viranomaisia, jotka tietoja voivat jatkossa pyytää. Kelan juristi Antti Ristimäki näkee uudistuksen niin ikään vähemmän dramaattisena kuin tietosuojavaltuutettu Aarnio. Hänen mukaansa tietopyynnöistä jää aina digitaalinen jälki, minkä lisäksi Kela on velvollinen ilmoittamaan suoraan asiakkaalle, mikäli hänen tietojaan on tarkasteltu. Ristimäen mielestä valvontajärjestelmä tuo ainoastaan uuden kanavan tietojen jakamiseen, tiedonsaantiperusteita koskevat lainsäädännölliset pykälät pysyvät ennallaan.