Vakuutuslääkärien mielivallasta

Vakuutuslääkärien ”mielivalta”: Nyt tuli hallituksen esitys – ”Tämähän on ollut pitkään ongelma”

Kuva: Yeko Photo Studio

LÄHDE: Uusi Suomi/Minna Karkkola 07.10.2019

Tänään tuli esitys, jonka tarkoituksena on korjata vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia.

Hallitus on antanut esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi. Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin muutosta, jolla yliopistosairaaloille säädettäisiin velvollisuus antaa tuomioistuimille lääketieteellisiä asiantuntijalausuntoja erilliskorvausta vastaan.

Hallitusneuvos Anne Ilkka vahvista Uudelle Suomelle, että tänään annettu esitys on suoraa jatkoa viime hallituskaudella alkaneelle valmistelutyölle. Jo keväällä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta linjasi, että hallituksen tulee valmistella esitys vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi.

LUE LISÄÄ: Vakuutuslääkärien ”mielivallalle” loppu? – Nyt nytkähti eduskunnassa

Taustalla on Korkeimman oikeuden (KKO) antama harvinainen oma-aloitteinen lakiehdotus. KKO toi viime syksynä esiin huolensa suomalaisten oikeusturvasta, sillä tällä hetkellä kiistatilanteissa ei ole mahdollista pyytää maksutonta ja puolueetonta lausuntoa puolueettomalta asiantuntijalta.

LUE MYÖS: KKO:lta harvinainen lakialoite hallitukselle: Suomalaisten oikeusturva vaarassa vakuutusoikeudessa – puututtava heti

Aiemmin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira antoi puolueettomia lausuntoja, mutta lopetti vuonna 2011, kun tapauksia alkoi kertyä niin paljon. Pari vuotta sitten yliopistosairaalat tekivät saman päätöksen.

”Tämähän on ollut pitkään ongelma”, Ilkka sanoo Uudelle Suomelle.

Ilkan mukaan nyt lausuntojen antaminen annetaan lakimuutoksella selkeästi jonkun tehtäväksi. Asiantuntijalausuntojen antamista hallinnoisi Kuopion yliopistosairaala. Se perustaisi asiantuntijaryhmän, johon nimettäisiin asiantuntijalääkäreitä kaikista yliopistosairaaloista. Tämä asiantuntijaryhmä vastaisi lausuntojen kirjoittamisesta.

LUE MYÖS: Vakuutuslääkärien ”ylivalta” loppuu? Ministeri: Ratkaistava välittömästi, ”traagisia tapauksia”

Viime kaudella eduskunnan käsittelyyn eteni vakuutuslääkäreistä tehty kansalaisaloite. jonka ideana oli poistaa vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä ”mielivaltaiseksi” väitetty oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja.

Hallitusneuvos Ilkan mukaan hallituksen esitys on nyt osavastaus kansalaisaloitteessa esiin nostettuihin asioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hallituksen esityksen tavoitteena on, että oikeuslaitokset saavat tarvitsemansa lääketieteelliset asiantuntijalausunnot ja muutoksenhakijoiden oikeusturva paranee. Lausuntoja tarvitaan usein työtapaturma- ja ammattitautiasioissa sekä liikennevakuutuskorvausasioissa.

”Tilanteessa, jossa tuomioistuimella on kaksi keskenään ristiriitaista lääkärinlausuntoa ja asian ratkaisu edellyttää lääketieteellistä asiantuntemusta, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan pyytää puolueettoman lääkärinlausunnon”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Muutoksenhakijan ei tarvitsisi jatkossa maksaa asiantuntijalausunnon kustannuksia silloin, kun tuomioistuin on pyytänyt lausuntoa omasta aloitteestaan.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

LUE LISÄÄ: Loppuuko ”vakuutuslääkäreiden ylivalta”? – Ministeriö myöntää: Suomeen tarvitaan uusi puolueeton ”viranomainen”