Taakka tiedonjakosivusto – seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita
– seuraa aikamme mielenkiintoisimpia aiheita

Vedenkulutuksen laskutuksesta

Lakimuutos vireillä: veden laskutus olisi pakko tehdä kulutuksen mukaan – 6 lakia muuttuisi

Myös lämmityksen ja jäähdytyksen mittaukseen ja laskutukseen tulisi muutoksia.

Vanhat taloyhtiöt siirtyisivät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa, kun niihin putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin etäluettavat vesimittarit.

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka tavoitteena on uudistaa kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja veden mittaamista ja laskutusta.

Uudistuksen tavoitteena on edistää energiansäästöä ohjaamalla kotitalouksien veden ja lämmitysenergian kulutusta energiatehokkaampaan suuntaan. Samalla laskutuksessa siirryttäisiin toteutuneeseen kulutukseen perustuvaan laskutukseen.

Esitys liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon. Valtioneuvosto ehdottaa muutettavaksi energiatehokkuuslakia, asunto-osakeyhtiölakia, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravarajoituslakia sekä asumisoikeusasunnoista annettua lakia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 24.10.2020 mennessä.

Lakiehdotuksen mukaan vedestä perittävän korvauksen perusteena on oltava huoneistokohtaisesti mitattu todellinen kulutus. Lain voimaantulon jälkeen etäluettavilla mittareilla mitattuun kulutukseen perustuva laskutus tulisi aina sovellettavaksi uusissa taloyhtiöissä.

Vanhat taloyhtiöt siirtyisivät kulutusperusteiseen laskutukseen sitä mukaa, kun niihin putkisaneerauksen yhteydessä asennettaisiin etäluettavat vesimittarit.

Tällä hetkellä huomattavassa osassa taloyhtiöistä vesimaksun perusteena on esimerkiksi huoneiston asukkaiden lukumäärä tai veden yksikkökustannus pinta-alaa kohti. Vuokralaiselta vedestä perittävä korvaus perustuu usein kiinteään vesimaksuun.

Huoneistokohtaisten vedenkulutusmittareiden asentaminen uusiin rakennuksiin on säädetty pakolliseksi jo vuonna 2011 ja putkisaneerauksissa vuonna 2013.

Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalle, vuokralaiselle sekä asumisoikeuden haltijalle olisi vedestä perittävän korvauksen perinnän yhteydessä annettava tiedot laskutuksen perusteena olevasta veden mitatusta kulutuksesta ja muista laskutuksen määräytymisen perusteista.

Lue lisää:

Kodeissa tapahtuu 37 000 vesivahinkoa vuosittain – nämä ovat pahimpia vesivuodon lähteitä

70-luvulla lotrattiin selvästi enemmän – fiksu tekniikka on vähentänyt suomalaisten vedenkulutusta

Myös lämmityksen ja jäähdytyksen mittaukseen ja laskutukseen tulisi muutoksia. Kaukolämmön myyjällä olisi velvollisuus toimittaa kulutus- ja polttoainetietoja asiakkailleen nykyistä laajemmin. Asiakkaan tulisi saada tietoja energiankulutuksestaan, kulutuksensa ilmastovaikutuksista, energiantuotannon polttoaineista sekä vertailutietoa muiden samanlaisten kuluttajien energian käytöstä.

Uusille rakennuksille toimitettava kaukolämpö ja kaukojäähdytys on mitattava etäluettavilla mittareilla. Jo asennetut kaukolämpö- ja kaukojäähdytysmittarit olisi muutettava etäluettaviksi viimeistään 31.12.2026.

LÄHDE: Tekniikka&Talous/Eeva Törmänen 22.06.2020