Vesihuollon myyntiaikeet kiville

Suomalaiset kavahtivat vesihuollon myyntiaikeita – Jyväskylä keskeytti hankkeen

Jyväskylän kaupunki selvitti omistamansa vesi- ja sähkönjakeluyhtiön vähemmistöosuuden myyntiä, mistä nousi kohu. Tarkoitus oli muun muassa tunnistaa energia- ja vesitoimialan murros ja hajauttaa siihen liittyvät riskit. Kaupunginhallitus otti asian pöydältä käsiteltäväkseen.

Vesihanke. Jyväskylässä selvitettiin vesiyhtiön vähemmistöosuuden myymistä, ei koko vesihuollon yksityistämistä.Kuva: PEKKA AHO

Jyväskylän kaupunginhallitus on päättänyt keskeyttää selvityksen omistamansa vesi- ja sähkönjakeluyhtiön vähemmistöosuuden myynnistä.

Selvitys on herättänyt kiivaan keskustelun, jossa vastustetaan vesihuollon yksityistämistä ja vaaditaan vesihuollon suojaamista yksityisomistukselta lakiteitse.

Asiasta tehty kansalaisaloite on tähän mennessä kerännyt yli 86 000 allekirjoitusta. Koossa on siis eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Myös poliitikot ovat tarttuneet asiaan.

Eduskunnan kauden ensimmäisellä kyselytunnilla Juho Kautto (vas) kysyi, aikooko hallitus rajoittaa lainsäädännöllä vesihuollon kaltaisten ihmisille välttämättömien toimintojen myyntiä yksityisille yrityksille, jotka tavoittelevat voittoa. Kautto on jättänyt asiasta myös kirjallisen kysymyksen, niin myös perussuomalaiset.

LUE MYÖS

Kansalaisaloite etenee huippunopeasti – Ministeri Leppä: ”Emme halua uutta Carunaa”

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) totesi, ettei kukaan halua uutta Carunaa ja on tarpeen valvoa ja selvittää nämä asiat perin juurin.

”Olen reilu pari viikkoa sitten asettanut työryhmän valmistelemaan tätä asiaa juuri näistä näkökulmista, lähtökohdista ja selvittämään koko kansallista vesihuoltoamme, sen toiminnan varmistamista kaikissa mahdollisissa tilanteissa, sen korjausvelkaa ja myöskin sitä, miten suhtaudutaan tähän yksityiseen omistukseen”, Leppä vastasi Kautolle.

Caruna on sähkönjakeluyhtiö, joka syntyi valtio-omisteisen Fortumin luovuttua sähkönsiirtoliiketoiminnastaan. Yhtiötä, kuten muitakin verkkoyhtiöitä, on syytetty sähkön siirtohintojen kohtuuttomista korotuksista samalla kun ne ovat investoineet sähköverkkoon mittavasti.

LUE MYÖS

”Emme halua Caruna-ilmiön leviävän” – Suomalaiset kavahtivat vesihuollon myyntihanketta, nyt vaaditaan kieltoa lakiin

Jyväskylässä kaupunginhallitus otti asian pöydältä käsiteltäväksi eilisessä kokouksessaan. Kaupunki huomauttaa tiedotteessaan, että yritysjärjestelyllä oli reunaehtoja, joista keskeisin oli kaupungin enemmistöomistuksen säilyttäminen, jotta omistajaohjaus, kohtuullisen hinnoittelu, toimintaedellytykset ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen voidaan varmistaa.

”Valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei mahdollisella vähemmistöosuuden myyntiesityksellä ole edellytyksiä menestyä Jyväskylän kaupungin päätöksenteossa. Asiasta on keskusteltu selvityksen tekemiseen sitoutuneiden valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa ja todettu yhdessä, että myyntiselvitystä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa”, tiedotteessa todetaan.

Jyväskylän kaupunki aikoo jatkaa aktiivista omistajapolitiikkaa ja selvittää jatkossakin erilaisia keinoja vahvistaakseen Alva-yhtiöidensä liiketoiminnan perusteita, kun toimintaympäristö muuttuu. Kaupungille on aiheutunut selvitystyöstä kustannuksia 50 000 euroa syksyn 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Neuvonantajana hankkeessa toimi parhaimman tarjouksen antanut KPMG Oy Ab.

”Selvityksen taustalla olevat perusteet energia- ja vesitoimialan murroksesta ja riskeistä ovat edelleen olemassa.”

Kaupunki hyödyntää selvitystyön tuloksia Alva-yhtiöt Oy:n omistajapolitiikan ja kehitystyön tukena jatkossa. Käteen jäi muun muassa vaihtoehtotarkasteluja yhtiön omistusjärjestelyistä sekä niiden hyödyistä ja riskeistä sekä kartoitus Alva-yhtiöiden mahdollisista kumppaneista.

LÄHDE: Uusi Suomi/Minna Karkkola 11.02.2020